Mã bưu điện Hà Giang – Zip/Postal Code các bưu cục tỉnh Hà Giang

02:59 Chiều - 14/05/2019
0 Bình luận
1346
bởi An Bùi

Mã bưu chính ​tỉnh Hà Giang gồm ​05 chữ số, trong đó:​

 • Hai ký tự đầu tiên xác định tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 • Ba hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương.
 • Năm ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia.

>> Xem ngay: Mã bưu chính (Zip code, Zip Postal code) 63 tỉnh thành Việt Nam

STT
Đối tượng gán mã
Mã bưu chính
 • 1
 • BC. Trung tâm tỉnh Hà Giang
 • 20000
 • 2
 • Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy
 • 20001
 • 3
 • Ban Tổ chức tỉnh ủy
 • 20002
 • 4
 • Ban Tuyên giáo tỉnh ủy
 • 20003
 • 5
 • Ban Dân vận tỉnh ủy
 • 20004
 • 6
 • Ban Nội chính tỉnh ủy
 • 20005
 • 7
 • Đảng ủy khối cơ quan
 • 20009
 • 8
 • Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy
 • 20010
 • 9
 • Đảng ủy khối doanh nghiệp
 • 20011
 • 10
 • Báo Hà Giang
 • 20016
 • 11
 • Hội đồng nhân dân
 • 20021
 • 12
 • Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội
 • 20030
 • 13
 • Tòa án nhân dân tỉnh
 • 20035
 • 14
 • Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh
 • 20036
 • 15
 • Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân
 • 20040
 • 16
 • Sở Công Thương
 • 20041
 • 17
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • 20042
 • 18
 • Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
 • 20043
 • 19
 • Sở Ngoại vụ
 • 20044
 • 20
 • Sở Tài chính
 • 20045
 • 21
 • Sở Thông tin và Truyền thông
 • 20046
 • 22
 • Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
 • 20047
 • 23
 • Công an tỉnh
 • 20049
 • 24
 • Sở Nội vụ
 • 20051
 • 25
 • Sở Tư pháp
 • 20052
 • 26
 • Sở Giáo dục và Đào tạo
 • 20053
 • 27
 • Sở Giao thông vận tải
 • 20054
 • 28
 • Sở Khoa học và Công nghệ
 • 20055
 • 29
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • 20056
 • 30
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • 20057
 • 31
 • Sở Xây dựng
 • 20058
 • 32
 • Sở Y tế
 • 20060
 • 33
 • Bộ chỉ huy Quân sự
 • 20061
 • 34
 • Ban Dân tộc
 • 20062
 • 35
 • Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh
 • 20063
 • 36
 • Thanh tra tỉnh
 • 20064
 • 37
 • Trường chính trị tỉnh
 • 20065
 • 38
 • Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam
 • 20066
 • 39
 • Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh
 • 20067
 • 40
 • Bảo hiểm xã hội tỉnh
 • 20070
 • 41
 • Cục Thuế
 • 20078
 • 42
 • Cục Hải quan
 • 20079
 • 43
 • Cục Thống kê
 • 20080
 • 44
 • Kho bạc Nhà nước tỉnh
 • 20081
 • 45
 • Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật
 • 20085
 • 46
 • Liên hiệp các tổ chức hữu nghị
 • 20086
 • 47
 • Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật
 • 20087
 • 48
 • Liên đoàn Lao động tỉnh
 • 20088
 • 49
 • Hội Nông dân tỉnh
 • 20089
 • 50
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh
 • 20090
 • 51
 • Tỉnh Đoàn
 • 20091
 • 52
 • Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
 • 20092
 • 53
 • Hội Cựu chiến binh tỉnh
 • 20093
 • I.
 • THÀNH PHỐ HÀ GIANG
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm thành phố Hà Giang
 • 20100
 • 2
 • Thành ủy
 • 20101
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 20102
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 20103
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 20104
