Tag: google map

Google Maps sẽ tránh chỉ đường qua những đoạn dễ xảy ra tai nạn

Khi sử dụng Google Map trong thời gian tới, ứng dụng này sẽ chủ động chỉ cho người dùng những đoạn đường [...]

10/06/2021bởi Phương Anh

Scroll Top