Tag: phông nền gọi video Skype

Cách cài phông nền gọi video Skype

Skype đã cho phép đổi hình nền khi gọi video trên Skype , bên cạnh việc làm mờ nền khi gọi video trên Skype.

23/04/2020bởi Anh Tuấn

Scroll Top