Mã bưu điện Đà Nẵng – Zip/Postal Code các bưu cục TP. Đà Nẵng

03:56 Chiều - 07/05/2019
0 Bình luận
1201
bởi An Bùi

Mã bưu chính ​tỉnh Đà Nẵng gồm ​05 chữ số, trong đó:​

 • Hai ký tự đầu tiên xác định tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 • Ba hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương.
 • Năm ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia.

>> Xem ngay: Mã bưu chính (Zip code, Zip Postal code) 63 tỉnh thành Việt Nam

STT
Đối tượng gán mã
Mã bưu chính
 • 1
 • Vụ V (Ủy ban Kiểm tra Trung ương)
 • 50001
 • 2
 • Vụ Địa phương II (Ban Tổ chức Trung ương)
 • 50002
 • 3
 • Cơ quan thường trú Ban Tuyên giáo Trung ương tại Đà Nẵng
 • 50003
 • 4
 • Cơ quan thường trú Ban Dân vận Trung ương tại Đà Nẵng
 • 50004
 • 5
 • Cục Quản trị T26, Vụ địa phương III (Văn phòng Trung ương Đảng)
 • 50010
 • 6
 • Cơ quan thường trú Báo Nhân Dân
 • 50016
 • 7
 • Cơ quan thường trực tại miền Trung – Tây Nguyên Tạp chí Cộng Sản
 • 50017
 • 8
 • Vụ công tác Miền Trung và Tây Nguyên
 • 50030
 • 9
 • Cơ quan đại diện của Viện kiểm sát nhân dân tối cao
 • 50036
 • 10
 • Kiểm toán nhà nước khu vực III
 • 50037
 • 11
 • Văn phòng đại diện Bộ Công Thương
 • 50041
 • 12
 • Văn phòng III (Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
 • 50042
 • 13
 • Cơ quan đại diện văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông tại Đà Nẵng
 • 50046
 • 14
 • Cơ quan đại diện của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Đà Nẵng
 • 50047
 • 15
 • P9, Văn phòng Bộ Công an
 • 50049
 • 16
 • Cơ quan đại diện của Bộ Nội vụ tại Đà Nẵng
 • 50051
 • 17
 • Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam Khu vực Miền Trung Tây Nguyên
 • 50066
 • 18
 • Trung tâm Truyền Hình Việt Nam – VTV tại Đà Nẵng
 • 50067
 • 19
 • Đài Tiếng nói Việt Nam VOV – Cơ quan thường trú Khu vực miền Trung
 • 50068
 • 20
 • Ban Mã Dịch Miền Trung Tây Nguyên
 • 50073
 • 21
 • BC. Trung tâm thành phố Đà Nẵng
 • 50000
 • 22
 • Ủy ban Kiểm tra thành ủy
 • 50101
 • 23
 • Ban Tổ chức thành ủy
 • 50102
 • 24
 • Ban Tuyên giáo thành ủy
 • 50103
 • 25
 • Ban Dân vận thành ủy
 • 50104
 • 26
 • Ban Nội chính thành ủy
 • 50105
 • 27
 • Đảng ủy khối cơ quan
 • 50109
 • 28
 • Thành ủy và Văn phòng thành ủy
 • 50110
 • 29
 • Đảng ủy khối doanh nghiệp
 • 50111
 • 30
 • Báo Đà Nẵng
 • 50116
 • 31
 • Hội đồng nhân dân
 • 50121
 • 32
 • Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội
 • 50130
 • 33
 • Tòa án nhân dân thành phố
 • 50135
 • 34
 • Viện Kiểm sát nhân dân thành phố
 • 50136
 • 35
 • Kiểm toán nhà nước tại khu vực III
 • 50137
 • 36
 • Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân
 • 50140
 • 37
 • Sở Công Thương
 • 50141
 • 38
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • 50142
 • 39
 • Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
 • 50143
 • 40
 • Sở Ngoại vụ
 • 50144
 • 41
 • Sở Tài chính
 • 50145
 • 42
 • Sở Thông tin và Truyền thông
 • 50146
 • 43
 • Sở Văn hoá và Thể thao
 • 50147
 • 44
 • Sở Du lịch
 • 50148
 • 45
 • Công an thành phố
 • 50149
 • 46
 • Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy
 • 50150
 • 47
 • Sở Nội vụ
 • 50151
 • 48
 • Sở Tư pháp
 • 50152
 • 49
 • Sở Giáo dục và Đào tạo
 • 50153
 • 50
 • Sở Giao thông vận tải
 • 50154
 • 51
 • Sở Khoa học và Công nghệ
 • 50155
 • 52
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • 50156
 • 53
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • 50157
 • 54
 • Sở Xây dựng
 • 50158
 • 55
 • Sở Y tế
 • 50160
 • 56
 • Bộ chỉ huy quân sự
 • 50161
 • 57
 • Ban Dân tộc
 • 50162
