Mã bưu điện Quảng Ninh – Zip/Postal Code các bưu cục Quảng Ninh

10:53 Chiều - 01/07/2019
0 Bình luận
472
bởi An Bùi

Mã bưu chính ​tỉnh Quảng Ninh gồm ​05 chữ số, trong đó:​

 • Hai ký tự đầu tiên xác định tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 • Ba hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương.
 • Năm ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia.

>> Xem ngay: Mã bưu chính (Zip code, Zip Postal code) 63 tỉnh thành Việt Nam

STT
Đối tượng gán mã
Mã bưu chính
 • 1
 • BC. Trung tâm tỉnh Quảng Ninh
 • 01000
 • 2
 • Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy
 • 01001
 • 3
 • Ban Tổ chức tỉnh ủy
 • 01002
 • 4
 • Ban Tuyên giáo tỉnh ủy
 • 01003
 • 5
 • Ban Dân vận tỉnh ủy
 • 01004
 • 6
 • Ban Nội chính tỉnh ủy
 • 01005
 • 7
 • Đảng ủy khối cơ quan
 • 01009
 • 8
 • Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy
 • 01010
 • 9
 • Đảng ủy khối doanh nghiệp
 • 01011
 • 10
 • Báo Quảng Ninh
 • 01016
 • 11
 • Hội đồng nhân dân
 • 01021
 • 12
 • Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội
 • 01030
 • 13
 • Tòa án nhân dân tỉnh
 • 01035
 • 14
 • Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh
 • 01036
 • 15
 • Ủy ban nhân dân và VP UBND
 • 01040
 • 16
 • Sở Công Thương
 • 01041
 • 17
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • 01042
 • 18
 • Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
 • 01043
 • 19
 • Sở Tài chính
 • 01045
 • 20
 • Sở Thông tin và Truyền thông
 • 01046
 • 21
 • Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
 • 01047
 • 22
 • Công an tỉnh
 • 01049
 • 23
 • Sở Nội vụ
 • 01051
 • 24
 • Sở Tư pháp
 • 01052
 • 25
 • Sở Giáo dục và Đào tạo
 • 01053
 • 26
 • Sở Giao thông vận tải
 • 01054
 • 27
 • Sở Khoa học và Công nghệ
 • 01055
 • 28
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • 01056
 • 29
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • 01057
 • 30
 • Sở Xây dựng
 • 01058
 • 31
 • Sở Y tế
 • 01060
 • 32
 • Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh
 • 01061
 • 33
 • Ban Dân tộc
 • 01062
 • 34
 • Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh
 • 01063
 • 35
 • Thanh tra tỉnh
 • 01064
 • 36
 • Trường chính trị tỉnh
 • 01065
 • 37
 • Cơ quan đại diện của TTXVN
 • 01066
 • 38
 • Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh
 • 01067
 • 39
 • Bảo hiểm xã hội tỉnh
 • 01070
 • 40
 • Cục Thuế
 • 01078
 • 41
 • Cục Hải quan
 • 01079
 • 42
 • Cục Thống kê
 • 01080
 • 43
 • Kho bạc Nhà nước tỉnh
 • 01081
 • 44
 • Liên hiệp các Hội KH&KT
 • 01085
 • 45
 • Liên hiệp các tổ chức hữu nghị
 • 01086
 • 46
 • Liên hiệp các Hội VHNT
 • 01087
 • 47
 • Liên đoàn Lao động tỉnh
 • 01088
 • 48
 • Hội Nông dân tỉnh
 • 01089
 • 49
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh
 • 01090
 • 50
 • Tỉnh Đoàn
 • 01091
 • 51
 • Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
 • 01092
