Hướng dẫn tăng giới hạn import CSDL vào phpMyAdmin

06:12 Sáng - 11/12/2015
0 Bình luận
4352
bởi Anh Tuấn

Thông thường, phpMyAdmin giới hạn dung lượng upload file để import vào database là 64MB và tùy theo nhà cung cấp dịch vụ bạn đang sử dụng. Nếu bạn có file sql lớn hơn dung lượng này, việc import sẽ thất bại.

Hướng dẫn tăng giới hạn import CSDL vào phpMyAdmin

Để tăng dung lượng upload, bạn thực hiện các bước sau:

 • Kết nối ssh vào VPS
 • Kiểm tra file php.ini đang được sử dụng

Làm thế nào để biết file php.ini được lưu trữ ở đâu trên VPS? rất đơn giản các bạn thực hiện lệnh sau:

 • find / -name ten_file
  • trong đó ‘ten_file’ các bạn sửa thành ‘php.ini’

Hướng dẫn tăng giới hạn import CSDL vào phpMyAdmin

Chúng ta tìm được file php.ini như hình trên: /usr/local/etc/php5/cgi/php.ini

Các bạn dùng trình soạn thảo văn bản (notepad hoặc notepad ++) để sửa file php.ini này:

Khắc phục lỗi của localhost:

– Tìm:

 • upload_max_filesize = 64M

– Sửa thành:

 • upload_max_filesize = 300M (300M là dung lượng mà bạn cho phép mỗi lần upload,tính theo Mega byte)

Khắc phục lỗi nạp CSDL vào phpMyAdmin bị giới hạn (localhost):

Tìm:

 • post_max_size = 8M

Sửa:

 • post_max_size = 100M (100M là dung lượng mà bạn cho phép mỗi lần upload)

Khắc phục lỗi của .htaccess:

 • php_value upload_max_filesize -1
 • php_value post_max_size 2000M
 • php_value max_input_time -1
 • php_value max_execution_time 0
 • php_value upload_max_filesize -1
 • php_value post_max_size 2000M
 • php_value max_input_time -1
 • php_value max_execution_time 0

Sau đó restart lại apache

 • /etc/init.d/httpd restart

  *
  *

  Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

  Scroll Top