Mã bưu điện Hà Nội – Zip/Postal Code các bưu cục TP. Hà Nội

02:12 Chiều - 16/05/2019
0 Bình luận
637
bởi An Bùi

Mã bưu chính ​Hà Nội gồm ​05 chữ số, trong đó:​

 • Hai ký tự đầu tiên xác định tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 • Ba hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương.
 • Năm ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia.

>> Xem ngay: Mã bưu chính (Zip code, Zip Postal code) 63 tỉnh thành Việt Nam

STT
Đối tượng gán mã
Mã bưu chính
 • 1
 • Ủy ban Kiểm tra Trung ương
 • 10001
 • 2
 • Ban Tổ chức Trung ương
 • 10002
 • 3
 • Ban Tuyên giáo Trung ương
 • 10003
 • 4
 • Ban Dân vận Trung ương
 • 10004
 • 5
 • Ban Nội chính Trung ương
 • 10005
 • 6
 • Ban Đối ngoại Trung ương
 • 10006
 • 7
 • Ban Kinh tế Trung ương
 • 10007
 • 8
 • Đảng ủy Ngoài nước
 • 10008
 • 9
 • Đảng ủy khối cơ quan Trung ương
 • 10009
 • 10
 • Văn phòng Trung ương Đảng
 • 10010
 • 11
 • Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương
 • 10011
 • 12
 • Hội đồng lý luận Trung ương
 • 10012
 • 13
 • Ban Bảo vệ CSSK cán bộ Trung ương
 • 10015
 • 14
 • Báo Nhân Dân
 • 10016
 • 15
 • Tạp chí Cộng Sản
 • 10017
 • 16
 • Văn phòng Chủ tịch nước
 • 10020
 • 17
 • Ủy ban thường vụ Quốc hội
 • 10021
 • 18
 • Hội đồng Dân tộc
 • 10022
 • 19
 • Ủy ban pháp luật
 • 10023
 • 20
 • Ủy ban tư pháp
 • 10024
 • 21
 • Ủy ban kinh tế
 • 10025
 • 22
 • Ủy ban tài chính ngân sách
 • 10026
 • 23
 • Ủy ban quốc phòng và an ninh
 • 10027
 • 24
 • UBVH, giáo dục, thanh niên, thiếu niên
 • 10028
 • 25
 • Ủy ban các vấn đề xã hội
 • 10029
 • 26
 • Văn phòng Quốc hội
 • 10030
 • 27
 • Ủy ban khoa học công nghệ và môi trường
 • 10031
 • 28
 • Ủy ban đối ngoại
 • 10032
 • 29
 • VPBCĐ cải cách tư pháp Trung ương
 • 10033
 • 30
 • Toà án nhân dân tối cao
 • 10035
 • 31
 • Viện kiểm sát nhân dân tối cao
 • 10036
 • 32
 • Kiểm toán nhà nước
 • 10037
 • 33
 • Văn phòng Chính phủ
 • 10040
 • 34
 • Bộ Công Thương
 • 10041
 • 35
 • Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 • 10042
 • 36
 • Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội
 • 10043
 • 37
 • Bộ Ngoại giao
 • 10044
 • 38
 • Bộ Tài chính
 • 10045
 • 39
 • Bộ Thông tin và Truyền thông
 • 10046
 • 40
 • Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 • 10047
 • 41
 • Bộ Công an
 • 10049
 • 42
 • Bộ Nội vụ
 • 10051
 • 43
 • Bộ Tư pháp
 • 10052
 • 44
 • Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • 10053
 • 45
 • Bộ Giao thông vận tải
 • 10054
 • 46
 • Bộ Khoa học và Công nghệ
 • 10055
 • 47
 • Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • 10056
 • 48
 • Bộ Tài nguyên và Môi trường
 • 10057
 • 49
 • Bộ Xây dựng
 • 10058
 • 50
 • Bộ Y tế
 • 10060
 • 51
 • Bộ Quốc phòng
 • 10061
 • 52
 • Ủy ban Dân tộc
 • 10062
 • 53
 • Ngân hàng Nhà nước
 • 10063
 • 54
 • Thanh tra Chính phủ
 • 10064
 • 55
 • Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
 • 10065
 • 56
 • Thông tấn Xã Việt Nam
 • 10066
 • 57
 • Đài Truyền hình Việt Nam
 • 10067
 • 58
 • Đài Tiếng nói Việt Nam
 • 10068
 • 59
 • Ban Quản lý lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
 • 10069
 • 60
 • Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
 • 10070
 • 61
 • Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam
 • 10071
 • 62
 • Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam
 • 10072
 • 63
 • Ban cơ yếu Chính phủ
 • 10073
 • 64
 • Ban Tôn giáo Chính phủ
 • 10074
 • 65
 • Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương
 • 10075
 • 1
 • Ủy ban Biên giới quốc gia
 • 10076
 • 66
 • Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia
 • 10077
 • 67
 • Tổng cục Thuế
 • 10078
 • 68
 • Tổng cục Hải quan
 • 10079
 • 69
 • Tổng cục Thống kê
 • 10080
 • 70
 • Kho bạc Nhà nước
 • 10081
 • 71
 • Ban Dân nguyện
 • 10082
 • 72
 • Ban công tác Đại biểu
 • 10083
 • 73
 • Viện nghiên cứu Lập pháp
 • 10084
 • 74
 • Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam
 • 10085
 • 75
 • Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
 • 10086
 • 76
 • Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam
 • 10087
 • 77
 • Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
 • 10088
 • 78
 • Hội Nông dân Việt Nam
 • 10089
 • 79
 • Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
 • 10090
 • 80
 • Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
 • 10091
 • 81
 • Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam
 • 10092
 • 82
 • Hội Cựu chiến binh Việt Nam
 • 10093
 • 83
 • BC. Trung tâm thành phố Hà Nội
 • 10000
 • 84
 • Ủy ban Kiểm tra thành ủy
 • 10101
 • 85
 • Ban Tổ chức thành ủy
 • 10102
 • 86
 • Ban Tuyên giáo thành ủy
 • 10103
 • 87
 • Ban Dân vận thành ủy
 • 10104
 • 88
 • Ban Nội chính thành ủy
 • 10105
 • 89
 • Đảng ủy khối cơ quan
 • 10109
 • 90
 • Thành ủy và Văn phòng thành ủy
 • 10110
 • 91
 • Đảng ủy khối doanh nghiệp
 • 10111
 • 92
 • Báo Hà Nội Mới
 • 10116
 • 93
 • Hội đồng Nhân dân
 • 10121
 • 94
 • Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội
 • 10130
 • 95
 • Tòa án nhân dân
 • 10135
 • 96
 • Viện Kiểm sát nhân dân
 • 10136
 • 97
 • Kiểm toán nhà nước khu vực I
 • 10137
 • 98
 • Ủy ban nhân dân và VP Ủy ban nhân dân
 • 10140
 • 99
 • Sở Công Thương
 • 10141
 • 100
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • 10142
 • 101
 • Sở Lao động-Thương binh và Xã hội
 • 10143
 • 102
 • Sở Ngoại vụ
 • 10144
 • 103
 • Sở Tài chính
 • 10145
 • 104
 • Sở Thông tin và Truyền thông
 • 10146
 • 105
 • Sở Văn hóa và Thể thao
 • 10147
 • 106
 • Sở Du lịch
 • 10148
 • 107
 • Công an
 • 10149
 • 108
 • Cảnh sát PCCC thành phố Hà Nội
 • 10150
 • 109
 • Sở Nội vụ
 • 10151
 • 110
 • Sở Tư pháp
 • 10152
 • 111
 • Sở Giáo dục và Đào tạo
 • 10153
 • 112
 • Sở Giao thông vận tải
 • 10154
 • 113
 • Sở Khoa học và Công nghệ
 • 10155
 • 114
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
 • 10156
 • 115
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • 10157
 • 116
 • Sở Xây dựng
 • 10158
 • 117
 • Sở Quy hoạch-Kiến trúc
 • 10159
 • 118
 • Sở Y tế
 • 10160
 • 119
 • Bộ tư lệnh Thủ đô
 • 10161
 • 120
 • Ban Dân tộc
 • 10162
 • 121
 • Ngân hàng nhà nước chi nhánh thành phố
