Mã bưu điện Hải Dương – Zip/Postal Code các bưu cục tỉnh Hải Dương

04:52 Chiều - 17/05/2019
0 Bình luận
320
bởi An Bùi

Mã bưu chính ​tỉnh Hải Dương gồm ​05 chữ số, trong đó:​

 • Hai ký tự đầu tiên xác định tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 • Ba hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương.
 • Năm ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia.

>> Xem ngay: Mã bưu chính (Zip code, Zip Postal code) 63 tỉnh thành Việt Nam

STT
Đối tượng gán mã
Mã bưu chính
 • 1
 • BC. Trung tâm tỉnh Hải Dương
 • 03000
 • 2
 • Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy
 • 03001
 • 3
 • Ban Tổ chức tỉnh ủy
 • 03002
 • 4
 • Ban Tuyên giáo tỉnh ủy
 • 03003
 • 5
 • Ban Dân vận tỉnh ủy
 • 03004
 • 6
 • Ban Nội chính tỉnh ủy
 • 03005
 • 7
 • Đảng ủy khối cơ quan
 • 03009
 • 8
 • Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy
 • 03010
 • 9
 • Đảng ủy khối doanh nghiệp
 • 03011
 • 10
 • Báo Hải Dương
 • 03016
 • 11
 • Hội đồng nhân dân
 • 03021
 • 12
 • Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội
 • 03030
 • 13
 • Tòa án nhân dân tỉnh
 • 03035
 • 14
 • Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh
 • 03036
 • 15
 • Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân
 • 03040
 • 16
 • Sở Công Thương
 • 03041
 • 17
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • 03042
 • 18
 • Sở Lao động – Thương binh và xã hội
 • 03043
 • 19
 • Sở Tài chính
 • 03045
 • 20
 • Sở Thông tin và Truyền thông
 • 03046
 • 21
 • Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
 • 03047
 • 22
 • Công an tỉnh
 • 03049
 • 23
 • Sở Nội vụ
 • 03051
 • 24
 • Sở Tư pháp
 • 03052
 • 25
 • Sở Giáo dục và Đào tạo
 • 03053
 • 26
 • Sở Giao thông vận tải
 • 03054
 • 27
 • Sở Khoa học và Công nghệ
 • 03055
 • 28
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • 03056
 • 29
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • 03057
 • 30
 • Sở Xây dựng
 • 03058
 • 31
 • Sở Y tế
 • 03060
 • 32
 • Bộ chỉ huy Quân sự
 • 03061
 • 33
 • Ban Dân tộc
 • 03062
 • 34
 • Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh
 • 03063
 • 35
 • Thanh tra tỉnh
 • 03064
 • 36
 • Trường chính trị tỉnh
 • 03065
 • 37
 • Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam
 • 03066
 • 38
 • Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh
 • 03067
 • 39
 • Bảo hiểm xã hội tỉnh
 • 03070
 • 40
 • Cục Thuế
 • 03078
 • 41
 • Cục Hải quan
 • 03079
 • 42
 • Cục Thống kê
 • 03080
 • 43
 • Kho bạc Nhà nước tỉnh
 • 03081
 • 44
 • Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật
 • 03085
 • 45
 • Liên hiệp các tổ chức hữu nghị
 • 03086
 • 46
 • Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật
 • 03087
 • 47
 • Liên đoàn Lao động tỉnh
 • 03088
 • 48
 • Hội Nông dân tỉnh
 • 03089
 • 49
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh
 • 03090
 • 50
 • Tỉnh đoàn
 • 03091
 • 51
 • Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
 • 03092
 • 52
 • Hội Cựu chiến binh tỉnh
 • 03093
 • I.
 • THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm thành phố Hải Dương
 • 03100
 • 2
 • Thành ủy
 • 03101
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 03102
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 03103
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 03104
 • 6
 • P. Trần Phú
 • 03106
 • 7
 • P. Quang Trung
 • 03107
 • 8
 • P. Nguyễn Trãi
 • 03108
 • 9
 • P. Bình Hàn
 • 03109
 • 10
 • P. Phạm Ngũ Lão
 • 03110
 • 11
 • P. Trần Hưng Đạo
 • 03111
 • 12
 • P. Lê Thanh Nghị
 • 03112
 • 13
 • P. Hải Tân
 • 03113
 • 14
 • P. Ngọc Châu
 • 03114
 • 15
 • P. Nhị Châu
 • 03115
 • 16
 • P. Cẩm Thượng
 • 03116
 • 17
 • P. Thanh Bình
 • 03117
 • 18
 • P. Tân Bình
 • 03118
 • 19
 • P. Thạch Khôi
 • 03119
 • 20
 • X. Tân Hưng
 • 03120
 • 21
 • X. Nam Đồng
 • 03121
 • 22
 • P. Ái Quốc
 • 03122
 • 23
 • X. An Châu
 • 03123
 • 24
 • X. Thượng Đạt
 • 03124
 • 25
 • P. Việt Hòa
 • 03125
 • 26
 • P. Tứ Minh
 • 03126
 • 27
 • BCP. Hải Dương
 • 03150
 • 28
 • BC. TMĐT Hải Dương
 • 03151
 • 29
 • BC. Hải Tân
 • 03152
 • 30
 • BC. Ngọc Châu
 • 03153
 • 31
 • BC. Thanh Bình
 • 03154
 • 32
 • BC. Tiền Trung
 • 03155
 • 33
 • BC. Hệ 1 Hải Dương
 • 03199
 • II.
 • HUYỆN THANH HÀ
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Thanh Hà
 • 03200
 • 2
 • Huyện ủy
 • 03201
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 03202
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 03203
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 03204
 • 6
 • TT. Thanh Hà
 • 03206
 • 7
 • X. Thanh Xá
 • 03207
 • 8
 • X. Thanh Xuân
 • 03208
 • 9
 • X. Liên Mạc
 • 03209
 • 10
 • X. Thanh Lang
 • 03210
 • 11
 • X. Thanh An
 • 03211
 • 12
 • X. Cẩm Chế
 • 03212
 • 13
 • X. Việt Hồng
 • 03213
 • 14
 • X. Tân Việt
 • 03214
 • 15
 • X. Hồng Lạc
 • 03215
 • 16
 • X. Quyết Thắng
 • 03216
 • 17
 • X. Tiền Tiến
 • 03217
 • 18
 • X. Thanh Hải
 • 03218
 • 19
 • X. Tân An
 • 03219
 • 20
 • X. Thanh Khê
 • 03220
 • 21
 • X. An Lương
 • 03221
 • 22
 • X. Phượng Hoàng
 • 03222
 • 23
 • X. Thanh Sơn
 • 03223
 • 24
 • X. Thanh Thủy
 • 03224
 • 25
 • X. Trường Thành
 • 03225
 • 26
 • X. Thanh Hồng
 • 03226
 • 27
 • X. Vĩnh Lập
 • 03227
 • 28
 • X. Thanh Cường
 • 03228
 • 29
 • X. Thanh Bính
 • 03229
 • 30
 • X. Hợp Đức
 • 03230
 • 31
 • BCP. Thanh Hà
 • 03250
 • 32
 • BC. Chợ Cháy
 • 03251
 • 33
 • BC. Chợ Hệ
 • 03252
 • III.
 • HUYỆN KIM THÀNH
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Kim Thành
 • 03300
 • 2
 • Huyện ủy
 • 03301
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 03302
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 03303
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 03304
 • 6
 • TT. Phú Thái
 • 03306
 • 7
 • X. Phúc Thành A
 • 03307
 • 8
 • X. Kim Xuyên
 • 03308
 • 9
 • X. Việt Hưng
 • 03309
 • 10
 • X. Tuấn Hưng
 • 03310
 • 11
 • X. Thượng Vũ
 • 03311
 • 12
 • X. Lai Vu
 • 03312
 • 13
 • X. Cộng Hòa
 • 03313
 • 14
 • X. Cổ Dũng
 • 03314
 • 15
 • X. Ngũ Phúc
 • 03315
 • 16
 • X. Kim Đính
 • 03316
 • 17
 • X. Bình Dân
 • 03317
 • 18
 • X. Liên Hòa
 • 03318
 • 19
 • X. Đại Đức
 • 03319
 • 20
 • X. Tam Kỳ
 • 03320
 • 21
 • X. Đồng Gia
 • 03321
 • 22
 • X. Cẩm La
 • 03322
 • 23
 • X. Kim Tân
 • 03323
 • 24
 • X. Kim Khê
 • 03324
 • 25
 • X. Kim Anh
 • 03325
 • 26
 • X. Kim Lương
 • 03326
 • 27
 • BCP. Kim Thành
 • 03350
 • 28
 • BC. Lai Khê
 • 03351
 • 29
 • BC. Đồng Gia
 • 03352
 • IV.
