Mã bưu điện Lạng Sơn – Zip/Postal Code các bưu cục Lạng Sơn

09:16 Chiều - 25/05/2019
0 Bình luận
1836
bởi An Bùi

Mã bưu chính ​tỉnh Lạng Sơn gồm ​05 chữ số, trong đó:​

 • Hai ký tự đầu tiên xác định tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 • Ba hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương.
 • Năm ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia.

>> Xem ngay: Mã bưu chính (Zip code, Zip Postal code) 63 tỉnh thành Việt Nam

STT
Đối tượng gán mã
Mã bưu chính
 • 1
 • BC. Trung tâm tỉnh Lạng Sơn
 • 25000
 • 2
 • Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy
 • 25001
 • 3
 • Ban Tổ chức tỉnh ủy
 • 25002
 • 4
 • Ban Tuyên giáo tỉnh ủy
 • 25003
 • 5
 • Ban Dân vận tỉnh ủy
 • 25004
 • 6
 • Ban Nội chính tỉnh ủy
 • 25005
 • 7
 • Đảng ủy khối cơ quan
 • 25009
 • 8
 • Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy
 • 25010
 • 9
 • Đảng ủy khối doanh nghiệp
 • 25011
 • 10
 • Báo Lạng Sơn
 • 25016
 • 11
 • Hội đồng nhân dân
 • 25021
 • 12
 • Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội
 • 25030
 • 13
 • Tòa án nhân dân tỉnh
 • 25035
 • 14
 • Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh
 • 25036
 • 15
 • Ủy ban nhân dân và VP UBND
 • 25040
 • 16
 • Sở Công Thương
 • 25041
 • 17
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • 25042
 • 18
 • Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
 • 25043
 • 19
 • Sở Ngoại vụ
 • 25044
 • 20
 • Sở Tài chính
 • 25045
 • 21
 • Sở Thông tin và Truyền thông
 • 25046
 • 22
 • Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
 • 25047
 • 23
 • Công an tỉnh
 • 25049
 • 24
 • Sở Nội vụ
 • 25051
 • 25
 • Sở Tư pháp
 • 25052
 • 26
 • Sở Giáo dục và Đào tạo
 • 25053
 • 27
 • Sở Giao thông vận tải
 • 25054
 • 28
 • Sở Khoa học và Công nghệ
 • 25055
 • 29
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • 25056
 • 30
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • 25057
 • 31
 • Sở Xây dựng
 • 25058
 • 32
 • Sở Y tế
 • 25060
 • 33
 • Bộ chỉ huy Quân sự
 • 25061
 • 34
 • Ban Dân tộc
 • 25062
 • 35
 • Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh
 • 25063
 • 36
 • Thanh tra tỉnh
 • 25064
 • 37
 • Trường chính trị tỉnh
 • 25065
 • 38
 • Cơ quan đại diện của TTXVN
 • 25066
 • 39
 • Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh
 • 25067
 • 40
 • Bảo hiểm xã hội tỉnh
 • 25070
 • 41
 • Cục Thuế
 • 25078
 • 42
 • Cục Hải quan
 • 25079
 • 43
 • Cục Thống kê
 • 25080
 • 44
 • Kho bạc Nhà nước tỉnh
 • 25081
 • 45
 • Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật
 • 25085
 • 46
 • Liên hiệp các tổ chức hữu nghị
 • 25086
 • 47
 • Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật
 • 25087
 • 48
 • Liên đoàn Lao động tỉnh
 • 25088
 • 49
 • Hội Nông dân tỉnh
 • 25089
 • 50
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh
 • 25090
 • 51
 • Tỉnh Đoàn
 • 25091
 • 52
 • Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
 • 25092
 • 53
 • Hội Cựu chiến binh tỉnh
 • 25093
 • I.
 • THÀNH PHỐ LẠNG SƠN
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm thành phố Lạng Sơn
 • 25100
 • 2
 • Thành ủy
 • 25101
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 25102
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 25103
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 25104
 • 6
 • P. Vĩnh Trại
 • 25106
 • 7
 • P. Đông Kinh
 • 25107
 • 8
 • P. Hoàng Văn Thụ
 • 25108
 • 9
 • X. Hoàng Đồng
 • 25109
 • 10
 • P. Tam Thanh
 • 25110
 • 11
 • P. Chi Lăng
 • 25111
 • 12
 • X. Quảng Lạc
 • 25112
 • 13
 • X. Mai Pha
 • 25113
 • 14
 • BCP. Lạng Sơn
 • 25130
 • 15
 • BC. Kỳ Lừa
 • 25131
 • 16
 • BC. Cửa Đông
 • 25132
 • 17
 • BC. Hệ 1 Lạng Sơn
 • 25149
 • II.
 • HUYỆN CAO LỘC
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Cao Lộc
 • 25150
 • 2
 • Huyện ủy
 • 25151
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 25152
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 25153
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 25154
 • 6
 • TT. Cao Lộc
 • 25156
 • 7
 • X. Hợp Thành
 • 25157
 • 8
 • X. Hòa Cư
 • 25158
 • 9
 • X. Hải Yến
 • 25159
 • 10
 • X. Cao Lâu
 • 25160
 • 11
 • X. Lộc Yên
 • 25161
 • 12
 • X. Thanh Loà
 • 25162
 • 13
 • X. Bảo Lâm
 • 25163
 • 14
 • TT. Đồng Đăng
 • 25164
 • 15
 • X. Thạch Đạn
 • 25165
 • 16
 • X. Thụy Hùng
 • 25166
 • 17
 • X. Phú Xá
 • 25167
 • 18
 • X. Hồng Phong
 • 25168
 • 19
 • X. Bình Trung
 • 25169
 • 20
 • X. Song Giáp
 • 25170
 • 21
 • X. Xuân Long
 • 25171
 • 22
 • X. Tân Thành
 • 25172
 • 23
 • X. Yên Trạch
 • 25173
 • 24
 • X. Tân Liên
 • 25174
 • 25
 • X. Gia Cát
 • 25175
 • 26
 • X. Công Sơn
 • 25176
 • 27
 • X. Mẫu Sơn
 • 25177
 • 28
 • X. Xuất Lễ
 • 25178
 • 29
 • BCP. Cao Lộc
 • 25185
 • 30
 • BC. KCN Hợp Thành
 • 25186
 • 31
 • BC. Cổng Trắng
 • 25187
 • 32
 • BC. Hữu Nghị
 • 25188
 • 33
 • BC. Gia Cát
 • 25189
 • III.
 • HUYỆN VĂN LÃNG
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Văn Lãng
 • 25200
 • 2
 • Huyện ủy
 • 25201
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 25202
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 25203
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 25204
 • 6
 • TT. Na Sầm
 • 25206
 • 7
 • X. An Hùng
 • 25207
 • 8
 • X. Thanh Long
 • 25208
 • 9
 • X. Thụy Hùng
 • 25209
 • 10
 • X. Trùng Khánh
 • 25210
 • 11
 • X. Tân Việt
 • 25211
 • 12
 • X. Trùng Quán
 • 25212
 • 13
 • X. Bắc La
 • 25213
 • 14
 • X. Hội Hoan
 • 25214
 • 15
 • X. Nam La
 • 25215
 • 16
 • X. Gia Miễn
 • 25216
 • 17
 • X. Tân Tác
 • 25217
 • 18
 • X. Tân Lang
 • 25218
 • 19
 • X. Thành Hòa
 • 25219
 • 20
 • X. Hoàng Việt
 • 25220
 • 21
 • X. Hồng Thái
 • 25221
 • 22
 • X. Nhạc Kỳ
 • 25222
 • 23
 • X. Hoàng Văn Thụ
 • 25223
 • 24
 • X. Tân Mỹ
 • 25224
 • 25
 • X. Tân Thanh
 • 25225
 • 26
