Mã bưu điện Ninh Thuận – Zip/Postal Code các bưu cục Ninh Thuận

02:20 Chiều - 05/06/2019
0 Bình luận
1125
bởi An Bùi

Mã bưu chính ​tỉnh Ninh Thuận gồm ​05 chữ số, trong đó:​

 • Hai ký tự đầu tiên xác định tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 • Ba hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương.
 • Năm ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia.

>> Xem ngay: Mã bưu chính (Zip code, Zip Postal code) 63 tỉnh thành Việt Nam

STT
Đối tượng gán mã
Mã bưu chính
 • 1
 • BC. Trung tâm tỉnh Ninh Thuận
 • 59000
 • 2
 • Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy
 • 59001
 • 3
 • Ban Tổ chức tỉnh ủy
 • 59002
 • 4
 • Ban Tuyên giáo tỉnh ủy
 • 59003
 • 5
 • Ban Dân vận tỉnh ủy
 • 59004
 • 6
 • Ban Nội chính tỉnh ủy
 • 59005
 • 7
 • Đảng ủy khối cơ quan
 • 59009
 • 8
 • Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy
 • 59010
 • 9
 • Đảng ủy khối doanh nghiệp
 • 59011
 • 10
 • Báo Ninh Thuận
 • 59016
 • 11
 • Hội đồng nhân dân
 • 59021
 • 12
 • Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội
 • 59030
 • 13
 • Tòa án nhân dân tỉnh
 • 59035
 • 14
 • Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh
 • 59036
 • 15
 • Ủy ban nhân dân và Văn phòng UBND
 • 59040
 • 16
 • Sở Công Thương
 • 59041
 • 17
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • 59042
 • 18
 • Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
 • 59043
 • 19
 • Sở Tài chính
 • 59045
 • 20
 • Sở Thông tin và Truyền thông
 • 59046
 • 21
 • Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
 • 59047
 • 22
 • Công an tỉnh
 • 59049
 • 23
 • Sở Nội vụ
 • 59051
 • 24
 • Sở Tư pháp
 • 59052
 • 25
 • Sở Giáo dục và Đào tạo
 • 59053
 • 26
 • Sở Giao thông vận tải
 • 59054
 • 27
 • Sở Khoa học và Công nghệ
 • 59055
 • 28
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • 59056
 • 29
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • 59057
 • 30
 • Sở Xây dựng
 • 59058
 • 31
 • Sở Y tế
 • 59060
 • 32
 • Bộ chỉ huy Quân sự
 • 59061
 • 33
 • Ban Dân tộc
 • 59062
 • 34
 • Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh
 • 59063
 • 35
 • Thanh tra tỉnh
 • 59064
 • 36
 • Trường chính trị tỉnh
 • 59065
 • 37
 • Cơ quan đại diện của TTXVN
 • 59066
 • 38
 • Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh
 • 59067
 • 39
 • Bảo hiểm xã hội tỉnh
 • 59070
 • 40
 • Cục Thuế
 • 59078
 • 41
 • Cục Hải quan
 • 59079
 • 42
 • Cục Thống kê
 • 59080
 • 43
 • Kho bạc Nhà nước tỉnh
 • 59081
 • 44
 • Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật
 • 59085
 • 45
 • Liên hiệp các tổ chức hữu nghị
 • 59086
 • 46
 • Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật
 • 59087
 • 47
 • Liên đoàn Lao động tỉnh
 • 59088
 • 48
 • Hội Nông dân tỉnh
 • 59089
 • 49
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh
 • 59090
 • 50
 • Tỉnh đoàn
 • 59091
 • 51
 • Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
 • 59092
 • 52
 • Hội Cựu chiến binh tỉnh
 • 59093
 • I.
 • TP PHAN RANG THÁP CHÀM
 •  
 • 1
 • BC. TTTP Phan Rang Tháp Chàm
 • 59100
 • 2
 • Thành ủy
 • 59101
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 59102
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 59103
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 59104
 • 6
 • P. Mỹ Hương
 • 59106
 • 7
 • P. Kinh Dinh
 • 59107
 • 8
 • P. Thanh Sơn
 • 59108
 • 9
 • P. Phủ Hà
 • 59109
 • 10
 • P. Đạo Long
 • 59110
 • 11
 • P. Tấn Tài
 • 59111
 • 12
 • P. Mỹ Hải
 • 59112
 • 13
 • P. Mỹ Bình
 • 59113
 • 14
 • P. Văn Hải
 • 59114
 • 15
 • P. Đài Sơn
 • 59115
 • 16
 • P. Phước Mỹ
 • 59116
 • 17
 • P. Bảo An
 • 59117
 • 18
 • P. Mỹ Đông
 • 59118
 • 19
 • P. Đông Hải
 • 59119
 • 20
 • X. Thành Hải
 • 59120
 • 21
 • P. Đô Vinh
 • 59121
 • 22
 • BCP. Ninh Thuận
 • 59150
 • 23
 • BC. Hung Vương
 • 59151
 • 24
 • BC. 16 tháng 4
 • 59152
 • 25
 • BC. Tháp Chàm
 • 59153
 • 26
 • BC. HCC-KHL
 • 59198
 • 27
 • BC. Hệ 1 Ninh Thuận
 • 59199
 • II.
 • HUYỆN NINH HẢI
