Mã bưu chính Đồng Nai – Zip/Postal Code các bưu cục tỉnh Đồng Nai

09:33 Chiều - 11/05/2019
0 Bình luận
2526
bởi An Bùi

Mã bưu chính ​tỉnh Đồng Nai gồm ​05 chữ số, trong đó:​

 • Hai ký tự đầu tiên xác định tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 • Ba hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương.
 • Năm ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia.

>> Xem ngay: Mã bưu chính (Zip code, Zip Postal code) 63 tỉnh thành Việt Nam

STT
Đối tượng gán mã
Mã bưu chính
 • 1
 • BC. Trung tâm tỉnh Đồng Nai
 • 76000
 • 2
 • Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy
 • 76001
 • 3
 • Ban Tổ chức tỉnh ủy
 • 76002
 • 4
 • Ban Tuyên giáo tỉnh ủy
 • 76003
 • 5
 • Ban Dân vận tỉnh ủy
 • 76004
 • 6
 • Ban Nội chính tỉnh ủy
 • 76005
 • 7
 • Đảng ủy khối cơ quan
 • 76009
 • 8
 • Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy
 • 76010
 • 9
 • Đảng ủy khối doanh nghiệp
 • 76011
 • 10
 • Báo Đồng Nai
 • 76016
 • 11
 • Hội đồng nhân dân
 • 76021
 • 12
 • Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội
 • 76030
 • 13
 • Tòa án nhân dân tỉnh
 • 76035
 • 14
 • Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh
 • 76036
 • 15
 • Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân
 • 76040
 • 16
 • Sở Công Thương
 • 76041
 • 17
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • 76042
 • 18
 • Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
 • 76043
 • 19
 • Sở Ngoại vụ
 • 76044
 • 20
 • Sở Tài chính
 • 76045
 • 21
 • Sở Thông tin và Truyền thông
 • 76046
 • 22
 • Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
 • 76047
 • 23
 • Công an tỉnh
 • 76049
 • 24
 • Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy
 • 76050
 • 25
 • Sở Nội vụ
 • 76051
 • 26
 • Sở Tư pháp
 • 76052
 • 27
 • Sở Giáo dục và Đào tạo
 • 76053
 • 28
 • Sở Giao thông vận tải
 • 76054
 • 29
 • Sở Khoa học và Công nghệ
 • 76055
 • 30
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • 76056
 • 31
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • 76057
 • 32
 • Sở Xây dựng
 • 76058
 • 33
 • Sở Y tế
 • 76060
 • 34
 • Bộ chỉ huy Quân sự
 • 76061
 • 35
 • Ban Dân tộc
 • 76062
 • 36
 • Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh
 • 76063
 • 37
 • Thanh tra tỉnh
 • 76064
 • 38
 • Trường chính trị tỉnh
 • 76065
 • 39
 • Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh
 • 76067
 • 40
 • Bảo hiểm xã hội tỉnh
 • 76070
 • 41
 • Cục Thuế
 • 76078
 • 42
 • Cục Hải quan
 • 76079
 • 43
 • Cục Thống kê
 • 76080
 • 44
 • Kho bạc Nhà nước tỉnh
 • 76081
 • 45
 • Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật
 • 76085
 • 46
 • Liên hiệp các tổ chức hữu nghị
 • 76086
 • 47
 • Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật
 • 76087
 • 48
 • Liên đoàn Lao động tỉnh
 • 76088
 • 49
