Mã bưu điện Ninh Bình – Zip/Postal Code các bưu cục Ninh Bình

11:54 Sáng - 04/06/2019
0 Bình luận
1458
bởi An Bùi

Mã bưu chính ​tỉnh Ninh Bình gồm ​05 chữ số, trong đó:​

 • Hai ký tự đầu tiên xác định tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 • Ba hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương.
 • Năm ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia.

>> Xem ngay: Mã bưu chính (Zip code, Zip Postal code) 63 tỉnh thành Việt Nam

STT
Đối tượng gán mã
Mã bưu chính
 • 1
 • BC. Trung tâm tỉnh Ninh Bình
 • 08000
 • 2
 • Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy
 • 08001
 • 3
 • Ban Tổ chức tỉnh ủy
 • 08002
 • 4
 • Ban Tuyên giáo tỉnh ủy
 • 08003
 • 5
 • Ban Dân vận tỉnh ủy
 • 08004
 • 6
 • Ban Nội chính tỉnh ủy
 • 08005
 • 7
 • Đảng ủy khối cơ quan
 • 08009
 • 8
 • Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy
 • 08010
 • 9
 • Đảng ủy khối doanh nghiệp
 • 08011
 • 10
 • Báo Ninh Bình
 • 08016
 • 11
 • Hội đồng nhân dân
 • 08021
 • 12
 • Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội
 • 08030
 • 13
 • Tòa án nhân dân tỉnh
 • 08035
 • 14
 • Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh
 • 08036
 • 15
 • Ủy ban nhân dân và Văn phòng UBND
 • 08040
 • 16
 • Sở Công Thương
 • 08041
 • 17
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • 08042
 • 18
 • Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
 • 08043
 • 19
 • Sở Tài chính
 • 08045
 • 20
 • Sở Thông tin và Truyền thông
 • 08046
 • 21
 • Sở Văn hoá và Thể thao
 • 08047
 • 22
 • Sở Du lịch
 • 08048
 • 23
 • Công an tỉnh
 • 08049
 • 24
 • Sở Nội vụ
 • 08051
 • 25
 • Sở Tư pháp
 • 08052
 • 26
 • Sở Giáo dục và Đào tạo
 • 08053
 • 27
 • Sở Giao thông vận tải
 • 08054
 • 28
 • Sở Khoa học và Công nghệ
 • 08055
 • 29
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • 08056
 • 30
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • 08057
 • 31
 • Sở Xây dựng
 • 08058
 • 32
 • Sở Y tế
 • 08060
 • 33
 • Bộ chỉ huy Quân sự
 • 08061
 • 34
 • Ban Dân tộc
 • 08062
 • 35
 • Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh
 • 08063
 • 36
 • Thanh tra tỉnh
 • 08064
 • 37
 • Trường chính trị tỉnh
 • 08065
 • 38
 • Cơ quan đại diện của TTXVN
 • 08066
 • 39
 • Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh
 • 08067
 • 40
 • Bảo hiểm xã hội tỉnh
 • 08070
 • 41
 • Cục Thuế
 • 08078
 • 42
 • Cục Hải quan
 • 08079
 • 43
 • Cục Thống kê
 • 08080
 • 44
 • Kho bạc Nhà nước tỉnh
 • 08081
 • 45
 • Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật
 • 08085
 • 46
 • Liên hiệp các tổ chức hữu nghị
 • 08086
 • 47
 • Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật
 • 08087
 • 48
 • Liên đoàn Lao động tỉnh
 • 08088
 • 49
 • Hội Nông dân tỉnh
 • 08089
 • 50