 • 52
 • Hội Cựu chiến binh tỉnh
 • 01093
 • I.
 • THÀNH PHỐ HẠ LONG
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm thành phố Hạ Long
 • 01100
 • 2
 • Thành ủy
 • 01101
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 01102
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 01103
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 01104
 • 6
 • P. Hồng Gai
 • 01106
 • 7
 • P. Trần Hưng Đạo
 • 01107
 • 8
 • P. Bạch Đằng
 • 01108
 • 9
 • P. Cao Thắng
 • 01109
 • 10
 • P. Hồng Hải
 • 01110
 • 11
 • P. Hà Lầm
 • 01111
 • 12
 • P. Hà Trung
 • 01112
 • 13
 • P. Hồng Hà
 • 01113
 • 14
 • P. Hà Tu
 • 01114
 • 15
 • P. Hà Phong
 • 01115
 • 16
 • P. Hà Khánh
 • 01116
 • 17
 • P. Cao Xanh
 • 01117
 • 18
 • P. Yết Kiêu
 • 01118
 • 19
 • P. Bãi Cháy
 • 01119
 • 20
 • P. Hùng Thắng
 • 01120
 • 21
 • P. Giếng Đáy
 • 01121
 • 22
 • P. Hà Khẩu
 • 01122
 • 23
 • P. Việt Hưng
 • 01123
 • 24
 • P. Đại Yên
 • 01124
 • 25
 • P. Tuần Châu
 • 01125
 • 26
 • BCP. Bãi Cháy
 • 01150
 • 27
 • BCP. Cột 5
 • 01151
 • 28
 • BCP. Hà Lầm
 • 01152
 • 29
 • BCP. Hà Tu
 • 01153
 • 30
 • BCP. Kênh Đồng
 • 01154
 • 31
 • BC. KHL Hạ Long
 • 01155
 • 32
 • BC. Hà Lầm
 • 01156
 • 33
 • BC. Cột 5
 • 01157
 • 34
 • BC. Hà Tu
 • 01158
 • 35
 • BC. Cao Xanh
 • 01159
 • 36
 • BC. Hạ Long
 • 01160
 • 37
 • BC. Kênh Đồng
 • 01161
 • 38
 • BC. Đồng Đăng
 • 01162
 • 39
 • BC. HCC Quảng Ninh
 • 01198
 • 40
 • BC. Hệ 1 Quảng Ninh
 • 01199
 • II.
 • THÀNH PHỐ CẨM PHẢ
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm thành phố Cẩm Phả
 • 01200
 • 2
 • Thành ủy
 • 01201
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 01202
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 01203
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 01204
 • 6
 • P. Cẩm Trung
 • 01206
 • 7
 • P. Cẩm Thành
 • 01207
 • 8
 • P. Cẩm Tây
 • 01208
 • 9
 • P. Cẩm Bình
 • 01209
 • 10
 • P. Cẩm Đông
 • 01210
 • 11
 • P. Cẩm Sơn
 • 01211
 • 12
 • P. Cẩm Phú
 • 01212
 • 13
 • P. Cẩm Thịnh
 • 01213
 • 14
 • P. Cửa Ông
 • 01214
 • 15
 • X. Cẩm Hải
 • 01215
 • 16
 • X. Cộng Hòa
 • 01216
 • 17
 • P. Mông Dương
 • 01217
 • 18
 • X. Dương Huy
 • 01218
 • 19
 • P. Quang Hanh
 • 01219
 • 20
 • P. Cẩm Thạch
 • 01220
 • 21
 • P. Cẩm Thủy
 • 01221
 • 22
 • BCP. Cẩm Phả
 • 01250
 • 23
 • BC. KHL Cẩm Phả
 • 01251
 • 24
 • BC. Cọc 6
 • 01252
 • 25
 • BC. Cửa Ông
 • 01253
 • 26
 • BC. Mông Dương
 • 01254
 • 27
 • BC. Quang Hanh
 • 01255
 • III.
 • HUYỆN VÂN ĐỒN
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Vân Đồn
 • 01300
 • 2
 • Huyện ủy
 • 01301
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 01302
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 01303
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 01304
 • 6
 • TT. Cái Rồng
 • 01306
 • 7
 • X. Vạn Yên
 • 01307
 • 8
 • X. Đài Xuyên
 • 01308
 • 9
 • X. Bình Dân
 • 01309
 • 10
 • X. Đoàn Kết