 • HUYỆN KINH MÔN
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Kinh Môn
 • 03400
 • 2
 • Huyện ủy
 • 03401
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 03402
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 03403
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 03404
 • 6
 • TT. Kinh Môn
 • 03406
 • 7
 • TT. Phú Thứ
 • 03407
 • 8
 • TT. Minh Tân
 • 03408
 • 9
 • X. Tân Dân
 • 03409
 • 10
 • X. Duy Tân
 • 03410
 • 11
 • X. Hoành Sơn
 • 03411
 • 12
 • X. Thất Hùng
 • 03412
 • 13
 • X. Bạch Đằng
 • 03413
 • 14
 • X. Lê Ninh
 • 03414
 • 15
 • X. Phúc Thành B
 • 03415
 • 16
 • X. Quang Trung
 • 03416
 • 17
 • X. Thăng Long
 • 03417
 • 18
 • X. Lạc Long
 • 03418
 • 19
 • X. Hiệp Hòa
 • 03419
 • 20
 • X. Thái Sơn
 • 03420
 • 21
 • X. Phạm Mệnh
 • 03421
 • 22
 • X. Hiệp Sơn
 • 03422
 • 23
 • X. An Sinh
 • 03423
 • 24
 • X. Thượng Quận
 • 03424
 • 25
 • X. An Phụ
 • 03425
 • 26
 • X. Hiệp An
 • 03426
 • 27
 • X. Long Xuyên
 • 03427
 • 28
 • X. Hiến Thành
 • 03428
 • 29
 • X. Minh Hòa
 • 03429
 • 30
 • X. Thái Thịnh
 • 03430
 • 31
 • BCP. Kinh Môn
 • 03450
 • 32
 • BC. Nhị Chiểu
 • 03451
 • 33
 • BC. Hoàng Thạch
 • 03452
 • 34
 • BC. Thái Mông
 • 03453
 • V.
 • THỊ XÃ CHÍ LINH
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm thị xã Chí Linh
 • 03500
 • 2
 • Thị ủy
 • 03501
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 03502
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 03503
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 03504
 • 6
 • P. Sao Đỏ
 • 03506
 • 7
 • X. Văn Đức
 • 03507
 • 8
 • P. Hoàng Tân
 • 03508
 • 9
 • X. Hoàng Tiến
 • 03509
 • 10
 • P. Bến Tắm
 • 03510
 • 11
 • X. Hoàng Hoa Thám
 • 03511
 • 12
 • X. Bắc An
 • 03512
 • 13
 • X. Lê Lợi
 • 03513
 • 14
 • X. Hưng Đạo
 • 03514
 • 15
 • P. Phả Lại
 • 03515
 • 16
 • X. Cổ Thành
 • 03516
 • 17
 • X. Nhân Huệ
 • 03517
 • 18
 • P. Văn An
 • 03518
 • 19
 • P. Cộng Hòa
 • 03519
 • 20
 • P. Chí Minh
 • 03520
 • 21
 • P. Thái Học
 • 03521
 • 22
 • X. An Lạc
 • 03522
 • 23
 • X. Kênh Giang
 • 03523
 • 24
 • X. Tân Dân
 • 03524
 • 25
 • X. Đồng Lạc
 • 03525
 • 26
 • BCP. Chí Linh
 • 03535
 • 27
 • BC. Bến Tắm
 • 03536
 • 28
 • BC. Phả Lại
 • 03537
 • 29
 • BC. Lục Đầu Giang
 • 03538
 • 30
 • BC. Tân Dân
 • 03539
 • VI./li>
 • HUYỆN NAM SÁCH
 • 0
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Nam Sách
 • 03550
 • 2
 • Huyện ủy
 • 03551
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 03552
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 03553
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 03554
 • 6
 • TT. Nam Sách
 • 03556
 • 7
 • X. An Lâm
 • 03557
 • 8
 • X. Phú Điền
 • 03558
 • 9
 • X. Cộng Hòa
 • 03559
 • 10
 • X. An Bình
 • 03560
 • 11
 • X. Thanh Quang
 • 03561
 • 12
 • X. Nam Tân
 • 03562
 • 13
 • X. Nam Hưng
 • 03563
 • 14
 • X. Hợp Tiến
 • 03564
 • 15
 • X. Hiệp Cát
 • 03565
 • 16
 • X. Nam Chính
 • 03566
 • 17
 • X. Quốc Tuấn
 • 03567
 • 18
 • X. Nam Trung
 • 03568
 • 19
 • X. An Sơn
 • 03569
 • 20
 • X. Thái Tân
 • 03570
 • 21
 • X. Minh Tân
 • 03571
 • 22
 • X. Hồng Phong
 • 03572
 • 23
 • X. Nam Hồng
 • 03573
 • 24
 • X. Đồng Lạc
 • 03574
 • 25
 • BCP. Nam Sách
 • 03585
 • 26
 • BC. Thị Trấn Nam Sách
 • 03586
 • 27
 • BC. Thanh Quang
 • 03587
 • VII.
