Tag: Tên miền Zalo.vn

Tên miền Zalo.vn và Zalo.me bị yêu cầu thu hồi

Zalo là một ứng dụng OTT đơn thuần, nhưng hai tên miền Zalo.vn và Zalo.me lại hoạt động như mạng xã hội mà [...]

19/07/2019bởi Anh Tuấn

Scroll Top