 • 10163
 • 122
 • Thanh tra thành phố
 • 10164
 • 123
 • Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong
 • 10165
 • 124
 • Cơ quan thường trú TTXVN tại Hà Nội
 • 10166
 • 125
 • Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố
 • 10167
 • 126
 • Bảo hiểm xã hội thanh phố
 • 10170
 • 127
 • Cục Thuế
 • 10178
 • 128
 • Cục Hải quan
 • 10179
 • 129
 • Cục Thống kê
 • 10180
 • 130
 • Kho bạc Nhà nước thành phố
 • 10181
 • 131
 • Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật
 • 10185
 • 132
 • Liên hiệp các tổ chức hữu nghị
 • 10186
 • 133
 • Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật
 • 10187
 • 134
 • Liên đoàn Lao động thành phố
 • 10188
 • 135
 • Hội Nông dân thành phố
 • 10189
 • 136
 • Ủy ban MTTQVN thành phố Hà Nội
 • 10190
 • 137
 • Thành Đoàn
 • 10191
 • 138
 • Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố
 • 10192
 • 139
 • Hội Cựu chiến binh thành phố
 • 10193
 • 140
 • Điểm phục vụ tại Văn phòng Trung ương
 • 10195
 • 141
 • Điểm phục vụ tại Văn phòng Quốc hội
 • 10196
 • 142
 • Điểm phục vụ tại Văn phòng Chính phủ
 • 10197
 • 143
 • Cục Bưu điện Trung ương
 • 10198
 • 144
 • Điểm phục vụ Bưu điện CP16
 • 10199
 • 145
 • ĐSQ. Cộng hòa A-déc-bai-gian
 • 10200
 • 146
 • ĐSQ. Cộng hòa A-rập Ai-cập
 • 10201
 • 147
 • ĐSQ. Các tiểu Vương quốc A-rập Thống nhất
 • 10202
 • 148
 • ĐSQ. Vương quốc A-rập Xê-út
 • 10203
 • 149
 • ĐSQ. Cộng hòa Ả-rập Xi-ri
 • 10204
 • 150
 • ĐSQ. Cộng hòa Ác-hen-ti-na
 • 10205
 • 151
 • ĐSQ. Cộng hòa Ác-mê-ni-a
 • 10206
 • 152
 • ĐSQ. Ai-Len
 • 10207
 • 153
 • ĐSQ. Cộng hòa Ai-xơ-len
 • 10208
 • 154
 • ĐSQ. Cộng hòa An-ba-ni
 • 10209
 • 155
 • ĐSQ. Cộng hòa An-giê-ri Dân chủ và Nhân dân
 • 10210
 • 156
 • ĐSQ. Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len
 • 10211
 • 157
 • ĐSQ. Cộng hòa Áo
 • 10212
 • 158
 • ĐSQ. Cộng hòa Ăng-gô-la
 • 10213
 • 159
 • ĐSQ. Cộng hòa Ấn-độ
 • 10214
 • 160
 • ĐSQ. Cộng hòa Hồi giáo Áp-ga-ni-xtan
 • 10215
 • 161
 • ĐSQ. Cộng hòa Ba Lan
 • 10216
 • 162
 • ĐSQ. Vương quốc Ba-ranh
 • 10217
 • 163
 • ĐSQ. Cộng hòa nhân dân Băng-la-đét
 • 10218
 • 164
 • ĐSQ. Cộng hòa Bê-la-rút
 • 10219
 • 165
 • ĐSQ. Cộng hòa Bê-nanh
 • 10220
 • 166
 • ĐSQ. Vương quốc Bỉ
 • 10221
 • 167
 • ĐSQ. Nhà nước Đa dân tộc Bô-li-vi-a
 • 10222
 • 168
 • ĐSQ. Cộng hòa Bô-xni-a Hec-dê-gô-vi-na
 • 10223
 • 169
 • ĐSQ. Cộng hòa Bồ Đào Nha
 • 10224
 • 170
 • ĐSQ. Cộng hòa liên bang Bra-xin
 • 10225
 • 171
 • ĐSQ. Cộng hòa Bru-nây
 • 10226
 • 172
 • ĐSQ. Vương quốc Bu-tan
 • 10227
 • 173
 • ĐSQ. Cộng hòa Bu-run-đi
 • 10228
 • 174
 • ĐSQ. Cộng hòa Bun-ga-ri
 • 10229
 • 175
 • ĐSQ. Buốc-ki-na Pha-xô
 • 10230
 • 176
 • ĐSQ. Cộng hòa Ca-dắc-xtan
 • 10231
 • 177
 • ĐSQ. Ca-na-đa
 • 10232
 • 178
 • ĐSQ. Nhà nước Ca-ta
 • 10233
 • 179
 • ĐSQ. Vương quốc Cam-pu-chia
 • 10234
 • 180
 • ĐSQ. Cộng hòa Chi-lê
 • 10235
 • 181
 • ĐSQ. Cộng hòa Cô-lôm-bi-a
 • 10236
 • 182
 • ĐSQ. Nhà nước Cô-oét
 • 10237
 • 183
 • ĐSQ. Cộng hòa Công-gô
 • 10238
 • 184
 • ĐSQ. Cộng hòa dân chủ Công-gô
 • 10239
 • 185
 • ĐSQ. Cộng hòa Cốt-đi-voa
 • 10240
 • 186
 • ĐSQ. Cộng hòa Cro-a-ti-a
 • 10241
 • 187
 • ĐSQ. Cộng hòa Cu-ba
 • 10242
 • 188
 • ĐSQ. Cộng hòa Dăm-bi-a
 • 10243
 • 189
 • ĐSQ. Cộng hòa Dim-ba-bu-ê
 • 10244
 • 190
 • ĐSQ. Vương quốc Đan Mạch
 • 10245
 • 191
 • ĐSQ. Cộng hòa Đô-mi-ni-ca-na
 • 10246
 • 192
 • ĐSQ. Cộng hòa Liên bang Đức
 • 10247
 • 193
 • ĐSQ. Cộng hòa Ê-cu-a-đo
 • 10248
 • 194
 • ĐSQ. Cộng hòa Dân chủ Liên bang Ê-ti-ô-pi-a
 • 10249
 • 195
 • ĐSQ. Nhà nước Ê-ri-tơ-rê-a
 • 10250
 • 196
 • ĐSQ. Cộng hòa En-xan-va-đo
 • 10251
 • 197
 • Liên minh Châu Âu Phái đoàn LMCA
 • 10252
 • 198
 • ĐSQ. Cộng hòa E-xtô-ni-a
 • 10253
 • 199
 • ĐSQ. Cộng hòa Ga-bông
 • 10254
 • 200
 • ĐSQ. Cộng hòa Ga-na
 • 10255
 • 201
 • ĐSQ. Cộng hòa Gi-bu-ti
 • 10256
 • 202
 • ĐSQ. Cộng hòa Ghi-nê
 • 10257
 • 203
 • ĐSQ. Cộng hòa Ghi-nê Xích Đạo
 • 10258
 • 204
 • ĐSQ. Cộng hòa Gru-đi-a
 • 10259
 • 205
 • ĐSQ. Gia-mai-ca
 • 10260
 • 206
 • ĐSQ. Vương quốc Ha-si-mít Gioóc-đa-ni
 • 10261
 • 207
 • ĐSQ. Vương quốc Hà Lan
 • 10262
 • 208
 • ĐSQ. Cộng hòa Ha-i-ti
 • 10263
 • 209
 • ĐSQ. Đại Hàn Dân Quốc
 • 10264
 • 210
 • ĐSQ. Hợp chủng quốc Hoa Kỳ
 • 10265
 • 211
 • ĐSQ. Hung-ga-ri
 • 10266
 • 212
 • ĐSQ. Cộng hòa Hy Lạp
 • 10267
 • 213
 • ĐSQ. Cộng hòa Hồi giáo I-ran
 • 10268
 • 214
 • ĐSQ. Cộng hòa I-ta-li-a
 • 10269
 • 215
 • ĐSQ. Cộng hòa In-đô-nê-xi-a
 • 10270
 • 216
 • ĐSQ. Nhà nước I-xra-en
 • 10271
 • 217
 • ĐSQ. Cộng hòa Kê-ni-a
 • 10272
 • 218
 • ĐSQ. Cộng hòa Lát-vi-a
 • 10273
 • 219
 • ĐSQ. Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
 • 10274
 • 220
 • ĐSQ. Vương quốc Lê-xô-thô
 • 10275
 • 221
 • ĐSQ. Nhà nước Li-bi
 • 10276
 • 222
 • ĐSQ. Cộng hòa Lít-va
 • 10277
 • 223
 • ĐSQ. Đại Công quốc Lúc-xăm-bua
 • 10278
 • 224
 • ĐSQ. Cộng hòa Ma-đa-ga-xca
 • 10279
 • 225
 • ĐSQ. Ma-lai-xi-a
 • 10280
 • 226
 • ĐSQ. Cộng hòa Ma-li
 • 10281
 • 227
 • ĐSQ. Vương quốc Ma Rốc
 • 10282
 • 228
 • ĐSQ. Cộng hòa Ma-xê-đô-ni-a
 • 10283
 • 229
 • ĐSQ. Cộng hòa Man-đi-vơ
 • 10284
 • 230
 • ĐSQ. Cộng hòa Man-ta
 • 10285
 • 231
 • ĐSQ. Liên bang Mai-crô-nê-xi-a
 • 10286
 • 232
 • ĐSQ. Liên bang Mê-hi-cô
 • 10287
 • 233
 • ĐSQ. Cộng hòa Mi-an-ma
 • 10288
 • 234
 • ĐSQ. Cộng hòa Mô-dăm-bích
 • 10289
 • 235
 • ĐSQ. Cộng hòa Hồi giáo Mô-ri-ta-ni
 • 10290
 • 236
 • ĐSQ. Cộng hòa Môn-đô-va
 • 10291
 • 237
 • LSQ. Mô-na-cô
 • 10292
 • 238
 • ĐSQ. Mông cổ
 • 10293
 • 239
 • ĐSQ. Vương quốc Na uy
 • 10294
 • 240
 • ĐSQ. Cộng hòa Nam-mi-bia
 • 10295
 • 241
 • ĐSQ. Cộng hòa Nam Phi
 • 10296
 • 242
 • ĐSQ. Cộng hòa Dân chủ liên bang Nê-pan
 • 10297
 • 243
 • ĐSQ. Liên bang Nga
 • 10298
 • 244
 • ĐSQ. Nhật Bản
 • 10299
 • 245
 • ĐSQ. Cộng hòa Liên bang Ni-giê-ri-a
 • 10300
 • 246
 • ĐSQ. Niu Di-lân
 • 10301
 • 247
 • ĐSQ. Vương quốc Ô-man
 • 10302
 • 248
 • ĐSQ. Ô-xtơ-rây-li-a
 • 10303
 • 249
 • ĐSQ. Cộng hòa hồi giáo Pa-ki-xtan
 • 10304
 • 250
 • ĐSQ. Cộng hòa Pa-lau
 • 10305
 • 251
 • ĐSQ. Nhà nước Pa-le-xtin
 • 10306
 • 252
 • ĐSQ. Cộng hòa Pa-na-ma
 • 10307
 • 253
 • ĐSQ. Nhà nước Pa-pua Niu Ghi-nê Độc lập
 • 10308
