Mã bưu chính TP. Hồ Chí Minh – Zip/Postal Code các bưu cục TP. Hồ Chí Minh

05:57 Chiều - 20/06/2019
0 Bình luận
949
bởi Nam Nguyễn

Mã bưu chính Đồng Nai – Zip/Postal Code các bưu cục tỉnh Đồng Nai

Mã bưu chính TP. Hồ Chí Minh gồm ​năm chữ số, trong đó:​

 • Hai ký tự đầu tiên xác định tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 • Ba hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương.
 • Năm ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia.

>> Xem ngay: Mã bưu chính (Zip code, Zip Postal code) 63 tỉnh thành Việt Nam

MÃ BƯU ĐIỆN TP. HỒ CHÍ MINH: 70000 đến 74000

STT
Đối tượng gán mã
Mã bưu chính
 • 1
 • Vụ VII (Ủy ban Kiểm tra Trung ương)
 • 70001
 • 2
 • Vụ Địa phương III (Ban Tổ chức Trung ương)
 • 70002
 • 3
 • Cơ quan thường trú Ban Tuyên giáo Trung ương tại TP. HCM
 • 70003
 • 4
 • Ban Dân vận Trung ương tại TP. HCM
 • 70004
 • 5
 • Cục Công tác phía Nam (Ban Nội chính Trung ương)
 • 70005
 • 6
 • Ban Kinh tế Trung ương tại TP. HCM
 • 70007
 • 7
 • Đảng ủy Ngoài nước tại TP. HCM
 • 70008
 • 8
 • Cục Quản trị T78, Vụ địa phương II (Văn phòng Trung ương Đảng)
 • 70010
 • 9
 • Vụ VII (Ủy ban Kiểm tra Trung ương)
 • 70011
 • 10
 • Vụ công tác phía Nam (Văn phòng Quốc hội)
 • 70030
 • 11
 • Vụ công tác phía Nam (Tòa án nhân dân tối cao)
 • 70035
 • 12
 • Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tại TP. HCM
 • 70036
 • 13
 • Kiểm toán nhà nước khu vực IV tại TP. HCM
 • 70037
 • 14
 • Cục Hành chính II (Văn phòng Chính phủ)
 • 70040
 • 15
 • Cục công tác phía Nam (Bộ Công Thương)
 • 70041
 • 16
 • Văn phòng II (Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
 • 70042
 • 17
 • Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tại TP. HCM
 • 70043
 • 18
 • Cơ quan đại diện Bộ Tài chính tại TP. HCM
 • 70045
 • 19
 • Đại diện Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông tại TP. HCM
 • 70046
 • 20
 • Cơ quan đại diện của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại TP. HCM
 • 70047
 • 21
 • P9, Văn phòng Bộ Công an
 • 70049
 • 22
 • Cục công tác phía Nam (Bộ Tư pháp)
 • 70052
 • 23
 • Bộ Giáo dục và Đào tạo tại TP. HCM
 • 70053
 • 24
 • Bộ Giao thông vận tải tại TP. HCM
 • 70054
 • 25
 • Vụ công tác phía Nam (Bộ Khoa học và Công nghệ)
 • 70055
 • 26
 • Văn phòng đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại TP. HCM
 • 70056
 • 27
 • Văn phòng Bộ Tài nguyên và Môi trường tại TP. HCM
 • 70057
 • 28
 • Cơ quan đại diện Bộ Xây dựng tại TP. HCM
 • 70058
 • 29
 • Cơ quan đại diện Bộ Y tế tại TP. HCM
 • 70060
 • 30
 • Bộ Quốc phòng tại TP. HCM
 • 70061
 • 31
 • Ủy ban Dân tộc tại TP. HCM
 • 70062
 • 32
 • Ngân hàng Nhà nước tại TP. HCM
 • 70063
 • 33
 • Văn phòng đại diện Thanh tra Chính phủ
 • 70064
 • 34
 • Văn phòng thường trực phía Nam (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh)
 • 70065
 • 35
 • Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam tại TP. HCM
 • 70066
 • 36
 • Cơ quan thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại TP. HCM
 • 70067
 • 37
 • Cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại TP. HCM
 • 70068
 • 38
 • Bảo hiểm xã hội Việt Nam phía Nam
 • 70070
 • 39
 • Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam tại TP. HCM
 • 70071
 • 40
 • Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tại TP. HCM
 • 70072
 • 41
 • Cơ quan Thường trực Cục cơ yếu Đảng chính quyền tại TP.HCM (Ban Cơ yếu Chính phủ)
 • 70073
 • 42
 • Vụ Công tác Tôn giáo phía Nam (Ban Tôn giáo Chính phủ)
 • 70074
 • 43
 • Cơ quan đại diện của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam
 • 70087
 • 44
 • Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tại TP. HCM
 • 70088
 • 45
 • Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tại TP. HCM
 • 70089
 • 46
 • Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại TP. HCM
 • 70090
 • 47
 • Ban công tác phía Nam (Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam)
 • 70092
 • 48
 • BC. Trung tâm TP. HCM
 • 70000
 • 49
 • Ủy ban Kiểm tra thành ủy
 • 70101
 • 50
 • Ban Tổ chức thành ủy
 • 70102
 • 51
 • Ban Tuyên giáo thành ủy
 • 70103
 • 52
 • Ban Dân vận thành ủy
 • 70104
 • 53
 • Ban Nội chính thành ủy
 • 70105
 • 54
 • Đảng ủy khối cơ quan
 • 70109
 • 55
 • Thành ủy và Văn phòng thành ủy
 • 70110
 • 56
 • Đảng ủy khối doanh nghiệp
 • 70111
 • 57
 • Báo Sài Gòn Giải Phóng
 • 70116
 • 58
 • Hội đồng nhân dân thành phố
 • 70121
 • 59
 • Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố
 • 70130
 • 60
 • Tòa án nhân dân thành phố
 • 70135
 • 61
