Hướng dẫn cài đặt phpMyAdmin trên CentOS

12:12 Chiều - 17/01/2016
0 Bình luận
3165
bởi Phương Anh

Có thể bạn sẽ cảm thấy hơi khó khăn nếu sử dụng các dòng lệnh để thao tác những tác vụ cần thiết như tạo database, sửa dữ liệu,… nên có thể bạn sẽ khá cần đến công cụ phpMyAdmin để quản trị database dễ hơn.

Ở bài trước ITC Today đã hướng dẫn các bạn cài trọn bộ LAMP trên CentOS, bài này sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt và bảo mật phpMyAdmin trên CentOS

Sau khi đăng nhập bằng Putty các bạn thực hiện các bước sau:

Bước 1. Tải PHPMyAdmin

Hãy chạy dòng sau để tải PHPMyAdmin, nếu bạn đã cài đặt rồi thì nó sẽ bỏ qua chứ không vấn đề gì cả.

# CentOS 32-Bit
rpm -Uvh http://download.fedoraproject.org/pub/epel/6/i386/epel-release-6-8.noarch.rpm
rpm -Uvh http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-6.rpm

Hoặc

# CentOS 64-Bit
rpm -Uvh http://download.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/epel-release-6-8.noarch.rpm
rpm -Uvh http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-6.rpm

Bước 2. Cài đặt PHPMyAdmin

Chạy lệnh sau để cài đặt phpMyAdmin:

yum install phpMyAdmin

Bây giờ bạn thử vào bằng địa chỉ http://dia-chi-ip-may-chu/phpmyadmin sẽ thấy một thông báo rằng bạn đang không được phép truy cập vào đây với lý do nào đó chúng ta cần phải làm một vài bước nữa nhé:

Mở file /etc/httpd/conf.d/phpMyAdmin.conf lên và tìm:

<IfModule !mod_authz_core.c>
# Apache 2.2
Order Deny,Allow
Deny from All
Allow from 127.0.0.1
Allow from ::1
</IfModule>

Sửa “127.0.0.1″ thành IP “máy tính của bạn” vì mặc định nó chỉ có thể truy cập bởi mạng nội bộ trên máy chủ.

Sau đó là khởi động lại Apache.

service httpd restart

Xem thành quả của bạn

Hướng dẫn cài đặt phpMyAdmin trên CentOS

Nếu bạn muốn thay đường dẫn từ http://domain/phpMyAdmin thành http://domain/adminmysql thì sửa 2 đoạn ở đầu file /etc/httpd/conf.d/phpMyAdmin.conf:

Alias /phpMyAdmin /usr/share/phpMyAdmin
Alias /phpmyadmin /usr/share/phpMyAdmin

Thành:

Alias /adminmysql /usr/share/phpMyAdmin
Alias /adminmysql /usr/share/phpMyAdmin

Và khởi động lại Apache:

service httpd restart

Theo: Thạch Phạm

Nguồn: thachpham.com

*
*

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Scroll Top