 • BCP. Văn Lãng
 • 25250
 • 27
 • BC. Tân Thanh
 • 25251
 • IV.
 • HUYỆN TRÀNG ĐỊNH
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Tràng Định
 • 25300
 • 2
 • Huyện ủy
 • 25301
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 25302
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 25303
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 25304
 • 6
 • TT. Thất Khê
 • 25306
 • 7
 • X. Đại Đồng
 • 25307
 • 8
 • X. Đội Cấn
 • 25308
 • 9
 • X. Quốc Khánh
 • 25309
 • 10
 • X. Tri Phương
 • 25310
 • 11
 • X. Chí Minh
 • 25311
 • 12
 • X. Vĩnh Tiến
 • 25312
 • 13
 • X. Khánh Long
 • 25313
 • 14
 • X. Đoàn Kết
 • 25314
 • 15
 • X. Cao Minh
 • 25315
 • 16
 • X. Tân Yên
 • 25316
 • 17
 • X. Tân Tiến
 • 25317
 • 18
 • X. Kim Đồng
 • 25318
 • 19
 • X. Chi Lăng
 • 25319
 • 20
 • X. Đề Thám
 • 25320
 • 21
 • X. Bắc Ái
 • 25321
 • 22
 • X. Hùng Sơn
 • 25322
 • 23
 • X. Kháng Chiến
 • 25323
 • 24
 • X. Hùng Việt
 • 25324
 • 25
 • X. Quốc Việt
 • 25325
 • 26
 • X. Đào Viên
 • 25326
 • 27
 • X. Trung Thành
 • 25327
 • 28
 • X. Tân Minh
 • 25328
 • 29
 • BCP. Tràng Định
 • 25350
 • 30
 • BC. Quốc Khánh
 • 25351
 • 31
 • BC. Bình Độ
 • 25352
 • V.
 • HUYỆN BÌNH GIA
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Bình Gia
 • 25400
 • 2
 • Huyện ủy
 • 25401
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 25402
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 25403
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 25404
 • 6
 • TT. Bình Gia
 • 25406
 • 7
 • X. Tô Hiệu
 • 25407
 • 8
 • X. Minh Khai
 • 25408
 • 9
 • X. Hồng Phong
 • 25409
 • 10
 • X. Hoa Thám
 • 25410
 • 11
 • X. Hưng Đạo
 • 25411
 • 12
 • X. Vĩnh Yên
 • 25412
 • 13
 • X. Quý Hòa
 • 25413
 • 14
 • X. Yên Lỗ
 • 25414
 • 15
 • X. Quang Trung
 • 25415
 • 16
 • X. Thiện Thuật
 • 25416
 • 17
 • X. Thiện Hòa
 • 25417
 • 18
 • X. Thiện Long
 • 25418
 • 19
 • X. Tân Hòa
 • 25419
 • 20
 • X. Hòa Bình
 • 25420
 • 21
 • X. Mông Ân
 • 25421
 • 22
 • X. Hoàng Văn Thụ
 • 25422
 • 23
 • X. Tân Văn
 • 25423
 • 24
 • X. Hồng Thái
 • 25424
 • 25
 • X. Bình La
 • 25425
 • 26
 • BCP. Bình Gia
 • 25430
 • 27
 • BC. Bình Gia Phố
 • 25431
 • 28
 • BC. Văn Mịch
 • 25432
 • 29
 • BC. Pác Khuông
 • 25433
 • VI.
 • HUYỆN BẮC SƠN
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Bắc Sơn
 • 25450
 • 2
 • Huyện ủy
 • 25451
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 25452
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 25453
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 25454
 • 6
 • TT. Bắc Sơn
 • 25456
 • 7
 • X. Quỳnh Sơn
 • 25457
 • 8
 • X. Long Đống
 • 25458
 • 9
 • X. Vạn Thủy
 • 25459
 • 10
 • X. Đồng Ý
 • 25460
 • 11
 • X. Tân Lập
 • 25461
 • 12
 • X. Vũ Sơn
 • 25462
 • 13
 • X. Tân Tri
 • 25463
 • 14
 • X. Chiến Thắng
 • 25464
 • 15
 • X. Vũ Lễ
 • 25465
 • 16
 • X. Tân Thành
 • 25466
 • 17
 • X. Nhất Tiến
 • 25467
 • 18