 • 6
 • P. Trần Phú
 • 20106
 • 7
 • P. Ngọc Hà
 • 20107
 • 8
 • X. Ngọc Đường
 • 20108
 • 9
 • P. Quang Trung
 • 20109
 • 10
 • P. Nguyễn Trãi
 • 20110
 • 11
 • P. Minh Khai
 • 20111
 • 12
 • X. Phương Độ
 • 20112
 • 13
 • X. Phương Thiện
 • 20113
 • 14
 • BCP. Hà Giang
 • 20150
 • 15
 • BC. Công Viên
 • 20151
 • 16
 • BC. Minh Khai
 • 20152
 • 17
 • BC. Yên Biên
 • 20153
 • 18
 • BC. Trần Phú
 • 20154
 • 19
 • BC. Ngọc Hà
 • 20154
 • 20
 • BC. Quang Trung
 • 20156
 • 21
 • BC. Hệ 1 Hà Giang
 • 20199
 • II.
 • HUYỆN VỊ XUYÊN
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Vị Xuyên
 • 20200
 • 2
 • Huyện ủy
 • 20201
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 20202
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 20203
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 20204
 • 6
 • TT. Vị Xuyên
 • 20206
 • 7
 • X. Ngọc Linh
 • 20207
 • 8
 • X. Ngọc Minh
 • 20208
 • 9
 • X. Linh Hồ
 • 20209
 • 10
 • X. Kim Linh
 • 20210
 • 11
 • X. Kim Thạch
 • 20211
 • 12
 • X. Tùng Bá
 • 20212
 • 13
 • X. Thuận Hòa
 • 20213
 • 14
 • X. Minh Tân
 • 20214
 • 15
 • X. Thanh Thủy
 • 20215
 • 16
 • X. Thanh Đức
 • 20216
 • 17
 • X. Xín Chải
 • 20217
 • 18
 • X. Lao Chải
 • 20218
 • 19
 • X. Phương Tiến
 • 20219
 • 20
 • X. Phong Quang
 • 20220
 • 21
 • X. Phú Linh
 • 20221
 • 22
 • X. Đạo Đức
 • 20222
 • 23
 • X. Cao Bồ
 • 20223
 • 24
 • X. Thượng Sơn
 • 20224
 • 25
 • X. Quảng Ngần
 • 20225
 • 26
 • X. Việt Lâm
 • 20226
 • 27
 • TT. Nông trường Việt Lâm
 • 20227
 • 28
 • X. Trung Thành
 • 20228
 • 29
 • X. Bạch Ngọc
 • 20229
 • 30
 • BCP. Vị Xuyên
 • 20250
 • 31
 • BC. Việt Lâm
 • 20251
 • III.
 • HUYỆN YÊN MINH
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Yên Minh
 • 20300
 • 2
 • Huyện ủy
 • 20301
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 20302
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 20303
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 20304
 • 6
 • TT. Yên Minh
 • 20306
 • 7
 • X. Hữu Vinh
 • 20307
 • 8
 • X. Sủng Thài
 • 20308
 • 9
 • X. Sủng Tráng
 • 20309
 • 10
 • X. Thắng Mố
 • 20310
 • 11
 • X. Phú Lũng
 • 20311
 • 12
 • X. Bạch Đích
 • 20312
 • 13
 • X. Na Khê
 • 20313
 • 14
 • X. Lao Và Chải
 • 20314
 • 15
 • X. Đông Minh
 • 20315
 • 16
 • X. Ngam La
 • 20316
 • 17
 • X. Đường Thượng
 • 20317
 • 18
 • X. Du Già
 • 20318
 • 19
 • X. Du Tiến
 • 20319
 • 20
 • X. Ngọc Long
 • 20320
 • 21
 • X. Lũng Hồ
 • 20321
 • 22
 • X. Mậu Long
 • 20322
 • 23
 • X. Mậu Duệ
 • 20323
 • 24
 • BCP. Yên Minh
 • 20330
 • IV.
 • HUYỆN QUẢN BẠ
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Quản Bạ
 • 20350
 • 2
 • Huyện ủy
 • 20351
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 20352
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 20353
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 20354
 • 6
 • TT. Tam Sơn
 • 20356
 • 7
 • X. Cán Tỷ
 • 20357
 • 8
 • X. Bát Đại Sơn
 • 20358
 • 9
 • X. Nghĩa Thuận
 • 20359
 • 10
 • X. Cao Mã Pờ
 • 20360
 • 11
 • X. Tùng Vài
 • 20361
 • 12
 • X. Tả Ván
 • 20362
 • 13
 • X. Thanh Vân
 • 20363
 • 14
 • X. Quyết Tiến
 • 20364
 • 15
 • X. Quản Bạ
 • 20365
 • 16
 • X. Đông Hà
 • 20366
 • 17
 • X. Thái An
 • 20367
 • 18
 • X. Lùng Tám
 • 20368
 • 19
 • BCP. Quản Bạ
 • 20375
 • V.
 • HUYỆN MÈO VẠC
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Mèo Vạc