 • 58
 • Ngân hàng nhà nước chi nhánh thành phố
 • 50163
 • 59
 • Thanh tra thành phố
 • 50164
 • 60
 • Học viện Cán bộ thành phố
 • 50165
 • 61
 • Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam
 • 50166
 • 62
 • Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố
 • 50167
 • 63
 • Bảo hiểm xã hội thành phố
 • 50170
 • 64
 • Cục Thuế
 • 50178
 • 65
 • Cục Hải quan
 • 50179
 • 66
 • Cục Thống kê
 • 50180
 • 67
 • Kho bạc Nhà nước thành phố
 • 50181
 • 68
 • Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật
 • 50185
 • 69
 • Liên hiệp các tổ chức hữu nghị
 • 50186
 • 70
 • Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật
 • 50187
 • 71
 • Liên đoàn Lao động thành phố
 • 50188
 • 72
 • Hội Nông dân thành phố
 • 50189
 • 73
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố
 • 50190
 • 74
 • Thành Đoàn
 • 50191
 • 75
 • Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố
 • 50192
 • 76
 • Hội Cựu chiến binh thành phố
 • 50193
 • 77
 • Điểm phục vụ Bưu điện T26
 • 50199
 • 78
 • Tổng LSQ. Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
 • 50095
 • 79
 • Tổng LSQ. Liên bang Nga
 • 50096
 • 80
 • Tổng LSQ. Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa
 • 50097
 • I.
 • QUẬN HẢI CHÂU
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm quận Hải Châu
 • 50200
 • 2
 • Quận ủy
 • 50201
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 50202
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 50203
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 50204
 • 6
 • P. Hải Châu 1
 • 50206
 • 7
 • P. Thạch Thang
 • 50207
 • 8
 • P. Thuận Phước
 • 50208
 • 9
 • P. Thanh Bình
 • 50209
 • 10
 • P. Hải Châu 2
 • 50210
 • 11
 • P. Phước Ninh
 • 50211
 • 12
 • P. Nam Dương
 • 50212
 • 13
 • P. Bình Hiên
 • 50213
 • 14
 • P. Bình Thuận
 • 50214
 • 15
 • P. Hòa Thuận Đông
 • 50215
 • 16
 • P. Hòa Thuận Tây
 • 50216
 • 17
 • P. Hòa Cường Bắc
 • 50217
 • 18
 • P. Hòa Cường Nam
 • 50218
 • 19
 • BCP. Đà Nẵng
 • 50250
 • 20
 • BC. Sông Hàn
 • 50251
 • 21
 • BC. Hung Vương
 • 50252
 • 22
 • BC. Trần Phú
 • 50253
 • 23
 • BC. Đống Đa
 • 50254
 • 24
 • BC. Quang Trung
 • 50255
 • 25
 • BC. Thuận Phước
 • 50256
 • 26
 • BC. Ông Ích Khiêm
 • 50257
 • 27
 • BC. Ngô Gia Tự
 • 50258
 • 28
 • BC. Tập Thể Thương Nghiệp
 • 50259
 • 29
 • BC. Phan Chu Trinh
 • 50260
 • 30
 • BC. Trưng Nữ Vương
 • 50261
 • 31
 • BC. Liên Trì Nam
 • 50262
 • 32
 • BC. Hòa Cường
 • 50263
 • 33
 • BC. Hòa Cường Nam
 • 50264
 • 34
 • BC. Hệ 1 Đà Nẵng
 • 50299
 • II.
 • QUẬN THANH KHÊ
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm quận Thanh Khê
 • 50300
 • 2
 • Quận ủy
 • 50301
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 50302
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 50303
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 50304
 • 6
 • P. Xuân Hà
 • 50306
 • 7
 • P. Thanh Khê Đông
 • 50307
 • 8
 • P. Thanh Khê Tây
 • 50308
 • 9
 • P. An Khê
 • 50309
 • 10
 • P. Hòa Khê
 • 50310
 • 11
 • P. Chính Gián
 • 50311
 • 12
 • P. Thạc Gián
 • 50312
 • 13
 • P. Vĩnh Trung
 • 50313
 • 14
 • P. Tân Chính
 • 50314
 • 15
 • P. Tam Thuận
 • 50315
 • 16
 • BCP. Đà Nẵng 1
 • 50350
 • 17
 • BC. KHL Thanh Khê
 • 50351
 • 18
 • BC. Xuân Hòa
 • 50352
 • 19
 • BC. Phú Lộc
 • 50353
 • 20
 • BC. An Khê
 • 50354
 • 21
 • BC. Thanh Khê
 • 50355
 • 22
 • BC. Nguyên Văn Linh
 • 50356
 • 23
 • BC. Nguyên Văn Linh 2
 • 50357
 • 24
 • BC. Chuyển Phát Nhanh
 • 50358
 • 25
 • BC. TMĐT Đà Nẵng
 • 50359
 • 26
 • BC. Đô Quang
 • 50360
 • 27
 • BC. Tân Chính
 • 50361
 • III.
 • QUẬN SƠN TRÀ