 • Hội Nông dân tỉnh
 • 76089
 • 50
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh
 • 76090
 • 51
 • Tỉnh Đoàn
 • 76091
 • 52
 • Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
 • 76092
 • 53
 • Hội Cựu chiến binh tỉnh
 • 76093
 • I.
 • THÀNH PHỐ BIÊN HÒA
 • 1
 • BC. Trung tâm thành phố Biên Hòa
 • 76100
 • 2
 • Thành ủy
 • 76101
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 76102
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 76103
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 76104
 • 6
 • P. Thanh Bình
 • 76106
 • 7
 • P. Quyết Thắng
 • 76107
 • 8
 • P. Thống Nhất
 • 76108
 • 9
 • P. Tam Hiệp
 • 76109
 • 10
 • P. Tam Hòa
 • 76110
 • 11
 • P. Tân Hiệp
 • 76111
 • 12
 • P. Tân Biên
 • 76112
 • 13
 • P. Tân Hòa
 • 76113
 • 14
 • P. Hố Nai
 • 76114
 • 15
 • P. Tân Tiến
 • 76115
 • 16
 • P. Trảng Dài
 • 761161
 • 17
 • P. Tân Phong
 • 761171
 • 18
 • P. Trung Dũng
 • 761181
 • 19
 • P. Quang Vinh
 • 761191
 • 20
 • P. Bửu Long
 • 761201
 • 21
 • X. Tân Hạnh
 • 761211
 • 22
 • P. Hòa Bình
 • 761221
 • 23
 • X. Hoá An
 • 761231
 • 24
 • P. Tân Vạn
 • 761241
 • 25
 • P. Bửu Hòa
 • 761251
 • 26
 • X. Hiệp Hòa
 • 761261
 • 27
 • P. Bình Đa
 • 761271
 • 28
 • P. An Bình
 • 761281
 • 29
 • P. Long Bình Tân
 • 761291
 • 30
 • X. An Hòa
 • 761301
 • 31
 • X. Long Hưng
 • 761311
 • 32
 • X. Phước Tân
 • 761321
 • 33
 • X. Tam Phước
 • 761331
 • 34
 • P. Long Bình
 • 761341
 • 35
 • BCP. Biên Hòa
 • 761501
 • 36
 • BCP. Biên Hòa 2
 • 761511
 • 37
 • BCP. Biên Hòa 3
 • 761521
 • 38
 • BCP. Biên Hòa 4
 • 761531
 • 39
 • BCP. Biên Hòa 4B
 • 761541
 • 40
 • BCP. Biên Hòa 5
 • 761551
 • 41
 • BCP. Biên Hòa 6
 • 761561
 • 42
 • BC. KHL Biên Hòa
 • 76157
 • 43
 • BC. Quyết Thắng
 • 76158
 • 44
 • BC. Tam Hiệp
 • 76159
 • 45
 • BC. Tân Hiệp
 • 76160
 • 46
 • BC. Hố Nai
 • 76161
 • 47
 • BC. Tân Tiến
 • 76162
 • 48
 • BC. Trảng Dài
 • 76163
 • 49
 • BC. Quang Vinh
 • 76164
 • 50
 • BC. TMĐT Biên Hòa
 • 76165
 • 51
 • BC. Bửu Long
 • 76166
 • 52
 • BC. Hóa An
 • 76167
 • 53
 • BC. Tân Vạn
 • 76168
 • 54
 • BC. Chơ Đồn
 • 76169
 • 55
 • BC. KCN Biên Hòa
 • 76170
 • 56
 • BC. Long Bình Tân
 • 76171
 • 57
 • BC. An Hòa
 • 76172
 • 58
 • BC. Phước Tân
 • 76173
 • 59
 • BC. Tam Phước
 • 76174
 • 60
 • BC. Long Đức
 • 76175
 • 61
 • BC. Long Bình
 • 76176
 • 62
 • BC. HCC Biên Hòa
 • 76198
 • 63
 • BC. Hệ 1 Đồng Nai
 • 76199
 • II.
 • HUYỆN LONG THÀNH
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Long Thành
 • 76200
 • 2
 • Huyện ủy
 • 76201
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 76202
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 76203
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 76204
 • 6
 • TT. Long Thành
 • 76206
 • 7
 • X. Lộc An
 • 76207
 • 8
 • X. Bình An
 • 76208
 • 9