 • Viện Kiểm sát nhân dân thành phố
 • 70136
 • 62
 • Kiểm toán nhà nước tại khu vực IV
 • 70137
 • 63
 • Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân
 • 70140
 • 64
 • Sở Công Thương
 • 70141
 • 65
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • 70142
 • 66
 • Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
 • 70143
 • 67
 • Sở Ngoại vụ
 • 70144
 • 68
 • Sở Tài chính
 • 70145
 • 69
 • Sở Thông tin và Truyền thông
 • 70146
 • 70
 • Sở Văn hoá và Thể thao
 • 70147
 • 71
 • Sở Du lịch
 • 70148
 • 72
 • Công an thành phố
 • 70149
 • 73
 • Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố
 • 70150
 • 74
 • Sở Nội vụ
 • 70151
 • 75
 • Sở Tư pháp
 • 70152
 • 76
 • Sở Giáo dục và Đào tạo
 • 70153
 • 77
 • Sở Giao thông vận tải
 • 70154
 • 78
 • Sở Khoa học và Công nghệ
 • 70155
 • 79
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • 70156
 • 80
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • 70157
 • 81
 • Sở Xây dựng
 • 70158
 • 82
 • Sở Quy hoạch – Kiến trúc
 • 70159
 • 83
 • Sở Y tế
 • 70160
 • 84
 • Bộ Tư lệnh Thành phố
 • 70161
 • 85
 • Ban Dân tộc
 • 70162
 • 86
 • Ngân hàng nhà nước chi nhánh thành phố
 • 70163
 • 87
 • Thanh tra thành phố
 • 70164
 • 88
 • Học viện Cán bộ thành phố
 • 70165
 • 89
 • Thông tấn xã Việt Nam (chi nhánh tại thành phố)
 • 70166
 • 90
 • Đài truyền hình thành phố
 • 70167
 • 91
 • Đài Tiếng nói nhân dân thành phố
 • 70168
 • 92
 • Bảo hiểm xã hội thành phố
 • 70170
 • 93
 • Cục Thuế
 • 70178
 • 94
 • Cục Hải quan
 • 70179
 • 95
 • Cục Thống kê
 • 70180
 • 96
 • Kho bạc Nhà nước thành phố
 • 70181
 • 97
 • Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật
 • 70185
 • 98
 • Liên hiệp các tổ chức hữu nghị
 • 70186
 • 99
 • Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật
 • 70187
 • 100
 • Liên đoàn Lao động thành phố
 • 70188
 • 101
 • Hội Nông dân thành phố
 • 70189
 • 102
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố
 • 70190
 • 103
 • Thành Đoàn
 • 70191
 • 104
 • Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố
 • 70192
 • 105
 • Hội Cựu chiến binh thành phố
 • 70193
 • 106
 • Điểm phục vụ Bưu điện T78
 • 70199
 • 107
 • Tổng LSQ. Liên hiệp Vương Quốc Anh và Bắc Ai Len
 • 70200
 • 108
 • Tổng LSQ. Cộng Hòa Ấn Độ
 • 70201
 • 109
 • Tổng LSQ. Ca-na-đa
 • 70202
 • 110
 • Tổng LSQ. Cam-pu-chia
 • 70203
 • 111
 • Tổng LSQ. Cô-oét
 • 70204
 • 112
 • Tổng LSQ. Cộng hòa Cu-ba
 • 70205
 • 113
 • Tổng LSQ. Cộng hòa Liên bang Đức
 • 70206
 • 114
 • Tổng LSQ. Vương quốc Hà Lan
 • 70207
 • 115
 • Tổng LSQ. Hàn Quốc
 • 70208
 • 116
 • Tổng LSQ. Hoa Kỳ
 • 70209
 • 117
 • Tổng LSQ. Hung-ga-ri
 • 70210
 • 118
 • Tổng LSQ. Cộng hòa I-ta-li-a
 • 70211
 • 119
 • Tổng LSQ. Cộng hòa In-đô-nê-xi-a
 • 70212
 • 120
 • Tổng LSQ. Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
 • 70213
 • 121
 • Tổng LSQ. Ma-lai-xi-a
 • 70214
 • 122
 • Tổng LSQ. Liên Bang Nga
 • 70215
 • 123
 • Tổng LSQ. Nhật Bản
 • 70216
 • 124
 • Tổng LSQ. Niu Di-lân
 • 70217
 • 125
 • Tổng LSQ. Ô-xtơ-rây-li-a
 • 70218
 • 126
 • Tổng LSQ. Cộng hòa Pa-na-ma
 • 70219
 • 127
 • Tổng LSQ. Cộng hòa Pháp
 • 70220
 • 128
 • Tổng LSQ. Vương quốc Thái Lan
 • 70221
 • 129
 • Tổng LSQ. Thụy Sỹ
 • 70222
 • 130
 • Tổng LSQ. Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa
 • 70223
 • 131
 • Tổng LSQ. Cộng hòa Xinh-ga-po
 • 70224
 • 132
 • LSQ. Cộng hòa Ai-xơ-len
 • 70225
 • 133
 • LSQ. Cộng hòa Áo
 • 70226
 • 134
 • LSQ. Cộng hòa Bồ Đào Nha
 • 70227
 • 135
 • LSQ. Vương quốc Bỉ
 • 70228
 • 136
 • LSQ. Cộng hòa Ca-dắc-xtan
 • 70229
 • 137
 • LSQ. Cộng hòa Chi-lê
 • 70230
 • 138
 • LSQ. Cộng hòa E-xtô-ni-a
 • 70231
 • 139
 • LSQ. Cộng hòa Hy Lạp
 • 70232
 • 140
 • LSQ. Cộng hòa Man-ta
 • 70233
 • 141
 • LSQ. Cộng hòa Liên bang Mi-an-ma
 • 70234
 • 142
 • LSQ. Mông Cổ
 • 70235
 • 143
 • LSQ. Vương quốc Na-uy
 • 70236
 • 144
 • LSQ. Cộng hòa Nam Phi
 • 70237
 • 145
 • LSQ. Cộng hòa hồi giáo Pa-ki-xtan
 • 70238
 • 146
 • LSQ. Cộng hòa Pa-lau
 • 70239
 • 147
 • LSQ. Cộng hòa Phần Lan
 • 70240
 • 148
 • LSQ. Cộng hòa Phi-líp-pin
 • 70241
 • 149
 • LSQ. Cộng hòa Séc
 • 70242
 • 150
 • LSQ. Cộng hòa Síp
 • 70243
 • 151
 • LSQ. Thụy Điển
 • 70244
 • 152
 • LSQ. U-crai-na
 • 70245
 • 153
 • LSQ. Cộng hòa Đông U-ru-goay
 • 70246
 • 154
 • LSQ. Cộng hòa Xlô-va-ki-a
 • 70247
 • 155
 • LSQ. Cộng hòa XHCN dân chủ Xri Lan-ca
 • 70248
 • 156
 • LSQ. Cộng hòa Su-đăng
 • 70249
 • 157
 • LSQ. Cộng hòa En-xan-va-đo
 • 70250
 • 158
 • LSQ. Vương quốc Tây Ban Nha
 • 70251
 • 159
 • LSQ. Đại Công quốc Lúc-xăm-bua
 • 70252
 • I.