 • 254
 • ĐSQ. Cộng hòa Pa-ra-guay
 • 10309
 • 255
 • ĐSQ. Cộng hòa Pê-ru
 • 10310
 • 256
 • LSQ. Cộng hòa Pê-ru
 • 10311
 • 257
 • ĐSQ. Cộng hòa Pháp
 • 10312
 • 258
 • ĐSQ. Cộng hòa Phần lan
 • 10313
 • 259
 • ĐSQ. Cộng hòa Phi-líp-pin
 • 10314
 • 260
 • ĐSQ. Cộng hòa Ru-an-đa
 • 10315
 • 261
 • ĐSQ. Ru-ma-ni
 • 10316
 • 262
 • LSQ. San Ma-ri-nô
 • 10317
 • 263
 • ĐSQ. Cộng hòa Séc
 • 10318
 • 264
 • ĐSQ. Cộng hòa Sê-nê-gan
 • 10319
 • 265
 • ĐSQ. Cộng hòa Si-ê-ra Lê-ôn
 • 10320
 • 266
 • ĐSQ. Cộng hòa Síp
 • 10321
 • 267
 • ĐSQ. Cộng hòa Thống nhất Tan-da-ni-a
 • 10322
 • 268
 • ĐSQ. Vương quốc Tây Ban Nha
 • 10323
 • 269
 • ĐSQ. Vương quốc Thái Lan
 • 10324
 • 270
 • ĐSQ. Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ
 • 10325
 • 271
 • ĐSQ. Thụy Điển
 • 10326
 • 272
 • ĐSQ. Liên Bang Thụy Sỹ
 • 10327
 • 273
 • ĐSQ. Cộng hòa Tô-gô
 • 10328
 • 274
 • ĐSQ. Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên
 • 10329
 • 275
 • ĐSQ. Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Trung Hoa
 • 10330
 • 276
 • ĐSQ. Cộng hòa Dân chủ Ti-mo Lex-te
 • 10331
 • 277
 • ĐSQ. Cộng hòa Tuy-ni-di
 • 10332
 • 278
 • ĐSQ. U-crai-na
 • 10333
 • 279
 • ĐSQ. Cộng hòa U-dơ-bê-ki-xtan
 • 10334
 • 280
 • LSQ. Cộng hòa U-dơ-bê-ki-xtan
 • 10335
 • 281
 • ĐSQ. Cộng hòa U-gan-da
 • 10336
 • 282
 • ĐSQ. Cộng hòa Đông U-ru-goay
 • 10337
 • 283
 • ĐSQ. Cộng hòa Bô-li-va Ri-a-na Vê-nê-du-ê-la
 • 10338
 • 284
 • ĐSQ. Cộng hòa Xây-sen
 • 10339
 • 285
 • LSQ. Cộng hòa Xây-sen
 • 10340
 • 286
 • ĐSQ. Cộng hòa Xéc-bi-a
 • 10341
 • 287
 • ĐSQ. Cộng hòa Xinh-ga-po
 • 10342
 • 288
 • ĐSQ. Cộng hòa Xlô-va-ki-a
 • 10343
 • 289
 • ĐSQ. Cộng hòa Xlô-ven-ni-a
 • 10344
 • 290
 • ĐSQ. Cộng hòa Liên bang Xô-ma-li
 • 10345
 • 291
 • ĐSQ. Cộng hòa XHCN Dân chủ Xri-lan-ca
 • 10346
 • 292
 • ĐSQ. Cộng hòa Xu-đăng
 • 10347
 • 293
 • ĐSQ. Cộng hòa Y-ê-men
 • 10348
 • 294
 • Chương trình của Liên hợp quốc về Phát triển
 • 10349
 • 295
 • Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc
 • 10350
 • 296
 • Quỹ Dân số Liêp hợp quốc
 • 10351
 • 297
 • CQPC Ma Túy và Tội phạm của LHQ
 • 10352
 • 298
 • Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của LHQ
 • 10353
 • 299
 • Chương trình phối hợp của LHQT về HIV/AIDS
 • 10354
 • 300
 • Tổ chức Giáo dục, Khoa học và VH của LHQ
 • 10355
 • 301
 • Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên hợp quốc
 • 10356
 • 302
 • Tổ chức y tế Thế giới
 • 10357
 • 303
 • Ngân hàng Phát triển Châu Á
 • 10358
 • 304
 • Quỹ Tiền tệ Quốc tế
 • 10359
 • 305
 • Ngân hàng Thế giới
 • 10360
 • 306
 • Tổ chức Tài chính Quốc tế
 • 10361
 • 307
 • TCQT Pháp ngữ VP khu vực Châu Á- TBD
 • 10362
 • 308
 • Tổ chức di cư Quốc tế
 • 10363
 • 309
 • Tổ chức Lao động Quốc tế
 • 10364
 • 310
 • Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế
 • 10365
 • 311
 • Tổ chức LHQ về BĐG và tăng quyền cho PN
 • 10366
 • I.
 • QUẬN HOÀN KIẾM
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm quận Hoàn Kiếm
 • 11000
 • 2
 • Quận ủy
 • 11001
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 11002
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 11003
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 11004
 • 5
 • P. Hàng Trống
 • 11006
 • 7
 • P. Lý Thái Tổ
 • 11007
 • 8
 • P. Phúc Tân
 • 11008
 • 9
 • P. Đồng Xuân
 • 11009
 • 10
 • P. Hàng Buồm
 • 11010
 • 11
 • P. Hàng Bạc
 • 11011
 • 12
 • P. Hàng Đào
 • 11012
 • 13
 • P. Hàng Mã
 • 11013
 • 14
 • P. Hàng Bồ
 • 11014
 • 15
 • P. Hàng Gai
 • 11015
 • 16
 • P. Cửa Đông
 • 11016
 • 17
 • P. Hàng Bông
 • 11017
 • 18
 • P. Cửa Nam
 • 11018
 • 19
 • P. Trần Hưng Đạo
 • 11019
 • 20
 • P. Hàng Bài
 • 11020
 • 21
 • P. Phan Chu Trinh
 • 11021
 • 22
 • P. Tràng Tiền
 • 11022
 • 23
 • P. Chương Dương
 • 11023
 • 24
 • BCP. Tràng Tiền
 • 11050
 • 25
 • BC. KHL Tràng Tiền
 • 11051
 • 26
 • BC. KHL Hoàn Kiếm
 • 11052
 • 27
 • BC. KHL Ba Đình
 • 11053
 • 28
 • BC. Quốc Tế
 • 11054
 • 29
 • BC. Đại Sứ – Phát Nhanh
 • 11055
 • 30
 • BC. Phát Nhanh
 • 11056
 • 31
 • BC. Lương Văn Can
 • 11057
 • 32
 • BC. Đồng Xuân
 • 11058
 • 33
 • BC. Hàng Cót
 • 11059
 • 34
 • BC. Cửa Nam
 • 11060
 • 35
 • BC. Ga Hà Nội
 • 11061
 • 36
 • BC. Tháp Hà Nội
 • 11062
 • 37
 • BC. Giao Dịch 5
 • 11063
 • II.
 • QUẬN BA ĐÌNH
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm quận Ba Đình
 • 11100
 • 2
 • Quận ủy
 • 11101
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 11102
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 11103
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 11104
 • 6
 • P. Liễu Giai
 • 11106
 • 7
 • P. Vĩnh Phúc
 • 11107
 • 8
 • P. Cống Vị
 • 11108
 • 9
 • P. Ngọc Khánh
 • 11109
 • 10
 • P. Giảng Võ
 • 11110
 • 11
 • P. Thành Công
 • 11111
 • 12
 • P. Kim Mã
 • 11112
 • 13
 • P. Đội Cấn
 • 11113
 • 14
 • P. Điện Biên
 • 11114
 • 15
 • P. Nguyễn Trung Trực
 • 11115
 • 16
 • P. Phúc Xá
 • 11116
 • 17
 • P. Trúc Bạch
 • 11117
 • 18
 • P. Quán Thánh
 • 11118
 • 19
 • P. Ngọc Hà
 • 11119
 • 20
 • BCP. Ba Đình 1
 • 11150
 • 21
 • BCP. Ba Đình 2
 • 11151
 • 22
 • BCP. Hoàn Kiếm
 • 11152
 • 23
 • BC. Vĩnh Phúc
 • 11153
 • 24
 • BC. Cống Vị
 • 11154
 • 25
 • BC. Giảng Võ
 • 11155
 • 26
 • BC. Nguyễn Thái Học
 • 11156
 • 27
 • BC. Quán Thánh
 • 11157
 • 28
 • BC. Thanh Niên
 • 11158
 • 29
 • BC. Giao dịch 3
 • 11159
 • 30
 • BC. HCC Hoàn Kiếm
 • 11198
 • 31
 • BC. Hệ 1 Hà Nội
 • 11199
 • III.
 • QUẬN TÂY HỒ
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm quận Tây Hồ
 • 11200
 • 2
 • Quận ủy
 • 11201
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 11202
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 11203
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 11204
 • 6
 • P. Xuân La
 • 11206
 • 7
 • P. Quảng An
 • 11207
 • 8
 • P. Tứ Liên
 • 11208
 • 9
 • P. Nhật Tân
 • 11209
 • 10
 • P. Phú Thượng
 • 11210
 • 11
 • P. Bưởi
 • 11211
 • 12
 • P. Thuỵ Khuê
 • 11212
 • 13
 • P. Yên Phụ
 • 11213
 • 14
 • BCP. Tây Hồ 1
 • 11250
 • 15
 • BC. KĐT Ciputra
 • 11251
 • 16
 • BC. Lạc Long Quân
 • 11252
 • 17
 • BC. Âu Cơ
 • 11253
 • 18
 • BC. Yên Thái
 • 11254
 • 19
 • BC. Yên Phụ
 • 11255
 • IV.