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Ninh Hải
 • 59200
 • 2
 • Huyện ủy
 • 59201
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 59202
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 59203
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 59204
 • 6
 • TT. Khánh Hải
 • 59206
 • 7
 • X. Tri Hải
 • 59207
 • 8
 • X. Phương Hải
 • 59208
 • 9
 • X. Tân Hải
 • 59209
 • 10
 • X. Xuân Hải
 • 59210
 • 11
 • X. Hộ Hải
 • 59211
 • 12
 • X. Nhơn Hải
 • 59212
 • 13
 • X. Thanh Hải
 • 59213
 • 14
 • X. Vĩnh Hải
 • 59214
 • 15
 • BCP. Ninh Hải
 • 59250
 • 16
 • BC. Hộ Hải
 • 59251
 • 17
 • BC. Nhơn Hải
 • 59252
 • 18
 • BĐVHX Xuân Hải 2
 • 59253
 • III.
 • HUYỆN THUẬN BẮC
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Thuận Bắc
 • 59300
 • 2
 • Huyện ủy
 • 59301
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 59302
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 59303
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 59304
 • 6
 • X. Lợi Hải
 • 59306
 • 7
 • X. Công Hải
 • 59307
 • 8
 • X. Phước Chiến
 • 59308
 • 9
 • X. Phước Kháng
 • 59309
 • 10
 • X. Bắc Phong
 • 59310
 • 11
 • X. Bắc Sơn
 • 59311
 • 12
 • BCP. Thuận Bắc
 • 59350
 • IV.
 • HUYỆN BÁC ÁI
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Bác Ái
 • 59400
 • 2
 • Huyện ủy
 • 59401
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 59402
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 59403
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 59404
 • 6
 • X. Phước Đại
 • 59406
 • 7
 • X. Phước Tiến
 • 59407
 • 8
 • X. Phước Bình
 • 59408
 • 9
 • X. Phước Hòa
 • 59409
 • 10
 • X. Phước Tân
 • 59410
 • 11
 • X. Phước Thắng
 • 59411
 • 12
 • X. Phước Chính
 • 59412
 • 13
 • X. Phước Trung
 • 59413
 • 14
 • X. Phước Thành
 • 59414
 • 15
 • BCP. Bác Ái
 • 59450
 • V.
 • HUYỆN NINH SƠN
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Ninh Sơn
 • 59500
 • 2
 • Huyện ủy
 • 59501
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 59502
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 59503
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 59504
 • 6
 • TT. Tân Sơn
 • 59506
 • 7
 • X. Lương Sơn
 • 59507
 • 8
 • X. Lâm Sơn
 • 59508
 • 9
 • X. Quảng Sơn
 • 59509
 • 10
 • X. Hòa Sơn
 • 59510
 • 11
 • X. Mỹ Sơn
 • 59511
 • 12
 • X. Nhơn Sơn
 • 59512
 • 13
 • X. Ma Nới
 • 59513
 • 14
 • BCP. Ninh Sơn
 • 59550
 • 15
 • BC. Quãng Sơn
 • 59551
 • 16
 • BC. Nhơn Sơn
 • 59552
 • VI.
 • HUYỆN NINH PHƯỚC
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Ninh Phước
 • 59600
 • 2
 • Huyện ủy
 • 59601
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 59602
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 59603
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 59604
 • 6
 • TT. Phước Dân
 • 59606
 • 7
 • X. An Hải
 • 59607
 • 8
 • X. Phước Thuận
 • 59608
 • 9
 • X. Phước Hậu
 • 59609
 • 10
 • X. Phước Sơn
 • 59610
 • 11
 • X. Phước Vinh
 • 59611
 • 12
 • X. Phước Thái
 • 59612
 • 13
 • X. Phước Hữu
 • 59613
 • 14
 • X. Phước Hải
 • 59614
 • 15
 • BCP. Ninh Phước
 • 59650
 • 16
 • BĐVHX An Hải 2
 • 59651
 • 17
 • BĐVHX An Hải 3
 • 59652
 • 18
 • BĐVHX Phước Hải 2
 • 59653
 • VII.
 • HUYỆN THUẬN NAM
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Thuận Nam
 • 59700
 • 2
 • Huyện ủy
 • 59701
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 59702
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 59703
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 59704
 • 6
 • X. Phước Nam
 • 59706
 • 7
 • X. Phước Hà
 • 59707
 • 8
 • X. Nhị Hà
 • 59708
 • 9
 • X. Phước Ninh
 • 59709
 • 10
 • X. Phước Minh
 • 59710
 • 11
 • X. Cà Ná
 • 59711
 • 12
 • X. Phước Diêm
 • 59712
 • 13
 • X. Phước Dinh
 • 59713
 • 14
 • BCP. Thuận Nam
 • 59750
 • 15
 • BC. Cà Ná
 • 59751
 • 16
 • BC. Phước Diêm
 • 59752
 • 17
 • BĐVHX Phước Dinh 2
 • 59753

Theo: Tham Khảo

Nguồn: Inxpress

*
*

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Scroll Top