Hướng dẫn xóa tài khoản User trên Centos 6/7

10:29AM - 01/04/2018
0 Bình luận
1422
bởi Anh Khoa

Làm thế nào để xóa toài khoản user đã tồn tại trên Centos? Các bước rất đơn giản các bạn nhé!

Bước 1: Login vào Centos với quyền root

Bước 2: thực hiện command line để xóa tài khoản

userdel mynewuser

  • Trong đó “mynewuser” là tài khoản bạn cần xóa

Vậy là xong rồi nhé. Bạn có thể kiểm tra lại tất cả các user đang tồn tại trên hệ thống bằng lệnh sau:

cat /etc/passwd

Xem thêm:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll Top