Mã bưu điện Bắc Cạn – Zip/Postal Code các bưu cục tỉnh Bắc Cạn

02:26 Chiều - 23/04/2019
0 Bình luận
544
bởi An Bùi

Mã bưu chính ​tỉnh Bắc Cạn gồm ​05 chữ số, trong đó:​

 • Hai ký tự đầu tiên xác định tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 • Ba hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương.
 • Năm ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia.

>> Xem ngay: Mã bưu chính (Zip code, Zip Postal code) 63 tỉnh thành Việt Nam

STT
Đối tượng gán mã
Mã bưu chính
 • 1
 • BC. Trung tâm tỉnh Bắc Kạn
 • 23000
 • 2
 • Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy
 • 23001
 • 3
 • Ban Tổ chức tỉnh ủy
 • 23002
 • 4
 • Ban Tuyên giáo tỉnh ủy
 • 23003
 • 5
 • Ban Dân vận tỉnh ủy
 • 23004
 • 6
 • Ban Nội chính tỉnh ủy
 • 23005
 • 7
 • Đảng ủy khối cơ quan
 • 23009
 • 8
 • Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy
 • 23010
 • 9
 • Đảng ủy khối doanh nghiệp
 • 23011
 • 10
 • Báo Bắc Kạn
 • 23016
 • 11
 • Hội đồng nhân dân
 • 23021
 • 12
 • Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội
 • 23030
 • 13
 • Tòa án nhân dân tỉnh
 • 23035
 • 14
 • Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh
 • 23036
 • 15
 • Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân
 • 23040
 • 16
 • Sở Công Thương
 • 23041
 • 17
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • 23042
 • 18
 • Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
 • 23043
 • 19
 • Sở Tài chính
 • 23045
 • 20
 • Sở Thông tin và Truyền thông
 • 23046
 • 21
 • Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
 • 23047
 • 22
 • Công an tỉnh
 • 23049
 • 23
 • Sở Nội vụ
 • 23051
 • 24
 • Sở Tư pháp
 • 23052
 • 25
 • Sở Giáo dục và Đào tạo
 • 23053
 • 26
 • Sở Giao thông vận tải
 • 23054
 • 27
 • Sở Khoa học và Công nghệ
 • 23055
 • 28
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • 23056
 • 29
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • 23057
 • 30
 • Sở Xây dựng
 • 23058
 • 31
 • Sở Y tế
 • 23060
 • 32
 • Bộ chỉ huy Quân sự
 • 23061
 • 33
 • Ban Dân tộc
 • 23062
 • 34
 • Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh
 • 23063
 • 35
 • Thanh tra tỉnh
 • 23064
 • 36
 • Trường chính trị tỉnh
 • 23065
 • 37
 • Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam
 • 23066
 • 38
 • Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh
 • 23067
 • 39
 • Bảo hiểm xã hội tỉnh
 • 23070
 • 40
 • Cục Thuế
 • 23078
 • 41
 • Cục Hải quan
 • 23079
 • 42
 • Cục Thống kê
 • 23080
 • 43
 • Kho bạc Nhà nước tỉnh
 • 23081
 • 44
 • Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật
 • 23085
 • 45
 • Liên hiệp các tổ chức hữu nghị
 • 23086
 • 46
 • Hội Văn học nghệ thuật
 • 23087
 • 47
 • Liên đoàn Lao động tỉnh
 • 23088
 • 48
 • Hội Nông dân tỉnh
 • 23089
 • 49
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh
 • 23090
 • 50
 • Tỉnh Đoàn
 • 23091
 • 51
 • Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
 • 23092
 • 52
 • Hội Cựu chiến binh tỉnh
 • 23093
 • I.
 • THÀNH PHỐ BẮC KẠN
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm thành phố Bắc Kạn
 • 23100
  • 2
  • Thành ủy
  • 23101
  • 3
  • Hội đồng nhân dân
  • 23102
  • 4
  • Ủy ban Nhân dân
  • 23103
  • 5
  • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
  • 23104
  • 6
  • P. Phùng Chí Kiên
  • 23106
  • 7
  • P. Đức Xuân
  • 23107
  • 8
  • P. Nguyễn Thị Minh Khai
  • 23108
  • 9
  • P. Sông Cầu
  • 23109
  • 10
  • P. Xuất Hoá
  • 23110
  • 11
  • P. Huyền Tụng
  • 23111
  • 12
  • X. Dương Quang
  • 23112
  • 13
  • X. Nông Thượng
  • 23113
  • 14
  • BCP. Bắc Kạn
  • 23150
  • 15
  • BC. KHL Bắc Kạn
  • 23151
  • 16
  • BC. Phùng Chí Kiên
  • 23152
  • 17
  • BC. Minh Khai
  • 23152
  • 18
  • BC. Nà Mày
  • 23153
  • 19
  • BC. Hệ 1 Bắc Kạn
  • 23199
  • II.
  • HUYỆN BẠCH THÔNG
  •  
  • 1
  • BC. Trung tâm huyện Bạch Thông
  • 23200
   • 2
   • Huyện ủy
   • 23201
   • 3
   • Hội đồng nhân dân
   • 23202
   • 4
   • Ủy ban nhân dân
   • 23203
   • 5
   • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
   • 23204
   • 6
   • TT. Phủ Thông
   • 23206
