Mã bưu điện Thanh Hóa – Zip/Postal Code các bưu cục Thanh Hóa

11:25 Chiều - 07/07/2019
0 Bình luận
584
bởi An Bùi

Mã bưu chính ​tỉnh Thanh Hóa gồm ​05 chữ số, trong đó:​

 • Hai ký tự đầu tiên xác định tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 • Ba hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương.
 • Năm ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia.

>> Xem ngay: Mã bưu chính (Zip code, Zip Postal code) 63 tỉnh thành Việt Nam

STT
Đối tượng gán mã
Mã bưu chính
 • 1
 • BC. Trung tâm tỉnh Thanh Hóa
 • 40000
 • 2
 • Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy
 • 40001
 • 3
 • Ban Tổ chức tỉnh ủy
 • 40002
 • 4
 • Ban Tuyên giáo tỉnh ủy
 • 40003
 • 5
 • Ban Dân vận tỉnh ủy
 • 40004
 • 6
 • Ban Nội chính tỉnh ủy
 • 40005
 • 7
 • Đảng ủy khối cơ quan
 • 40009
 • 8
 • Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy
 • 40010
 • 9
 • Đảng ủy khối doanh nghiệp
 • 40011
 • 10
 • Báo Thanh Hóa
 • 40016
 • 11
 • Hội đồng nhân dân
 • 40021
 • 12
 • Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội
 • 40030
 • 13
 • Tòa án nhân dân tỉnh
 • 40035
 • 14
 • Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh
 • 40036
 • 15
 • Kiểm toán nhà nước khu vực XI
 • 40037
 • 16
 • Ủy ban nhân dân và VP UBND
 • 40040
 • 17
 • Sở Công Thương
 • 40041
 • 18
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • 40042
 • 19
 • Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
 • 40043
 • 20
 • Sở Ngoại vụ
 • 40044
 • 21
 • Sở Tài chính
 • 40045
 • 22
 • Sở Thông tin và Truyền thông
 • 40046
 • 23
 • Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
 • 40047
 • 24
 • Công an tỉnh
 • 40049
 • 25
 • Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh
 • 40050
 • 26
 • Sở Nội vụ
 • 40051
 • 27
 • Sở Tư pháp
 • 40052
 • 28
 • Sở Giáo dục và Đào tạo
 • 40053
 • 29
 • Sở Giao thông vận tải
 • 40054
 • 30
 • Sở Khoa học và Công nghệ
 • 40055
 • 31
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • 40056
 • 32
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • 40057
 • 33
 • Sở Xây dựng
 • 40058
 • 34
 • Sở Y tế
 • 40060
 • 35
 • Bộ chỉ huy Quân sự
 • 40061
 • 36
 • Ban Dân tộc
 • 40062
 • 37
 • Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh
 • 40063
 • 38
 • Thanh tra tỉnh
 • 40064
 • 39
 • Trường chính trị tỉnh
 • 40065
 • 40
 • Cơ quan đại diện của TTXVN
 • 40066
 • 41
 • Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh
 • 40067
 • 42
 • Bảo hiểm xã hội tỉnh
 • 40070
 • 43
 • Cục Thuế
 • 40078
 • 44
 • Cục Hải quan
 • 40079
 • 45
 • Cục Thống kê
 • 40080
 • 46
 • Kho bạc Nhà nước tỉnh
 • 40081
 • 47
 • Liên hiệp các Hội KH&KT
 • 40085
 • 48
 • Liên hiệp các tổ chức hữu nghị
 • 40086
 • 49
 • Liên hiệp các Hội VHNT
 • 40087
 • 50
 • Liên đoàn Lao động tỉnh
 • 40088
 • 51
 • Hội Nông dân tỉnh
 • 40089
 • 52
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh
 • 40090
 • 53
 • Tỉnh đoàn
 • 40091
 • 54
 • Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
 • 40092
 • 55
 • Hội Cựu chiến binh tỉnh
 • 40093
 • I.