 • QUẬN CẦU GIẤY
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm quận Cầu Giấy
 • 11300
 • 2
 • Quận ủy
 • 11301
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 11302
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 11303
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 11304
 • 6
 • P. Quan Hoa
 • 11306
 • 7
 • P. Nghĩa Đô
 • 11307
 • 8
 • P. Nghĩa Tân
 • 11308
 • 9
 • P. Mai Dịch
 • 11309
 • 10
 • P. Dịch Vọng Hậu
 • 11310
 • 11
 • P. Dịch Vọng
 • 11311
 • 12
 • P. Yên Hoà
 • 11312
 • 13
 • P. Trung Hoà
 • 11313
 • 14
 • BCP. Cầu Giấy 1
 • 11350
 • 15
 • BCP. Cầu Giấy 2
 • 11351
 • 16
 • BC. KHL Cầu Giấy
 • 11352
 • 17
 • BC. Hoàng Sâm
 • 11353
 • 18
 • BC. Nghĩa Tân
 • 11354
 • 19
 • BC. Hoàng Quốc Việt
 • 11355
 • 20
 • BC. Nguyễn Khánh Toàn
 • 11356
 • 21
 • BC. KHL Trung Yên
 • 11357
 • 22
 • BC. Trung Hòa
 • 11358
 • 23
 • BC. HCC Đống Đa
 • 11398
 • V.
 • QUẬN THANH XUÂN
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm quận Thanh Xuân
 • 11400
 • 2
 • Quận ủy
 • 11401
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 11402
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 11403
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 11404
 • 6
 • P. Thanh Xuân Bắc
 • 11406
 • 7
 • P. Thanh Xuân Nam
 • 11407
 • 8
 • P. Hạ Đình
 • 11408
 • 9
 • P. Kim Giang
 • 11409
 • 10
 • P. Khương Đình
 • 11410
 • 11
 • P. Khương Mai
 • 11411
 • 12
 • P. Phương Liệt
 • 11412
 • 13
 • P. Khương Trung
 • 11413
 • 14
 • P. Thượng Đình
 • 11414
 • 15
 • P. Nhân Chính
 • 11415
 • 16
 • P. Thanh Xuân Trung
 • 11416
 • 17
 • BCP. Thanh Xuân
 • 11450
 • 18
 • BCP. TMĐT Thanh Xuân
 • 11451
 • 19
 • BC. KHL Thanh Xuân
 • 11452
 • 20
 • BC. Thanh Xuân Bắc
 • 11453
 • 21
 • BC. Bùi Xương Trạch
 • 11454
 • 22
 • BC. Khương Mai
 • 11455
 • 23
 • BC. Phương Liệt
 • 11456
 • 24
 • BC. Khương Đình
 • 11457
 • VI.
 • QUẬN ĐỐNG ĐA
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm quận Đống Đa
 • 11500
 • 2
 • Quận ủy
 • 11501
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 11502
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 11503
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 11504
 • 6
 • P. Hàng Bột
 • 11506
 • 7
 • P. Văn Chương
 • 11507
 • 8
 • P. Văn Miếu
 • 11508
 • 9
 • P. Quốc Tử Giám
 • 11509
 • 10
 • P. Cát Linh
 • 11510
 • 11
 • P. Ô Chợ Dừa
 • 11511
 • 12
 • P. Láng Thượng
 • 11512
 • 13
 • P. Láng Hạ
 • 11513
 • 14
 • P. Quang Trung
 • 11514
 • 15
 • P. Trung Liệt
 • 11515
 • 16
 • P. Thịnh Quang
 • 11516
 • 17
 • P. Ngã Tư Sở
 • 11517
 • 18
 • P. Khương Thượng
 • 11518
 • 19
 • P. Phương Mai
 • 11519
 • 20
 • P. Kim Liên
 • 11520
 • 21
 • P. Trung Tự
 • 11521
 • 22
 • P. Phương Liên
 • 11522
 • 23
 • P. Trung Phụng
 • 11523
 • 24
 • P. Nam Đồng
 • 11524
 • 25
 • P. Thổ Quan
 • 11525
 • 26
 • P. Khâm Thiên
 • 11526
 • 27
 • BCP. Đống Đa 1
 • 11550
 • 28
 • BCP. Đống Đa 2
 • 11551
 • 29
 • BC. KHL Đống Đa
 • 11552
 • 30
 • BC. Hoàng Cầu
 • 11553
 • 31
 • BC. Láng Trung
 • 11554
 • 32
 • BC. Đặng Tiến Đông
 • 11555
 • 33
 • BC. Kim Liên
 • 11556
 • 34
 • BC. Xã Đàn
 • 11557
 • VII.
 • QUẬN HAI BÀ TRƯNG
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm quận Hai Bà Trưng
 • 11600
 • 2
 • Quận ủy
 • 11601
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 11602
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 11603
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 11604
 • 6
 • P. Lê Đại Hành
 • 11606
 • 7
 • P. Phố Huế
 • 11607
 • 8
 • P. Đồng Nhân
 • 11608
 • 9
 • P. Đống Mác
 • 11609
 • 10
 • P. Bạch Đằng
 • 11610
 • 11
 • P. Phạm Đình Hổ
 • 11611
 • 12
 • P. Ngô Thì Nhậm
 • 11612
 • 13
 • P. Bùi Thị Xuân
 • 11613
 • 14
 • P. Nguyễn Du
 • 11614
 • 15
 • P. Bách Khoa
 • 11615
 • 16
 • P. Đồng Tâm
 • 11616
 • 17
 • P. Trương Định
 • 11617
 • 18
 • P. Bạch Mai
 • 11618
 • 19
 • P. Minh Khai
 • 11619
 • 20
 • P. Quỳnh Lôi
 • 11620
 • 21
 • P. Quỳnh Mai
 • 11621
 • 22
 • P. Vĩnh Tuy
 • 11622
 • 23
 • P. Thanh Lương
 • 11623
 • 24
 • P. Thanh Nhàn
 • 11624
 • 25
 • P. Cầu Dền
 • 11625
 • 26
 • BCP. Hai Bà Trưng 1
 • 11650
 • 27
 • BCP. Hai Bà Trưng 2
 • 11651
 • 28
 • BCP. TMĐT Bạch Đằng
 • 11652
 • 29
 • BC. Giao dịch 6
 • 11653
 • 30
 • BC. Nguyễn Công Trứ
 • 11654
 • 31
 • BC. Lò Đúc
 • 11655
 • 32
 • BC. Đầm Trấu
 • 11656
 • 33
 • BC. Bách Khoa
 • 11657
 • 34
 • BC. Chợ Mơ
 • 11658
 • 35
 • BC. KHL Hai Bà Trưng
 • 11659
 • 36
 • BC. TMĐT Bạch Đằng
 • 11660
 • 37
 • BC. Lạc Trung
 • 11661
 • 38
 • BC. Võ Thị Sáu
 • 11662
 • VIII.
 • QUẬN HOÀNG MAI
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm quận Hoàng Mai
 • 11700
 • 2
 • Quận ủy
 • 11701
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 11702
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 11703
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 11704
 • 6
 • P. Thịnh Liệt
 • 11706
 • 7
 • P. Yên Sở
 • 11707
 • 8
 • P. Trần Phú
 • 11708
 • 9
 • P. Lĩnh Nam
 • 11709
 • 10
 • P. Mai Động
 • 11710
 • 11
 • P. Thanh Trì
 • 11711
 • 12
 • P. Vĩnh Hưng
 • 11712
 • 13
 • P. Hoàng Văn Thụ
 • 11713
 • 14
 • P. Tân Mai
 • 11714
 • 15
 • P. Tương Mai
 • 11715
 • 16
 • P. Giáp Bát
 • 11716
 • 17
 • P. Định Công
 • 11717
 • 18
 • P. Đại Kim
 • 11718
 • 19
 • P. Hoàng Liệt
 • 11719
 • 20
 • BCP. Hoàng Mai
 • 11750
 • 21
 • BCP. TMĐT Hoàng Mai
 • 11751
 • 22
 • BCP. Bưu Tá Trần Phú
 • 11752
 • 23
 • BC. Trần Phú
 • 11753
 • 24
 • BC. Tam Trinh
 • 11754
 • 25
 • BC. Nguyễn An Ninh
 • 11755
 • 26
 • BC. Đô Thị Định Công
 • 11756
 • 27
 • BC. Bắc Linh Đàm
 • 11757
 • 28
 • BC. Nguyễn Hữu Thọ
 • 11758
 • 29
 • BC. HCC Hai Bà Trưng
 • 11798
 • IX.
 • QUẬN LONG BIÊN
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm quận Long Biên
 • 11800
 • 2
 • Quận ủy
 • 11801
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 11802
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 11803
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 11804
 • 6
 • P. Việt Hưng
 • 11806
 • 7
 • P. Giang Biên
 • 11807
 • 8
 • P. Thượng Thanh
 • 11808
 • 9
 • P. Đức Giang
 • 11809
 • 10
 • P. Ngọc Thuỵ
 • 11810
 • 11
 • P. Ngọc Lâm
 • 11811
 • 12
 • P. Gia Thuỵ
 • 11812
 • 13
 • P. Bồ Đề
 • 11813
 • 14
 • P. Long Biên
 • 11814
 • 15
 • P. Cự Khối
 • 11815
 • 16
 • P. Thạch Bàn
 • 11816
 • 17
 • P. Phúc Lợi
 • 11817
 • 18
 • P. Sài Đồng
 • 11818
 • 19
 • P. Phúc Đồng
 • 11819
 • 20
 • BCP. Long Biên
 • 11850
 • 21
 • BC. KHL Trung tâm 5
 • 11851
 • 22
 • BC. Đức Giang
 • 11852
 • 23
 • BC. Ngô Gia Tự
 • 11853
 • 24
 • BC. Long Biên
 • 11854
 • 25
 • BC. Nguyễn Văn Cừ
 • 11855
 • 26
 • BC. Sài Đồng
 • 11856
 • X.