 • X. Long Đức
 • 76209
 • 10
 • X. An Phước
 • 76210
 • 11
 • X. Tam An
 • 76211
 • 12
 • X. Long An
 • 76212
 • 13
 • X. Long Phước
 • 76213
 • 14
 • X. Phước Thái
 • 76214
 • 15
 • X. Tân Hiệp
 • 76215
 • 16
 • X. Phước Bình
 • 76216
 • 17
 • X. Bàu Cạn
 • 76217
 • 18
 • X. Suối Trầu
 • 76218
 • 19
 • X. Cẩm Đường
 • 76219
 • 20
 • X. Bình Sơn
 • 76220
 • 21
 • BCP. Long Thành
 • 76230
 • 22
 • BC. KHL Long Thành
 • 76231
 • 23
 • BC. Phước Thái
 • 76232
 • III.
 • HUYỆN NHƠN TRẠCH
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Nhơn Trạch
 • 76250
 • 2
 • Huyện ủy
 • 76251
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 76252
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 76253
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 76254
 • 6
 • TT. Phú Hội
 • 76256
 • 7
 • TT. Phước Thiền
 • 76257
 • 8
 • X. Long Tân
 • 76258
 • 9
 • X. Đại Phước
 • 76259
 • 10
 • X. Phú Hữu
 • 76260
 • 11
 • X. Phú Đông
 • 76261
 • 12
 • X. Phú Thạnh
 • 76262
 • 13
 • X. Phước Khánh
 • 76263
 • 14
 • X. Vĩnh Thanh
 • 76264
 • 15
 • X. Hiệp Phước
 • 76265
 • 16
 • X. Long Thọ
 • 76266
 • 17
 • X. Phước An
 • 76267
 • 18
 • BCP. Nhơn Trạch
 • 76275
 • 19
 • BCP. KCN Nhơn Trạch
 • 76276
 • 20
 • BC. KHL Nhơn Trạch
 • 76277
 • 21
 • BC. Khu Công Nghiệp
 • 76278
 • 22
 • BC. Phước Thiền
 • 76279
 • 23
 • BC. Đại Phước
 • 76280
 • IV.
 • HUYỆN TRẢNG BOM
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Trảng Bom
 • 76300
 • 2
 • Huyện ủy
 • 76301
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 76302
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 76303
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 76304
 • 6
 • TT. Trảng Bom
 • 76306
 • 7
 • X. Tây Hòa
 • 76307
 • 8
 • X. Sông Thao
 • 76308
 • 9
 • X. Bàu Hàm
 • 76309
 • 10
 • X. Thanh Bình
 • 76310
 • 11
 • X. Cây Gáo
 • 76311
 • 12
 • X. Sông Trầu
 • 76312
 • 13
 • X. Bắc Sơn
 • 76313
 • 14
 • X. Hố Nai 3
 • 76314
 • 15
 • X. Bình Minh
 • 76315
 • 16
 • X. Quảng Tiến
 • 76316
 • 17
 • X. Giang Điền
 • 76317
 • 18
 • X. Đồi 61
 • 76318
 • 19
 • X. Trung Hòa
 • 76319
 • 20
 • X. An Viễn
 • 76320
 • 21
 • X. Đông Hòa
 • 76321
 • 22
 • X. Hưng Thịnh
 • 76322
 • 23
 • BCP. Trảng Bom
 • 76350
 • 24
 • BCP. Bắc Sơn
 • 76351
 • 25
 • BC. An Chu
 • 76352
 • 26
 • BC. Bắc Sơn
 • 76353
 • 27
 • BC. Sông Mây
 • 76354
 • 28
 • BC. Hố Nai 3
 • 76355
 • 29
 • BC. Đông Hòa
 • 76356
 • V.
 • HUYỆN THỐNG NHẤT
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Thống Nhất
 • 76400
 • 2
 • Huyện ủy
 • 76401
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 76402
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 76403
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 76404
 • 6
 • X. Xuân Thạnh
 • 76406
 • 7
 • X. Quang Trung
 • 76407
 • 8
 • X. Xuân Thiện