 • QUẬN 1
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm quận 1
 • 71000
 • 2
 • Quận ủy
 • 71001
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 71002
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 71003
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 71004
 • 6
 • P. Bến Nghé
 • 71006
 • 7
 • P. Đa Kao
 • 71007
 • 8
 • P. Tân Định
 • 71000
 • 9
 • P. Bến Thành
 • 71009
 • 10
 • P. Nguyễn Thái Bình
 • 71010
 • 11
 • P. Cầu Ông Lãnh
 • 71011
 • 12
 • P. Phạm Ngũ Lão
 • 71012
 • 13
 • P. Cô Giang
 • 71013
 • 14
 • P. Nguyễn Cư Trinh
 • 71014
 • 15
 • P. Cầu Kho
 • 71015
 • 16
 • BCP. Quận 1
 • 71050
 • 17
 • BCP. TTDVKH Sài Gòn
 • 71051
 • 18
 • BCP. Trung Tâm 1
 • 71052
 • 19
 • BCP. Quận 3
 • 71053
 • 20
 • BCP. Quận 4
 • 71054
 • 21
 • BC. KHL Sài Gòn
 • 71055
 • 22
 • BC. Giao Dịch Quốc Tế Sài Gòn
 • 71056
 • 23
 • BC. Nguyễn Du
 • 71057
 • 24
 • BC. Đa Kao
 • 71058
 • 25
 • BC. Tân Định
 • 71059
 • 26
 • BC. Bến Thành
 • 71060
 • 27
 • BC. Trần Hưng Đạo
 • 71061
 • 28
 • BC. Hệ 1 TP. HCM
 • 71099
 • II.
 • QUẬN 2
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm quận 2
 • 71100
 • 2
 • Quận ủy
 • 71101
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 71102
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 71103
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 71104
 • 6
 • P. An Phú
 • 71106
 • 7
 • P. Thảo Điền
 • 71107
 • 8
 • P. Bình An
 • 71108
 • 9
 • P. An Khánh
 • 71109
 • 10
 • P. Thủ Thiêm
 • 71110
 • 11
 • P. An Lợi Đông
 • 71111
 • 12
 • P. Bình Khánh
 • 71112
 • 13
 • P. Bình Trưng Tây
 • 71113
 • 14
 • P. Thạnh Mỹ Lợi
 • 71114
 • 15
 • P. Cát Lái
 • 71115
 • 16
 • P. Bình Trưng Đông
 • 71116
 • 17
 • BCP. Quận 2
 • 71150
 • 18
 • BC. An Điền
 • 71151
 • 19
 • BC. An Khánh
 • 71152
 • 20
 • BC. Bình Trưng
 • 71153
 • 21
 • BC. Cát Lái
 • 71154
 • 22
 • BC. Tân Lập
 • 71155
 • III.
 • QUẬN 9
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm quận 9
 • 71200
 • 2
 • Quận ủy
 • 71201
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 71202
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 71203
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 71204
 • 6
 • P. Hiệp Phú
 • 71206
 • 7
 • P. Tăng Nhơn Phú A
 • 71207
 • 8
 • P. Phước Long A
 • 71208
 • 9
 • P. Phước Bình
 • 71209
 • 10
 • P. Phước Long B
 • 71210
 • 11
 • P. Tăng Nhơn Phú B
 • 71211
 • 12
 • P. Phú Hữu
 • 71212
 • 13
 • P. Long Trường
 • 71213
 • 14
 • P. Long Phước
 • 71214
 • 15
 • P. Trường Thạnh
 • 71215
 • 16
 • P. Long Thạnh Mỹ
 • 71216
 • 17
 • P. Long Bình
 • 71217
 • 18
 • P. Tân Phú
 • 71218
 • 19
 • BCP. Quận 9
 • 71250
 • 20
 • BC. Chợ Nho
 • 71251
 • 21
 • BC. Phước Long
 • 71252
 • 22
 • BC. Phước Bình
 • 71253
 • 23
 • BC. Phú Hữu
 • 71254
 • 24
 • BC. Cây Dầu
 • 71255
 • 25
 • BC. Trường Thạnh
 • 71256
 • IV.