 • QUẬN BẮC TỪ LIÊM
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm quận Bắc Từ Liêm
 • 11900
 • 2
 • Quận ủy
 • 11901
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 11902
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 11903
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 11904
 • 6
 • P. Phúc Diễn
 • 11906
 • 7
 • P. Cổ Nhuế 2
 • 11907
 • 8
 • P. Xuân Đỉnh
 • 11908
 • 9
 • P. Đông Ngạc
 • 11909
 • 10
 • P. Đức Thắng
 • 11910
 • 11
 • P. Liên Mạc
 • 11911
 • 12
 • P. Thượng Cát
 • 11912
 • 13
 • P. Thuỵ Phương
 • 11913
 • 14
 • P. Tây Tựu
 • 11914
 • 15
 • P. Minh Khai
 • 11915
 • 16
 • P. Phú Diễn
 • 11916
 • 17
 • P. Cổ Nhuế 1
 • 11917
 • 18
 • P. Xuân Tảo
 • 11918
 • 19
 • BCP. Bắc Từ Liêm
 • 11950
 • 20
 • BC. KHL Thăng Long 1
 • 11951
 • 21
 • BC. Tân Xuân
 • 11952
 • 22
 • BC. Tài Chính
 • 11953
 • 23
 • BC. Nhổn 1
 • 11954
 • 24
 • BC. Nhổn 2
 • 11955
 • 25
 • BC. Cổ Nhuế
 • 11956
 • XI.
 • QUẬN NAM TỪ LIÊM
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm quận Nam Từ Liêm
 • 12000
 • 2
 • Quận ủy
 • 12001
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 12002
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 12003
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 12004
 • 6
 • P. Cầu Diễn
 • 12006
 • 7
 • P. Phương Canh
 • 12007
 • 8
 • P. Xuân Phương
 • 12008
 • 9
 • P. Tây Mỗ
 • 12009
 • 10
 • P. Đại Mỗ
 • 12010
 • 11
 • P. Trung Văn
 • 12011
 • 12
 • P. Mễ Trì
 • 12012
 • 13
 • P. Phú Đô
 • 12013
 • 14
 • P. Mỹ Đình 2
 • 12014
 • 15
 • P. Mỹ Đình 1
 • 12015
 • 16
 • BCP. Từ Liêm
 • 12050
 • 17
 • BCP. TMĐT Nguyễn Cơ Thạch
 • 12051
 • 18
 • BCP. Phạm Hùng
 • 12053
 • 19
 • BC. Xuân Phương
 • 12054
 • 20
 • BC. Đại Mỗ
 • 12055
 • 21
 • BC. Nội Dịch
 • 12057
 • 22
 • BC. KHL Thăng Long
 • 12058
 • 23
 • BC. KHL Mỹ Đình
 • 12059
 • 24
 • BC. TMĐT Nguyễn Cơ Thạch
 • 12060
 • 25
 • BC. TMĐT Thường Tín
 • 12061
 • 26
 • BC. Thăng Long
 • 12062
 • 27
 • BC. Mỹ Đình 2
 • 12063
 • 28
 • BC. Mỹ Đình 3
 • 12064
 • 29
 • BC. HCC Từ Liêm
 • 12098
 • XII.
 • QUẬN HÀ ĐÔNG
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm quận Hà Đông
 • 12100
 • 2
 • Quận ủy
 • 12101
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 12102
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 12103
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 12104
 • 6
 • P. Hà Cầu
 • 12106
 • 7
 • P. Nguyễn Trãi
 • 12107
 • 8
 • P. Phúc La
 • 12108
 • 9
 • P. Văn Quán
 • 12109
 • 10
 • P. Mộ Lao
 • 12110
 • 11
 • P. Yết Kiêu
 • 12111
 • 12
 • P. Vạn Phúc
 • 12112
 • 13
 • P. La Khê
 • 12113
 • 14
 • P. Dương Nội
 • 12114
 • 15
 • P. Quang Trung
 • 12115
 • 16
 • P. Yên Nghĩa
 • 12116
 • 17
 • P. Biên Giang
 • 12117
 • 18
 • P. Đồng Mai
 • 12118
 • 19
 • P. Phú Lãm
 • 12119
 • 20
 • P. Phú Lương
 • 12120
 • 21
 • P. Kiến Hưng
 • 12121
 • 22
 • P. Phú La
 • 12122
 • 23
 • BCP. Hà Đông 1
 • 12150
 • 24
 • BCP. Hà Đông 2
 • 12151
 • 24
 • BC. KHL Hà Đông
 • 12152
 • 26
 • BC. KHL Văn Phú
 • 12153
 • 27
 • BC. Lê Lợi
 • 12154
 • 28
 • BC. Nguyễn Chánh
 • 12155
 • 29
 • BC. Văn Mỗ
 • 12156
 • 30
 • BC. Nguyễn Trãi
 • 12157
 • 31
 • BC. La Khê
 • 12158
 • 32
 • BC. Phú Lãm
 • 12159
 • 33
 • BC. Ba La
 • 12160
 • 34
 • BĐVHX Kiến Hưng
 • 12161
 • 35
 • BC. HCC Hà Đông
 • 12198
 • 36
 • BC. Hệ 1 Hà Tây
 • 12199
 • XIII.
 • HUYỆN SÓC SƠN
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Sóc Sơn
 • 12200
 • 2
 • Huyện ủy
 • 12201
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 12202
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 12203
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 12204
 • 6
 • TT. Sóc Sơn
 • 12206
 • 7
 • X. Tân Minh
 • 12207
 • 8
 • X. Bắc Phú
 • 12208
 • 9
 • X. Tân Hưng
 • 12209
 • 10
 • X. Trung Giã
 • 12210
 • 11
 • X. Hồng Kỳ
 • 12211
 • 12
 • X. Phù Linh
 • 12212
 • 13
 • X. Nam Sơn
 • 12213
 • 14
 • X. Bắc Sơn
 • 12214
 • 15
 • X. Minh Trí
 • 12215
 • 16
 • X. Minh Phú
 • 12216
 • 17
 • X. Tân Dân
 • 12217
 • 18
 • X. Hiền Ninh
 • 12218
 • 19
 • X. Thanh Xuân
 • 12219
 • 20
 • X. Quang Tiến
 • 12220
 • 21
 • X. Phú Cường
 • 12221
 • 22
 • X. Phú Minh
 • 12222
 • 23
 • X. Mai Đình
 • 12223
 • 24
 • X. Phù Lỗ
 • 12224
 • 25
 • X. Đông Xuân
 • 12225
 • 26
 • X. Tiên Dược
 • 12226
 • 27
 • X. Đức Hoà
 • 12227
 • 28
 • X. Xuân Thu
 • 12228
 • 29
 • X. Kim Lũ
 • 12229
 • 30
 • X. Xuân Giang
 • 12230
 • 31
 • X. Việt Long
 • 12231
 • 32
 • BCP. Sóc Sơn
 • 12250
 • 33
 • BC. Trung Giã
 • 12251
 • 34
 • BC. Minh Trí
 • 12252
 • 35
 • BC. Tân Dân
 • 12253
 • 36
 • BC. Kim Anh
 • 12254
 • 37
 • BC. Nhà Ga T2
 • 12255
 • 38
 • BC. Nhà Ga T1
 • 12256
 • 39
 • BC. Nội Bài
 • 12257
 • 40
 • BC. Phủ Lỗ
 • 12258
 • XIV.
 • HUYỆN ĐÔNG ANH
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Đông Anh
 • 12300
 • 2
 • Huyện ủy
 • 12301
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 12302
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 12303
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 12304
 • 6
 • TT. Đông Anh
 • 12306
 • 7
 • X. Uy Nỗ
 • 12307
 • 8
 • X. Việt Hùng
 • 12308
 • 9
 • X. Liên Hà
 • 12309
 • 10
 • X. Vân Hà
 • 12310
 • 11
 • X. Xuân Nộn
 • 12311
 • 12
 • X. Nguyên Khê
 • 12312
 • 13
 • X. Tiên Dương
 • 12313
 • 14
 • X. Vân Nội
 • 12314
 • 15
 • X. Thuỵ Lâm
 • 12315
 • 16
 • X. Bắc Hồng
 • 12316
 • 17
 • X. Nam Hồng
 • 12317
 • 18
 • X. Kim Nỗ
 • 12318
 • 19
 • X. Kim Chung
 • 12319
 • 20
 • X. Đại Mạch
 • 12320
 • 21
 • X. Võng La
 • 12321
 • 22
 • X. Hải Bối
 • 12322
 • 23
 • X. Vĩnh Ngọc
 • 12323
 • 24
 • X. Xuân Canh
 • 12324
 • 25
 • X. Tầm Xá
 • 12325
 • 26
 • X. Đông Hội
 • 12326
 • 27
 • X. Mai Lâm
 • 12327
 • 28
 • X. Cổ Loa
 • 12328
 • 29
 • X. Dục Tú
 • 12329
 • 30
 • BCP. Đông Anh
 • 12350
 • 31
 • BCP. KCN Thăng Long
 • 12351
 • 32
 • BC. Ga Đông Anh
 • 12352
 • 33
 • BC. Vân Trì
 • 12353
 • 34
 • BC. KCN Thăng Long
 • 12354
 • 35
 • BC. Bắc Thăng Long
 • 12355
 • 36
 • BC. Lộc Hà
 • 12356
 • XV.
