Hướng dẫn nâng cấp version PHP 5.4 lên 5.6 trên CentOS/RHEL 6/7

03:40PM - 27/10/2017
0 Bình luận
2259
bởi Nam Nguyễn

Ở bài viết trước ITC Today đã hướng dẫn các bạn cách setup bộ LAMP,  Hôm nay sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm thế nào để nâng cấp PHP 5.4 lên PHP 5.6 trên CentOS 6/7 (Hoặc các bản củ hơn lên 5.6 vẫn được nhé!)

Hướng dẫn nâng cấp version PHP 5.4 lên 5.6 trên CentOS/RHEL 6/7

Bước 1: Kiểm tra version PHP

# php -v

Hướng dẫn nâng cấp version PHP 5.4 lên 5.6 trên CentOS/RHEL 6/7

Bước 2: Cài đặt

  • For CentOS/RHEL 7

# rpm -Uvh https://mirror.webtatic.com/yum/el7/epel-release.rpm
# rpm -Uvh https://mirror.webtatic.com/yum/el7/webtatic-release.rpm

  • CentOS/RHEL 6

# rpm -Uvh https://mirror.webtatic.com/yum/el6/latest.rpm

Bước 3:

# yum remove php-common

Hướng dẫn nâng cấp version PHP 5.4 lên 5.6 trên CentOS/RHEL 6/7

Bước 5:

# yum install -y php56w php56w-opcache php56w-xml php56w-mcrypt php56w-gd php56w-devel php56w-mysql php56w-intl php56w-mbstring

Bước 6: Restart PHP

  • For CentOS/RHEL 7

# systemctl restart httpd.service

  • For CentOS/RHEL 6

# service httpd restart

Bước 7: Kiểm tra Version xem đã Upgrade thành công chưa nhé!

# php -v

Hướng dẫn nâng cấp version PHP 5.4 lên 5.6 trên CentOS/RHEL 6/7

 

Hướng dẫn nâng cấp version PHP 5.4 lên 5.6 trên CentOS/RHEL 6/7
5 (100%) 5 votes

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll Top