Mã bưu điện Cần Thơ – Zip/Postal Code các bưu cục TP. Cần Thơ

05:18 Chiều - 06/05/2019
0 Bình luận
1702
bởi An Bùi

Mã bưu chính ​tỉnh Cần Thơ gồm ​05 chữ số, trong đó:​

 • Hai ký tự đầu tiên xác định tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 • Ba hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương.
 • Năm ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia.

>> Xem ngay: Mã bưu chính (Zip code, Zip Postal code) 63 tỉnh thành Việt Nam

STT
Đối tượng gán mã
Mã bưu chính
 • 1
 • BC. Trung tâm thành phố Cần Thơ
 • 94000
 • 2
 • Ủy ban Kiểm tra thành ủy
 • 94001
 • 3
 • Ban Tổ chức thành ủy
 • 94002
 • 4
 • Ban Tuyên giáo thành ủy
 • 94003
 • 5
 • Ban Dân vận thành ủy
 • 94004
 • 6
 • Ban Nội chính thành ủy
 • 94005
 • 7
 • Đảng ủy khối cơ quan
 • 94009
 • 8
 • Thành phố ủy và Văn phòng thành ủy
 • 94010
 • 9
 • Đảng ủy khối doanh nghiệp
 • 94011
 • 10
 • Báo Cần Thơ
 • 94016
 • 11
 • Hội đồng nhân dân
 • 94021
 • 12
 • Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội
 • 94030
 • 13
 • Tòa án nhân dân thành phố
 • 94035
 • 14
 • Viện Kiểm sát nhân dân thành phố
 • 94036
 • 15
 • Kiểm toán nhà nước khu vực V
 • 94037
 • 16
 • Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân
 • 94040
 • 17
 • Sở Công Thương
 • 94041
 • 18
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • 94042
 • 19
 • Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
 • 94043
 • 20
 • Sở Ngoại vụ
 • 94044
 • 21
 • Sở Tài chính
 • 94045
 • 22
 • Sở Thông tin và Truyền thông
 • 94046
 • 23
 • Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
 • 94047
 • 24
 • Công an thành phố
 • 94049
 • 25
 • Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy
 • 94050
 • 26
 • Sở Nội vụ
 • 94051
 • 27
 • Sở Tư pháp
 • 94052
 • 28
 • Sở Giáo dục và Đào tạo
 • 94053
 • 29
 • Sở Giao thông vận tải
 • 94054
 • 30
 • Sở Khoa học và Công nghệ
 • 94055
 • 31
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • 94056
 • 32
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • 94057
 • 33
 • Sở Xây dựng
 • 94058
 • 34
 • Sở Y tế
 • 94060
 • 35
 • Bộ chỉ huy Quân sự
 • 94061
 • 36
 • Ban Dân tộc
 • 94062
 • 37
 • Ngân hàng nhà nước chi nhánh thành phố
 • 94063
 • 38
 • Thanh tra thành phố
 • 94064
 • 39
 • Trường chính trị thành phố
 • 94065
 • 40
 • Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam
 • 94066
 • 41
 • Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố
 • 94067
 • 42
 • Bảo hiểm xã hội thành phố
 • 94070
 • 43
 • Cục Thuế
 • 94078
 • 44
 • Cục Hải quan
 • 94079
 • 45
 • Cục Thống kê
 • 94080
 • 46
 • Kho bạc Nhà nước thành phố
 • 94081
 • 47
 • Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật
 • 94085
 • 48
 • Liên hiệp các tổ chức hữu nghị
 • 94086
 • 49
 • Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật
 • 94087
 • 50
 • Liên đoàn Lao động thành phố
 • 94088
 • 51
 • Hội Nông dân thành phố
 • 94089
 • 52
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố
 • 94090
 • 53
 • Thành đoàn
 • 94091
 • 54
 • Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố
 • 94092
 • 55
 • Hội Cựu chiến binh thành phố
 • 94093
 • I.
 • QUẬN NINH KIỀU
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm quận Ninh Kiều
 • 94100
 • 2
 • Quận ủy
 • 94101
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 94102
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 94103
