Tag: nghiện điện thoại

Trẻ em xem điện thoại, máy tính nhiều khiến não chậm phát triển

Nghiên cứu cho thấy cho trẻ tiếp xúc với màn hình điện tử quá nhiều sẽ khiến chất trắng trong não chậm [...]

10/11/2019bởi Anh Khoa

Scroll Top