Mã bưu điện Tây Ninh – Zip/Postal Code các bưu cục Tây Ninh

09:24 Chiều - 11/06/2019
0 Bình luận
966
bởi An Bùi

Mã bưu chính ​tỉnh Tây Ninh gồm ​05 chữ số, trong đó:​

 • Hai ký tự đầu tiên xác định tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 • Ba hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương.
 • Năm ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia.

>> Xem ngay: Mã bưu chính (Zip code, Zip Postal code) 63 tỉnh thành Việt Nam

STT
Đối tượng gán mã
Mã bưu chính
 • 1
 • BC. Trung tâm tỉnh Tây Ninh
 • 80000
 • 2
 • Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy
 • 80001
 • 3
 • Ban Tổ chức tỉnh ủy
 • 80002
 • 4
 • Ban Tuyên giáo tỉnh ủy
 • 80003
 • 5
 • Ban Dân vận tỉnh ủy
 • 80004
 • 6
 • Ban Nội chính tỉnh ủy
 • 80005
 • 7
 • Đảng ủy khối cơ quan
 • 80009
 • 8
 • Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy
 • 80010
 • 9
 • Đảng ủy khối doanh nghiệp
 • 80011
 • 10
 • Báo Tây Ninh
 • 80016
 • 11
 • Hội đồng nhân dân
 • 80021
 • 12
 • Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội
 • 80030
 • 13
 • Tòa án nhân dân tỉnh
 • 80035
 • 14
 • Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh
 • 80036
 • 15
 • Ủy ban nhân dân và VP UBND
 • 80040
 • 16
 • Sở Công Thương
 • 80041
 • 17
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • 80042
 • 18
 • Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
 • 80043
 • 19
 • Sở Ngoại vụ
 • 80044
 • 20
 • Sở Tài chính
 • 80045
 • 21
 • Sở Thông tin và Truyền thông
 • 80046
 • 22
 • Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
 • 80047
 • 23
 • Công an tỉnh
 • 80049
 • 24
 • Sở Nội vụ
 • 80051
 • 25
 • Sở Tư pháp
 • 80052
 • 26
 • Sở Giáo dục và Đào tạo
 • 80053
 • 27
 • Sở Giao thông vận tải
 • 80054
 • 28
 • Sở Khoa học và Công nghệ
 • 80055
 • 29
 • Sở Nông nghiệp và PTNT
 • 80056
 • 30
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • 80057
 • 31
 • Sở Xây dựng
 • 80058
 • 32
 • Sở Y tế
 • 80060
 • 33
 • Bộ chỉ huy Quân sự
 • 80061
 • 34
 • Ban Dân tộc
 • 80062
 • 35
 • Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh
 • 80063
 • 36
 • Thanh tra tỉnh
 • 80064
 • 37
 • Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh
 • 80067
 • 38
 • Bảo hiểm xã hội tỉnh
 • 80070
 • 39
 • Cục Thuế
 • 80078
 • 40
 • Cục Hải quan
 • 80079
 • 41
 • Cục Thống kê
 • 80080
 • 42
 • Kho bạc Nhà nước tỉnh
 • 80081
 • 43
 • Liên hiệp các Hội KH&KT
 • 80085
 • 44
 • Liên hiệp các tổ chức hữu nghị
 • 80086
 • 45
 • Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật
 • 80087
 • 46
 • Liên đoàn Lao động tỉnh
 • 80088
 • 47
 • Hội Nông dân tỉnh
 • 80089
 • 48
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh
 • 80090
 • 49
 • Tỉnh Đoàn
 • 80091
 • 50
 • Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
 • 80092
 • 51
 • Hội Cựu chiến binh tỉnh
 • 80093
 • I.
 • THÀNH PHỐ TÂY NINH
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm thành phố Tây Ninh
 • 80100
 • 2
 • Thành ủy
 • 80101
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 80102
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 80103
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 80104
 • 6
 • P. 1
 • 80106
 • 7
 • P. 2
 • 80107
 • 8
 • P. 3
 • 80108
 • 9
 • P. 4
 • 80109
 • 10
 • P. Hiệp Ninh
 • 80110
 • 11
 • P. Ninh Thạnh
 • 80111