 • QUẬN THỦ ĐỨC
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm quận Thủ Đức
 • 71300
 • 2
 • Quận ủy
 • 71301
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 71302
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 71303
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 71304
 • 6
 • P. Bình Thọ
 • 71306
 • 7
 • P. Linh Chiểu
 • 71307
 • 8
 • P. Linh Trung
 • 71308
 • 9
 • P. Linh Xuân
 • 71309
 • 10
 • P. Linh Tây
 • 71310
 • 11
 • P. Tam Phú
 • 71311
 • 12
 • P. Tam Bình
 • 71312
 • 13
 • P. Bình Chiểu
 • 71313
 • 14
 • P. Hiệp Bình Phước
 • 71314
 • 15
 • P. Hiệp Bình Chánh
 • 71315
 • 16
 • P. Linh Đông
 • 71316
 • 17
 • P. Trường Thọ
 • 71317
 • 18
 • BCP. Thủ Đức
 • 71350
 • 19
 • BCP. Linh Trung
 • 71351
 • 20
 • BCP. Bình Chiểu
 • 71352
 • 21
 • BCP. Bình Triệu
 • 71353
 • 22
 • BCP. TTDVKH Thủ Đức
 • 71354
 • 23
 • BC. KHL Thủ Đức
 • 71355
 • 24
 • BC. Bình Thọ
 • 71356
 • 25
 • BC. Linh Trung
 • 71357
 • 26
 • BC. Tam Bình
 • 71358
 • 27
 • BC. Bình Chiểu
 • 71359
 • 28
 • BC. Bình Triệu
 • 71360
 • V.
 • QUẬN GÒ VẤP
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm quận Gò Vấp
 • 71400
 • 2
 • Quận ủy
 • 71401
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 71402
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 71403
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 71404
 • 6
 • Phường 10
 • 71406
 • 7
 • Phường 7
 • 71407
 • 8
 • Phường 4
 • 71408
 • 9
 • Phường 3
 • 71409
 • 10
 • Phường 1
 • 71410
 • 11
 • Phường 11
 • 71411
 • 12
 • Phường 6
 • 71412
 • 13
 • Phường 17
 • 71413
 • 14
 • Phường 15
 • 71414
 • 15
 • Phường 13
 • 71415
 • 16
 • Phường 16
 • 71416
 • 17
 • Phường 9
 • 71417
 • 18
 • Phường 14
 • 71418
 • 19
 • Phường 8
 • 71419
 • 20
 • Phường 12
 • 71420
 • 21
 • Phường 11
 • 71421
 • 22
 • BCP. Gò Vấp
 • 71450
 • 23
 • BC. KHL Nguyễn Oanh
 • 71451
 • 24
 • BC. Trưng Nữ Vương
 • 71452
 • 25
 • BC. Xóm Mới
 • 71453
 • 26
 • BC. Lê Văn Thọ
 • 71454
 • 27
 • BC. An Hội
 • 71455
 • 28
 • BC. Thông Tây Hội
 • 71456
 • VI.
 • QUẬN 12
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm quận 12
 • 71500
 • 2
 • Quận ủy
 • 71501
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 71502
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 71503
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 71504
 • 6
 • P. Tân Chánh Hiệp
 • 71506
 • 7
 • P. Trung Mỹ Tây
 • 71507
 • 8
 • P. Đông Hưng Thuận
 • 71508
 • 9
 • P. Tân Hưng Thuận
 • 71509
 • 10
 • P. Tân Thới Nhất
 • 71510
 • 11
 • P. Tân Thới Hiệp
 • 71511
 • 12
 • P. Hiệp Thành
 • 71512
 • 13
 • P. Thới An
 • 71513
 • 14
 • P. Thạnh Xuân
 • 71514
 • 15
 • P. Thạnh Lộc
 • 71515
 • 16
 • P. An Phú Đông
 • 71516
 • 17
 • BCP. Quận 12 A
 • 71550
 • 18
 • BCP. Quận 12 B
 • 71551
 • 19
 • BC. Công Viên Phần Mềm Quang trung
 • 71552
 • 20
 • BC. Trung Mỹ Tây
 • 71553
 • 21
 • BC. Quang Trung
 • 71554
 • 22
 • BC. Nguyễn Văn Quá
 • 71555
 • 23
 • BC. Bàu Nai
 • 71556
 • 24
 • BC. Tân Thới Nhất
 • 71557
 • 25
 • BC. Tân Thới Hiệp
 • 71558
 • 26
 • BC. Hiệp Thành
 • 71559
 • 27
 • BC. Nguyễn Thị Kiểu
 • 71560
 • 28
 • BC. Hà Huy Giáp
 • 71561
 • 29
 • BC. Ngã Tư Ga
 • 71562
 • VII.
 • HUYỆN CỦ CHI
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Củ Chi
 • 71600
 • 2
 • Huyện ủy
 • 71601
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 71602
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 71603
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 71604
 • 6
 • TT. Củ Chi
 • 71606
 • 7
 • X. Tân An Hội
 • 71607
 • 8
 • X. Tân Thông Hội
 • 71608
 • 9
 • X. Tân Phú Trung
 • 71609
 • 10
 • X. Tân Thạnh Đông
 • 71610
 • 11
 • X. Bình Mỹ
 • 71611
 • 12
 • X. Hòa Phú
 • 71612
 • 13
 • X. Trung An
 • 71613
 • 14
 • X. Tân Thạnh Tây
 • 71614
 • 15
 • X. Phước Vĩnh An
 • 71615
 • 16
 • X. Phú Hòa Đông
 • 71616
 • 17
 • X. Phạm Văn Cội
 • 71617
 • 18
 • X. Nhuận Đức
 • 71618
 • 19
 • X. An Nhơn Tây
 • 71619
 • 20
 • X. An Phú
 • 71620
 • 21
 • X. Phú Mỹ Hưng
 • 71621
 • 22
 • X. Trung Lập Thượng
 • 71622
 • 23
 • X. Trung Lập Hạ
 • 71623
 • 24
 • X. Phước Thạnh
 • 71624
 • 25
 • X. Thái Mỹ
 • 71625
 • 26
 • X. Phước Hiệp
 • 71626
 • 27
 • BCP. Củ Chi
 • 71650
 • 28
 • BCP. TTDVKH Củ Chi
 • 71651
 • 29
 • BCP. An Nhơn Tây
 • 71652
 • 30
 • BCP. Tân Trung
 • 71653
 • 31
 • BCP. Tân Phú Trung
 • 71654
 • 32
 • BC. Thị Trấn Củ Chi
 • 71655
 • 33
 • BC. Tân Phú Trung
 • 71656
 • 34
 • BC. Tân Trung
 • 71657
 • 35
 • BC. Phú Hòa Đông
 • 71658
 • 36
 • BC. Phạm Văn Cội
 • 71659
 • 37
 • BC. An Nhơn Tây
 • 71660
 • 38
 • BC. An Phú
 • 71661
 • 39
 • BC. Trung Lập
 • 71662
 • 40
 • BC. Phước Thạnh
 • 71663
 • VIII.