 • HUYỆN GIA LÂM
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Gia Lâm
 • 12400
 • 2
 • Huyện ủy
 • 12401
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 12402
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 12403
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 12404
 • 6
 • TT. Trâu Quỳ
 • 12406
 • 7
 • X. Dương Xá
 • 12407
 • 8
 • X. Dương Quang
 • 12408
 • 9
 • X. Phú Thị
 • 12409
 • 10
 • X. Kim Sơn
 • 12410
 • 11
 • X. Lệ Chi
 • 12411
 • 12
 • X. Trung Mầu
 • 12412
 • 13
 • X. Phù Đổng
 • 12413
 • 14
 • X. Ninh Hiệp
 • 12414
 • 15
 • X. Yên Thường
 • 12415
 • 16
 • X. Yên Viên
 • 12416
 • 17
 • TT. Yên Viên
 • 12417
 • 18
 • X. Đình Xuyên
 • 12418
 • 19
 • X. Dương Hà
 • 12419
 • 20
 • X. Đặng Xá
 • 12420
 • 21
 • X. Cổ Bi
 • 12421
 • 22
 • X. Đông Dư
 • 12422
 • 23
 • X. Bát Tràng
 • 12423
 • 24
 • X. Kim Lan
 • 12424
 • 25
 • X. Văn Đức
 • 12425
 • 26
 • X. Đa Tốn
 • 12426
 • 27
 • X. Kiêu Kỵ
 • 12427
 • 28
 • BCP. Gia Lâm
 • 12450
 • 29
 • BC. KHL Gia Lâm
 • 12451
 • 30
 • BC. Yên Viên
 • 12452
 • 31
 • BC. Đa Tốn
 • 12453
 • XVI.
 • HUYỆN THANH TRÌ
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Thanh Trì
 • 12500
 • 2
 • Huyện ủy
 • 12501
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 12502
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 12503
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 12504
 • 6
 • TT. Văn Điển
 • 12506
 • 7
 • X. Yên Mỹ
 • 12507
 • 8
 • X. Tứ Hiệp
 • 12508
 • 9
 • X. Tam Hiệp
 • 12509
 • 10
 • X. Thanh Liệt
 • 12510
 • 11
 • X. Tân Triều
 • 12511
 • 12
 • X. Hữu Hoà
 • 12512
 • 13
 • X. Vĩnh Quỳnh
 • 12513
 • 14
 • X. Tả Thanh Oai
 • 12514
 • 15
 • X. Đại Áng
 • 12515
 • 16
 • X. Ngọc Hồi
 • 12516
 • 17
 • X. Liên Ninh
 • 12517
 • 18
 • X. Đông Mỹ
 • 12518
 • 19
 • X. Vạn Phúc
 • 12519
 • 20
 • X. Duyên Hà
 • 12520
 • 21
 • X. Ngũ Hiệp
 • 12521
 • 22
 • BCP. Thanh Trì
 • 12550
 • 23
 • BC. KHL Thanh Trì
 • 12551
 • 24
 • BC. Đông Mỹ
 • 12552
 • 25
 • BC. Ngọc Hồi
 • 12553
 • XVII.
 • HUYỆN BA VÌ
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Ba Vì
 • 12600
 • 2
 • Huyện ủy
 • 12601
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 12602
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 12603
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 12604
 • 6
 • TT. Tây Đằng
 • 12606
 • 7
 • X. Chu Minh
 • 12607
 • 8
 • X. Minh Châu
 • 12608
 • 9
 • X. Phú Châu
 • 12609
 • 10
 • X. Phú Phương
 • 12610
 • 11
 • X. Châu Sơn
 • 12611
 • 12
 • X. Tản Hồng
 • 12612
 • 13
 • X. Phú Cường
 • 12613
 • 14
 • X. Cổ Đô
 • 12614
 • 15
 • X. Vạn Thắng
 • 12615
 • 16
 • X. Phú Đông
 • 12616
 • 17
 • X. Phong Vân
 • 12617
 • 18
 • X. Thái Hòa
 • 12618
 • 19
 • X. Đồng Thái
 • 12619
 • 20
 • X. Vật Lại
 • 12620
 • 21
 • X. Phú Sơn
 • 12621
 • 22
 • X. Cẩm Lĩnh
 • 12622
 • 23
 • X. Tòng Bạt
 • 12623
 • 24
 • X. Sơn Đà
 • 12624
 • 25
 • X. Thuần Mỹ
 • 12625
 • 26
 • X. Ba Trại
 • 12626
 • 27
 • X. Minh Quang
 • 12627
 • 28
 • X. Khánh Thượng
 • 12628
 • 29
 • X. Ba Vì
 • 12629
 • 30
 • X. Yên Bài
 • 12630
 • 31
 • X. Vân Hòa
 • 12631
 • 32
 • X. Tản Lĩnh
 • 12632
 • 33
 • X. Thụy An
 • 12633
 • 34
 • X. Tiên Phong
 • 12634
 • 35
 • X. Đông Quang
 • 12635
 • 36
 • X. Cam Thượng
 • 12636
 • 37
 • BCP. Ba Vì
 • 12650
 • 38
 • BC. Vạn Thắng
 • 12651
 • 39
 • BC. Nhông
 • 12652
 • 40
 • BC. Suối Hai
 • 12653
 • 41
 • BC. Sơn Đà
 • 12654
 • 42
 • BC. Chợ Mộc
 • 12655
 • 43
 • BC. Tản Lĩnh
 • 12656
 • XVIII.
 • THỊ XÃ SƠN TÂY
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm thị xã Sơn Tây
 • 12700
 • 2
 • Thị ủy
 • 12701
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 12702
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 12703
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 12704
 • 6
 • P. Lê Lợi
 • 12706
 • 7
 • P. Viên Sơn
 • 12707
 • 8
 • P. Phú Thịnh
 • 12708
 • 9
 • X. Đường Lâm
 • 12709
 • 10
 • X. Xuân Sơn
 • 12710
 • 11
 • X. Thanh Mỹ
 • 12711
 • 12
 • P. Xuân Khanh
 • 12712
 • 13
 • X. Kim Sơn
 • 12713
 • 14
 • X. Cổ Đông
 • 12714
 • 15
 • X. Sơn Đông
 • 12715
 • 16
 • P. Trung Sơn Trầm
 • 12716
 • 17
 • P. Sơn Lộc
 • 12717
 • 18
 • P. Trung Hưng
 • 12718
 • 19
 • P. Quang Trung
 • 12719
 • 20
 • P. Ngô Quyền
 • 12720
 • 21
 • BCP. Sơn Tây
 • 12750
 • 22
 • BC. Xuân Khanh
 • 12751
 • 23
 • BC. Đồng Mô
 • 12752
 • 24
 • BC. Sơn Lộc
 • 12753
 • XIX.
 • HUYỆN PHÚC THỌ
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Phúc Thọ
 • 12800
 • 2
 • Huyện ủy
 • 12801
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 12802
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 12803
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 12804
 • 6
 • TT. Phúc Thọ
 • 12806
 • 7
 • X. Phúc Hòa
 • 12807
 • 8
 • X. Long Xuyên
 • 12808
 • 9
 • X. Thượng Cốc
 • 12809
 • 10
 • X. Hát Môn
 • 12810
 • 11
 • X. Vân Nam
 • 12811
 • 11
 • X. Vân Hà
 • 12812
 • 12
 • X. Vân Phúc
 • 12813
 • 13
 • X. Xuân Phú
 • 12814
 • 14
 • X. Võng Xuyên
 • 12815
 • 15
 • X. Cẩm Đình
 • 12816
 • 16
 • X. Sen Chiểu
 • 12817
 • 17
 • X. Phương Độ
 • 12818
 • 18
 • X. Thọ Lộc
 • 12819
 • 19
 • X. Tích Giang
 • 12820
 • 20
 • X. Trạch Mỹ Lộc
 • 12821
 • 21
 • X. Phụng Thượng
 • 12822
 • 22
 • X. Ngọc Tảo
 • 12823
 • 23
 • X. Tam Hiệp
 • 12824
 • 24
 • X. Hiệp Thuận
 • 12825
 • 24
 • X. Liên Hiệp
 • 12826
 • 25
 • X. Tam Thuấn
 • 12827
 • 26
 • X. Thanh Đa
 • 12828
 • 27
 • BCP. Phúc Thọ
 • 12850
 • 28
 • BC. Vân Nam
 • 12851
 • 29
 • BC. Ngọc Tảo
 • 12852
 • 30
 • BC. Tam Hiệp
 • 12853
 • XX.
 • HUYỆN MÊ LINH
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Mê Linh
 • 12900
 • 2
 • Huyện ủy
 • 12901
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 12902
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 12903
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 12904
 • 6
 • X. Đại Thịnh
 • 12906
 • 7
 • TT. Quang Minh
 • 12907
 • 8
 • TT. Chi Đông
 • 12908
 • 9
 • X. Kim Hoa
 • 12909
 • 10
 • X. Thanh Lâm
 • 12910
 • 11
 • X. Tam Đồng
 • 12911
 • 12
 • X. Tiến Thắng
 • 12912
 • 13
 • X. Tự Lập
 • 12913
 • 14
 • X. Liên Mạc
 • 12914
 • 15
 • X. Vạn Yên
 • 12915
 • 16
 • X. Tiến Thịnh
 • 12916
 • 17
 • X. Chu Phan
 • 12917
 • 18
 • X. Thạch Đà
 • 12918
 • 19
 • X. Hoàng Kim
 • 12919
 • 20
 • X. Văn Khê
 • 12920
 • 21
 • X. Tráng Việt
 • 12921
 • 22
 • X. Tiền Phong
 • 12922
 • 23
 • X. Mê Linh
 • 12923
 • 24
 • BCP. Mê Linh
 • 12950
 • 25
 • BC. KCN Quang Minh
 • 12951
 • 26
 • BC. Thạch Đà
 • 12952
 • 27
 • BC. Tiền Phong
 • 12953
 • XXI.