 • HUYỆN CẨM GIÀNG
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Cẩm Giàng
 • 03600
   • 2
   • Huyện ủy
   • 03601
   • 3
   • Hội đồng nhân dân
   • 03602
   • 4
   • Ủy ban nhân dân
   • 03603
   • 5
   • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
   • 03604
   • 6
   • TT. Cẩm Giàng
   • 03606
   • 7
   • TT. Lai Cách
   • 03607
   • 8
   • X. Cao An
   • 03608
   • 9
   • X. Đức Chính
   • 03609
   • 10
   • X. Cẩm Sơn
   • 03610
   • 11
   • X. Cẩm Văn
   • 03611
   • 12
   • X. Cẩm Vũ
   • 03612
   • 13
   • X. Cẩm Định
   • 03613
   • 14
   • X. Cẩm Hoàng
   • 03614
   • 15
   • X. Thạch Lỗi
   • 03615
   • 16
   • X. Cẩm Hưng
   • 03616
   • 17
   • X. Ngọc Liên
   • 03617
   • 18
   • X. Kim Giang
   • 03618
   • 19
   • X. Lương Điền
   • 03619
   • 20
   • X. Cẩm Điền
   • 03620
   • 21
   • X. Cẩm Phúc
   • 03621
   • 22
   • X. Tân Trường
   • 03622
   • 23
   • X. Cẩm Đông
   • 03623
   • 24
   • X. Cẩm Đoài
   • 03624
   • 25
   • BCP. Cẩm Giàng
   • 03630
   • 26
   • BC. Văn Thai
   • 03631
   • 27
   • BC. Cầu Ghẽ
   • 03632
   • 28
   • BC. Cẩm Giàng Ga
   • 03633
   • 29
   • BC. Phúc Điền
   • 03634
   • 30
   • BC. Đông Giao
   • 03635
   • VIII.
   • HUYỆN GIA LỘC
   •  
   • 1
   • BC. Trung tâm huyện Gia Lộc
   • 03650
   • 2
   • Huyện ủy
   • 03651
   • 3
   • Hội đồng nhân dân
   • 03652
   • 4
   • Ủy ban nhân dân
   • 03653
   • 5
   • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
   • 03654
   • 6
   • TT. Gia Lộc
   • 03656
   • 7
   • X. Gia Khánh
   • 03657
   • 8
   • X. Gia Lương
   • 03658
   • 9
   • X. Tân Tiến
   • 03659
   • 10
   • X. Gia Xuyên
   • 03660
   • 11
   • X. Gia Tân
   • 03661
   • 12
   • X. Liên Hồng
   • 03662
   • 13
   • X. Thống Nhất
   • 03663
   • 14
   • X. Trùng Khánh
   • 03664
   • 15
   • X. Yết Kiêu
   • 03665
   • 16
   • X. Gia Hòa
   • 03666
   • 17
   • X. Phương Hưng
   • 03667
   • 18
   • X. Toàn Thắng
   • 03668
   • 19
   • X. Lê Lợi
   • 03669
   • 20
   • X. Phạm Trấn
   • 03670
   • 21
   • X. Nhật Tân
   • 03671
   • 22
   • X. Quang Minh
   • 03672
   • 23
   • X. Đồng Quang
   • 03673
   • 24
   • X. Đức Xương
   • 03674
   • 25
   • X. Thống Kênh
   • 03675
   • 26
   • X. Đoàn Thượng
   • 03676
   • 27
   • X. Hồng Hưng
   • 03677
   • 28
   • X. Hoàng Diệu
   • 03678
   • 29
   • BCP. Gia Lộc
   • 03685
   • 30
   • BC. Đoàn Thượng
   • 03686
   • 31
   • BC. Hồng Hưng
   • 03687
   • IX.
