Mã bưu điện Hà Nam – Zip/Postal Code các bưu cục tỉnh Hà Nam

07:10 Chiều - 15/05/2019
0 Bình luận
877
bởi An Bùi

Mã bưu chính ​tỉnh Hà Nam gồm ​05 chữ số, trong đó:​

 • Hai ký tự đầu tiên xác định tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 • Ba hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương.
 • Năm ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia.

>> Xem ngay: Mã bưu chính (Zip code, Zip Postal code) 63 tỉnh thành Việt Nam

STT
Đối tượng gán mã
Mã bưu chính
 • 1
 • BC. Trung tâm tỉnh Hà Nam
 • 18000
 • 2
 • Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy
 • 18001
 • 3
 • Ban Tổ chức tỉnh ủy
 • 18002
 • 4
 • Ban Tuyên giáo tỉnh ủy
 • 18003
 • 5
 • Ban Dân vận tỉnh ủy
 • 18004
 • 6
 • Ban Nội chính tỉnh ủy
 • 18005
 • 7
 • Đảng ủy khối cơ quan
 • 18009
 • 8
 • Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy
 • 18010
 • 9
 • Đảng ủy khối doanh nghiệp
 • 18011
 • 10
 • Báo Hà Nam
 • 18016
 • 11
 • Hội đồng nhân dân
 • 18021
 • 12
 • Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội
 • 18030
 • 13
 • Tòa án nhân dân tỉnh
 • 18035
 • 14
 • Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh
 • 18036
 • 15
 • Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân
 • 18040
 • 16
 • Sở Công Thương
 • 18041
 • 17
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • 18042
 • 18
 • Sở Lao động – Thương binh và xã hội
 • 18043
 • 19
 • Sở Tài chính
 • 18045
 • 20
 • Sở Thông tin và Truyền thông
 • 1804
 • 21
 • Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
 • 18047
 • 22
 • Công an tỉnh
 • 18049
 • 23
 • Sở Nội vụ
 • 18051
 • 24
 • Sở Tư pháp
 • 18052
 • 25
 • Sở Giáo dục và Đào tạo
 • 18053
 • 26
 • Sở Giao thông vận tải
 • 18054
 • 27
 • Sở Khoa học và Công nghệ
 • 18055
 • 28
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • 18056
 • 29
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • 18057
 • 30
 • Sở Xây dựng
 • 18058
 • 31
 • Sở Y tế
 • 18060
 • 32
 • Bộ chỉ huy Quân sự
 • 18061
 • 33
 • Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh
 • 18063
 • 34
 • Thanh tra tỉnh
 • 18064
 • 35
 • Trường chính trị tỉnh
 • 18065
 • 36
 • Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam
 • 18066
 • 37
 • Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh
 • 18067
 • 38
 • Bảo hiểm xã hội tỉnh
 • 18070
 • 39
 • Cục Thuế
 • 18078
 • 40
 • Cục Hải quan
 • 18079
 • 41
 • Cục Thống kê
 • 18080
 • 42
 • Kho bạc Nhà nước tỉnh
 • 18081
 • 43
 • Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật
 • 18085
 • 44
 • Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật
 • 18087
 • 45
 • Liên đoàn Lao động tỉnh
 • 18088
 • 46
 • Hội Nông dân tỉnh
 • 18089
 • 47
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh
 • 18090
 • 48
 • Tỉnh đoàn
 • 18091
 • 49
 • Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
 • 18092
 • 50
 • Hội Cựu chiến binh tỉnh
 • 18093
 • I.
 • THÀNH PHỐ PHỦ LÝ
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm thành phố Phủ Lý
 • 18100
 • 2
 • Thành ủy
 • 18101
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 18102
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 18103