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 94104
 • 6
 • P. Thới Bình
 • 94106
 • 7
 • P. Cái Khế
 • 94107
 • 8
 • P. An Hòa
 • 94108
 • 9
 • P. An Nghiệp
 • 94109
 • 10
 • P. An Cư
 • 94110
 • 11
 • P. An Hội
 • 94111
 • 12
 • P. Tân An
 • 94112
 • 13
 • P. An Lạc
 • 94113
 • 14
 • P. An Phú
 • 94114
 • 15
 • P. Xuân Khánh
 • 94115
 • 16
 • P. Hưng Lợi
 • 94116
 • 17
 • P. An Khánh
 • 94117
 • 18
 • P. An Bình
 • 94118
 • 19
 • BCP. Cần Thơ
 • 94150
 • 20
 • BC. KHL Cần Thơ
 • 94151
 • 21
 • BC. Cái Khế
 • 94152
 • 22
 • BC. Chợ Cái Khế
 • 94153
 • 23
 • BC. An Hòa
 • 94154
 • 24
 • BC. Xuân Khánh
 • 94155
 • 25
 • BC. Mậu Thân
 • 94156
 • 26
 • BC. Hưng Lợi
 • 94157
 • 27
 • BC. An Khánh
 • 94158
 • 28
 • BC. An Bình
 • 94159
 • 29
 • BC. HCC Cần Thơ
 • 94198
 • II.
 • QUẬN BÌNH THỦY
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm quận Bình Thủy
 • 94200
 • 2
 • Quận ủy
 • 94201
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 94202
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 94203
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 94204
 • 6
 • P. Bình Thủy
 • 94206
 • 7
 • P. Bùi Hữu Nghĩa
 • 94207
 • 8
 • P. Trà An
 • 94208
 • 9
 • P. Trà Nóc
 • 94209
 • 10
 • P. Thới An Đông
 • 94210
 • 11
 • P. Long Tuyền
 • 94211
 • 12
 • P. Long Hòa
 • 94212
 • 13
 • P. An Thới
 • 94213
 • 14
 • BCP. Trà Nóc
 • 94250
 • 15
 • BC. KCN Trà Nóc
 • 94251
 • 16
 • BC. Bình Thủy
 • 94252
 • 17
 • BC. Trà An
 • 94253
 • 18
 • BC. An Thới
 • 94254
 • III.
 • QUẬN Ô MÔN
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm quận Ô Môn
 • 94300
 • 2
 • Quận ủy
 • 94301
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 94302
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 94303
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 94304
 • 6
 • P. Châu Văn Liêm
 • 94306
 • 7
 • P. Trường Lạc
 • 94307
 • 8
 • P. Phước Thới
 • 94308
 • 9
 • P. Thới An
 • 94309
 • 10
 • P. Thới Long
 • 94310
 • 11
 • P. Long Hưng
 • 94311
 • 12
 • P. Thới Hòa
 • 94312
 • 13
 • BCP. Ô Môn
 • 94350
 • 14
 • BC. Châu Văn Liêm
 • 94351
 • 15
 • BC. Long Hưng
 • 94352
 • IV.
 • QUẬN THỐT NỐT
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm quận Thốt Nốt
 • 94400
 • 2
 • Quận ủy
 • 94401
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 94402
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 94403
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 94404
 • 6
 • P. Thốt Nốt
 • 94406
 • 7
 • P. Thới Thuận
 • 94407
 • 8
 • P. Thuận An
 • 94408
 • 9
 • P. Trung Nhứt
 • 94409
 • 10
 • P. Thạnh Hoà
 • 94410
 • 11
 • P. Trung Kiên
 • 94411
 • 12
 • P. Tân Lộc
 • 94412
 • 13
 • P. Thuận Hưng
 • 94413
 • 14
 • P. Tân Hưng
 • 94414
 • 15
 • BCP. Thốt Nốt
 • 94450
 • 16
 • BC. Thới Thuận
 • 94451
 • 17
 • BC. Thuận Hưng 1
 • 94452
 • 18
 • BĐVHX Tân Lộc 1
 • 94453
 • V.
 • HUYỆN VĨNH THẠNH
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Vĩnh Thạnh
 • 94500
 • 2
 • Huyện ủy
 • 94501
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 94502
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 94503
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 94504
 • 6
 • TT. Vĩnh Thạnh
 • 94506
 • 7
 • X. Thạnh Mỹ
 • 94507
 • 8
 • X. Thạnh Qưới
 • 94508
 • 9
 • X. Thạnh An
 • 94509
 • 10
 • X. Thạnh Lợi
 • 94510
 • 11
 • X. Thạnh Thắng
 • 94511
 • 12
 • TT. Thanh An
 • 94512
 • 13
 • X. Thạnh Tiến
 • 94513
 • 14
 • X. Thạnh Lộc