   • HUYỆN BÌNH GIANG
   •  
   • 1
   • BC. Trung tâm huyện Bình Giang
   • 03700
   • 2
   • Huyện ủy
   • 03701
   • 3
   • Hội đồng nhân dân
   • 03702
   • 4
   • Ủy ban nhân dân
   • 03703
   • 5
   • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
   • 03704
   • 6
   • TT. Kẻ Sặt
   • 03706
   • 7
   • X. Tráng Liệt
   • 03707
   • 8
   • X. Thúc Kháng
   • 03708
   • 9
   • X. Thái Dương
   • 03709
   • 10
   • X. Thái Hòa
   • 03710
   • 11
   • X. Tân Hồng
   • 03711
   • 12
   • X. Bình Minh
   • 03712
   • 13
   • X. Thái Học
   • 03713
   • 14
   • X. Bình Xuyên
   • 03714
   • 15
   • X. Nhân Quyền
   • 03715
   • 16
   • X. Cổ Bi
   • 03716
   • 17
   • X. Hồng Khê
   • 03717
   • 18
   • X. Long Xuyên
   • 03718
   • 19
   • X. Tân Việt
   • 03719
   • 20
   • X. Hùng Thắng
   • 03720
   • 21
   • X. Vĩnh Tuy
   • 03721
   • 22
   • X. Vĩnh Hồng
   • 03722
   • 23
   • X. Hưng Thịnh
   • 03723
   • 24
   • BCP. Bình Giang
   • 03730
   • 25
   • BC. Quán Gỏi
   • 03731
   • 26
   • BC. Thái Học
   • 03732
   • X.
   • HUYỆN THANH MIỆN
   •  
   • 1
   • BC. Trung tâm huyện Thanh Miện
   • 03750
   • 2
   • Huyện ủy
   • 03751
   • 3
   • Hội đồng nhân dân
   • 03752
   • 4
   • Ủy ban nhân dân
   • 03753
   • 5
   • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
   • 03754
   • 6
   • TT. Thanh Miện
   • 03756
   • 7
   • X. Lam Sơn
   • 03757
   • 8
   • X. Phạm Kha
   • 03758
   • 9
   • X. Thanh Tùng
   • 03759
   • 10
   • X. Đoàn Tùng
   • 03760
   • 11
   • X. Hồng Quang
   • 03761
   • 12
   • X. Ngô Quyền
   • 03762
   • 13
   • X. Tân Trào
   • 03763
   • 14
   • X. Đoàn Kết
   • 03764
   • 15
   • X. Lê Hồng
   • 03765
   • 16
   • X. Cao Thắng
   • 03766
   • 17
   • X. Chi Lăng Bắc
   • 03767
   • 18
   • X. Chi Lăng Nam
   • 03768
   • 19
   • X. Diên Hồng
   • 03769
   • 20
   • X. Tiền Phong
   • 03770
   • 21
   • X. Thanh Giang
   • 03771
   • 22
   • X. Ngũ Hùng
   • 03772
   • 23
   • X. Tứ Cường
   • 03773
   • 24
   • X. Hùng Sơn
   • 03774
   • 25
   • BCP. Thanh Miện
   • 03780
   • 26
   • BC. Hồng Quang
   • 03781
   • 27
   • BC. Ngũ Hùng
   • 03782
   • 28
   • BC. Thanh Giang
   • 03783
   • XI.