 • 76408
 • 9
 • X. Gia Tân 3
 • 76409
 • 10
 • X. Gia Tân 2
 • 76410
 • 11
 • X. Gia Tân 1
 • 76411
 • 12
 • X. Gia Kiệm
 • 76412
 • 13
 • X. Hưng Lộc
 • 76413
 • 14
 • X. Bàu Hàm 2
 • 76414
 • 15
 • X. Lộ 25
 • 76415
 • 16
 • BCP. Thống Nhất
 • 76425
 • 17
 • BC. Gia Kiệm
 • 76426
 • 18
 • BĐVHX Quang Trung 1
 • 76427
 • VI.
 • THỊ XÃ LONG KHÁNH
 • 1
 • BC. Trung tâm thị xã Long Khánh
 • 76450
 • 2
 • Thị ủy
 • 76451
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 76452
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 76453
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 76454
 • 6
 • P. Xuân An
 • 76456
 • 7
 • P. Xuân Thanh
 • 76457
 • 8
 • X. Bàu Trâm
 • 76458
 • 9
 • X. Bảo Vinh
 • 76459
 • 10
 • X. Bảo Quang
 • 76460
 • 11
 • X. Bình Lộc
 • 76461
 • 12
 • X. Suối Tre
 • 76462
 • 13
 • P. Xuân Trung
 • 76463
 • 14
 • P. Xuân Bình
 • 76464
 • 15
 • P. Xuân Hòa
 • 76465
 • 16
 • P. Phú Bình
 • 76466
 • 17
 • X. Bàu Sen
 • 76467
 • 18
 • X. Xuân Lập
 • 76468
 • 19
 • X. Xuân Tân
 • 76469
 • 20
 • X. Hàng Gòn
 • 76470
 • 21
 • BCP. Long Khánh
 • 76475
 • 22
 • BC. Xuân Tân
 • 76476
 • VII.
 • HUYỆN CẨM MỸ
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Cẩm Mỹ
 • 76500
 • 2
 • Huyện ủy
 • 76501
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 76502
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 76503
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 76504
 • 6
 • X. Long Giao
 • 76506
 • 7
 • X. Xuân Quế
 • 76507
 • 8
 • X. Xuân Mỹ
 • 76508
 • 9
 • X. Sông Ray
 • 76509
 • 10
 • X. Lâm San
 • 76510
 • 11
 • X. Bảo Bình
 • 76511
 • 12
 • X. Xuân Tây
 • 76512
 • 13
 • X. Xuân Đông
 • 76513
 • 14
 • X. Xuân Bảo
 • 76514
 • 15
 • X. Nhân Nghĩa
 • 76515
 • 16
 • X. Xuân Đường
 • 76516
 • 17
 • X. Sông Nhạn
 • 76517
 • 18
 • X. Thừa Đức
 • 76518
 • 19
 • BCP. Cẩm Mỹ
 • 76550
 • 20
 • BC. Bảo Bình
 • 76551
 • 21
 • BC. Sông Ray
 • 76552
 • VIII.
 • HUYỆN XUÂN LỘC
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Xuân Lộc
 • 76600
 • 2
 • Huyện ủy
 • 76601
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 76602
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 76603
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 76604
 • 6
 • TT. Gia Ray
 • 76606
 • 7
 • X. Xuân Trường
 • 76607
 • 8
 • X. Xuân Thành
 • 76608
 • 9
 • X. Suối Cao
 • 76609
 • 10
 • X. Xuân Bắc
 • 76610
 • 11
 • X. Xuân Thọ
 • 76611
 • 12
 • X. Suối Cát
 • 76612
 • 13
 • X. Xuân Hiệp
 • 76613
 • 14
 • X. Xuân Định
 • 76614
 • 15
 • X. Xuân Phú
 • 76615
 • 16
 • X. Bảo Hòa
 • 76616
 • 17
 • X. Lang Minh
 • 76617
 • 18
 • X. Xuân Hưng
 • 76618
 • 19
 • X. Xuân Hòa
 • 76619
 • 20
 • X. Xuân Tâm
 • 76620
 • 21
 • BCP. Xuân Lộc
 • 76650
 • 22
 • BC. Xuân Trường 2
 • 76651
 • 23
 • BC. Xuân Bắc
 • 76652
 • 24