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh
 • 08090
 • 51
 • Tỉnh đoàn
 • 08091
 • 52
 • Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
 • 08092
 • 53
 • Hội Cựu chiến binh tỉnh
 • 08093
 • I.
 • THÀNH PHỐ NINH BINH
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm thành phố Ninh Bình
 • 08100
 • 2
 • Thành ủy
 • 08101
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 08102
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 08103
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 08104
 • 6
 • P. Thanh Bình
 • 08106
 • 7
 • P. Vân Giang
 • 08107
 • 8
 • P. Nam Bình
 • 08108
 • 9
 • P. Ninh Phong
 • 08109
 • 10
 • P. Ninh Sơn
 • 08110
 • 11
 • X. Ninh Phúc
 • 08111
 • 12
 • P. Bích Đào
 • 08112
 • 13
 • P. Đông Thành
 • 08113
 • 14
 • P. Ninh Khánh
 • 08114
 • 15
 • X. Ninh Nhất
 • 08115
 • 16
 • P. Tân Thành
 • 08116
 • 17
 • P. Phúc Thành
 • 08117
 • 18
 • P. Nam Thành
 • 08118
 • 19
 • X. Ninh Tiến
 • 08119
 • 20
 • BCP. Ninh Bình
 • 08050
 • 21
 • BC. KHL Ninh Bình
 • 08051
 • 22
 • BC. Tân Thành
 • 08052
 • 23
 • BC. Phuc Khánh
 • 08053
 • 24
 • BC. Hệ 1 Ninh Bình
 • 08099
 • II.
 • HUYỆN HOA LƯ
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Hoa Lư
 • 08200
 • 2
 • Huyện ủy
 • 08201
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 08202
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 08203
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 08204
 • 6
 • TT. Thiên Tôn
 • 08206
 • 7
 • X. Ninh Khang
 • 08207
 • 8
 • X. Ninh Giang
 • 08208
 • 9
 • X. Ninh Mỹ
 • 08209
 • 10
 • X. Ninh Hòa
 • 08210
 • 11
 • X. Trường Yên
 • 08211
 • 12
 • X. Ninh Xuân
 • 08212
 • 13
 • X. Ninh Hải
 • 08213
 • 14
 • X. Ninh Thắng
 • 08214
 • 15
 • X. Ninh Vân
 • 08215
 • 16
 • X. Ninh An
 • 08216
 • 17
 • BCP. Hoa Lư
 • 08250
 • 18
 • BC. Trường Yên
 • 08251
 • 19
 • BC. Bích Động
 • 08252
 • 20
 • BC. Cầu Yên
 • 08253
 • III.
 • HUYỆN GIA VIỄN
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Gia Viễn
 • 08300
 • 2
 • Huyện ủy
 • 08301
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 08302
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 08303
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 08304
 • 6
 • TT. Me
 • 08306
 • 7
 • X. Gia Xuân
 • 08307
 • 8
 • X. Gia Trấn
 • 08308
 • 9
 • X. Gia Thanh
 • 08309
 • 10
 • X. Gia Vân
 • 08310
 • 11
 • X. Gia Hòa
 • 08311
 • 12
 • X. Gia Hưng
 • 08312
 • 13
 • X. Liên Sơn
 • 08313
 • 14
 • X. Gia Phú
 • 08314
 • 15
 • X. Gia Thịnh
 • 08315
 • 16
 • X. Gia Vượng
 • 08316
 • 17
 • X. Gia Phương
 • 08317
 • 18
 • X. Gia Lập
 • 08318
 • 19
 • X. Gia Tân
 • 08319
 • 20
 • X. Gia Thắng
 • 08320
 • 21
 • X. Gia Trung
 • 08321
 • 22
 • X. Gia Tiến
 • 08322
 • 23
 • X. Gia Lạc
 • 08323
 • 24
 • X. Gia Minh
 • 08324
 • 25