   • HUYỆN NINH GIANG
   •  
   • 1
   • BC. Trung tâm huyện Ninh Giang
   • 03800
   • 2
   • Huyện ủy
   • 03801
   • 3
   • Hội đồng nhân dân
   • 03802
   • 4
   • Ủy ban nhân dân
   • 03803
   • 5
   • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
   • 03804
   • 6
   • TT. Ninh Giang
   • 03806
   • 7
   • X. Đồng Tâm
   • 03807
   • 8
   • X. Vĩnh Hòa
   • 03808
   • 9
   • X. Ninh Thành
   • 03809
   • 10
   • X. Tân Hương
   • 03810
   • 11
   • X. Nghĩa An
   • 03811
   • 12
   • X. Quyết Thắng
   • 03812
   • 13
   • X. Ứng Hoè
   • 03813
   • 14
   • X. Ninh Hòa
   • 03814
   • 15
   • X. Hồng Đức
   • 03815
   • 16
   • X. Vạn Phúc
   • 03816
   • 17
   • X. An Đức
   • 03817
   • 18
   • X. Hoàng Hanh
   • 03818
   • 19
   • X. Quang Hưng
   • 03819
   • 20
   • X. Tân Quang
   • 03820
   • 21
   • X. Văn Hội
   • 03821
   • 22
   • X. Văn Giang
   • 03822
   • 23
   • X. Hưng Thái
   • 03823
   • 24
   • X. Hưng Long
   • 03824
   • 25
   • X. Hồng Phúc
   • 03825
   • 26
   • X. Tân Phong
   • 03826
   • 27
   • X. Kiến Quốc
   • 03827
   • 28
   • X. Đông Xuyên
   • 03828
   • 29
   • X. Ninh Hải
   • 03829
   • 30
   • X. Hồng Dụ
   • 03830
   • 31
   • X. Hồng Thái
   • 03831
   • 32
   • X. Hồng Phong
   • 03832
   • 33
   • X. Hiệp Lực
   • 03833
   • 34
   • BCP. Ninh Giang
   • 03850
   • 35
   • BC. Cầu Ràm
   • 03851
   • 36
   • BC. Kiến Quốc
   • 03852
   • XII.
   • HUYỆN TỨ KỲ
   •  
   • 1
   • BC. Trung tâm huyện Tứ Kỳ
   • 03900
   • 2
   • Huyện ủy
   • 03901
   • 3
   • Hội đồng nhân dân
   • 03902
   • 4
   • Ủy ban nhân dân
   • 03903
   • 5
   • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
   • 03904
   • 6
   • TT. Tứ Kỳ
   • 03906
   • 7
   • X. Đông Kỳ
   • 03907
   • 8
   • X. Quang Phục
   • 03908
   • 9
   • X. Bình Lăng
   • 03909
   • 10
   • X. Tái Sơn
   • 03910
   • 11
   • X. Hưng Đạo
   • 03911
   • 12
   • X. Đại Đồng
   • 03912
   • 13
   • X. Kỳ Sơn
   • 03913
   • 14
   • X. Ngọc Sơn
   • 03914
   • 15
   • X. Ngọc Kỳ
   • 03915
   • 16
   • X. Tân Kỳ
   • 03916
   • 17
   • X. Dân Chủ
   • 03917
   • 18
   • X. Quảng Nghiệp
   • 03918
   • 19
   • X. Đại Hợp
   • 03919
   • 20
   • X. Quang Khải
   • 03920
   • 21
   • X. Minh Đức
   • 03921
   • 22
   • X. Tây Kỳ
   • 03922
   • 23
   • X. Văn Tố
   • 03923
   • 24
   • X. Phượng Kỳ
   • 03924
   • 25
   • X. Hà Kỳ
   • 03925
   • 26
   • X. Hà Thanh
   • 03926
   • 27
   • X. Tiên Động
   • 03927
   • 28
   • X. Nguyên Giáp
   • 03928
   • 29
   • X. Quang Trung
   • 03929
   • 30
   • X. Cộng Lạc
   • 03930
   • 31
   • X. An Thanh
   • 03931
   • 32
   • X. Tứ Xuyên
   • 03932
   • 33
   • BCP. Tứ Kỳ
   • 03950
   • 34
   • BC. Hưng Đạo
   • 03951
   • 35
   • BC. Cầu Xe
   • 03952

Theo: Tham Khảo

Nguồn: Inxpress

*
*

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Scroll Top