 • 94514
 • 15
 • X. Vĩnh Bình
 • 94515
 • 16
 • X. Vĩnh Trinh
 • 94516
 • 17
 • BCP. Vĩnh Thạnh
 • 94550
 • 18
 • BC. Thạnh An
 • 94551
 • 19
 • BĐVHX Thạnh Quới 1
 • 94552
 • 20
 • BĐVHX Thạnh An 1
 • 94553
 • 21
 • BĐVHX Vĩnh Trinh 1
 • 94554
 • VI.
 • HUYỆN CỜ ĐỎ
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Cờ Đỏ
 • 94600
 • 2
 • Huyện ủy
 • 94601
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 94602
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 94603
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 94604
 • 6
 • TT. Cờ Đỏ
 • 94606
 • 7
 • X. Thới Hưng
 • 94607
 • 8
 • X. Trung Thạnh
 • 94608
 • 9
 • X. Trung An
 • 94609
 • 10
 • X. Trung Hưng
 • 94610
 • 11
 • X. Thạnh Phú
 • 94611
 • 12
 • X. Thới Đông
 • 94612
 • 13
 • X. Thới Xuân
 • 94613
 • 14
 • X. Đông Thắng
 • 94614
 • 15
 • X. Đông Hiệp
 • 94615
 • 16
 • BCP. Cờ Đỏ
 • 94650
 • 17
 • BC. Cờ Đỏ
 • 94651
 • 18
 • BC. Trung An
 • 94652
 • 19
 • BĐVHX Sông Hậu
 • 94653
 • 20
 • BĐVHX Nông Trường Cờ Đỏ
 • 94654
 • 21
 • BĐVHX Khu Vực Nông Trường Cờ Đỏ
 • 94655
 • VII.
 • HUYỆN THỚI LAI
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Thới Lai
 • 94700
 • 2
 • Huyện ủy
 • 94701
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 94702
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 94703
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 94704
 • 6
 • TT. Thới Lai
 • 94706
 • 7
 • X. Định Môn
 • 94707
 • 8
 • X. Thới Thạnh
 • 94708
 • 9
 • X. Tân Thạnh
 • 94709
 • 10
 • X. Xuân Thắng
 • 94710
 • 11
 • X. Thới Tân
 • 94711
 • 12
 • X. Đông Thuận
 • 94712
 • 13
 • X. Đông Bình
 • 94713
 • 14
 • X. Trường Xuân A
 • 94714
 • 15
 • X. Trường Xuân B
 • 94715
 • 16
 • X. Trường Xuân
 • 94716
 • 17
 • X. Trường Thắng
 • 94717
 • 18
 • X. Trường Thành
 • 94718
 • 19
 • BCP. Thới Lai
 • 94750
 • VIII.
 • HUYỆN PHONG ĐIỀN
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Phong Điền
 • 94800
 • 2
 • Huyện ủy
 • 94801
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 94802
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 94803
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 94804
 • 6
 • TT. Phong Điền
 • 94806
 • 7
 • X. Mỹ Khánh
 • 94807
 • 8
 • X. Giai Xuân
 • 94808
 • 9
 • X. Tân Thới
 • 94809
 • 10
 • X. Trường Long
 • 94810
 • 11
 • X. Nhơn Ái
 • 94811
 • 12
 • X. Nhơn Nghĩa
 • 94812
 • 13
 • BCP. Phong Điền
 • 94850
 • IX.
 • QUẬN CÁI RĂNG
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm quận Cái Răng
 • 94900
 • 2
 • Quận ủy
 • 94901
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 94902
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 94903
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 94904
 • 6
 • P. Lê Bình
 • 94906
 • 7
 • P. Ba Láng
 • 94907
 • 8
 • P. Thường Thạnh
 • 94908
 • 9
 • P. Hưng Thạnh
 • 94909
 • 10
 • P. Phú Thứ
 • 94910
 • 11
 • P. Tân Phú
 • 94911
 • 12
 • P. Hưng Phú
 • 94912
 • 13
 • BCP. Cần Thơ
 • 94950
 • 14
 • BCP. TMĐT Cần Thơ
 • 94951
 • 15
 • BCP. Cái Răng
 • 94952
 • 16
 • BC. Ba Láng
 • 94953
 • 17
 • BC. Thường Thạnh
 • 94954
 • 18
 • BC. Phú Thứ
 • 94955
 • 19
 • BC. TMĐT Cần Thơ
 • 94956
 • 20
 • BC. Bưu chính ủy thác
 • 94957
 • 21
 • BC. Tổ phát thư báo
 • 94958
 • 22
 • BC. Tổ phát thư CPN
 • 94959
 • 23
 • BC. Hệ 1 Cần Thơ
 • 94999

Theo: Tham Khảo

Nguồn: Ixpress

*
*

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Scroll Top