 • HUYỆN HÓC MÔN
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Hóc Môn
 • 71700
 • 2
 • Huyện ủy
 • 71701
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 71702
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 71703
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 71704
 • 6
 • TT. Hóc Môn
 • 71706
 • 7
 • X. Thới Tam Thôn
 • 71707
 • 8
 • X. Đông Thạnh
 • 71708
 • 9
 • X. Nhị Bình
 • 71709
 • 10
 • X. Tân Hiệp
 • 71710
 • 11
 • X. Tân Thới Nhì
 • 71711
 • 12
 • X. Xuân Thới Sơn
 • 71712
 • 13
 • X. Xuân Thới Thượng
 • 71713
 • 14
 • X. Bà Điểm
 • 71714
 • 15
 • X. Xuân Thới Đông
 • 71715
 • 16
 • X. Trung Chánh
 • 71716
 • 17
 • X. Tân Xuân
 • 71717
 • 18
 • BCP. Hóc Môn A
 • 71750
 • 19
 • BCP. Hóc Môn B
 • 71751
 • 20
 • BC. TTDVKH Hóc Môn
 • 71752
 • 21
 • BC. KHL Hóc Môn
 • 71753
 • 22
 • BC. Đông Thạnh
 • 71754
 • 23
 • BC. Nhị Xuân
 • 71755
 • 24
 • BC. Bà Điểm
 • 71756
 • 25
 • BC. An Sương
 • 71757
 • 26
 • BC. Ngã Ba Bầu
 • 71758
 • 27
 • BC. Trung Chánh
 • 71759
 • 28
 • BC. Tân Thới Nhì
 • 71760
 • IX.
 • HUYỆN BÌNH CHÁNH
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Bình Chánh
 • 71800
 • 2
 • Huyện ủy
 • 71801
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 71802
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 71803
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 71804
 • 6
 • TT. Tân Túc
 • 71806
 • 7
 • X. Tân Quý Tây
 • 71807
 • 8
 • X. An Phú Tây
 • 71808
 • 9
 • X. Hưng Long
 • 71809
 • 10
 • X. Quy Đức
 • 71810
 • 11
 • X. Đa Phước
 • 71811
 • 12
 • X. Phong Phú
 • 71812
 • 13
 • X. Bình Hưng
 • 71813
 • 14
 • X. Bình Chánh
 • 71814
 • 15
 • X. Tân Kiên
 • 71815
 • 16
 • X. Tân Nhựt
 • 71816
 • 17
 • X. Lê Minh Xuân
 • 71817
 • 18
 • X. Bình Lợi
 • 71818
 • 19
 • X. Vĩnh Lộc B
 • 71819
 • 20
 • X. Phạm Văn Hai
 • 71820
 • 21
 • X. Vĩnh Lộc A
 • 71821
 • 22
 • BCP. Tân Túc
 • 71850
 • 23
 • BCP. Lê Minh Xuân
 • 71851
 • 24
 • BCP. Hưng Long
 • 71852
 • 25
 • BCP. Vĩnh Lộc
 • 71853
 • 26
 • BCP. Phong Phú
 • 71854
 • 27
 • BC. Chợ Đệm
 • 71855
 • 28
 • BC. Ghisê 2 Chợ Bình Chánh
 • 71856
 • 29
 • BC. Quy Đức
 • 71857
 • 30
 • BC. Phong Phú
 • 71858
 • 31
 • BC. Bình Hưng
 • 71859
 • 32
 • BC. Chợ Bình Chánh
 • 71860
 • 33
 • BC. Láng Le
 • 71861
 • 34
 • BC. Lê Minh Xuân
 • 71862
 • 35
 • BC. Vĩnh Lộc
 • 71863
 • 36
 • BC. Cầu Xáng
 • 71864
 • 37
 • BĐVHX Láng Le 1
 • 71865
 • X.
 • QUẬN BÌNH TÂN
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm quận Bình Tân
 • 71900
 • 2
 • Quận ủy
 • 71901
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 71902
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 71903
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 71904
 • 6
 • P. An Lạc
 • 71906
 • 7
 • P. An Lạc A
 • 71907
 • 8
 • P. Bình Trị Đông B
 • 71908
 • 9
 • P. Tân Tạo A
 • 71909
 • 10
 • P. Bình Trị Đông
 • 71910
 • 11
 • P. Bình Trị Đông A
 • 71911
 • 12
 • P. Binh Hưng Hoà A
 • 71912
 • 13
 • P. Bình Hưng Hòa
 • 71913
 • 14
 • P. Binh Hưng Hoà B
 • 71914
 • 15
 • P. Tân Tạo
 • 71915
 • 16
 • BCP. Bình Trị Đông
 • 71950
 • 17
 • BCP. Gò Mây
 • 71951
 • 18
 • BCP. An Lạc
 • 71952
 • 19
 • BCP. Tân Tạo
 • 71953
 • 20
 • BCP. TTDVKH Bình Chánh
 • 71954
 • 21
 • BCP. Gò Xoài
 • 71955
 • 22
 • BC. KHL Bình Tân
 • 71956
 • 23
 • BC. Hồ Học Lãm
 • 71957
 • 24
 • BC. Tên Lửa
 • 71958
 • 25
 • BC. Bốn Xã
 • 71959
 • 26
 • BC. Bình Trị Đông
 • 71960
 • 27
 • BC. Bình Hưng Hòa
 • 71961
 • 28
 • BC. Gò Xoài
 • 71962
 • 29
 • BC. Gò Mây
 • 71963
 • 30
 • BC. Bà Hom
 • 71964
 • 31
 • BC. Tân Kiên
 • 71965
 • 32
 • BC. An Lạc
 • 71966
 • 33
 • BC. Mũi Tàu
 • 71967
 • XI.