   • 7
   • X. Phương Linh
   • 23207
   • 8
   • X. Vi Hương
   • 23208
   • 9
   • X. Đôn Phong
   • 23209
   • 10
   • X. Dương Phong
   • 23210
   • 11
   • X. Quang Thuận
   • 23211
   • 12
   • X. Lục Bình
   • 23212
   • 13
   • X. Tú Trĩ
   • 23213
   • 14
   • X. Tân Tiến
   • 23214
   • 15
   • X. Quân Bình
   • 23215
   • 16
   • X. Hà Vị
   • 23216
   • 17
   • X. Cẩm Giàng
   • 23217
   • 18
   • X. Nguyên Phúc
   • 23218
   • 19
   • X. Mỹ Thanh
   • 23219
   • 20
   • X. Cao Sơn
   • 23220
   • 21
   • X. Sĩ Bình
   • 23221
   • 22
   • X. Vũ Muộn
   • 23222
   • 23
   • BCP. Bạch Thông
   • 23250
   • III.
   • HUYỆN NGÂN SƠN
   •  
   • 1
   • BC. Trung tâm huyện Ngân Sơn
   • 23300
    • 2
    • Huyện ủy
    • 23301
    • 3
    • Hội đồng nhân dân
    • 23302
    • 4
    • Ủy ban nhân dân
    • 23303
    • 5
    • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
    • 23304
    • 6
    • X. Vân Tùng
    • 23306
    • 7
    • X. Đức Vân
    • 23307
    • 8
    • X. Bằng Vân
    • 23308
    • 9
    • X. Thượng Ân
    • 23309
    • 10
    • X. Cốc Đán
    • 23310
    • 11
    • X. Trung Hoà
    • 23311
    • 12
    • TT. Nà Phặc
    • 23312
    • 13
    • X. Lãng Ngâm
    • 23313
    • 14
    • X. Hương Nê
    • 23314
    • 15
    • X. Thuần Mang
    • 23315
    • 16
    • X. Thượng Quan
    • 23316
    • 17
    • BCP. Ngân Sơn
    • 23350
    • 18
    • BC. Bằng Khẩu
    • 23351
    • 19
    • BC. Nà Phặc
    • 23352
    • IV.
    • HUYỆN PÁC NẶM
    •  
    • 1
    • BC. Trung tâm huyện Pác Nặm
    • 23400
     • 2
     • Huyện ủy
     • 23401
     • 3
     • Hội đồng nhân dân
     • 23402
     • 4
     • Ủy ban nhân dân
     • 23403
     • 5
     • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
     • 23404
     • 6
     • X. Bộc Bố
     • 23406
     • 7
     • X. Bằng Thành
     • 23407
     • 8
     • X. Nhạn Môn
     • 23408
     • 9
     • X. Giáo Hiệu
     • 23409
     • 10
     • X. Công Bằng
     • 23410
     • 11
     • X. Cổ Linh
     • 23411
     • 12
     • X. Cao Tân
     • 23412
     • 13
     • X. Nghiên Loan
     • 23413
     • 14
     • X. Xuân La
     • 23414
     • 15
     • X. An Thắng
     • 23415
     • 16
     • BCP. Pác Nặm
     • 23450
     • V.
     • HUYỆN BA BỂ
     •  
     • 1
     • BC. Trung tâm huyện Ba Bể
     • 23500
      • 2
      • Huyện ủy
      • 23501
      • 3
      • Hội đồng nhân dân
      • 23502
      • 4
      • Ủy ban nhân dân
      • 23503
      • 5
      • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
      • 23504
      • 6
      • TT. Chợ Rã
      • 23506
      • 7
      • X. Bành Trạch
      • 23507
      • 8
      • X. Phúc Lộc
      • 23508
      • 9
      • X. Cao Trĩ
      • 23509
      • 10
      • X. Cao Thượng
      • 23510
      • 11
      • X. Nam Mẫu
      • 23511
      • 12
      • X. Khang Ninh
      • 23512
      • 13
      • X. Thượng Giáo
      • 23513
      • 14
      • X. Địa Linh
      • 23514
      • 15
      • X. Quảng Khê
      • 23515
      • 16
      • X. Mỹ Phương
      • 23516
      • 17
      • X. Yến Dương
      • 23517
      • 18
      • X. Chu Hương
      • 23518
      • 19
      • X. Hà Hiệu
      • 23519
      • 20
      • X. Hoàng Trĩ
      • 23520
      • 21
      • X. Đồng Phúc
      • 23521
      • 22
      • BCP. Ba Bể
      • 23550
      • 23
      • BC. Vườn Quốc Gia Ba Bể
      • 23551
      • 24
      • BC. Quảng Khê
      • 23552
      • 25
      • BC. Pù Mắt
      • 23553
      • VI.
      • HUYỆN CHỢ ĐỒN
      •  
      • 1
      • BC. Trung tâm huyện Chợ Đồn
      • 23600
       • 2
       • Huyện ủy
       • 23601
       • 3
       • Hội đồng nhân dân
       • 23602
       • 4
       • Ủy ban nhân dân
       • 23603
       • 5
       • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
       • 23604
       • 6
       • TT. Bằng Lũng
       • 23606
       • 7
       • X. Phương Viên
       • 23607
       • 8
       • X. Rã Bản
       • 23608
       • 9
       • X. Bằng Phúc
       • 23609
       • 10
       • X. Tân Lập
