Tag: nghiện smartphone

Bị mù tạm thời vì dùng smartphone quá nhiều

Một người phụ nữ ở Trung Quốc bị vỡ võng mạc, dẫn đến mù tạm thời một bên do dùng smartphone nhiều [...]

18/11/2019bởi Anh Khoa

Scroll Top