 • QUẬN TÂN PHÚ
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm quận Tân Phú
 • 72000
 • 2
 • Quận ủy
 • 72001
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 72002
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 72003
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 72004
 • 6
 • P. Hoà Thạnh
 • 72006
 • 7
 • P. Tân Thành
 • 72007
 • 8
 • P. Tân Sơn Nhì
 • 72008
 • 9
 • P. Tây Thạnh
 • 72009
 • 10
 • P. Sơn Kỳ
 • 72010
 • 11
 • P. Tân Quý
 • 72011
 • 12
 • P. Phú Thọ Hoà
 • 72012
 • 13
 • P. Phú Thạnh
 • 72013
 • 14
 • P. Hiệp Tân
 • 72014
 • 15
 • P. Tân Thới Hoà
 • 72015
 • 16
 • P. Phú Trung
 • 72016
 • 17
 • BCP. Tân Phú
 • 72050
 • 18
 • BCP. TTDVKH Gia Định 2
 • 72051
 • 19
 • BC. KHL Tân Quý
 • 72052
 • 20
 • BC. TMĐT Tân Bình
 • 72053
 • 21
 • BC. Gò Dầu
 • 72054
 • 22
 • BC. Tây Thạnh
 • 72055
 • 23
 • BC. KCN Tân Bình
 • 72056
 • 24
 • BC. Phú Thọ Hòa
 • 72057
 • XII.
 • QUẬN TÂN BÌNH
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm quận Tân Bình
 • 72100
 • 2
 • Quận ủy
 • 72101
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 72102
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 72103
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 72104
 • 6
 • Phường 4
 • 72106
 • 7
 • Phường 1
 • 72107
 • 8
 • Phường 2
 • 72108
 • 9
 • Phường 15
 • 72109
 • 10
 • Phường 13
 • 72110
 • 11
 • Phường 12
 • 72111
 • 12
 • Phường 14
 • 72112
 • 13
 • Phường 11
 • 72113
 • 14
 • Phường 10
 • 72114
 • 15
 • Phường 9
 • 72115
 • 16
 • Phường 8
 • 72116
 • 17
 • Phường 6
 • 72117
 • 18
 • Phường 7
 • 72118
 • 19
 • Phường 5
 • 72119
 • 20
 • Phường 3
 • 72120
 • 21
 • BCP. Tân Bình
 • 72150
 • 22
 • BC. Phạm Văn Hai
 • 72151
 • 23
 • BC. Tân Sơn Nhất
 • 72152
 • 24
 • BC. Bà Queo
 • 72153
 • 25
 • BC. Bàu Cát
 • 72154
 • 26
 • BC. Hoàng Hoa Thám
 • 72155
 • 27
 • BC. Bàu Cát
 • 72156
 • 28
 • BC. Ly Thường Kiệt
 • 72157
 • 29
 • BC. Bảy Hiền
 • 72158
 • 30
 • BC. Chí Hòa
 • 72159
 • XIII.
 • QUẬN PHÚ NHUẬN
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm quận Phú Nhuận
 • 72200
 • 2
 • Quận ủy
 • 72201
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 72202
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 72203
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 72204
 • 6
 • Phường 11
 • 72206
 • 7
 • Phường 12
 • 72207
 • 8
 • Phường 17
 • 72208
 • 9
 • Phường 15
 • 72209
 • 10
 • Phường 2
 • 72210
 • 11
 • Phường 1
 • 72211
 • 12
 • Phường 7
 • 72112
 • 13
 • Phường 3
 • 72213
 • 14
 • Phường 4
 • 72214
 • 15
 • Phường 5
 • 72215
 • 16
 • Phường 9
 • 72216
 • 17
 • Phường 8
 • 72217
 • 18
 • Phường 10
 • 72218
 • 19
 • Phường 14
 • 72219
 • 20
 • Phường 13
 • 72220
 • 21
 • BCP. Phú Nhuận
 • 72250
 • 22
 • BC. Đông Ba
 • 72251
 • 23
 • BC. Lê Văn Sỹ
 • 72252
 • XIV.
 • QUẬN BÌNH THẠNH
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm quận Bình Thạnh
 • 72300
 • 2
 • Quận ủy
 • 72301
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 72302
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 72303
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 72304
 • 6
 • Phường 14
 • 72306
 • 7
 • Phường 24
 • 72307
 • 8
 • Phường 25
 • 72308
 • 9
 • Phường 27
 • 72309
 • 10
 • Phường 26
 • 72310
 • 11
 • Phường 13
 • 72311
 • 12
 • Phường 12
 • 72312
 • 13
 • Phường 11
 • 72313
 • 14
 • Phường 5
 • 72314
 • 15
 • Phường 6
 • 72315
 • 16
 • Phường 7
 • 72316
 • 17
 • Phường 3
 • 72317
 • 18
 • Phường 1
 • 72318
 • 19
 • Phường 2
 • 72319
 • 20
 • Phường 15
 • 72320
 • 21
 • Phường 17
 • 72321
 • 22
 • Phường 21
 • 72322
 • 23
 • Phường 19
 • 72323
 • 24
 • Phường 22
 • 72324
 • 25
 • Phường 28
 • 72325
 • 26
 • BCP. Bình Thạnh
 • 72350
 • 27
 • BCP. Trung Tâm 2
 • 72351
 • 28
 • BC. TTDVKH Gia Định 1
 • 72352
 • 29
 • BC. Thanh Đa
 • 72353
 • 30
 • BC. Hàng Xanh
 • 72354
 • 31
 • BC. Thị Ngh​è
 • 72355
 • XV.
