Tag: iOS 13 gặp lỗi lộ mật khẩu

iOS 13 gặp lỗi khiến toàn bộ mật khẩu bị lộ

Lỗi nghiêm trọng trên iPhone, iPad chạy iOS 13 beta 3 cho phép bất kỳ ai có thể xem mật khẩu trên máy mà không [...]

17/07/2019bởi Anh Tuấn

Scroll Top