 • 01310
 • 11
 • X. Đông Xá
 • 01311
 • 12
 • X. Thắng Lợi
 • 01312
 • 13
 • X. Ngọc Vừng
 • 01313
 • 14
 • X. Quan Lạn
 • 01314
 • 15
 • X. Bản Sen
 • 01315
 • 16
 • X. Minh Châu
 • 01316
 • 17
 • X. Hạ Long
 • 01317
 • 18
 • BCP. Vân Đồn
 • 01350
 • IV.
 • HUYỆN CÔ TÔ
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Cô Tô
 • 01400
 • 2
 • Huyện ủy
 • 01401
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 01402
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 01403
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 01404
 • 6
 • TT. Cô Tô
 • 01406
 • 7
 • X. Thanh Lân
 • 01407
 • 8
 • X. Đồng Tiến
 • 01408
 • 9
 • BCP. Cô Tô
 • 01450
 • V.
 • THÀNH PHỐ MÓNG CÁI
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm thành phố Móng Cái
 • 01500
 • 2
 • Thành ủy
 • 01501
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 01502
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 01503
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 01504
 • 6
 • P. Hoà Lạc
 • 01506
 • 7
 • P. Hải Hoà
 • 01507
 • 8
 • P. Trần Phú
 • 01508
 • 9
 • P. Ka Long
 • 01509
 • 10
 • P. Ninh Dương
 • 01510
 • 11
 • P. Hải Yên
 • 01511
 • 12
 • X. Bắc Sơn
 • 01512
 • 13
 • X. Hải Sơn
 • 01513
 • 14
 • X. Quảng Nghĩa
 • 01514
 • 15
 • X. Hải Tiến
 • 01515
 • 16
 • X. Hải Đông
 • 01516
 • 17
 • X. Vạn Ninh
 • 01517
 • 18
 • X. Vĩnh Trung
 • 01518
 • 19
 • X. Vĩnh Thực
 • 01519
 • 20
 • P. Bình Ngọc
 • 01520
 • 21
 • P. Trà Cổ
 • 01521
 • 22
 • X. Hải Xuân
 • 01522
 • 23
 • BCP. Móng Cái
 • 01550
 • 24
 • BC. KHL Móng Cái
 • 01551
 • VI.
 • HUYỆN HẢI HÀ
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Hải Hà
 • 01600
 • 2
 • Huyện ủy
 • 01601
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 01602
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 01603
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 01604
 • 6
 • TT. Quảng Hà
 • 01606
 • 7
 • X. Quảng Minh
 • 01607
 • 8
 • X. Quảng Thắng
 • 01608
 • 9
 • X. Quảng Thành
 • 01609
 • 10
 • X. Quảng Đức
 • 01610
 • 11
 • X. Quảng Sơn
 • 01611
 • 12
 • X. Đường Hoa
 • 01612
 • 13
 • X. Quảng Phong
 • 01613
 • 14
 • X. Quảng Long
 • 01614
 • 15
 • X. Quảng Thịnh
 • 01615
 • 16
 • X. Quảng Chính
 • 01616
 • 17
 • X. Quảng Trung
 • 01617
 • 18
 • X. Phú Hải
 • 01618
 • 19
 • X. Quảng Điền
 • 01619
 • 20
 • X. Tiến Tới
 • 01620
 • 21
 • X. Cái Chiên
 • 01621
 • 22
 • BCP. Hải Hà
 • 01650
 • 23
 • BC. Bắc Phong Sinh
 • 01651
 • VII.
 • HUYỆN BÌNH LIÊU
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Bình Liêu
 • 01700
 • 2
 • Huyện ủy
 • 01701
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 01702
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 01703
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 01704
 • 6
 • TT. Bình Liêu
 • 01706
 • 7
 • X. Húc Động
 • 01707
 • 8
 • X. Đồng Văn
 • 01708
 • 9
 • X. Hoành Mô
 • 01709
 • 10