 • BC. Bảo Hòa
 • 76653
 • 25
 • BC. Xuân Hưng
 • 76654
 • 26
 • BC. Xuân Tâm
 • 76655
 • IX.
 • HUYỆN ĐỊNH QUÁN
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Định Quán
 • 76700
 • 2
 • Huyện ủy
 • 76701
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 76702
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 76703
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 76704
 • 6
 • TT. Định Quán
 • 76706
 • 7
 • X. Phú Hòa
 • 76707
 • 8
 • X. Phú Lơi
 • 76708
 • 9
 • X. Phú Vinh
 • 76709
 • 10
 • X. Phú Tân
 • 76710
 • 11
 • X. Thanh Sơn
 • 76711
 • 12
 • X. Ngọc Định
 • 76712
 • 13
 • X. Phú Ngọc
 • 76713
 • 14
 • X. La Ngà
 • 76714
 • 15
 • X. Phú Cường
 • 76715
 • 16
 • X. Túc Trưng
 • 76716
 • 17
 • X. Phú Túc
 • 76717
 • 18
 • X. Suối Nho
 • 76718
 • 19
 • X. Gia Canh
 • 76719
 • 20
 • BCP. Định Quán
 • 76750
 • 21
 • BC. La Ngà
 • 76751
 • 22
 • BC. Phú Cường
 • 76752
 • 23
 • BC. Phú Túc
 • 76753
 • X.
 • HUYỆN TÂN PHÚ
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Tân Phú
 • 76800
 • 2
 • Huyện ủy
 • 76801
 • 319
 • Hội đồng nhân dân
 • 76802
 • 419
 • Ủy ban nhân dân
 • 76803
 • 519
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 76804
 • 619
 • TT. Tân Phú
 • 76806
 • 719
 • X. Phú Lộc
 • 76807
 • 819
 • X. Phú Xuân
 • 76808
 • 919
 • X. Thanh Sơn
 • 76809
 • 1019
 • X. Phú Trung
 • 76810
 • 1119
 • X. Phú Sơn
 • 76811
 • 1219
 • X. Phú An
 • 76812
 • 1319
 • X. Nam Cát Tiên
 • 76813
 • 1419
 • X. Dak Lua
 • 76814
 • 1519
 • X. Núi Tương
 • 76815
 • 1619
 • X. Phú Lập
 • 76816
 • 1719
 • X. Tà Lài
 • 76817
 • 1819
 • X. Phú Thịnh
 • 76818
 • 1919
 • X. Trà Cổ
 • 76819
 • 2019
 • X. Phú Thanh
 • 76820
 • 2119
 • X. Phú Lâm
 • 76821
 • 2219
 • X. Phú Bình
 • 76822
 • 2319
 • X. Phú Điền
 • 76823
 • 2419
 • BCP. Tân Phú
 • 76850
 • 2519
 • BC. Phú Lập
 • 76851
 • 2619
 • BC. Phú Lâm
 • 76852
 • 2719
 • BC. Phú Bình
 • 76853
 • XI.
 • HUYỆN VĨNH CỬU
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Vĩnh Cửu
 • 76900
 • 2
 • Huyện ủy
 • 76901
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 76902
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 76903
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 76904
 • 6
 • TT. Vĩnh An
 • 76906
 • 7
 • X. Mã Đà
 • 76907
 • 8
 • X. Phú Lý
 • 76908
 • 9
 • X. Hiếu Liêm
 • 76909
 • 10
 • X. Trị An
 • 76910
 • 11
 • X. Tân An
 • 76911
 • 12
 • X. Vĩnh Tân
 • 76912
 • 13
 • X. Thiện Tân
 • 76913
 • 14
 • X. Thạnh Phú
 • 76914
 • 15
 • X. Bình Lơi
 • 76915
 • 16
 • X. Tân Bình
 • 76916
 • 17
 • X. Bình Hòa
 • 76917
 • 18
 • BCP. Vĩnh Cửu
 • 76950
 • 19
 • BC. Vĩnh Tân
 • 76951
 • 20
 • BC. Thạnh Phú
 • 76952
 • 21
 • BĐVHX Bà Hào
 • 76953

Theo: Tham Khảo

Nguồn: Inxpress

*
*

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Scroll Top