Danh sách port POP3 & SMTP Email Server

05:59 Chiều - 20/10/2016
0 Bình luận
6035
bởi Phương Anh

  Default Ports:

  Server: Authentication: Port:
  SMTP Server (Outgoing Messages) Non-Encrypted AUTH 25 (or 587)
  Secure (TLS) StartTLS 587
  Secure (SSL) SSL 465
  POP3 Server (Incoming Messages) Non-Encrypted AUTH 110
  Secure (SSL) SSL 995

   

  Google Mail – Gmail

  Server: Authentication: Port:
  SMTP Server (Outgoing Messages) smtp.gmail.com SSL 465
  smtp.gmail.com StartTLS 587
  POP3 Server (Incoming Messages) pop.gmail.com SSL 995
  Please make sure, that POP3 access is enabled in the account settings.
  Login to your account and enable POP3.

   

  Outlook.com

  Server: Authentication: Port:
  SMTP Server (Outgoing Messages) smtp.live.com StartTLS 587
  POP3 Server (Incoming Messages) pop3.live.com SSL 995

   

  Yahoo Mail

  Server: Authentication: Port:
  SMTP Server (Outgoing Messages) smtp.mail.yahoo.com SSL 465
  POP3 Server (Incoming Messages) pop.mail.yahoo.com SSL 995

   

  Yahoo Mail Plus

  Server: Authentication: Port:
  SMTP Server (Outgoing Messages) plus.smtp.mail.yahoo.com SSL 465
  POP3 Server (Incoming Messages) plus.pop.mail.yahoo.com SSL 995

   

  Yahoo UK

  Server: Authentication: Port:
  SMTP Server (Outgoing Messages) smtp.mail.yahoo.co.uk SSL 465
  POP3 Server (Incoming Messages) pop.mail.yahoo.co.uk SSL 995

   

  Yahoo Deutschland

  Server: Authentication: Port:
  SMTP Server (Outgoing Messages) smtp.mail.yahoo.com SSL 465
  POP3 Server (Incoming Messages) pop.mail.yahoo.com SSL 995

   

  Yahoo AU/NZ

  Server: Authentication: Port:
  SMTP Server (Outgoing Messages) smtp.mail.yahoo.com.au SSL 465
  POP3 Server (Incoming Messages) pop.mail.yahoo.com.au SSL 995

   

  O2

  Server: Authentication: Port:
  SMTP Server (Outgoing Messages) smtp.o2.ie 25
  POP3 Server (Incoming Messages) pop3.o2.ie 110

   

  O2.uk

  Server: Authentication: Port:
  SMTP Server (Outgoing Messages) smtp.o2.co.uk 25
  POP3 Server (Incoming Messages) pop3.o2.co.uk 110

   

  AT&T

  Server: Authentication: Port:
  SMTP Server (Outgoing Messages) smtp.att.yahoo.com SSL 465
  POP3 Server (Incoming Messages) pop.att.yahoo.com SSL 995

   

  NTL @ntlworld.com

  Server: Authentication: Port:
  SMTP Server (Outgoing Messages) smtp.ntlworld.com SSL 465
  POP3 Server (Incoming Messages) pop.ntlworld.com SSL 995

   

  BT Connect

  Server: Authentication: Port:
  SMTP Server (Outgoing Messages) pop3.btconnect.com 25
  POP3 Server (Incoming Messages) mail.btconnect.com 110

   

  BT Openworld

  Server: Authentication: Port:
  SMTP Server (Outgoing Messages) mail.btopenworld.com 25
  POP3 Server (Incoming Messages) mail.btopenworld.com 110

   

  BT Internet

  Server: Authentication: Port:
  SMTP Server (Outgoing Messages) mail.btinternet.com 25
  POP3 Server (Incoming Messages) mail.btinternet.com 110

   

  Orange

  Server: Authentication: Port:
  SMTP Server (Outgoing Messages) smtp.orange.net 25
  POP3 Server (Incoming Messages) pop.orange.net 110

   

  Orange.uk

  Server: Authentication: Port:
  SMTP Server (Outgoing Messages) smtp.orange.co.uk 25
  POP3 Server (Incoming Messages) pop.orange.co.uk 110

   

  Wanadoo UK

  Server: Authentication: Port:
  SMTP Server (Outgoing Messages) smtp.wanadoo.co.uk 25
  POP3 Server (Incoming Messages) pop.wanadoo.co.uk 110

   

  Hotmail

  Server: Authentication: Port:
  SMTP Server (Outgoing Messages) smtp.live.com SSL 465
  POP3 Server (Incoming Messages) pop3.live.com SSL 995

   

  O2 Online Deutschland

  Server: Authentication: Port:
  SMTP Server (Outgoing Messages) mail.o2online.de 25
  POP3 Server (Incoming Messages) pop.o2online.de 110

   

  T-Online Deutschland

  Server: Authentication: Port:
  SMTP Server (Outgoing Messages) securesmtp.t-online.de StartTLS 587
  POP3 Server (Incoming Messages) securepop.t-online.de SSL 995

   

  1&1 (1and1)

  Server: Authentication: Port:
  SMTP Server (Outgoing Messages) smtp.1and1.com StartTLS 587
  POP3 Server (Incoming Messages) pop.1and1.com SSL 995

   

  1&1 Deutschland

  Server: Authentication: Port:
  SMTP Server (Outgoing Messages) smtp.1und1.de StartTLS 587
  POP3 Server (Incoming Messages) pop.1und1.de SSL 995

   

  Comcast

  Server: Authentication: Port:
  SMTP Server (Outgoing Messages) smtp.comcast.net 587
  POP3 Server (Incoming Messages) mail.comcast.net 110

   

  Verizon

  Server: Authentication: Port:
  SMTP Server (Outgoing Messages) outgoing.verizon.net SSL 465
  POP3 Server (Incoming Messages) incoming.verizon.net SSL 995

   

  Verizon (Yahoo hosted)

  Server: Authentication: Port:
  SMTP Server (Outgoing Messages) outgoing.yahoo.verizon.net 587
  POP3 Server (Incoming Messages) incoming.yahoo.verizon.net 110

   

  zoho Mail

  Server: Authentication: Port:
  SMTP Server (Outgoing Messages) smtp.zoho.com SSL 465
  IMAP Server (Incoming Messages) pop.zoho.com SSL 995

   

  Mail.com

  Server: Authentication: Port:
  SMTP Server (Outgoing Messages) smtp.mail.com SSL 465
  IMAP Server (Incoming Messages) pop.mail.com SSL 995

   Theo: Sưu tầm

   Nguồn: PA Việt Nam

   *
   *

   Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

   Scroll Top