Hệ Điều Hành

Vừa cài Windows 10? Hãy kiểm tra ngay những thiết lập mặc định này

01/02/2016bởi Anh Khoa

Nếu bạn muốn mọi thứ trên Windows 10 đều “trơn tru”, tốt nhất nên kiểm tra những thiết lập sau. Thật sự [...]
Hệ Điều Hành

Lệnh kiểm tra các thông số Linux CentOS

17/01/2016bởi Anh Khoa

Lệnh kiểm tra CPU: # cat /proc/cpuinfo Lệnh theo dõi CPU: # top -c Lệnh kiểm tra hệ điều hành: # uname -a Lệnh kiểm [...]
Hệ Điều Hành

Thay đổi múi giờ trên VPS Linux Centos

28/12/2015bởi Anh Khoa

Sau khi cài đặt CentOS, đôi khi chúng ta nhận ra rằng thời gian trong máy không đúng với múi giờ hiện tại mà [...]
Hệ Điều Hành

Khôi phục cài đặt Windows 10 về mặc định ban đầu

04/11/2015bởi Anh Khoa

Sau một thời gian sử dụng, hầu hết các người dùng Windows 10 đều nhận thấy hệ thống ngày càng chậm chạp, [...]
Scroll Top