 • X. Gia Phong
 • 08325
 • 26
 • X. Gia Sinh
 • 08326
 • 27
 • BCP. Gia Viễn
 • 08350
 • 28
 • BC. Gián Khẩu
 • 08351
 • IV.
 • HUYỆN NHO QUAN
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Nho Quan
 • 08400
 • 2
 • Huyện ủy
 • 08401
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 08402
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 08403
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 08404
 • 6
 • TT. Nho Quan
 • 08406
 • 7
 • X. Lạng Phong
 • 08407
 • 8
 • X. Lạc Vân
 • 08408
 • 9
 • X. Đức Long
 • 08409
 • 10
 • X. Gia Tường
 • 08410
 • 11
 • X. Gia Thủy
 • 08411
 • 12
 • X. Gia Lâm
 • 08412
 • 13
 • X. Gia Sơn
 • 08413
 • 14
 • X. Xích Thổ
 • 08414
 • 15
 • X. Thạch Bình
 • 08415
 • 16
 • X. Phu Sơn
 • 08416
 • 17
 • X. Đồng Phong
 • 08417
 • 18
 • X. Yên Quang
 • 08418
 • 19
 • X. Văn Phong
 • 08419
 • 20
 • X. Thượng Hòa
 • 08420
 • 21
 • X. Thanh Lạc
 • 08421
 • 22
 • X. Sơn Thành
 • 08422
 • 23
 • X. Sơn Lai
 • 08423
 • 24
 • X. Sơn Hà
 • 08424
 • 25
 • X. Quỳnh Lưu
 • 08425
 • 26
 • X. Phu Lộc
 • 08426
 • 27
 • X. Văn Phu
 • 08427
 • 28
 • X. Văn Phương
 • 08428
 • 29
 • X. Cuc Phương
 • 08429
 • 30
 • X. Kỳ Phu
 • 08430
 • 31
 • X. Phú Long
 • 08431
 • 32
 • X. Quảng Lạc
 • 08432
 • 33
 • BCP. Nho Quan
 • 08450
 • 34
 • BC. Y Na
 • 08451
 • 35
 • BC. Quỳnh Sơn
 • 08452
 • 36
 • BC. Rịa
 • 08453
 • 37
 • BĐVHX Trung tâm vung cao
 • 08454
 • V.
 • THÀNH PHỐ TAM ĐIỆP
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm thành phố Tam Điệp
 • 08500
 • 2
 • Thành ủy
 • 08501
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 08502
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 08503
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 08504
 • 6
 • P. Bắc Sơn
 • 08506
 • 7
 • P. Trung Sơn
 • 08507
 • 8
 • P. Yên Bình
 • 08508
 • 9
 • P. Tân Bình
 • 08509
 • 10
 • X. Yên Sơn
 • 08510
 • 11
 • X. Quang Sơn
 • 08511
 • 12
 • P. Tây Sơn
 • 08512
 • 13
 • P. Nam Sơn
 • 08513
 • 14
 • X. Đông Sơn
 • 08514
 • 15
 • BCP. Tam Điệp
 • 08550
 • 16
 • BĐVHX Gềnh
 • 08551
 • 17
 • BĐVHX Quang Sơn 2
 • 08552
 • 18
 • BĐVHX Nông Trường Chè
 • 08553
 • VI.
 • HUYỆN YÊN MÔ
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Yên Mô
 • 08600
 • 2
 • Huyện ủy
 • 08601
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 08602
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 08603
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 08604
 • 6
 • TT. Yên Thịnh
 • 08606
 • 7
 • X. Yên Phong
 • 08607
 • 8
 • X. Khánh Thịnh
 • 08608
 • 9
 • X. Khánh Dương
 • 08609
 • 10
 • X. Khánh Thượng
 • 08610
 • 11
 • X. Mai Sơn
 • 08611
 • 12
 • X. Yên Thắng
 • 08612
 • 13
 • X. Yên Hòa
 • 08613
 • 14
 • X. Yên Hưng
 • 08614
 • 15
 • X. Yên Từ
 • 08615
 • 16
 • X. Yên Nhân
 • 08616
