Làm thế nào để tạo file phpinfo.php để xem các thuộc tính PHP máy chủ

12:24 Chiều - 03/01/2020
0 Bình luận
2640
bởi CỔ Ý Concept

Tổng Quan

Bạn có thể sử dụng phpinfo() để xem thông tin PHP hiện tại website bạn đang chạy. (Có thể xem cả máy chủ nếu máy chủ đó chỉ chạy 1 phiên bản php)

Tệp này xuất ra một lượng lớn thông tin, chẳng hạn như:

 • Thông tin về các tùy chọn và phần mở rộng biên dịch PHP
 • Phiên bản PHP
 • Thông tin và môi trường máy chủ (nếu được biên dịch dưới dạng mô-đun)
 • Môi trường PHP
 • Thông tin phiên bản hệ điều hành, đường dẫn, giá trị chính và cục bộ của các tùy chọn cấu hình
 • Tiêu đề HTTP
 • Giấy phép PHP

Bởi vì mọi hệ thống được thiết lập khác nhau, phpinfo() thường được sử dụng để kiểm tra cài đặt cấu hình PHP và cho các biến được xác định trước có sẵn trên hệ thống cụ thể của bạn.

phpinfo() cũng là một công cụ sửa lỗi có giá trị, vì nó chứa tất cả dữ liệu EGPCS (Environment, GET, P OST, Cookie và Server).

TẠO TRANG PHPINFO.PHP(create file phpinfo.php)

1. Để tạo tệp phpinfo(create file phpinfo.php), hãy mở tệp văn bản thuần túy, thêm các dòng sau và lưu:

Tên tệp: phpinfo.php

<?php

// Show all information, defaults to INFO_ALL
phpinfo();

?>

Chú thích:

 • Tệp phpinfo.php của bạn cần phải là một tệp văn bản thuần túy. Điều này có nghĩa là bạn cần phải làm cho nó trong một chương trình chỉnh sửa văn bản có khả năng tạo các tệp văn bản thuần túy.
 • Trên máy Windows, bạn có thể sử dụng Notepad, một trong những phụ kiện tích hợp sẵn của bạn.
 • Trên máy Mac, bạn có thể sử dụng TextEdit. Trước tiên, bạn phải mở menu “Tùy chọn” TextEdit và trong phần “Tài liệu mới”, chọn “Văn bản thuần túy”. Sau đó, bạn nên bắt đầu một tài liệu mới trong TextEdit cho tệp phpinfo.php của bạn.

2. Tải tập tin lên máy chủ. Bạn nên tải tệp của mình lên thư mục chính xác mà bạn muốn kiểm tra. Thông thường, đây sẽ là thư mục httpdocs () của bạn, mặc dù bạn cũng có thể tải nó lên bất kỳ thư mục con nào trên máy chủ của mình. Sử dụng FTP để tải tệp lên.

3. Truy cập trang trong trình duyệt của bạn. Nếu bạn đã tải nó lên thư mục html của mình, bây giờ bạn nên truy cập http://www.example.com/phpinfo.php , thay thế example.com bằng tên miền của riêng bạn.

4. Bây giờ bạn có thể xem tất cả các thông tin về PHP cho máy chủ của bạn.

infophp.php create file phpinfo.php tạo file phpinfo.php

Các bài viết nên xem thêm nếu sử dụng hệ thống chạy Directadmin:

Cài đặt OPcache Directadmin chạy CustomBuild 2.0

Thay đổi cấu hình OPcache Directadmin(config opcache directadmin)

Bật tính năng chạy nhiều phiên bản PHP trên Server/VPS Directadmin

Directadmin Phân vùng /var/lib/mysql/ chiếm nhiều dung lượng

Kiểm tra phiên bản CustomBuild đang sử dụng (check custombuild version)

Nâng cấp phiên bản CustomBuild từ 1.x lên 2.0

 

Người dịch: Cổ Ý Concept

  Theo: CỔ Ý Concept

  Nguồn: Biên dịch và thực hiện từ Media Temple

  *
  *

  Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

  Scroll Top