 • X. Đồng Tâm
 • 01710
 • 11
 • X. Lục Hồn
 • 01711
 • 12
 • X. Tình Húc
 • 01712
 • 13
 • X. Vô Ngại
 • 01713
 • 14
 • BCP. Bình Liêu
 • 01750
 • 15
 • BC. Hoành Mô
 • 01751
 • VIII.
 • HUYỆN ĐẦM HÀ
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Đầm Hà
 • 01800
 • 2
 • Huyện ủy
 • 01801
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 01802
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 01803
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 01804
 • 6
 • TT. Đầm Hà
 • 01806
 • 7
 • X. Quảng Tân
 • 01807
 • 8
 • X. Quảng Lợi
 • 01808
 • 9
 • X. Tân Bình
 • 01809
 • 10
 • X. Quảng Lâm
 • 01810
 • 11
 • X. Quảng An
 • 01811
 • 12
 • X. Dực Yên
 • 01812
 • 13
 • X. Đại Bình
 • 01813
 • 14
 • X. Tân Lập
 • 01814
 • 15
 • X. Đầm Hà
 • 01815
 • 16
 • BCP. Đầm Hà
 • 01850
 • IX.
 • HUYỆN TIÊN YÊN
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Tiên Yên
 • 01900
 • 2
 • Huyện ủy
 • 01901
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 01902
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 01903
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 01904
 • 6
 • TT. Tiên Yên
 • 01906
 • 7
 • X. Tiên Lãng
 • 01907
 • 8
 • X. Đông Hải
 • 01908
 • 9
 • X. Đông Ngũ
 • 01909
 • 10
 • X. Đại Dực
 • 01910
 • 11
 • X. Đại Thành
 • 01911
 • 12
 • X. Phong Dụ
 • 01912
 • 13
 • X. Hà Lâu
 • 01913
 • 14
 • X. Điền Xá
 • 01914
 • 15
 • X. Yên Than
 • 01915
 • 16
 • X. Hải Lạng
 • 01916
 • 17
 • X. Đồng Rui
 • 01917
 • 18
 • BCP. Tiên Yên
 • 01950
 • X.
 • HUYỆN BA CHẼ
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Ba Chẽ
 • 02000
 • 2
 • Huyện ủy
 • 02001
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 02002
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 02003
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 02004
 • 6
 • TT. Ba Chẽ
 • 02006
 • 7
 • X. Nam Sơn
 • 02007
 • 8
 • X. Thanh Sơn
 • 02008
 • 9
 • X. Thanh Lâm
 • 02009
 • 10
 • X. Lương Mông
 • 02010
 • 11
 • X. Minh Cầm
 • 02011
 • 12
 • X. Đạp Thanh
 • 02012
 • 13
 • X. Đồn Đạc
 • 02013
 • 14
 • BCP. Ba Chẽ
 • 02050
 • XI.
 • HUYỆN HOÀNH BỒ
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Hoành Bồ
 • 02100
 • 2
 • Huyện ủy
 • 02101
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 02102
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 02103
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 02104
 • 6
 • TT. Trới
 • 02106
 • 7
 • X. Lê Lợi
 • 02107
 • 8
 • X. Sơn Dương
 • 02108
 • 9
 • X. Đồng Lâm
 • 02109
 • 10
 • X. Thống Nhất
 • 02110
 • 11
 • X. Vũ Oai
 • 02111
 • 12
 • X. Hòa Bình
 • 02112
 • 13
 • X. Kỳ Thượng
 • 02113
 • 14
 • X. Đồng Sơn
 • 02114
 • 15
 • X. Dân Chủ
 • 02115
 • 16
 • X. Tân Dân
 • 02116
 • 17
 • X. Quảng La
 • 02117
 • 18
 • X. Bằng Cả
 • 02118
 • 19
 • BCP. Hoành Bồ
 • 02150
 • 20
 • BC. Thống Nhất
 • 02151
 • XII.
 • THỊ XÃ QUẢNG YÊN