 • THÀNH PHỐ THANH HÓA
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm thành phố Thanh Hóa
 • 40100
 • 2
 • Thành ủy
 • 40101
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 40102
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 40103
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 40104
 • 6
 • P. Hàm Rồng
 • 40106
 • 7
 • P. Tào Xuyên
 • 40107
 • 8
 • X. Thiệu Dương
 • 40108
 • 9
 • P. Đông Cương
 • 40109
 • 10
 • P. Đông Thọ
 • 40110
 • 11
 • P. Trường Thi
 • 40111
 • 12
 • P. Nam Ngạn
 • 40112
 • 13
 • X. Hoằng Long
 • 40113
 • 14
 • X. Hoằng Anh
 • 40114
 • 15
 • X. Hoằng Lý
 • 40115
 • 16
 • X. Thiệu Khánh
 • 40116
 • 17
 • X. Thiệu Vân
 • 40117
 • 18
 • X. Đông Lĩnh
 • 40118
 • 19
 • P. Phú Sơn
 • 40119
 • 20
 • P. Điện Biên
 • 40120
 • 21
 • P. Ba Đình
 • 40121
 • 22
 • P. Ngọc Trạo
 • 40122
 • 23
 • P. Lam Sơn
 • 40123
 • 24
 • P. Đông Hương
 • 40124
 • 25
 • P. Đông Hải
 • 40125
 • 26
 • X. Hoằng Quang
 • 40126
 • 27
 • X. Hoằng Đại
 • 40127
 • 28
 • X. Quảng Hưng
 • 40128
 • 29
 • P. Đông Sơn
 • 40129
 • 30
 • P. Đông Vệ
 • 40130
 • 31
 • P. Quảng Thắng
 • 40131
 • 32
 • P. Tân Sơn
 • 40132
 • 33
 • X. Đông Tân
 • 40133
 • 34
 • P. An Hoạch
 • 40134
 • 35
 • X. Đông Hưng
 • 40135
 • 36
 • X. Đông Vinh
 • 40136
 • 37
 • X. Quảng Thịnh
 • 40137
 • 38
 • X. Quảng Thành
 • 40138
 • 39
 • X. Quảng Đông
 • 40139
 • 40
 • X. Quảng Phú
 • 40140
 • 41
 • X. Quảng Tâm
 • 40141
 • 42
 • X. Quảng Cát
 • 40142
 • 43
 • BCP. Thanh Hóa 1
 • 40150
 • 44
 • BCP. Thanh Hóa 2
 • 40151
 • 45
 • BCP. Thanh Hóa 3
 • 40152
 • 46
 • BC. Ba Voi
 • 40153
 • 47
 • BC. Cầu Tào
 • 40154
 • 48
 • BC. Chơ Môi
 • 40155
 • 49
 • BC. Đội Cung
 • 40156
 • 50
 • BC. Đông Vệ
 • 40157
 • 51
 • BC. Ga Thanh Hóa
 • 40158
 • 52
 • BC. Hàm Rồng
 • 40159
 • 53
 • BC. Hàng Đồng
 • 40160
 • 54
 • BC. Kinh Doanh Tiếp Thị 1
 • 40161
 • 55
 • BC. Kinh Doanh Tiếp Thị 2
 • 40162
 • 56
 • BC. Lai Thành
 • 40163
 • 57
 • BC. Phú Sơn
 • 40164
 • 58
 • BC. Hệ 1 Thanh Hoá
 • 40199
 • II.
 • THÀNH PHỐ SẦM SƠN
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm thành phố Sầm Sơn
 • 40200
 • 2
 • Thành ủy
 • 40201
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 40202
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 40203
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 40204
 • 6
 • P. Trường Sơn
 • 40206
 • 7
 • P. Bắc Sơn
 • 40207
 • 8
 • P. Trung Sơn
 • 40208
 • 9
 • P. Quảng Cư
 • 40209
 • 10
 • P. Quảng Tiến
 • 40210
 • 11
 • P. Quảng Châu
 • 40211
 • 12
 • P. Quảng Thọ
 • 40212
 • 13
 • P. Quảng Vinh
 • 40213
 • 14
 • X. Quảng Đại
 • 40214
 • 15
 • X. Quảng Hùng
 • 40215
 • 16
 • X. Quảng Minh
 • 40216
 • 17
 • BCP. Sầm Sơn
 • 40250
 • 18
 • BC. Quảng Tiến
 • 40251
 • III.
