Mã bưu điện Lai Châu – Zip/Postal Code các bưu cục Lai Châu

04:31 Chiều - 24/05/2019
0 Bình luận
198
bởi An Bùi

Mã bưu chính ​tỉnh Lai Châu gồm ​05 chữ số, trong đó:​

 • Hai ký tự đầu tiên xác định tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 • Ba hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương.
 • Năm ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia.

>> Xem ngay: Mã bưu chính (Zip code, Zip Postal code) 63 tỉnh thành Việt Nam

STT
Đối tượng gán mã
Mã bưu chính
 • 1
 • BC. Trung tâm tỉnh Lai Châu
 • 30000
 • 2
 • Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy
 • 30001
 • 3
 • Ban Tổ chức tỉnh ủy
 • 30002
 • 4
 • Ban Tuyên giáo tỉnh ủy
 • 30003
 • 5
 • Ban Dân vận tỉnh ủy
 • 30004
 • 6
 • Ban Nội chính tỉnh ủy
 • 30005
 • 7
 • Đảng ủy khối cơ quan
 • 30009
 • 8
 • Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy
 • 30010
 • 9
 • Đảng ủy khối doanh nghiệp
 • 30011
 • 10
 • Báo Lai Châu
 • 30016
 • 11
 • Hội đồng nhân dân
 • 30021
 • 12
 • Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội
 • 30030
 • 13
 • Tòa án nhân dân tỉnh
 • 30035
 • 14
 • Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh
 • 30036
 • 15
 • Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân
 • 30040
 • 16
 • Sở Công Thương
 • 30041
 • 17
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • 30042
 • 18
 • Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
 • 30043
 • 19
 • Sở Ngoại vụ
 • 30044
 • 20
 • Sở Tài chính
 • 30045
 • 21
 • Sở Thông tin và Truyền thông
 • 30046
 • 22
 • Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
 • 30047
 • 23
 • Công an tỉnh
 • 30049
 • 24
 • Sở Nội vụ
 • 30051
 • 25
 • Sở Tư pháp
 • 30052
 • 26
 • Sở Giáo dục và Đào tạo
 • 30053
 • 27
 • Sở Giao thông vận tải
 • 30054
 • 28
 • Sở Khoa học và Công nghệ
 • 30055
 • 29
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • 30056
 • 30
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • 30057
 • 31
 • Sở Xây dựng
 • 30058
 • 32
 • Sở Y tế
 • 30060
 • 33
 • Bộ chỉ huy Quân sự
 • 30061
 • 34
 • Ban Dân tộc
 • 30062
 • 35
 • Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh
 • 30063
 • 36
 • Thanh tra tỉnh
 • 30064
 • 37
 • Trường chính trị tỉnh
 • 30065
 • 38
 • Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam
 • 30066
 • 39
 • Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh
 • 30067
 • 40
 • Bảo hiểm xã hội tỉnh
 • 30070
 • 41
 • Cục Thuế
 • 30078
 • 42
 • Cục Hải quan
 • 30079
 • 43
 • Cục Thống kê
 • 30080
 • 44
 • Kho bạc Nhà nước tỉnh
 • 30081
 • 45
 • Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật
 • 30085
 • 46
 • Liên hiệp các tổ chức hữu nghị
 • 30086
 • 47
 • Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật
 • 30087
 • 48
 • Liên đoàn Lao động tỉnh
 • 30088
 • 49
 • Hội Nông dân tỉnh
 • 30089
 • 50
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh
 • 30090
 • 51
 • Tỉnh Đoàn
 • 30091
 • 52
 • Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
 • 30092
 • 53
 • Hội Cựu chiến binh tỉnh
 • 30093
 • I.
 • THÀNH PHỐ LAI CHÂU