 • HUYỆN ĐAN PHƯỢNG
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Đan Phượng
 • 13000
 • 2
 • Huyện ủy
 • 13001
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 13002
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 13003
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 13004
 • 6
 • TT. Phùng
 • 13006
 • 7
 • X. Đan Phượng
 • 13007
 • 8
 • X. Thượng Mỗ
 • 13008
 • 9
 • X. Hạ Mỗ
 • 13009
 • 10
 • X. Tân Hội
 • 13010
 • 11
 • X. Tân Lập
 • 13011
 • 12
 • X. Liên Trung
 • 13012
 • 13
 • X. Liên Hà
 • 13013
 • 14
 • X. Liên Hồng
 • 13014
 • 15
 • X. Hồng Hà
 • 13015
 • 16
 • X. Trung Châu
 • 13016
 • 17
 • X. Thọ Xuân
 • 13017
 • 18
 • X. Thọ An
 • 13018
 • 19
 • X. Phương Đình
 • 13019
 • 20
 • X. Đồng Tháp
 • 13020
 • 21
 • X. Song Phượng
 • 13021
 • 22
 • BCP. Đan Phượng
 • 13050
 • 23
 • BC. Bến Xe Phùng
 • 13051
 • 24
 • BC. Tân Hội
 • 13052
 • 25
 • BC. Thọ An
 • 13053
 • XXII.
 • HUYỆN THẠCH THẤT
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Thạnh Thất
 • 13100
 • 2
 • Huyện ủy
 • 13101
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 13102
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 13103
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 13104
 • 6
 • TT. Liên Quan
 • 13106
 • 7
 • X. Phú Kim
 • 13107
 • 8
 • X. Đại Đồng
 • 13108
 • 9
 • X. Cẩm Yên
 • 13109
 • 10
 • X. Lại Thượng
 • 13110
 • 11
 • X. Bình Yên
 • 13111
 • 12
 • X. Tân Xã
 • 13112
 • 13
 • X. Thạch Hoà
 • 13113
 • 14
 • X. Yên Bình
 • 13114
 • 15
 • X. Yên Trung
 • 13115
 • 16
 • X. Tiến Xuân
 • 13116
 • 17
 • X. Hạ Bằng
 • 13117
 • 18
 • X. Đồng Trúc
 • 13118
 • 19
 • X. Cần Kiệm
 • 13119
 • 20
 • X. Kim Quan
 • 13120
 • 21
 • X. Thạch Xá
 • 13121
 • 22
 • X. Bình Phú
 • 13122
 • 23
 • X. Phùng Xá
 • 13123
 • 24
 • X. Hữu Bằng
 • 13124
 • 25
 • X. Dị Nậu
 • 13125
 • 26
 • X. Canh Nậu
 • 13126
 • 27
 • X. Hương Ngải
 • 13127
 • 28
 • X. Chàng Sơn
 • 13128
 • 29
 • BCP. Thạch Thất
 • 13150
 • 30
 • BC. Hoà Lạc
 • 13151
 • 31
 • BC. Yên Bình
 • 13152
 • 32
 • BC. Bình Phú
 • 13153
 • XXIII.
 • HUYỆN HOÀI ĐỨC
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Hoài Đức
 • 13200
 • 2
 • Huyện ủy
 • 13201
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 13202
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 13203
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 13204
 • 6
 • TT. Trạm Trôi
 • 13206
 • 7
 • X. Đức Thượng
 • 13207
 • 8
 • X. Minh Khai
 • 13208
 • 9
 • X. Dương Liễu
 • 13209
 • 10
 • X. Cát Quế
 • 13210
 • 11
 • X. Yên Sở
 • 13211
 • 12
 • X. Đắc Sở
 • 13212
 • 13
 • X. Tiền Yên
 • 13213
 • 14
 • X. Song Phương
 • 13214
 • 15
 • X. Vân Côn
 • 13215
 • 16
 • X. An Thượng
 • 13216
 • 17
 • X. Đông La
 • 13217
 • 18
 • X. La Phù
 • 13218
 • 19
 • X. An Khánh
 • 13219
 • 20
 • X. Lại Yên
 • 13220
 • 21
 • X. Vân Canh
 • 13221
 • 22
 • X. Di Trạch
 • 13222
 • 23
 • X. Kim Chung
 • 13223
 • 24
 • X. Sơn Đồng
 • 13224
 • 25
 • X. Đức Giang
 • 13225
 • 26
 • BCP. Hoài Đức
 • 13250
 • 27
 • BC. Chợ Sấu
 • 13251
 • 28
 • BC. Vân Côn
 • 13252
 • 29
 • BC. Ngãi Cầu
 • 13253
 • XXIV.
 • HUYỆN QUỐC OAI
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Quốc Oai
 • 13300
 • 2
 • Huyện ủy
 • 13301
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 13302
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 13303
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 13304
 • 6
 • TT. Quốc Oai
 • 13306
 • 7
 • X. Yên Sơn
 • 13307
 • 8
 • X. Phượng Cách
 • 13308
 • 9
 • X. Sài Sơn
 • 13309
 • 10
 • X. Ngọc Mỹ
 • 13310
 • 11
 • X. Ngọc Liệp
 • 13311
 • 12
 • X. Liệp Tuyết
 • 13312
 • 13
 • X. Tuyết Nghĩa
 • 13313
 • 14
 • X. Phú Cát
 • 13314
 • 15
 • X. Đông Xuân
 • 13315
 • 16
 • X. Phú Mãn
 • 13316
 • 17
 • X. Hòa Thạch
 • 13317
 • 18
 • X. Đông Yên
 • 13318
 • 19
 • X. Cấn Hữu
 • 13319
 • 20
 • X. Nghĩa Hương
 • 13320
 • 21
 • X. Thạch Thán
 • 13321
 • 22
 • X. Cộng Hòa
 • 13322
 • 23
 • X. Đồng Quang
 • 13323
 • 24
 • X. Tân Hòa
 • 13324
 • 25
 • X. Tân Phú
 • 13325
 • 26
 • X. Đại Thành
 • 13326
 • 27
 • BCP. Quốc Oai
 • 13350
 • 28
 • BC. Sài Sơn
 • 13351
 • 29
 • BC. Hòa Phú
 • 13352
 • 30
 • BC. Cấn Hữu
 • 13353
 • XXV.
 • HUYỆN CHƯƠNG MỸ
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Chương Mỹ
 • 13400
 • 2
 • Huyện ủy
 • 13401
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 13402
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 13403
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 13404
 • 6
 • TT. Chúc Sơn
 • 13406
 • 7
 • X. Phụng Châu
 • 13407
 • 8
 • X. Tiên Phương
 • 13408
 • 9
 • X. Ngọc Hòa
 • 13409
 • 10
 • X. Trường Yên
 • 13410
 • 11
 • X. Phú Nghĩa
 • 13411
 • 12
 • X. Đông Phương Yên
 • 13412
 • 13
 • X. Trung Hòa
 • 13413
 • 14
 • X. Thanh Bình
 • 13414
 • 15
 • X. Đông Sơn
 • 13415
 • 16
 • X. Thủy Xuân Tiên
 • 13416
 • 17
 • TT. Xuân Mai
 • 13417
 • 18
 • X. Nam Phương Tiến
 • 13418
 • 19
 • X. Tân Tiến
 • 13419
 • 20
 • X. Hoàng Văn Thụ
 • 13420
 • 21
 • X. Hữu Văn
 • 13421
 • 22
 • X. Mỹ Lương
 • 13422
 • 23
 • X. Trần Phú
 • 13423
 • 24
 • X. Đồng Lạc
 • 13424
 • 25
 • X. Hồng Phong
 • 13425
 • 26
 • X. Đồng Phú
 • 13426
 • 27
 • X. Hòa Chính
 • 13427
 • 28
 • X. Phú Nam An
 • 13428
 • 29
 • X. Văn Võ
 • 13429
 • 30
 • X. Thượng Vực
 • 13430
 • 31
 • X. Hoàng Diệu
 • 13431
 • 32
 • X. Quảng Bị
 • 13432
 • 33
 • X. Hợp Đồng
 • 13433
 • 34
 • X. Tốt Động
 • 13434
 • 35
 • X. Đại Yên
 • 13435
 • 36
 • X. Lam Điền
 • 13436
 • 37
 • X. Thụy Hương
 • 13437
 • 38
 • BCP. Chương Mỹ
 • 13450
 • 39
 • BC. Xuân Mai
 • 13451
 • 40
 • BC. Trường Yên
 • 13452
 • 41
 • BC. Quảng Bị
 • 13453
 • 42
 • BC. Hoàng Văn Thụ
 • 13454
 • 43
 • BC. Miếu Môn
 • 13455
 • XXVI.