 • X. Nhất Hòa
 • 25468
 • 19
 • X. Tân Hương
 • 25469
 • 20
 • X. Vũ Lăng
 • 25470
 • 21
 • X. Chiêu Vũ
 • 25471
 • 22
 • X. Hữu Vĩnh
 • 25472
 • 23
 • X. Bắc Sơn
 • 25473
 • 24
 • X. Hưng Vũ
 • 25474
 • 25
 • X. Trấn Yên
 • 25475
 • 26
 • BCP. Bắc Sơn
 • 25485
 • 27
 • BC. Ngả Hai
 • 25486
 • 28
 • BC. Mỏ Nhài
 • 25487
 • VII.
 • HUYỆN VĂN QUAN
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Văn Quan
 • 25500
 • 2
 • Huyện ủy
 • 25501
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 25502
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 25503
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 25504
 • 6
 • TT. Văn Quan
 • 25506
 • 7
 • X. Vĩnh Lại
 • 25507
 • 8
 • X. Song Giang
 • 25508
 • 9
 • X. Trấn Ninh
 • 25509
 • 10
 • X. Phú Mỹ
 • 25510
 • 11
 • X. Việt Yên
 • 25511
 • 12
 • X. Vân Mộng
 • 25512
 • 13
 • X. Hòa Bình
 • 25513
 • 14
 • X. Tú Xuyên
 • 25514
 • 15
 • X. Lương Năng
 • 25515
 • 16
 • X. Tri Lễ
 • 25516
 • 17
 • X. Hữu Lễ
 • 25517
 • 18
 • X. Yên Phúc
 • 25518
 • 19
 • X. Bình Phúc
 • 25519
 • 20
 • X. Xuân Mai
 • 25520
 • 21
 • X. Tràng Sơn
 • 25521
 • 22
 • X. Tràng Phái
 • 25522
 • 23
 • X. Tân Đoàn
 • 25523
 • 24
 • X. Tràng Các
 • 25524
 • 25
 • X. Đồng Giáp
 • 25525
 • 26
 • X. Khánh Khê
 • 25526
 • 27
 • X. Chu Túc
 • 25527
 • 28
 • X. Đại An
 • 25528
 • 29
 • X. Văn An
 • 25529
 • 30
 • BCP. Văn Quan
 • 25550
 • 31
 • BC. Chợ Bãi
 • 25551
 • 32
 • BC. Văn An
 • 25552
 • VIII.
 • HUYỆN HỮU LŨNG
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Hữu Lũng
 • 25600
 • 2
 • Huyện ủy
 • 25601
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 25602
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 25603
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 25604
 • 6
 • TT. Hữu Lũng
 • 25606
 • 7
 • X. Đồng Tân
 • 25607
 • 8
 • X. Cai Kinh
 • 25608
 • 9
 • X. Yên Sơn
 • 25609
 • 10
 • X. Hữu Liên
 • 25610
 • 11
 • X. Yên Thịnh
 • 25611
 • 12
 • X. Hòa Bình
 • 25612
 • 13
 • X. Yên Bình
 • 25613
 • 14
 • X. Quyết Thắng
 • 25614
 • 15
 • X. Thiện Kỵ
 • 25615
 • 16
 • X. Tân Lập
 • 25616
 • 17
 • X. Thanh Sơn
 • 25617
 • 18
 • X. Đồng Tiến
 • 25618
 • 19
 • X. Vân Nham
 • 25619
 • 20
 • X. Đô Lương
 • 25620
 • 21
 • X. Minh Tiến
 • 25621
 • 22
 • X. Yên Vượng
 • 25622
 • 23
 • X. Nhật Tiến
 • 25623
 • 24
 • X. Minh Sơn
 • 25624
 • 25
 • X. Sơn Hà
 • 25625
 • 26
 • X. Minh Hòa
 • 25626
 • 27
 • X. Hồ Sơn
 • 25627
 • 28
 • X. Hòa Thắng
 • 25628
 • 29
 • X. Tân Thành
 • 25629
 • 30
 • X. Hòa Sơn
 • 25630
 • 31
 • X. Hòa Lạc
 • 25631
 • 32
 • BCP. Hữu Lũng
 • 25650
 • 33
 • BC. Vân Nham
 • 25651
 • 34
 • BC. Bến Lường
 • 25652
 • IX.
 • HUYỆN CHI LĂNG
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Chi Lăng
 • 25700
 • 2
 • Huyện ủy
 • 25701
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 25702
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 25703