 • 12
 • P. Ninh Sơn
 • 80112
 • 13
 • X. Thạnh Tân
 • 80113
 • 14
 • X. Tân Bình
 • 80114
 • 15
 • X. Bình Minh
 • 80115
 • 16
 • BCP. Tây Ninh
 • 80150
 • 17
 • BC. KHL Tây Ninh
 • 80151
 • 18
 • BC. Phường 1
 • 80152
 • 19
 • BC. Hiệp Ninh
 • 80153
 • 20
 • BC. Cửa số 2
 • 80154
 • 21
 • BC. Ninh Sơn
 • 80155
 • 22
 • BĐVHX Thạnh Tân 1
 • 80157
 • 23
 • BC. Hệ 1 Tây Ninh
 • 80199
 • II.
 • HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU
 •  
 • 1
 • BC. TT huyện Dương Minh Châu
 • 80200
 • 2
 • Huyện ủy
 • 80201
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 80202
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 80203
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 80204
 • 6
 • TT. Dương Minh Châu
 • 80206
 • 7
 • X. Phan
 • 80207
 • 8
 • X. Bàu Năng
 • 80208
 • 9
 • X. Chà Là
 • 80209
 • 10
 • X. Cầu Khởi
 • 80210
 • 11
 • X. Truông Mít
 • 80211
 • 12
 • X. Lộc Ninh
 • 80212
 • 13
 • X. Bến Củi
 • 80213
 • 14
 • X. Phước Minh
 • 80214
 • 15
 • X. Phước Ninh
 • 80215
 • 16
 • X. Suối Đá
 • 80216
 • 17
 • BCP. Dương Minh Châu
 • 80250
 • 18
 • BC. Bàu Năng
 • 80251
 • 19
 • BĐVHX Phước Minh 1
 • 80252
 • 20
 • BĐVHX Suối Đá 1
 • 80253
 • III.
 • HUYỆN TÂN CHÂU
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Tân Châu
 • 80300
 • 2
 • Huyện ủy
 • 80301
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 80302
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 80303
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 80304
 • 6
 • TT. Tân Châu
 • 80306
 • 7
 • X. Suối Dây
 • 80307
 • 8
 • X. Tân Thành
 • 80308
 • 9
 • X. Tân Hoà
 • 80309
 • 10
 • X. Suối Ngô
 • 80310
 • 11
 • X. Tân Đông
 • 80311
 • 12
 • X. Tân Hà
 • 80312
 • 13
 • X. Tân Hội
 • 80313
 • 14
 • X. Tân Hiệp
 • 80314
 • 15
 • X. Thạnh Đông
 • 80315
 • 16
 • X. Tân Phú
 • 80316
 • 17
 • X. Tân Hưng
 • 80317
 • 18
 • BCP. Tân Châu
 • 80350
 • 19
 • BC. Tân Đông
 • 80351
 • IV.
 • HUYỆN TÂN BIÊN
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Tân Biên
 • 80400
 • 2
 • Huyện ủy
 • 80401
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 80402
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 80403
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 80404
 • 6
 • TT. Tân Biên
 • 80406
 • 7
 • X. Thạnh Bình
 • 80407
 • 8
 • X. Thạnh Bắc
 • 80408
 • 9
 • X. Tân Lập
 • 80409
 • 10
 • X. Tân Bình
 • 80410
 • 11
 • X. Thạnh Tây
 • 80411
 • 12
 • X. Hoà Hiệp
 • 80412
 • 13
 • X. Tân Phong
 • 80413
 • 14
 • X. Mỏ Công
 • 80414
 • 15
 • X. Trà Vong
 • 80415
 • 16
 • BCP. Tân Biên
 • 80450
 • 17
 • BC. Tân Lập
 • 80451
 • 18
 • BC. Mỏ Công
 • 80452
 • V.
 • HUYỆN CHÂU THÀNH
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Châu Thành
 • 80500
 • 2
 • Huyện ủy
 • 80501
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 80502
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 80503
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 80504
 • 6
 • TT. Châu Thành
 • 80506
 • 7
 • X. Đồng Khởi
 • 80507
 • 8
 • X. Thái Bình
 • 80508
 • 9
 • X. Hảo Đước
 • 80509
 • 10
 • X. An Cơ
 • 80510
 • 11
 • X. Phước Vinh
 • 80511
 • 12
 • X. Biên Giới
 • 80512
 • 13
 • X. Hoà Thạnh
 • 80513
 • 14
 • X. Hoà Hội
 • 80514
 • 15
 • X. Trí Bình
 • 80515
 • 16
 • X. Thành Long
 • 80516
 • 17
 • X. Ninh Điền
 • 80517
 • 18