 • 20400
 • 2
 • Huyện ủy
 • 20401
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 20402
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 20403
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 20404
 • 6
 • TT. Mèo Vạc
 • 20406
 • 7
 • X. Giàng Chu Phìn
 • 20407
 • 8
 • X. Xín Cái
 • 20408
 • 9
 • X. Thượng Phùng
 • 20409
 • 10
 • X. Pải Lủng
 • 20410
 • 11
 • X. Pả Vi
 • 20411
 • 12
 • X. Sủng Trà
 • 20412
 • 13
 • X. Sủng Máng
 • 20413
 • 14
 • X. Lũng Chinh
 • 20414
 • 15
 • X. Nậm Ban
 • 20415
 • 16
 • X. Niêm Sơn
 • 20416
 • 17
 • X. Niêm Tòng
 • 20417
 • 18
 • X. Khâu Vai
 • 20418
 • 19
 • X. Tát Ngà
 • 20419
 • 20
 • X. Tả Lủng
 • 20420
 • 21
 • X. Cán Chu Phìn
 • 20421
 • 22
 • X. Lũng Phù
 • 20422
 • 23
 • X. Sơn Vĩ
 • 20423
 • 24
 • BCP. Mèo Vạc
 • 20450
 • 25
 • BĐVHX Cán Chu Phìn
 • 20451
 • VI.
 • HUYỆN ĐỒNG VĂN
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Đồng Văn
 • 20500
 • 2
 • Huyện ủy
 • 20501
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 20502
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 20503
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 20504
 • 6
 • TT. Đồng Văn
 • 20506
 • 7
 • X. Má Lé
 • 20507
 • 8
 • X. Lũng Cú
 • 20508
 • 9
 • X. Lũng Táo
 • 20509
 • 10
 • X. Xà Phìn
 • 20510
 • 11
 • X. Sủng Là
 • 20511
 • 12
 • X. Phó Bảng
 • 20512
 • 13
 • X. Phố Là
 • 20513
 • 14
 • X. Phố Cáo
 • 20514
 • 15
 • X. Lũng Thầu
 • 20515
 • 16
 • X. Vần Chải
 • 20516
 • 17
 • X. Sủng Trái
 • 20517
 • 18
 • X. Lũng Phìn
 • 20518
 • 19
 • X. Hố Quáng Phìn
 • 20519
 • 20
 • X. Sảng Tủng
 • 20520
 • 21
 • X. Sính Lủng
 • 20521
 • 22
 • X. Thài Phìn Tủng
 • 20522
 • 23
 • X. Tả Phìn
 • 20523
 • 24
 • X. Tả Lủng
 • 20524
 • 25
 • BCP. Đồng Văn
 • 20550
 • 26
 • BC. Phó Bảng
 • 20551
 • VII.
 • HUYỆN HOÀNG SU PHÌ
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Hoàng Su Phì
 • 20600
 • 2
 • Huyện ủy
 • 20601
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 20602
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 20603
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 20604
 • 6
 • TT. Vinh Quang
 • 20606
 • 7
 • X. Tân Tiến
 • 20607
 • 8
 • X. Túng Sán
 • 20608
 • 9
 • X. Đản Ván
 • 20609
 • 10
 • X. Thèn Chu Phìn
 • 20610
 • 11
 • X. Pố Lồ
 • 20611
 • 12
 • X. Thàng Tín
 • 20612
 • 13
 • X. Bản Máy
 • 20613
 • 14
 • X. Bản Phùng
 • 20614
 • 15
 • X. Chiến Phố
 • 20615
 • 16
 • X. Tụ Nhân
 • 20616
 • 17
 • X. Nàng Đôn
 • 20617
 • 18
 • X. Pờ Ly Ngài
 • 20618
 • 19
 • X. Sán Xả Hồ
 • 20619
 • 20
 • X. Bản Luốc
 • 20620
 • 21
 • X. Hồ Thầu
 • 20621
 • 22
 • X. Nậm Khòa
 • 20622
 • 23
 • X. Thông Nguyên
 • 20623
 • 24
 • X. Nậm Tỵ
 • 20624
 • 25
 • X. Nam Sơn
 • 20625
 • 26
 • X. Bản Péo
 • 20626
 • 27
 • X. Nậm Dịch
 • 20627
 • 28
 • X. Ngàm Đăng Vài
 • 20628
 • 29
 • X. Bản Nhùng
 • 20629
 • 30
 • X. Tả Sử Choóng
 • 20630
 • 31
 • BCP. Hoàng Su Phì
 • 20650
 • VIII.
 • HUYỆN XÍN MẦN
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Xín Mần
 • 20700
 • 2
 • Huyện ủy
 • 20701
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 20702
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 20703
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 20704
 • 6
 • TT. Cốc Pài
 • 20706
 • 7
 • X. Thèn Phàng
 • 20707
 • 8
 • X. Bản Díu
 • 20708
 • 9
 • X. Nàn Xỉn