 • HUYỆN HOẰNG HÓA
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Hoằng Hóa
 • 40300
 • 2
 • Huyện ủy
 • 40301
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 40302
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 40303
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 40304
 • 6
 • TT. Bút Sơn
 • 40306
 • 7
 • X. Hoằng Đạo
 • 40307
 • 8
 • X. Hoằng Ngọc
 • 40308
 • 9
 • X. Hoằng Đông
 • 40309
 • 10
 • X. Hoằng Phụ
 • 40310
 • 11
 • X. Hoằng Thanh
 • 40311
 • 12
 • X. Hoằng Tiến
 • 40312
 • 13
 • X. Hoằng Hải
 • 40313
 • 14
 • X. Hoằng Trường
 • 40314
 • 15
 • X. Hoằng Yến
 • 40315
 • 16
 • X. Hoằng Hà
 • 40316
 • 17
 • X. Hoằng Phúc
 • 40317
 • 18
 • X. Hoằng Đạt
 • 40318
 • 19
 • X. Hoằng Xuyên
 • 40319
 • 20
 • X. Hoằng Đức
 • 40320
 • 21
 • X. Hoằng Khê
 • 40321
 • 22
 • X. Hoằng Quý
 • 40322
 • 23
 • X. Hoằng Sơn
 • 40323
 • 24
 • X. Hoằng Lương
 • 40324
 • 25
 • X. Hoằng Trinh
 • 40325
 • 26
 • X. Hoằng Trung
 • 40326
 • 27
 • X. Hoằng Kim
 • 40327
 • 28
 • X. Hoằng Khánh
 • 40328
 • 29
 • X. Hoằng Xuân
 • 40329
 • 30
 • X. Hoằng Phương
 • 40330
 • 31
 • X. Hoằng Phú
 • 40331
 • 32
 • X. Hoằng Giang
 • 40332
 • 33
 • X. Hoằng Hơp
 • 40333
 • 34
 • X. Hoằng Quỳ
 • 40334
 • 35
 • X. Hoằng Cát
 • 40335
 • 36
 • X. Hoằng Minh
 • 40336
 • 37
 • X. Hoằng Vinh
 • 40337
 • 38
 • X. Hoằng Đồng
 • 40338
 • 39
 • X. Hoằng Thịnh
 • 40339
 • 40
 • X. Hoằng Lộc
 • 40340
 • 41
 • X. Hoằng Thái
 • 40341
 • 42
 • X. Hoằng Thắng
 • 40342
 • 43
 • X. Hoằng Lưu
 • 40343
 • 44
 • X. Hoằng Thành
 • 40344
 • 45
 • X. Hoằng Trạch
 • 40345
 • 46
 • X. Hoằng Phong
 • 40346
 • 47
 • X. Hoằng Tân
 • 40347
 • 48
 • X. Hoằng Châu
 • 40348
 • 49
 • BCP. Hoằng Hóa
 • 40375
 • 50
 • BCP. Chơ Vực
 • 40376
 • 51
 • BC. Hoằng Châu
 • 40377
 • 52
 • BC. Nghĩa Trang
 • 40378
 • IV.
 • HUYỆN HẬU LỘC
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Hậu Lộc
 • 40400
 • 2
 • Huyện ủy
 • 40401
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 40402
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 40403
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 40404
 • 6
 • TT. Hậu Lộc
 • 40406
 • 7
 • X. Xuân Lộc
 • 40407
 • 8
 • X. Hòa Lộc
 • 40408
 • 9
 • X. Hải Lộc
 • 40409
 • 10
 • X. Minh Lộc
 • 40410
 • 11
 • X. Phú Lộc
 • 40411
 • 12
 • X. Thịnh Lộc
 • 40412
 • 13
 • X. Hoa Lộc
 • 40413
 • 14
 • X. Ngư Lộc
 • 40414
 • 15
 • X. Đa Lộc
 • 40415
 • 16
 • X. Hưng Lộc
 • 40416
 • 17
 • X. Liên Lộc
 • 40417
 • 18
 • X. Quang Lộc
 • 40418
 • 19
 • X. Tuy Lộc
 • 40419
 • 20
 • X. Phong Lộc
 • 40420
 • 21
 • X. Cầu Lộc
 • 40421
 • 22
 • X. Thành Lộc
 • 40422
 • 23
 • X. Đồng Lộc
 • 40423
 • 24
 • X. Đại Lộc
 • 40424
 • 25
 • X. Châu Lộc
 • 40425
 • 26
 • X. Triệu Lộc
 • 40426
 • 27
 • X. Tiến Lộc
 • 40427
 • 28
 • X. Lộc Sơn
 • 40428
 • 29
 • X. Lộc Tân
 • 40429
 • 30
 • X. Mỹ Lộc
 • 40430
 • 31
 • X. Văn Lộc
 • 40431
 • 32
 • X. Thuần Lộc
 • 40432
 • 33
 • BCP. Hậu Lộc
 • 40450
 • 34
 • BC. Đại Lộc
 • 40451
 • 35
 • BC. Hoa Lộc
 • 40452
 • 36
 • BC. Minh Lộc
 • 40453
 • V.