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm quận Sơn Trà
 • 50400
 • 2
 • Quận ủy
 • 50401
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 50402
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 50403
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 50404
 • 6
 • P. An Hải Tây
 • 50406
 • 7
 • P. An Hải Đông
 • 50407
 • 8
 • P. Phước Mỹ
 • 50408
 • 9
 • P. An Hải Bắc
 • 50409
 • 10
 • P. Mân Thái
 • 50410
 • 11
 • P. Nại Hiên Đông
 • 50411
 • 12
 • P. Thọ Quang
 • 50412
 • 13
 • BCP. Đà Nẵng 3
 • 50450
 • 14
 • BC. Ngô Quyền
 • 50451
 • 15
 • BC. Trần Quang Diệu
 • 50452
 • 16
 • BC. Mân Thái
 • 50453
 • 17
 • BC. Thọ Quang
 • 50454
 • IV.
 • QUẬN NGŨ HÀNH SƠN
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm quận Ngũ Hành Sơn
 • 50500
 • 2
 • Quận ủy
 • 50501
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 50502
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 50503
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 50504
 • 6
 • P. Khuê Mỹ
 • 50506
 • 7
 • P. Mỹ An
 • 50507
 • 8
 • P. Hoà Quý
 • 50508
 • 9
 • P. Hoà Hải
 • 50509
 • 10
 • BCP. Ngũ Hành Sơn
 • 50550
 • 11
 • BC. Khuê Mỹ
 • 50551
 • 12
 • BC. Ngũ Hành Sơn
 • 50552
 • 13
 • BC. Sơn Thủy
 • 50553
 • V.
 • QUẬN LIÊN CHIỂU
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm quận Liên Chiểu
 • 50600
 • 2
 • Quận ủy
 • 50601
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 50602
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 50603
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 50604
 • 6
 • P. Hòa Minh
 • 50606
 • 7
 • P. Hòa Khánh Nam
 • 50607
 • 8
 • P. Hòa Khánh Bắc
 • 50608
 • 9
 • P. Hòa Hiệp Nam
 • 50609
 • 10
 • P. Hòa Hiệp Bắc
 • 50610
 • 11
 • BCP. Đà Nẵng 2
 • 50650
 • 12
 • BC. Tiếp Thị 2
 • 50651
 • 13
 • BC. KCN Hòa Khánh
 • 50652
 • 14
 • BC. Hòa Mỹ
 • 50653
 • 15
 • BC. Nam Ô
 • 50654
 • VI.
 • QUẬN CẨM LỆ
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm quận Cẩm Lệ
 • 50700
 • 2
 • Quận ủy
 • 50701
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 50702
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 50703
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 50704
 • 6
 • P. Hòa Thọ Đông
 • 50706
 • 7
 • P. Hòa Xuân
 • 50707
 • 8
 • P. Khuê Trung
 • 50708
 • 9
 • P. Hòa An
 • 50709
 • 10
 • P. Hòa Phát
 • 50710
 • 11
 • P. Hòa Thọ Tây
 • 50711
 • 12
 • BCP. Đà Nẵng 4
 • 50750
 • 13
 • BC. Tiếp Thị
 • 50751
 • VII.
 • HUYỆN HÒA VANG
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Hòa Vang
 • 50800
 • 2
 • Huyện ủy
 • 50801
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 50802
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 50803
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 50804
 • 6
 • X. Hòa Phong
 • 50806
 • 7
 • X. Hòa Nhơn
 • 50807
 • 8
 • X. Hòa Sơn
 • 50808
 • 9
 • X. Hòa Liên
 • 50809
 • 10
 • X. Hòa Bắc
 • 50810
 • 11
 • X. Hòa Ninh
 • 50811
 • 12
 • X. Hòa Phú
 • 50812
 • 13
 • X. Hòa Khương
 • 50813
 • 14
 • X. Hòa Tiến
 • 50814
 • 15
 • X. Hòa Châu
 • 50815
 • 16
 • X. Hòa Phước
 • 50816
 • 17
 • BCP. Hòa Vang
 • 50850
 • 18
 • BC. Túy Loan
 • 50851
 • VIII.
 • HUYỆN HOÀNG SA
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Hoàng Sa
 • 50900
 • 2
 • Huyện ủy
 • 50901
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 50902
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 50903
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 50904
 • 6
 • BCP. Hoàng Sa
 • 50950

Theo: Tham Khảo

Nguồn: Ixpress

*
*

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Scroll Top