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 18104
 • 6
 • P. Lương Khánh Thiện
 • 18106
 • 7
 • P. Lam Hạ
 • 18107
 • 8
 • X. Tiên Hải
 • 18108
 • 9
 • X. Tiên Hiệp
 • 18109
 • 10
 • X. Tiên Tân
 • 18110
 • 11
 • X. Kim Bình
 • 18111
 • 12
 • P. Quang Trung
 • 18112
 • 13
 • X. Phù Vân
 • 18113
 • 14
 • P. Lê Hồng Phong
 • 18114
 • 15
 • P. Châu Sơn
 • 18115
 • 16
 • P. Thanh Tuyền
 • 18116
 • 17
 • P. Thanh Châu
 • 18117
 • 18
 • P. Liêm Chính
 • 18118
 • 19
 • P. Trần Hưng Đạo
 • 18119
 • 20
 • P. Hai Bà Trưng
 • 18120
 • 21
 • P. Minh Khai
 • 18121
 • 22
 • X. Liêm Chung
 • 18122
 • 23
 • X. Trịnh Xá
 • 18123
 • 24
 • X. Liêm Tuyền
 • 18124
 • 25
 • X. Liêm Tiết
 • 18125
 • 26
 • X. Đinh Xá
 • 18126
 • 27
 • BCP. Hà Nam
 • 18150
 • 28
 • BC. KHL Phủ Lý
 • 18151
 • 29
 • BC. Châu Sơn
 • 18152
 • 30
 • BC. Thanh Châu
 • 18153
 • 31
 • BC. Qui Lưu
 • 18154
 • 32
 • BC. HCC Hà Nam
 • 18198
 • 33
 • BC. Hệ 1 Hà Nam
 • 18199
 • II.
 • HUYỆN DUY TIÊN
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Duy Tiên
 • 18200
 • 2
 • Huyện ủy
 • 18201
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 18202
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 18203
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 18204
 • 6
 • TT. Hòa Mạc
 • 18206
 • 7
 • X. Chuyên Ngoại
 • 18207
 • 8
 • X. Mộc Nam
 • 18208
 • 9
 • X. Mộc Bắc
 • 18209
 • 10
 • X. Châu Giang
 • 18210
 • 11
 • X. Yên Bắc
 • 18211
 • 12
 • X. Bạch Thượng
 • 18212
 • 13
 • X. Duy Minh
 • 18213
 • 14
 • X. Duy Hải
 • 18214
 • 15
 • X. Hoàng Đông
 • 18215
 • 16
 • TT. Đồng Văn
 • 18216
 • 17
 • X. Tiên Nội
 • 18217
 • 18
 • X. Tiên Ngoại
 • 18218
 • 19
 • X. Châu Sơn
 • 18219
 • 20
 • X. Tiên Phong
 • 18220
 • 21
 • X. Đọi Sơn
 • 18221
 • 22
 • X. Yên Nam
 • 18222
 • 23
 • X. Trác Văn
 • 18223
 • 24
 • BCP. Duy Tiên
 • 18250
 • 25
 • BC. Đồng Văn
 • 18251
 • 26
 • BC. Điệp Sơn
 • 18252
 • III.
 • HUYỆN KIM BẢNG
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Kim Bảng
 • 18300
 • 2
 • Huyện ủy
 • 18301
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 18302
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 18303
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 18304
 • 6
 • TT. Quế
 • 18306
 • 7
 • X. Văn Xá
 • 18307
 • 8
 • X. Đồng Hóa
 • 18308
 • 9
 • X. Nhật Tân
 • 18309
 • 10
 • X. Hoàng Tây
 • 18310
 • 11
 • X. Nhật Tựu
 • 18311
 • 12
 • X. Đại Cương
 • 18312
 • 13
 • X. Lê Hồ
 • 18313
 • 14
 • X. Nguyễn Úy
 • 18314
 • 15
 • X. Tượng Lĩnh
 • 18315
 • 16
 • X. Tân Sơn
 • 18316
 • 17
 • X. Thụy Lôi
 • 18317
 • 18
 • X. Ngọc Sơn
 • 18318
 • 19
 • X. Khả Phong
 • 18319
 • 20
 • TT. Ba Sao
 • 18320
 • 21
 • X. Liên Sơn
 • 18321
 • 22
 • X. Thanh Sơn
 • 18322
 • 23
 • X. Thi Sơn
 • 18323
 • 24
 • BCP. Kim Bảng
 • 18350
 • 25
 • BC. Nhật Tân
 • 18351
 • 26
 • BC. Nhật Tựu
 • 18352
 • 27
 • BC. Lê Hồ
 • 18353
 • 28
 • BC. Tân Sơn
 • 18354
 • 29
 • BC. Ba Sao
 • 18355
 • 30
 • BC. Thanh Sơn
 • 18356
 • IV.
 • HUYỆN THANH LIÊM
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Thanh Liêm
 • 18400
 • 2
 • Huyện ủy
 • 18401
 • 13
 • Hội đồng nhân dân
 • 18402
 • 14
 • Ủy ban nhân dân
 • 18403