       • 23610
       • 11
       • X. Đồng Lạc
       • 23611
       • 12
       • X. Nam Cường
       • 23612
       • 13
       • X. Xuân Lạc
       • 23613
       • 14
       • X. Bản Thi
       • 23614
       • 15
       • X. Quảng Bạch
       • 23615
       • 16
       • X. Ngọc Phái
       • 23616
       • 17
       • X. Yên Thượng
       • 23617
       • 18
       • X. Yên Thịnh
       • 23618
       • 19
       • X. Lương Bằng
       • 23619
       • 20
       • X. Nghĩa Tá
       • 23620
       • 21
       • X. Bình Trung
       • 23621
       • 22
       • X. Yên Nhuận
       • 23622
       • 23
       • X. Yên Mỹ
       • 23623
       • 24
       • X. Phong Huân
       • 23624
       • 25
       • X. Bằng Lãng
       • 23625
       • 26
       • X. Đại Sảo
       • 23626
       • 27
       • X. Đông Viên
       • 23627
       • 28
       • BCP. Chợ Đồn
       • 23650
       • VII.
       • HUYỆN CHỢ MỚI
       •  
       • 1
       • BC. Trung tâm huyện Chợ Mới
       • 23700
        • 2
        • Huyện ủy
        • 23701
        • 3
        • Hội đồng nhân dân
        • 23702
        • 4
        • Ủy ban nhân dân
        • 23703
        • 5
        • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
        • 23704
        • 6
        • TT. Chợ Mới
        • 23706
        • 7
        • X. Yên Đĩnh
        • 23707
        • 8
        • X. Như Cố
        • 23708
        • 9
        • X. Nông Hạ
        • 23709
        • 10
        • X. Cao Kỳ
        • 23710
        • 11
        • X. Tân Sơn
        • 23711
        • 12
        • X. Hoà Mục
        • 23712
        • 13
        • X. Thanh Vận
        • 23713
        • 14
        • X. Thanh Mai
        • 23714
        • 15
        • X. Mai Lạp
        • 23715
        • 16
        • X. Nông Thịnh
        • 23716
        • 17
        • X. Thanh Bình
        • 23717
        • 18
        • X. Quảng Chu
        • 23718
        • 19
        • X. Bình Văn
        • 23719
        • 20
        • X. Yên Hân
        • 23720
        • 21
        • X. Yên Cư
        • 23721
        • 22
        • BCP. Chợ Mới
        • 23750
        • 23
        • BC. Chợ Mới 2
        • 23751
        • 24
        • BC. Sáu Hai
        • 23752
        • 25
        • BC. Cao Kỳ
        • 23753
        • VIII.
        • HUYỆN NA RÌ
        •  
        • 1
        • BC. Trung tâm huyện Na Rì
        • 23800
         • 2
         • Huyện ủy
         • 23801
         • 3
         • Hội đồng nhân dân
         • 23802
         • 4
         • Ủy ban nhân dân
         • 23803
         • 5
         • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
         • 23804
         • 6
         • TT. Yến Lạc
         • 23806
         • 7
         • X. Lương Hạ
         • 23807
         • 8
         • X. Cường Lợi
         • 23808
         • 9
         • X. Vũ Loan
         • 23809
         • 10
         • X. Văn Học
         • 23810
         • 11
         • X. Lạng San
         • 23811
         • 12
         • X. Lương Thượng
         • 23812
         • 13
         • X. Kim Hỷ
         • 23813
         • 14
         • X. Ân Tình
         • 23814
         • 15
         • X. Côn Minh
         • 23815
         • 16
         • X. Quang Phong
         • 23816
         • 17
         • X. Đổng Xá
         • 23817
         • 18
         • X. Liêm Thuỷ
         • 23818
         • 19
         • X. Xuân Dương
         • 23819
         • 20
         • X. Dương Sơn
         • 23820
         • 21
         • X. Hảo Nghĩa
         • 23821
         • 22
         • X. Hữu Thác
         • 23822
         • 23
         • X. Cư Lễ
         • 23823
         • 24
         • X. Văn Minh
         • 23824
         • 25
         • X. Lương Thành
         • 23825
         • 26
         • X. Lam Sơn
         • 23826
         • 27
         • X. Kim Lư
         • 23827
         • 28
         • BCP. Na Rì
         • 23850
         • 29
         • BC. Lạng San
         • 23851

Theo: Tham Khảo

Nguồn: Inxpress

*
*

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Scroll Top