Hướng dẫn tạo tài khoản SQL Server để chạy website

03:48PM - 12/06/2018
0 Bình luận
407
bởi Anh Tuấn

Để tạo tài khoản SQL Server và gán quyền truy cập của Account này cho Database, các bạn thực hiện các bước như sau nhé 🙂

Hướng dẫn tạo tài khoản SQLServer để chạy website

Hướng dẫn tạo tài khoản SQLServer để chạy website

Hướng dẫn tạo tài khoản SQLServer để chạy website

Hướng dẫn tạo tài khoản SQLServer để chạy website

Hướng dẫn tạo tài khoản SQLServer để chạy website

Hướng dẫn tạo tài khoản SQLServer để chạy website

Hướng dẫn tạo tài khoản SQLServer để chạy website

Hướng dẫn tạo tài khoản SQL Server để chạy website
5 (100%) 5 votes

Theo: Tổng hợp

Nguồn: Hosting Viet

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll Top