 • QUẬN 3
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm Quận 3
 • 72400
 • 2
 • Quận ủy
 • 72401
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 72402
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 72403
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 72404
 • 6
 • Phường 5
 • 72406
 • 7
 • Phường 6
 • 72407
 • 8
 • Phường 8
 • 72408
 • 9
 • Phường 14
 • 72409
 • 10
 • Phường 12
 • 72410
 • 11
 • Phường 11
 • 72411
 • 12
 • Phường 13
 • 72412
 • 13
 • Phường 10
 • 72413
 • 14
 • Phường 9
 • 72414
 • 15
 • Phường 7
 • 72415
 • 16
 • Phường 4
 • 72416
 • 17
 • Phường 3
 • 72417
 • 18
 • Phường 2
 • 72418
 • 19
 • Phường 1
 • 72419
 • 20
 • BCP. Quận 3
 • 72450
 • 21
 • BC. Vườn Xoài
 • 72451
 • 22
 • BC. Nguyễn Văn Trôi
 • 72452
 • 23
 • BC. Bàn Cờ
 • 72453
 • XVI.
 • QUẬN 10
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm quận 10
 • 72500
 • 2
 • Quận ủy
 • 72501
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 72502
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 72503
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 72504
 • 6
 • Phường 14
 • 72506
 • 7
 • Phường 9
 • 72507
 • 8
 • Phường 10
 • 72508
 • 9
 • Phường 11
 • 72509
 • 10
 • Phường 12
 • 72510
 • 11
 • Phường 13
 • 72511
 • 12
 • Phường 15
 • 72512
 • 13
 • Phường 8
 • 72513
 • 14
 • Phường 7
 • 72514
 • 15
 • Phường 6
 • 72515
 • 16
 • Phường 5
 • 72516
 • 17
 • Phường 4
 • 72517
 • 18
 • Phường 3
 • 72518
 • 19
 • Phường 2
 • 72519
 • 20
 • Phường 1
 • 72520
 • 21
 • BCP. Quận 10
 • 72550
 • 22
 • BCP. Trung tâm 4
 • 72551
 • 23
 • BCP. Logistics
 • 72552
 • 24
 • BC. KHL Chợ Lớn 2
 • 72553
 • 25
 • BC. Phú Thọ
 • 72555
 • 26
 • BC. Bà Hạt
 • 72557
 • 27
 • BC. Ngã Sáu Dân Chủ
 • 72558
 • 28
 • BC. Sư Vạn Hạnh
 • 72559
 • 29
 • BC. Hoà Hưng
 • 72560
 • 30
 • BC. Ngô Quyền
 • 72561
 • XVII.
 • QUẬN 11
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm quận 11
 • 72600
 • 2
 • Quận ủy
 • 72601
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 72602
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 72603
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 72604
 • 6
 • Phường 10
 • 72606
 • 7
 • Phường 14
 • 72607
 • 8
 • Phường 5
 • 72608
 • 9
 • Phường 3
 • 72609
 • 10
 • Phường 1
 • 72610
 • 11
 • Phường 2
 • 72611
 • 12
 • Phường 16
 • 72612
 • 13
 • Phường 9
 • 72613
 • 14
 • Phường 8
 • 72614
 • 15
 • Phường 12
 • 72615
 • 16
 • Phường 6
 • 72616
 • 17
 • Phường 4
 • 72617
 • 18
 • Phường 7
 • 72618
 • 19
 • Phường 13
 • 72619
 • 20
 • Phường 11
 • 72620
 • 21
 • Phường 15
 • 72621
 • 22
 • BC. Đầm Sen
 • 72650
 • 23
 • BC. Lạc Long Quân
 • 72651
 • 24
 • BC. Phó Cơ Điều
 • 72652
 • 25
 • BC. Tôn Thất Hiệp
 • 72653
 • 26
 • BC. Lữ Gia
 • 72654
 • XIX.
 • QUẬN 5
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm quận 5
 • 72700
 • 2
 • Quận ủy
 • 72701
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 72702
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 72703
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 72704
 • 6
 • Phường 8
 • 72706
 • 7
 • Phường 7
 • 72707
 • 8
 • Phường 1
 • 72708
 • 9
 • Phường 2
 • 72709
 • 10
 • Phường 3
 • 72710
 • 11
 • Phường 4
 • 72711
 • 12
 • Phường 9
 • 72712
 • 13
 • Phường 12
 • 72713
 • 14
 • Phường 11
 • 72714
 • 15
 • Phường 15
 • 72715
 • 16
 • Phường 14
 • 72716
 • 17
 • Phường 13
 • 72717
 • 18
 • Phường 10
 • 72718
 • 19
 • Phường 6
 • 72719
 • 20
 • Phường 5
 • 72720
 • 21
 • BCP. Quận 5
 • 72750
 • 22
 • BCP. Trung Tâm 3
 • 72751
 • 23
 • BCP. Quận 11
 • 72752
 • 24
 • BCP. Quận 6
 • 72753
 • 25
 • BC. TTDVKH Chợ Lớn
 • 72754
 • 26
 • BCP. Quận 8
 • 72755
 • 27
 • BC. KHL Chợ Lớn 1
 • 72756
 • 28
 • BC. Nguyễn Tri Phương
 • 72757
 • 29
 • BC. Nguyễn Duy Dương
 • 72758
 • 30
 • BC. Nguyễn Trãi
 • 72759
 • 31
 • BC. Lê Hồng Phong
 • 72760
 • 32
 • BC. Hùng Vương
 • 72761
 • XX.