 • 20709
 • 10
 • X. Xín Mần
 • 20710
 • 11
 • X. Chí Cà
 • 20711
 • 12
 • X. Pà Vầy Sủ
 • 20712
 • 13
 • X. Nàn Ma
 • 20713
 • 14
 • X. Bản Ngò
 • 20714
 • 15
 • X. Nấm Dẩn
 • 20715
 • 16
 • X. Nà Chì
 • 20716
 • 17
 • X. Khuôn Lùng
 • 20717
 • 18
 • X. Quảng Nguyên
 • 20718
 • 19
 • X. Chế Là
 • 20719
 • 20
 • X. Tả Nhìu
 • 20720
 • 21
 • X. Cốc Rế
 • 20721
 • 22
 • X. Thu Tà
 • 20722
 • 23
 • X. Ngán Chiên
 • 20723
 • 24
 • X. Trung Thịnh
 • 20724
 • 25
 • BCP. Xín Mần
 • 20730
 • IX.
 • HUYỆN QUANG BÌNH
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Quang Bình
 • 20750
 • 2
 • Huyện ủy
 • 20751
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 20752
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 20753
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 20754
 • 6
 • TT. Yên Bình
 • 20756
 • 7
 • X. Tân Bắc
 • 20757
 • 8
 • X. Tân Thịnh
 • 20758
 • 9
 • X. Xuân Minh
 • 20759
 • 10
 • X. Tiên Nguyên
 • 20760
 • 11
 • X. Tân Nam
 • 20761
 • 12
 • X. Yên Thành
 • 20762
 • 13
 • X. Bản Rịa
 • 20763
 • 14
 • X. Bằng Lang
 • 20764
 • 15
 • X. Nà Khương
 • 20765
 • 16
 • X. Xuân Giang
 • 20766
 • 17
 • X. Tiên Yên
 • 20767
 • 18
 • X. Vĩ Thương
 • 20768
 • 19
 • X. Hương Sơn
 • 20769
 • 20
 • X. Yên Hà
 • 20770
 • 21
 • BCP. Quang Bình
 • 20780
 • X.
 • HUYỆN BẮC QUANG
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Bắc Quang
 • 20800
 • 2
 • Huyện ủy
 • 20801
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 20802
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 20803
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 20804
 • 6
 • TT. Việt Quang
 • 20806
 • 7
 • X. Việt Vinh
 • 20807
 • 8
 • X. Đồng Tâm
 • 20808
 • 9
 • X. Đồng Tiến
 • 20809
 • 10
 • X. Tân Thành
 • 20810
 • 11
 • X. Tân Lập
 • 20811
 • 12
 • X. Tân Quang
 • 20812
 • 13
 • X. Việt Hồng
 • 20813
 • 14
 • X. Tiên Kiều
 • 20814
 • 15
 • X. Vĩnh Phúc
 • 20815
 • 16
 • X. Đồng Yên
 • 20816
 • 17
 • X. Đông Thành
 • 20817
 • 18
 • X. Vĩnh Hảo
 • 20818
 • 19
 • TT. Vĩnh Tuy
 • 20819
 • 20
 • X. Hùng An
 • 20820
 • 21
 • X. Quang Minh
 • 20821
 • 22
 • X. Vô Điếm
 • 20822
 • 23
 • X. Đức Xuân
 • 20823
 • 24
 • X. Liên Hiệp
 • 20824
 • 25
 • X. Hữu Sản
 • 20825
 • 26
 • X. Thượng Bình
 • 20826
 • 27
 • X. Kim Ngọc
 • 20827
 • 28
 • X. Bằng Hành
 • 20828
 • 29
 • BCP. Bắc Quang
 • 20850
 • 30
 • BC. Tân Quang
 • 20851
 • 31
 • BC. Hùng An
 • 20852
 • 32
 • BC. Vĩnh Tuy
 • 20853
 • 33
 • BC. Đồng Yên
 • 20854
 • XI.
 • HUYỆN BẮC MÊ
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Bắc Mê
 • 20900
 • 2
 • Huyện ủy
 • 20901
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 20902
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 20903
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 20904
 • 6
 • TT. Yên Phú
 • 20906
 • 7
 • X. Yên Phong
 • 20907
 • 8
 • X. Giáp Trung
 • 20908
 • 9
 • X. Minh Sơn
 • 20909
 • 10
 • X. Yên Định
 • 20910
 • 11
 • X. Minh Ngọc
 • 20911
 • 12
 • X. Lạc Nông
 • 20912
 • 13
 • X. Thượng Tân
 • 20913
 • 14
 • X. Phiêng Luông
 • 20914
 • 15
 • X. Yên Cường
 • 20915
 • 16
 • X. Đường Hồng
 • 20916
 • 17
 • X. Đường Âm
 • 20917
 • 18
 • X. Phú Nam
 • 20918
 • 19
 • X. Yên Phong
 • 20919
 • 20
 • BCP. Bắc Mê
 • 20950

Theo: Tham Khảo

Nguồn: VNExpress

*
*

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Scroll Top