Tag: giám đốc điều hành Google

Chủ tịch và Giám đốc điều hành Google từ chức

Giám đốc điều hành Larry Page và Chủ tịch Serge Brin của Alphabet – công ty mẹ Google – đã từ chức hôm [...]

04/12/2019bởi Anh Tuấn

Scroll Top