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 25704
 • 6
 • TT. Đồng Mỏ
 • 25706
 • 7
 • X. Mai Sao
 • 25707
 • 8
 • X. Thượng Cường
 • 25708
 • 9
 • X. Gia Lộc
 • 25709
 • 10
 • X. Bằng Hữu
 • 25710
 • 11
 • X. Bằng Mạc
 • 25711
 • 12
 • X. Vạn Linh
 • 25712
 • 13
 • X. Y Tịch
 • 25713
 • 14
 • TT. Chi Lăng
 • 25714
 • 15
 • X. Chi Lăng
 • 25715
 • 16
 • X. Hòa Bình
 • 25716
 • 17
 • X. Quang Lang
 • 25717
 • 18
 • X. Quan Sơn
 • 25718
 • 19
 • X. Nhân Lý
 • 25719
 • 20
 • X. Lâm Sơn
 • 25720
 • 21
 • X. Hữu Kiên
 • 25721
 • 22
 • X. Liên Sơn
 • 25722
 • 23
 • X. Bắc Thủy
 • 25723
 • 24
 • X. Vân Thủy
 • 25724
 • 25
 • X. Chiến Thắng
 • 25725
 • 26
 • X. Vân An
 • 25726
 • 27
 • BCP. Chi Lăng
 • 25750
 • 28
 • BC. Đồng Bành
 • 25751
 • 29
 • BC. Sông Hóa
 • 25752
 • X.
 • HUYỆN LỘC BÌNH
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Lộc Bình
 • 25800
 • 2
 • Huyện ủy
 • 25801
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 25802
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 25803
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 25804
 • 6
 • TT. Lộc Bình
 • 25806
 • 7
 • X. Hữu Khánh
 • 25807
 • 8
 • X. Yên Khoái
 • 25808
 • 9
 • X. Mẫu Sơn
 • 25809
 • 10
 • X. Xuân Lễ
 • 25810
 • 11
 • X. Bằng Khánh
 • 25811
 • 12
 • X. Xuân Mãn
 • 25812
 • 13
 • X. Đồng Bục
 • 25813
 • 14
 • X. Lục Thôn
 • 25814
 • 15
 • X. Như Khuê
 • 25815
 • 16
 • X. Vân Mộng
 • 25816
 • 17
 • X. Xuân Tình
 • 25817
 • 18
 • X. Hiệp Hạ
 • 25818
 • 19
 • X. Minh Phát
 • 25819
 • 20
 • X. Hữu Lân
 • 25820
 • 21
 • X. Xuân Dương
 • 25821
 • 22
 • X. Ái Quốc
 • 25822
 • 23
 • X. Nam Quan
 • 25823
 • 24
 • X. Đông Quan
 • 25824
 • 25
 • X. Nhượng Bạn
 • 25825
 • 26
 • X. Quan Bản
 • 25826
 • 27
 • TT. Na Dương
 • 25827
 • 28
 • X. Lợi Bác
 • 25828
 • 29
 • X. Sàn Viên
 • 25829
 • 30
 • X. Tú Đoạn
 • 25830
 • 31
 • X. Khuất Xá
 • 25831
 • 32
 • X. Tĩnh Bắc
 • 25832
 • 33
 • X. Tam Gia
 • 25833
 • 34
 • X. Tú Mịch
 • 25834
 • 35
 • BCP. Lộc Bình
 • 25850
 • 36
 • BC. Na Dương
 • 25851
 • XI.
 • HUYỆN ĐÌNH LẬP
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Đình Lập
 • 25900
 • 2
 • Huyện ủy
 • 25901
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 25902
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 25903
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 25904
 • 6
 • TT. Đình Lập
 • 25906
 • 7
 • X. Kiên Mộc
 • 25907
 • 8
 • X. Bắc Xa
 • 25908
 • 9
 • X. Bính Xá
 • 25909
 • 10
 • X. Đình Lập
 • 25910
 • 11
 • X. Thái Bình
 • 25911
 • 12
 • TT. Nông Trường Thái Bình
 • 25912
 • 13
 • X. Cường Lợi
 • 25913
 • 14
 • X. Lâm Ca
 • 25914
 • 15
 • X. Đồng Thắng
 • 25915
 • 16
 • X. Bắc Lãng
 • 25916
 • 17
 • X. Châu Sơn
 • 25917
 • 18
 • BCP. Đình Lập
 • 25950
 • 19
 • BC. Lâm Thái
 • 25951

Theo: Tham Khảo

Nguồn: Inxpress

*
*

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Scroll Top