 • X. Long Vĩnh
 • 80518
 • 19
 • X. Thanh Điền
 • 80519
 • 20
 • X. An Bình
 • 80520
 • 21
 • BCP. Châu Thành
 • 80550
 • 22
 • BC. Thái Bình
 • 80551
 • 23
 • BC. Thành Long
 • 80552
 • VI.
 • HUYỆN HÒA THÀNH
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Hòa Thành
 • 80600
 • 2
 • Huyện ủy
 • 80601
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 80602
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 80603
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 80604
 • 6
 • TT. Hoà Thành
 • 80606
 • 7
 • X. Long Thành Bắc
 • 80607
 • 8
 • X. Hiệp Tân
 • 80608
 • 9
 • X. Long Thành Trung
 • 80609
 • 10
 • X. Long Thành Nam
 • 80610
 • 11
 • X. Trường Tây
 • 80611
 • 12
 • X. Trường Đông
 • 80612
 • 13
 • X. Trường Hoà
 • 80613
 • 14
 • BCP. Hòa Thành
 • 80650
 • 15
 • BC. Mít Một
 • 80651
 • 16
 • BĐVHX Hiệp Tân 1
 • 80652
 • 17
 • BĐVHX Long Thành Nam 1
 • 80653
 • 18
 • BĐVHX Long Thành Nam 2
 • 80654
 • VII.
 • HUYỆN GÒ DẦU
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Gò Dầu
 • 80700
 • 2
 • Huyện ủy
 • 80701
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 80702
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 80703
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 80704
 • 6
 • TT. Gò Dầu
 • 80706
 • 7
 • X. Thanh Phước
 • 80707
 • 8
 • X. Phước Thạnh
 • 80708
 • 9
 • X. Phước Đông
 • 80709
 • 10
 • X. Bàu Đồn
 • 80710
 • 11
 • X. Hiệp Thạnh
 • 80711
 • 12
 • X. Thạnh Đức
 • 80712
 • 13
 • X. Cẩm Giang
 • 80713
 • 14
 • X. Phước Trạch
 • 80714
 • 15
 • BCP. Gò Dầu
 • 80750
 • 16
 • BĐVHX Thanh Phước 1
 • 80751
 • 17
 • BĐVHX Phước Đông 1
 • 80752
 • 18
 • BĐVHX Bàu Đồn 1
 • 80753
 • 19
 • BĐVHX Hiệp Thạnh 1
 • 80754
 • 20
 • BĐVHX Cẩm Giang 1
 • 80755
 • VIII.
 • HUYỆN BẾN CẦU
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Bến Cầu
 • 80800
 • 2
 • Huyện ủy
 • 80801
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 80802
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 80803
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 80804
 • 6
 • TT. Bến Cầu
 • 80806
 • 7
 • X. Tiên Thuận
 • 80807
 • 8
 • X. Long Chữ
 • 80808
 • 9
 • X. Long Giang
 • 80809
 • 10
 • X. Long Phước
 • 80810
 • 11
 • X. Long Khánh
 • 80811
 • 12
 • X. Long Thuận
 • 80812
 • 13
 • X. Lợi Thuận
 • 80813
 • 14
 • X. An Thạnh
 • 80814
 • 15
 • BCP. Bến Cầu
 • 80850
 • 16
 • BC. Long Thuận
 • 80851
 • 17
 • BC. Mộc Bài
 • 80852
 • 18
 • BĐVHX Long Phước
 • 80853
 • IX.
 • HUYỆN TRÀNG BẢNG
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Tràng Bảng
 • 80900
 • 2
 • Huyện ủy
 • 80901
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 80902
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 80903
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 80904
 • 6
 • TT. Trảng Bàng
 • 80906
 • 7
 • X. Gia Lộc
 • 80907
 • 8
 • X. Lộc Hưng
 • 80908
 • 9
 • X. Hưng Thuận
 • 80909
 • 10
 • X. Đôn Thuận
 • 80910
 • 11
 • X. Gia Bình
 • 80911
 • 12
 • X. Phước Lưu
 • 80912
 • 13
 • X. Bình Thạnh
 • 80913
 • 14
 • X. Phước Chỉ
 • 80914
 • 15
 • X. An Hoà
 • 80915
 • 16
 • X. An Tịnh
 • 80916
 • 17
 • BCP. Trảng Bàng
 • 80950
 • 18
 • BC. Linh Trung 3
 • 80951
 • 19
 • BC. KCN Trảng Bàng
 • 80952

Theo: Tham Khảo

Nguồn: Inxpress

*
*

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Scroll Top