 • 15
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 18404
 • 16
 • X. Thanh Hà
 • 18406
 • 17
 • X. Thanh Phong
 • 18407
 • 18
 • TT. Kiện Khê
 • 18408
 • 19
 • X. Thanh Thủy
 • 18409
 • 110
 • X. Thanh Tân
 • 18410
 • 111
 • X. Thanh Hương
 • 18411
 • 112
 • X. Thanh Nghị
 • 18412
 • 13
 • X. Thanh Hải
 • 18413
 • 14
 • X. Thanh Nguyên
 • 18414
 • 15
 • X. Thanh Tâm
 • 18415
 • 16
 • X. Liêm Sơn
 • 18416
 • 17
 • X. Liêm Túc
 • 18417
 • 18
 • X. Liêm Thuận
 • 18418
 • 19
 • X. Liêm Phong
 • 18419
 • 20
 • X. Liêm Cần
 • 18420
 • 21
 • X. Thanh Bình
 • 18421
 • 22
 • X. Thanh Lưu
 • 18422
 • 23
 • BCP. Thanh Liêm
 • 18450
 • 24
 • BC. Kiện Khê
 • 18451
 • 25
 • BC. Đoan Vĩ
 • 18452
 • 26
 • BC. Phố Cà
 • 18453
 • 27
 • BC. Cầu Nga
 • 18454
 • 28
 • BC. Phố Động
 • 18455
 • V.
 • HUYỆN BÌNH LỤC
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Bình Lục
 • 18500
 • 2
 • Huyện ủy
 • 18501
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 18502
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 18503
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 18504
 • 6
 • TT. Bình Mỹ
 • 18506
 • 7
 • X. An Mỹ
 • 18507
 • 8
 • X. Bối Cầu
 • 18508
 • 9
 • X. An Nội
 • 18509
 • 10
 • X. Bồ Đề
 • 18510
 • 11
 • X. An Ninh
 • 18511
 • 12
 • X. Ngọc Lũ
 • 18512
 • 13
 • X. Hưng Công
 • 18513
 • 14
 • X. Đồng Du
 • 18514
 • 15
 • X. Bình Nghĩa
 • 18515
 • 16
 • X. Tràng An
 • 18516
 • 17
 • X. Đồn Xá
 • 18517
 • 18
 • X. Mỹ Thọ
 • 18518
 • 19
 • X. La Sơn
 • 18519
 • 20
 • X. An Lão
 • 18520
 • 21
 • X. Tiêu Động
 • 18521
 • 22
 • X. An Đổ
 • 18522
 • 23
 • X. Trung Lương
 • 18523
 • 24
 • X. Vũ Bản
 • 18524
 • 25
 • BCP. Bình Lục
 • 18550
 • 26
 • BC. An Nội
 • 18551
 • 27
 • BC. Chợ Chủ
 • 18552
 • 28
 • BC. Chợ Sông
 • 18553
 • 29
 • BC. An Lão
 • 18554
 • 30
 • BC. Chợ Giằm
 • 18555
 • 31
 • BC. Trung Lương
 • 18556
 • VI.
 • HUYỆN LÝ NHÂN
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Lý Nhân
 • 18600
 • 2
 • Huyện ủy
 • 18601
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 18602
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 18603
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 18604
 • 6
 • TT. Vĩnh Trụ
 • 18606
 • 7
 • X. Đồng Lý
 • 18607
 • 8
 • X. Đức Lý
 • 18608
 • 9
 • X. Bắc Lý
 • 18609
 • 10
 • X. Chân Lý
 • 18610
 • 11
 • X. Đạo Lý
 • 18611
 • 12
 • X. Nguyên Lý
 • 18612
 • 13
 • X. Công Lý
 • 18613
 • 14
 • X. Chính Lý
 • 18614
 • 15
 • X. Hợp Lý
 • 18615
 • 16
 • X. Văn Lý
 • 18616
 • 17
 • X. Nhân Khang
 • 18617
 • 18
 • X. Nhân Chính
 • 18618
 • 19
 • X. Nhân Nghĩa
 • 18619
 • 20
 • X. Nhân Bình
 • 18620
 • 21
 • X. Xuân Khê
 • 18621
 • 22
 • X. Tiến Thắng
 • 18622
 • 23
 • X. Hòa Hậu
 • 18623
 • 24
 • X. Phú Phúc
 • 18624
 • 25
 • X. Nhân Thịnh
 • 18625
 • 26
 • X. Nhân Mỹ
 • 18626
 • 27
 • X. Nhân Hưng
 • 18627
 • 28
 • X. Nhân Đạo
 • 18628
 • 29
 • BCP. Lý Nhân
 • 18650
 • 30
 • BC. Cầu Không
 • 18651
 • 31
 • BC. Chân Lý
 • 18652
 • 32
 • BC. Chính Lý
 • 18653
 • 33
 • BC. Nhân Tiến
 • 18654
 • 34
 • BC. Chợ Chanh
 • 18655

Theo: Tham Khảo

Nguồn: Inxpress

*
*

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Scroll Top