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm thành phố Lai Châu
 • 30100
 • 2
 • Thành ủy
 • 30101
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 30102
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 30103
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 30104
 • 6
 • P. Quyết Tiến
 • 30106
 • 7
 • P. Quyết Thắng
 • 30107
 • 8
 • X. Nậm Loỏng
 • 30108
 • 9
 • P. Đoàn Kết
 • 30109
 • 10
 • P. Tân Phong
 • 30110
 • 11
 • P. Đông Phong
 • 30111
 • 12
 • X. San Thàng
 • 30112
 • 13
 • BCP. Lai Châu
 • 30150
 • 14
 • BC. KHL Lai Châu
 • 30150
 • 15
 • BC. Đoàn Kết
 • 30150
 • 16
 • BC. Hệ 1 Lai Châu
 • 30199
 • II.
 • HUYỆN TAM ĐƯỜNG
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Tam Đường
 • 30200
 • 2
 • Huyện ủy
 • 30201
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 30202
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 30203
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 30204
 • 6
 • TT. Tam Đường
 • 30206
 • 7
 • X. Bình Lư
 • 30207
 • 8
 • X. Sơn Bình
 • 30208
 • 9
 • X. Hồ Thầu
 • 30209
 • 10
 • X. Giang Ma
 • 30210
 • 11
 • X. Tả Lèng
 • 30211
 • 12
 • X. Thèn Sin
 • 30212
 • 13
 • X. Sùng Phài
 • 30213
 • 14
 • X. Nùng Nàng
 • 30214
 • 15
 • X. Bản Giang
 • 30215
 • 16
 • X. Bản Hon
 • 30216
 • 17
 • X. Khun Há
 • 30217
 • 18
 • X. Nà Tăm
 • 30218
 • 19
 • X. Bản Bo
 • 30219
 • 20
 • BCP. Tam Đường
 • 30250
 • 21
 • BC. Hồ Thầu
 • 30251
 • III.
 • HUYỆN PHONG THỔ
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Phong Thổ
 • 30300
 • 2
 • Huyện ủy
 • 30301
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 30302
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 30303
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 30304
 • 6
 • TT. Phong Thổ
 • 30306
 • 7
 • X. Khổng Lào
 • 30307
 • 8
 • X. Bản Lang
 • 30308
 • 9
 • X. Dào San
 • 30309
 • 10
 • X. Tông Qua Lìn
 • 30310
 • 11
 • X. Pa Vây Sử
 • 30311
 • 12
 • X. Mồ Sì San
 • 30312
 • 13
 • X. Sì Lờ Lầu
 • 30313
 • 14
 • X. Ma Li Chải
 • 30314
 • 15
 • X. Vàng Ma Chải
 • 30315
 • 16
 • X. Mù Sang
 • 30316
 • 17
 • X. Ma Ly Pho
 • 30317
 • 18
 • X. Hoang Thèn
 • 30318
 • 19
 • X. Huổi Luông
 • 30319
 • 20
 • X. Mường So
 • 30320
 • 21
 • X. Lả Nhì Thàng
 • 30321
 • 22
 • X. Nậm Xe
 • 30322
 • 23
 • X. Sin Suối Hồ
 • 30323
 • 24
 • BCP. Phong Thổ
 • 30350
 • 25
 • BC. Mường So
 • 30351
 • IV.
 • HUYỆN MƯỜNG TÈ
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Mường Tè
 • 30400
 • 2
 • Huyện ủy
 • 30401
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 30402
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 30403
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 30404
 • 6
 • TT. Mường Tè
 • 30406
 • 7
 • X. Bun Nưa
 • 30407
 • 8
 • X. Pa Vệ Sử
 • 30408
 • 9
 • X. Pa Ủ
 • 30409
 • 10
 • X. Tá Bạ
 • 30410
 • 11
 • X. Thu Lũm
 • 30411
 • 12
 • X. Ka Lăng
 • 30412
 • 13
 • X. Mù Cả
 • 30413
 • 14
 • X. Mường Tè
 • 30414
 • 15
 • X. Nậm Khao
 • 30415
 • 16
 • X. Bun Tở
 • 30416
 • 17
 • X. Tà Tổng
 • 30417
 • 18
 • X. Kan Hồ
 • 30418
 • 19
 • X. Vàng San
 • 30419
 • 20
 • BCP. Mường Tè
 • 30450
 • V.
 • HUYỆN NẬM NHÙN