 • QUẬN 4
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm Quận 4
 • 72800
 • 2
 • Quận ủy
 • 72801
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 72802
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 72803
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 72804
 • 6
 • Phường 12
 • 72806
 • 7
 • Phường 9
 • 72807
 • 8
 • Phường 6
 • 72808
 • 9
 • Phường 5
 • 72809
 • 10
 • Phường 2
 • 72810
 • 11
 • Phường 1
 • 72811
 • 12
 • Phường 3
 • 72812
 • 13
 • Phường 4
 • 72813
 • 14
 • Phường 8
 • 72814
 • 15
 • Phường 10
 • 72815
 • 16
 • Phường 14
 • 72816
 • 17
 • Phường 15
 • 72817
 • 18
 • Phường 16
 • 72818
 • 19
 • Phường 18
 • 72819
 • 20
 • Phường 13
 • 72820
 • 21
 • BCP. Quận 4
 • 72850
 • 22
 • BC. Khánh Hội
 • 72851
 • XXI.
 • QUẬN 7
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm quận 7
 • 72900
 • 2
 • Quận ủy
 • 72901
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 72902
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 72903
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 72904
 • 6
 • P. Phú Mỹ
 • 72906
 • 7
 • P. Phú Thuận
 • 72907
 • 8
 • P. Tân Phú
 • 72908
 • 9
 • P. Tân Thuận Đông
 • 72909
 • 10
 • P. Tân Thuận Tây
 • 72910
 • 11
 • P. Tân Kiểng
 • 72911
 • 12
 • P. Tân Hưng
 • 72912
 • 13
 • P. Tân Quy
 • 72913
 • 14
 • P. Bình Thuận
 • 72914
 • 15
 • P. Tân Phong
 • 72915
 • 16
 • BCP. Quận 7A
 • 72950
 • 17
 • BCP. Quận 7B
 • 72951
 • 18
 • BC. TTDVKH Nam Sài Gòn
 • 72952
 • 19
 • BCP. Tân Hưng
 • 72953
 • 20
 • BC. Phú Mỹ
 • 72956
 • 21
 • BC. Tân Thuận Đông
 • 72957
 • 22
 • BC. Tân Thuận
 • 72958
 • 23
 • BC. Tân Quy Đông
 • 72959
 • 24
 • BC. Tân Phong
 • 72960
 • XXII.
 • QUẬN 8
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm quận 8
 • 73000
 • 2
 • Quận ủy
 • 73001
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 73002
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 73003
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 73004
 • 6
 • Phường 11
 • 73006
 • 7
 • Phường 9
 • 73007
 • 8
 • Phường 8
 • 73008
 • 9
 • Phường 10
 • 73009
 • 10
 • Phường 13
 • 73010
 • 11
 • Phường 12
 • 73011
 • 12
 • Phường 14
 • 73012
 • 13
 • Phường 15
 • 73013
 • 14
 • Phường 16
 • 73014
 • 15
 • Phường 7
 • 73015
 • 16
 • Phường 6
 • 73016
 • 17
 • Phường 5
 • 73017
 • 18
 • Phường 4
 • 73018
 • 19
 • Phường 3
 • 73019
 • 20
 • Phường 2
 • 73020
 • 21
 • Phường 1
 • 73021
 • 22
 • BCP. Quận 8
 • 73050
 • 23
 • BC. Dã Tượng
 • 73052
 • 24
 • BC. Chánh Hưng
 • 73053
 • 25
 • BC. Rạch Ông
 • 73054
 • XXIII.
 • QUẬN 6
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm quận 6
 • 73100
 • 2
 • Quận ủy
 • 73101
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 73102
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 73103
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 73104
 • 6
 • Phường 1
 • 73106
 • 7
 • Phường 2
 • 73107
 • 8
 • Phường 3
 • 73108
 • 9
 • Phường 4
 • 73109
 • 10
 • Phường 5
 • 73110
 • 11
 • Phường 6
 • 73111
 • 12
 • Phường 9
 • 73112
 • 13
 • Phường 8
 • 73113
 • 14
 • Phường 7
 • 73114
 • 15
 • Phường 10
 • 73115
 • 16
 • Phường 11
 • 73116
 • 17
 • Phường 12
 • 73117
 • 18
 • Phường 13
 • 73118
 • 19
 • Phường 14
 • 73119
 • 20
 • BC. Minh Phụng
 • 73150
 • 21
 • BC. Lý Chiêu Hoàng
 • 73151
 • 22
 • BC. Phú Lâm
 • 73152
 • XXIV.
 • HUYỆN NHÀ BÈ
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Nhà Bè
 • 73200
 • 2
 • Huyện ủy
 • 73201
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 73202
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 73203
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 73204
 • 6
 • TT. Nhà Bè
 • 73206
 • 7
 • X. Phước Kiển
 • 73207
 • 8
 • X. Phước Lộc
 • 73208
 • 9
 • X. Nhơn Đức
 • 73209
 • 10
 • X. Phú Xuân
 • 73210
 • 11
 • X. Long Thới
 • 73211
 • 12
 • X. Hiệp Phước
 • 73212
 • 13
 • BCP. Nhà Bè
 • 73250
 • 14
 • BC. Phước Kiển
 • 73251
 • 15
 • BC. Hiệp Phước
 • 73253
 • XXV.
 • HUYỆN CẦN GIỜ
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Cần Giờ
 • 73300
 • 2
 • Huyện ủy
 • 73301
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 73302
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 73303
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 73304
 • 6
 • TT. Cần Thạnh
 • 73306
 • 7
 • X. Long Hòa
 • 73307
 • 8
 • X. Thạnh An
 • 73308
 • 9
 • X. Tam Thôn Hiệp
 • 73309
 • 10
 • X. Bình Khánh
 • 73310
 • 11
 • X. An Thới Đông
 • 73311
 • 12
 • X. Ly Nhơn
 • 73312
 • 13
 • BCP. Cần Giờ
 • 73350
 • 14
 • BCP. Bình Khánh
 • 73351
 • 15
 • BC. Cần Thạnh
 • 73352
 • 16
 • BC. 30/4
 • 73353
 • 17
 • BC. Bình Khánh
 • 73354

[wp-faq-schema title=”Những câu hỏi thường gặp về Mã bưu chính”]Mã bưu chính (Zip code, Zip Postal code) 63 tỉnh thành Việt Nam

Theo: Tham khảo

Nguồn: inxpress360.com

Scroll Top