Tag: bồi thẩm đoàn

Sếp lớn Apple bị cáo buộc hối lộ 200 iPad cho cảnh sát

Hàng trăm chiếc iPad này sẽ được sử dụng để đổi lấy 4 giấy phép sử dụng súng cho các nhân [...]

24/11/2020bởi Đàm Hằng

Scroll Top