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm thị xã Quảng Yên
 • 02200
 • 2
 • Thị ủy
 • 02201
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 02202
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 02203
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 02204
 • 6
 • P. Quảng Yên
 • 02206
 • 7
 • P. Hà An
 • 02207
 • 8
 • X. Hoàng Tân
 • 02208
 • 9
 • P. Tân An
 • 02209
 • 10
 • X. Tiền An
 • 02210
 • 11
 • P. Minh Thành
 • 02211
 • 12
 • P. Đông Mai
 • 02212
 • 13
 • X. Sông Khoai
 • 02213
 • 14
 • P. Cộng Hòa
 • 02214
 • 15
 • X. Hiệp Hòa
 • 02215
 • 16
 • P. Yên Giang
 • 02216
 • 17
 • P. Nam Hòa
 • 02217
 • 18
 • P. Yên Hải
 • 02218
 • 19
 • P. Phong Cốc
 • 02219
 • 20
 • X. Liên Vị
 • 02220
 • 21
 • X. Tiền Phong
 • 02221
 • 22
 • X. Liên Hòa
 • 02222
 • 23
 • P. Phong Hải
 • 02223
 • 24
 • X. Cẩm La
 • 02224
 • 25
 • BCP. Quảng Yên
 • 02250
 • 26
 • BC. Cây Số 11
 • 02251
 • 27
 • BC. Phong Cốc
 • 02252
 • XIII.
 • THÀNH PHỐ UÔNG BÍ
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm thành phố Uông Bí
 • 02300
 • 2
 • Thành ủy
 • 02301
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 02302
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 02303
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 02304
 • 6
 • P. Thanh Sơn
 • 02306
 • 7
 • P. Quang Trung
 • 02307
 • 8
 • P. Bắc Sơn
 • 02308
 • 9
 • P. Vàng Danh
 • 02309
 • 10
 • X. Thượng Yên Công
 • 02310
 • 11
 • P. Phương Đông
 • 02311
 • 12
 • P. Phương Nam
 • 02312
 • 13
 • P. Yên Thanh
 • 02313
 • 14
 • X. Điền Công
 • 02314
 • 15
 • P. Trưng Vương
 • 02315
 • 16
 • P. Nam Khê
 • 02316
 • 17
 • BCP. Uông Bí
 • 02350
 • 18
 • BC. Vàng Danh
 • 02351
 • 19
 • BC. Phương Đông
 • 02352
 • 20
 • BC. Nam Khê
 • 02353
 • XIV.
 • THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm thị xã Đông Triều
 • 02400
 • 2
 • Thị ủy
 • 02401
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 02402
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 02403
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 02404
 • 6
 • P. Đông Triều
 • 02406
 • 7
 • P. Đức Chính
 • 02407
 • 8
 • X. Tràng An
 • 02408
 • 9
 • P. Xuân Sơn
 • 02409
 • 10
 • P. Kim Sơn
 • 02410
 • 11
 • P. Mạo Khê
 • 02411
 • 12
 • X. Yên Thọ
 • 02412
 • 13
 • X. Yên Đức
 • 02413
 • 14
 • X. Hoàng Quế
 • 02414
 • 15
 • X. Hồng Thái Tây
 • 02415
 • 16
 • X. Hồng Thái Đông
 • 02416
 • 17
 • X. Tràng Lương
 • 02417
 • 18
 • X. Bình Khê
 • 02418
 • 19
 • X. An Sinh
 • 02419
 • 20
 • X. Tân Việt
 • 02420
 • 21
 • X. Việt Dân
 • 02421
 • 22
 • X. Bình Dương
 • 02422
 • 23
 • X. Nguyễn Huệ
 • 02423
 • 24
 • X. Thủy An
 • 02424
 • 25
 • X. Hồng Phong
 • 02425
 • 26
 • P. Hưng Đạo
 • 02426
 • 27
 • BCP. Đông Triều
 • 02450
 • 28
 • BC. Mạo Khê
 • 02451
 • 29
 • BC. Tràng Bạch
 • 02452

Theo: Tham Khảo

Nguồn: Inxpress

*
*

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Scroll Top