 • HUYỆN NGA SƠN
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Nga Sơn
 • 40500
 • 2
 • Huyện ủy
 • 40501
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 40502
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 40503
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 40504
 • 6
 • TT. Nga Sơn
 • 40506
 • 7
 • X. Nga Yên
 • 40507
 • 8
 • X. Nga Hải
 • 40508
 • 9
 • X. Nga Liên
 • 40509
 • 10
 • X. Nga Thành
 • 40510
 • 11
 • X. Nga An
 • 40511
 • 12
 • X. Nga Thái
 • 40512
 • 13
 • X. Nga Phú
 • 40513
 • 14
 • X. Nga Điền
 • 40514
 • 15
 • X. Nga Giáp
 • 40515
 • 16
 • X. Nga Thiện
 • 40516
 • 17
 • X. Nga Trường
 • 40517
 • 18
 • X. Nga Vịnh
 • 40518
 • 19
 • X. Ba Đình
 • 40519
 • 20
 • X. Nga Tiến
 • 40520
 • 21
 • X. Nga Văn
 • 40521
 • 22
 • X. Nga Thắng
 • 40522
 • 23
 • X. Nga Mỹ
 • 40523
 • 24
 • X. Nga Lĩnh
 • 40524
 • 25
 • X. Nga Thạch
 • 40525
 • 26
 • X. Nga Nhân
 • 40526
 • 27
 • X. Nga Bạch
 • 40527
 • 28
 • X. Nga Trung
 • 40528
 • 29
 • X. Nga Hưng
 • 40529
 • 30
 • X. Nga Thanh
 • 40530
 • 31
 • X. Nga Thủy
 • 40531
 • 32
 • X. Nga Tân
 • 40532
 • 33
 • BCP. Nga Sơn
 • 40550
 • 34
 • BC. Hói Đào
 • 40551
 • 35
 • BC. Mai An Tiêm
 • 40552
 • 36
 • BC. Nga Nhân
 • 40553
 • VI.
 • HUYỆN HÀ TRUNG
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Hà Trung
 • 40600
 • 2
 • Huyện ủy
 • 40601
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 40602
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 40603
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 40604
 • 6
 • TT. Hà Trung
 • 40606
 • 7
 • X. Hà Lai
 • 40607
 • 8
 • X. Hà Châu
 • 40608
 • 9
 • X. Hà Vinh
 • 40609
 • 10
 • X. Hà Thanh
 • 40610
 • 11
 • X. Hà Vân
 • 40611
 • 12
 • X. Hà Dương
 • 40612
 • 13
 • X. Hà Yên
 • 40613
 • 14
 • X. Hà Bình
 • 40614
 • 15
 • X. Hà Ninh
 • 40615
 • 16
 • X. Hà Thái
 • 40616
 • 17
 • X. Hà Lâm
 • 40617
 • 18
 • X. Hà Phú
 • 40618
 • 19
 • X. Hà Hải
 • 40619
 • 20
 • X. Hà Ngọc
 • 40620
 • 21
 • X. Hà Phong
 • 40621
 • 22
 • X. Hà Bắc
 • 40622
 • 23
 • X. Hà Long
 • 40623
 • 24
 • X. Hà Giang
 • 40624
 • 25
 • X. Hà Tiến
 • 40625
 • 26
 • X. Hà Tân
 • 40626
 • 27
 • X. Hà Lĩnh
 • 40627
 • 28
 • X. Hà Đông
 • 40628
 • 29
 • X. Hà Sơn
 • 40629
 • 30
 • X. Hà Toại
 • 40630
 • 34
 • BCP. Hà Trung
 • 40650
 • 31
 • BC. Cầu Cừ
 • 40651
 • 32
 • BC. Chơ Gũ
 • 40652
 • 33
 • BC. Đò Lèn
 • 40653
 • VII.
 • THỊ XÃ BỈM SƠN
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm thị xã Bỉm Sơn
 • 40700
 • 2
 • Thị ủy
 • 40701
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 40702
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 40703
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 40704
 • 6
 • P. Ba Đình
 • 40706
 • 7
 • P. Lam Sơn
 • 40707
 • 8
 • P. Đông Sơn
 • 40708
 • 9
 • X. Hà Lan
 • 40709
 • 10
 • X. Quang Trung
 • 40710
 • 11
 • P. Phú Sơn
 • 40711
 • 12
 • P. Ngọc Trạo
 • 40712
 • 13
 • P. Bắc Sơn
 • 40713
 • 14
 • BCP. Bỉm Sơn
 • 40750
 • 15
 • BC. Bắc Sơn
 • 40751
 • 16
 • BC. Lam Sơn
 • 40752
 • VIII.