 • 17
 • X. Yên Mỹ
 • 08617
 • 18
 • X. Yên Thành
 • 08618
 • 19
 • X. Yên Mạc
 • 08619
 • 20
 • X. Yên Đồng
 • 08620
 • 21
 • X. Yên Thái
 • 08621
 • 22
 • X. Yên Lâm
 • 08622
 • 23
 • BCP. Yên Mô
 • 08650
 • 24
 • BC. Yên Phong
 • 08651
 • 25
 • BC. Thanh Sơn
 • 08652
 • 26
 • BC. Chợ But
 • 08653
 • VII.
 • HUYỆN KIM SƠN
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Kim Sơn
 • 08700
 • 2
 • Huyện ủy
 • 08701
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 08702
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 08703
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 08704
 • 6
 • TT. Phát Diệm
 • 08706
 • 7
 • X. Hung Tiến
 • 08707
 • 8
 • X. Quang Thiện
 • 08708
 • 9
 • X. Như Hòa
 • 08709
 • 10
 • X. Ân Hòa
 • 08710
 • 11
 • X. Kim Định
 • 08711
 • 12
 • X. Hồi Ninh
 • 08712
 • 13
 • X. Chất Bình
 • 08713
 • 14
 • X. Chính Tâm
 • 08714
 • 15
 • X. Xuân Thiện
 • 08715
 • 16
 • X. Yên Mật
 • 08716
 • 17
 • X. Đồng Hướng
 • 08717
 • 18
 • X. Kim Chính
 • 08718
 • 19
 • X. Thượng Kiệm
 • 08719
 • 20
 • X. Lưu Phương
 • 08720
 • 21
 • X. Tân Thành
 • 08721
 • 22
 • X. Yên Lộc
 • 08722
 • 23
 • X. Lai Thành
 • 08723
 • 24
 • X. Định Hóa
 • 08724
 • 25
 • X. Văn Hải
 • 08725
 • 26
 • X. Kim Tân
 • 08726
 • 27
 • X. Kim Mỹ
 • 08727
 • 28
 • X. Cồn Thoi
 • 08728
 • 29
 • X. Kim Hải
 • 08729
 • 30
 • X. Kim Trung
 • 08730
 • 31
 • X. Kim Đông
 • 08731
 • 32
 • TT. Bình Minh
 • 08732
 • 33
 • BCP. Kim Sơn
 • 08750
 • 34
 • BC. Quy Hậu
 • 08751
 • 35
 • BC. Yên Hòa
 • 08752
 • 36
 • BC. Bình Minh
 • 08753
 • 37
 • BĐVHX Lai Thành 2
 • 08754
 • VIII.
 • HUYỆN YÊN KHÁNH
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Yên Khánh
 • 08800
 • 2
 • Huyện ủy
 • 08801
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 08802
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 08803
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 08804
 • 6
 • TT. Yên Ninh
 • 08806
 • 7
 • X. Khánh Lợi
 • 08807
 • 8
 • X. Khánh Thiện
 • 08808
 • 9
 • X. Khánh Tiên
 • 08809
 • 10
 • X. Khánh Hải
 • 08810
 • 11
 • X. Khánh Cư
 • 08811
 • 12
 • X. Khánh An
 • 08812
 • 13
 • X. Khánh Phú
 • 08813
 • 14
 • X. Khánh Hòa
 • 08814
 • 15
 • X. Khánh Vân
 • 08815
 • 16
 • X. Khánh Mậu
 • 08816
 • 17
 • X. Khánh Cường
 • 08817
 • 18
 • X. Khánh Trung
 • 08818
 • 19
 • X. Khánh Hội
 • 08819
 • 20
 • X. Khánh Hồng
 • 08820
 • 21
 • X. Khánh Nhạc
 • 08821
 • 22
 • X. Khánh Thủy
 • 08822
 • 23
 • X. Khánh Công
 • 08823
 • 24
 • X. Khánh Thành
 • 08824
 • 25
 • BCP. Yên Khánh
 • 08850
 • 26
 • BC. Chợ Xanh
 • 08851
 • 27
 • BC. Khánh Phu
 • 08852
 • 28
 • BC. Chợ Cát
 • 08853
 • 29
 • BC. Khánh Nhạc
 • 08854

Theo: Tham Khảo

Nguồn: Inxpress

*
*

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Scroll Top