 • HUYỆN THANH OAI
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Thanh Oai
 • 13500
 • 2
 • Huyện ủy
 • 13501
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 13502
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 13503
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 13504
 • 6
 • TT. Kim Bài
 • 13506
 • 7
 • X. Đỗ Động
 • 13507
 • 8
 • X. Thanh Văn
 • 13508
 • 9
 • X. Thanh Thùy
 • 13509
 • 10
 • X. Tam Hưng
 • 13510
 • 11
 • X. Mỹ Hưng
 • 13511
 • 12
 • X. Bình Minh
 • 13512
 • 13
 • X. Cự Khê
 • 13513
 • 14
 • X. Bích Hòa
 • 13514
 • 15
 • X. Cao Viên
 • 13515
 • 16
 • X. Thanh Cao
 • 13516
 • 17
 • X. Thanh Mai
 • 13517
 • 18
 • X. Kim An
 • 13518
 • 19
 • X. Kim Thư
 • 13519
 • 20
 • X. Phương Trung
 • 13520
 • 21
 • X. Dân Hòa
 • 13521
 • 22
 • X. Cao Dương
 • 13522
 • 23
 • X. Xuân Dương
 • 13523
 • 24
 • X. Hồng Dương
 • 13524
 • 25
 • X. Liên Châu
 • 13525
 • 26
 • X. Tân Ước
 • 13526
 • 27
 • BCP. Thanh Oai
 • 13550
 • 28
 • BC. Thanh Thuỳ
 • 13551
 • 29
 • BC. Bình Đà
 • 13552
 • 30
 • BC. Ngã Tư Vác
 • 13553
 • XXVII.
 • HUYỆN THƯỜNG TÍN
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Thường Tín
 • 13600
 • 2
 • Huyện ủy
 • 13601
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 13602
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 13603
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 13604
 • 6
 • TT. Thường Tín
 • 13606
 • 7
 • X. Hà Hồi
 • 13607
 • 8
 • X. Vân Tảo
 • 13608
 • 9
 • X. Thư Phú
 • 13609
 • 10
 • X. Tự Nhiên
 • 13610
 • 11
 • X. Hồng Vân
 • 13611
 • 12
 • X. Ninh Sở
 • 13612
 • 13
 • X. Duyên Thái
 • 13613
 • 14
 • X. Văn Bình
 • 13614
 • 15
 • X. Nhị Khê
 • 13615
 • 16
 • X. Khánh Hà
 • 13616
 • 17
 • X. Hòa Bình
 • 13617
 • 18
 • X. Văn Phú
 • 13618
 • 19
 • X. Tiền Phong
 • 13619
 • 20
 • X. Tân Minh
 • 13620
 • 21
 • X. Nguyễn Trãi
 • 13621
 • 22
 • X. Dũng Tiến
 • 13622
 • 23
 • X. Nghiêm Xuyên
 • 13623
 • 24
 • X. Tô Hiệu
 • 13624
 • 25
 • X. Văn Tự
 • 13625
 • 26
 • X. Minh Cường
 • 13626
 • 27
 • X. Vạn Điểm
 • 13627
 • 28
 • X. Thống Nhất
 • 13628
 • 29
 • X. Lê Lợi
 • 13629
 • 30
 • X. Thắng Lợi
 • 13630
 • 31
 • X. Quất Động
 • 13631
 • 32
 • X. Chương Dương
 • 13632
 • 33
 • X. Liên Phương
 • 13633
 • 34
 • X. Hiền Giang
 • 13634
 • 35
 • BCP. Thường Tín
 • 13650
 • 36
 • BC. KHL Thường Tín
 • 13651
 • 37
 • BC. Vân La
 • 13652
 • 38
 • BC. Quán Gánh
 • 13653
 • 39
 • BC. Dũng Tiến
 • 13654
 • 40
 • BC. Chợ Tía
 • 13655
 • 41
 • BC. Cầu Chiếc
 • 13656
 • XXVIII.
 • HUYỆN MỸ ĐỨC
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Mỹ Đức
 • 13700
 • 2
 • Huyện ủy
 • 13701
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 13702
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 13703
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 13704
 • 6
 • TT. Đại Nghĩa
 • 13706
 • 7
 • X. Phù Lưu Tế
 • 13707
 • 8
 • X. Phùng Xá
 • 13708
 • 9
 • X. Xuy Xá
 • 13709
 • 10
 • X. Lê Thanh
 • 13710
 • 11
 • X. An Mỹ
 • 13711
 • 12
 • X. Bột Xuyên
 • 13712
 • 13
 • X. Mỹ Thành
 • 13713
 • 14
 • X. Phúc Lâm
 • 13714
 • 15
 • X. Đồng Tâm
 • 13715
 • 16
 • X. Thượng Lâm
 • 13716
 • 17
 • X. Tuy Lai
 • 13717
 • 18
 • X. Hồng Sơn
 • 13718
 • 19
 • X. Hợp Tiến
 • 13719
 • 20
 • X. Hợp Thanh
 • 13720
 • 21
 • X. An Tiến
 • 13721
 • 22
 • X. An Phú
 • 13722
 • 23
 • X. Hương Sơn
 • 13723
 • 24
 • X. Hùng Tiến
 • 13724
 • 25
 • X. Đốc Tín
 • 13725
 • 26
 • X. Vạn Kim
 • 13726
 • 27
 • X. Đại Hưng
 • 13727
 • 28
 • BCP. Mỹ Đức
 • 13750
 • 29
 • BC. Kênh Đào
 • 13751
 • 30
 • BC. Cầu Dậm
 • 13752
 • 31
 • BC. Hương Sơn
 • 13753
 • XXIX.
 • HUYỆN ỨNG HÒA
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Ứng Hòa
 • 13800
 • 2
 • Huyện ủy
 • 13801
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 13802
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 13803
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 13804
 • 6
 • TT. Vân Đình
 • 13806
 • 7
 • X. Phương Tú
 • 13807
 • 8
 • X. Liên Bạt
 • 13808
 • 9
 • X. Quảng Phú Cầu
 • 13809
 • 10
 • X. Trường Thịnh
 • 13810
 • 11
 • X. Hoa Sơn
 • 13811
 • 12
 • X. Viên Nội
 • 13812
 • 13
 • X. Viên An
 • 13813
 • 14
 • X. Cao Thành
 • 13814
 • 15
 • X. Sơn Công
 • 13815
 • 16
 • X. Đồng Tiến
 • 13816
 • 17
 • X. Hòa Xá
 • 13817
 • 18
 • X. Vạn Thái
 • 13818
 • 19
 • X. Hòa Nam
 • 13819
 • 20
 • X. Hòa Phú
 • 13820
 • 21
 • X. Hòa Lâm
 • 13821
 • 22
 • X. Phù Lưu
 • 13822
 • 23
 • X. Lưu Hoàng
 • 13823
 • 24
 • X. Hồng Quang
 • 13824
 • 25
 • X. Đội Bình
 • 13825
 • 26
 • X. Đại Hùng
 • 13826
 • 27
 • X. Trầm Lộng
 • 13827
 • 28
 • X. Đại Cường
 • 13828
 • 29
 • X. Đông Lỗ
 • 13829
 • 30
 • X. Kim Đường
 • 13830
 • 31
 • X. Minh Đức
 • 13831
 • 32
 • X. Đồng Tân
 • 13832
 • 33
 • X. Trung Tú
 • 13833
 • 34
 • X. Tảo Dương Văn
 • 13834
 • 35
 • BCP. Ứng Hòa
 • 13850
 • 36
 • BC. Cầu Lão
 • 13851
 • 37
 • BC. Ba Thá
 • 13852
 • 38
 • BC. Đặng Giang
 • 13853
 • 39
 • BC. Lưu Hoàng
 • 13854
 • 40
 • BC. Chợ Ngăm
 • 13855
 • 41
 • BC. Chợ Cháy
 • 13856
 • XXX.
 • HUYỆN PHÚ XUYÊN
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Phú Xuyên
 • 13900
 • 2
 • Huyện ủy
 • 13901
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 13902
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 13903
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 13904
 • 6
 • TT. Phú Xuyên
 • 13906
 • 7
 • X. Phúc Tiến
 • 13907
 • 8
 • X. Tri Thủy
 • 13908
 • 9
 • X. Khai Thái
 • 13909
 • 10
 • X. Nam Triều
 • 13910
 • 11
 • X. Hồng Thái
 • 13911
 • 12
 • TT. Phú Minh
 • 13912
 • 13
 • X. Thụy Phú
 • 13913
 • 14
 • X. Văn Nhân
 • 13914
 • 15
 • X. Nam Phong
 • 13915
 • 16
 • X. Sơn Hà
 • 13916
 • 17
 • X. Quang Trung
 • 13917
 • 18
 • X. Tân Dân
 • 13918
 • 19
 • X. Đại Thắng
 • 13919
 • 20
 • X. Văn Hoàng
 • 13920
 • 21
 • X. Phượng Dực
 • 13921
 • 22
 • X. Hồng Minh
 • 13922
 • 23
 • X. Tri Trung
 • 13923
 • 24
 • X. Phú Túc
 • 13924
 • 25
 • X. Hoàng Long
 • 13925
 • 26
 • X. Chuyên Mỹ
 • 13926
 • 27
 • X. Vân Từ
 • 13927
 • 28
 • X. Phú Yên
 • 13928
 • 29
 • X. Châu Can
 • 13929
 • 30
 • X. Đại Xuyên
 • 13930
 • 31
 • X. Bạch Hạ
 • 13931
 • 32
 • X. Minh Tân
 • 13932
 • 33
 • X. Quang Lãng
 • 13933
 • 34
 • BCP. Phú Xuyên
 • 13950
 • 35
 • BC. Chợ Bìm
 • 13951
 • 36
 • BC. Vạn Điểm
 • 13952
 • 37
 • BC. Tân Dân
 • 13953
 • 38
 • BC. Đồng Quan
 • 13954
 • 39
 • BC. Hồng Minh
 • 13955
 • 40
 • BC. Cầu Giẽ
 • 13956
 • 41
 • BC. Minh Tân
 • 13957

Theo: Tham Khảo

Nguồn: Inxpress

*
*

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Scroll Top