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Nậm Nhùn
 • 30500
 • 2
 • Huyện ủy
 • 30501
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 30502
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 30503
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 30504
 • 6
 • TT. Nậm Nhùn
 • 30506
 • 7
 • X. Nậm Hàng
 • 30507
 • 8
 • X. Pú Đao
 • 30508
 • 9
 • X. Nậm Pì
 • 30509
 • 10
 • X. Trung Chải
 • 30510
 • 11
 • X. Nậm Ban
 • 30511
 • 12
 • X. Hua Bum
 • 30512
 • 13
 • X. Mường Mô
 • 30513
 • 14
 • X. Nậm Chà
 • 30514
 • 15
 • X. Nậm Manh
 • 30515
 • 16
 • X. Lê Lợi
 • 30516
 • 17
 • BCP. Nậm Nhùn
 • 30550
 • VI.
 • HUYỆN SÌN HỒ
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Sìn Hồ
 • 30600
 • 2
 • Huyện ủy
 • 30601
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 30602
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 30603
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 30604
 • 6
 • TT. Sìn Hồ
 • 30606
 • 7
 • X. Phăng Sô Lin
 • 30607
 • 8
 • X. Ma Quai
 • 30608
 • 9
 • X. Phìn Hồ
 • 30609
 • 10
 • X. Pa Tần
 • 30610
 • 11
 • X. Hồng Thu
 • 30611
 • 12
 • X. Tả Phìn
 • 30612
 • 13
 • X. Sà Dề Phìn
 • 30613
 • 14
 • X. Tả Ngảo
 • 30614
 • 15
 • X. Làng Mô
 • 30615
 • 16
 • X. Chăn Nưa
 • 30616
 • 17
 • X. Tủa Sín Chải
 • 30617
 • 18
 • X. Nậm Mạ
 • 30618
 • 19
 • X. Nậm Cha
 • 30619
 • 20
 • X. Căn Co
 • 30620
 • 21
 • X. Nậm Hăn
 • 30621
 • 22
 • X. Nậm Cuổi
 • 30622
 • 23
 • X. Noong Hẻo
 • 30623
 • 24
 • X. Pu Sam Cáp
 • 30624
 • 25
 • X. Pa Khóa
 • 30625
 • 26
 • X. Nậm Tăm
 • 30626
 • 27
 • X. Lùng Thàng
 • 30627
 • 28
 • BCP. Sìn Hồ
 • 30650
 • 29
 • BC. Nậm Tăm
 • 30651
 • VII.
 • HUYỆN TÂN UYÊN
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Tân Uyên
 • 30700
 • 2
 • Huyện ủy
 • 30701
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 30702
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 30703
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 30704
 • 6
 • TT. Tân Uyên
 • 30706
 • 7
 • X. Phúc Khoa
 • 30707
 • 8
 • X. Mường Khoa
 • 30708
 • 9
 • X. Thân Thuộc
 • 30709
 • 10
 • X. Nậm Cần
 • 30710
 • 11
 • X. Nậm Sỏ
 • 30711
 • 12
 • X. Tà Mít
 • 30712
 • 13
 • X. Pắc Ta
 • 30713
 • 14
 • X. Hố Mít
 • 30714
 • 15
 • X. Trung Đồng
 • 30715
 • 16
 • BCP. Tân Uyên
 • 30750
 • VIII.
 • HUYỆN THAN UYÊN
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Than Uyên
 • 30800
 • 2
 • Huyện ủy
 • 30801
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 30802
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 30803
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 30804
 • 6
 • TT. Than Uyên
 • 30806
 • 7
 • X. Mường Than
 • 30807
 • 8
 • X. Phúc Than
 • 30808
 • 9
 • X. Mường Mít
 • 30809
 • 10
 • X. Mường Cang
 • 30810
 • 11
 • X. Pha Mu
 • 30811
 • 12
 • X. Tà Hừa
 • 30812
 • 13
 • X. Tà Gia
 • 30813
 • 14
 • X. Khoen On
 • 30814
 • 15
 • X. Tà Mung
 • 30815
 • 16
 • X. Mường Kim
 • 30816
 • 17
 • X. Hua Nà
 • 30817
 • 18
 • BCP. Than Uyên
 • 30850

Theo: Tham Khảo

Nguồn: Inxpress

*
*

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Scroll Top