 • HUYỆN ĐÔNG SƠN
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Đông Sơn
 • 40800
 • 2
 • Huyện ủy
 • 40801
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 40802
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 40803
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 40804
 • 6
 • TT. Rừng Thông
 • 40806
 • 7
 • X. Đông Tiến
 • 40807
 • 8
 • X. Đông Thanh
 • 40808
 • 9
 • X. Đông Khê
 • 40809
 • 10
 • X. Đông Hoàng
 • 40810
 • 11
 • X. Đông Ninh
 • 40811
 • 12
 • X. Đông Anh
 • 40812
 • 13
 • X. Đông Minh
 • 40813
 • 14
 • X. Đông Thịnh
 • 40814
 • 15
 • X. Đông Hòa
 • 40815
 • 16
 • X. Đông Yên
 • 40816
 • 17
 • X. Đông Văn
 • 40817
 • 18
 • X. Đông Phú
 • 40818
 • 19
 • X. Đông Quang
 • 40819
 • 20
 • X. Đông Nam
 • 40820
 • 21
 • BCP. Đông Sơn
 • 40850
 • IX.
 • HUYỆN THIỆU HÓA
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Thiệu Hóa
 • 40900
 • 2
 • Huyện ủy
 • 40901
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 40902
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 40903
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 40904
 • 6
 • TT. Vạn Hà
 • 40906
 • 7
 • X. Thiệu Nguyên
 • 40907
 • 8
 • X. Thiệu Tân
 • 40908
 • 9
 • X. Thiệu Hơp
 • 40909
 • 10
 • X. Thiệu Thịnh
 • 40910
 • 11
 • X. Thiệu Quang
 • 40911
 • 12
 • X. Thiệu Duy
 • 40912
 • 13
 • X. Thiệu Giang
 • 40913
 • 14
 • X. Thiệu Long
 • 40914
 • 15
 • X. Thiệu Phú
 • 40915
 • 16
 • X. Thiệu Phúc
 • 40916
 • 17
 • X. Thiệu Công
 • 40917
 • 18
 • X. Thiệu Thành
 • 40918
 • 19
 • X. Thiệu Ngọc
 • 40919
 • 20
 • X. Thiệu Vũ
 • 40920
 • 21
 • X. Thiệu Tiến
 • 40921
 • 22
 • X. Thiệu Toán
 • 40922
 • 23
 • X. Thiệu Minh
 • 40923
 • 24
 • X. Thiệu Chính
 • 40924
 • 25
 • X. Thiệu Hòa
 • 40925
 • 26
 • X. Thiệu Tâm
 • 40926
 • 27
 • X. Thiệu Viên
 • 40927
 • 28
 • X. Thiệu Vận
 • 40928
 • 29
 • X. Thiệu Đô
 • 40929
 • 30
 • X. Thiệu Lý
 • 40930
 • 31
 • X. Thiệu Trung
 • 40931
 • 32
 • X. Thiệu Châu
 • 40932
 • 33
 • X. Thiệu Giao
 • 40933
 • 34
 • BCP. Thiệu Hóa
 • 40950
 • 35
 • BC. Ba Chè
 • 40951
 • X.
 • HUYỆN YÊN ĐỊNH
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Yên Định
 • 41000
 • 2
 • Huyện ủy
 • 41001
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 41002
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 41003
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 41004
 • 6
 • TT. Quán Lào
 • 41006
 • 7
 • X. Định Long
 • 41007
 • 8
 • X. Định Hưng
 • 41008
 • 9
 • X. Định Tân
 • 41009
 • 10
 • X. Định Hải
 • 41010
 • 11
 • X. Định Liên
 • 41011
 • 12
 • X. Định Tăng
 • 41012
 • 13
 • X. Định Tường
 • 41013
 • 14
 • X. Định Bình
 • 41014
 • 15
 • X. Định Hòa
 • 41015
 • 16
 • X. Định Tiến
 • 41016
 • 17
 • X. Định Thành
 • 41017
 • 18
 • X. Định Công
 • 41018
 • 19
 • X. Yên Thái
 • 41019
 • 20
 • X. yên Ninh
 • 41020
 • 21
 • X. Yên Lạc
 • 41021
 • 22
 • X. Yên Thịnh
 • 41022
 • 23
 • X. Yên Hùng
 • 41023
 • 24
 • X. Yên Phong
 • 41024
 • 25
 • X. Yên Trường
 • 41025
 • 26
 • X. Yên Bái
 • 41026
 • 27
 • X. Yên Phú
 • 41027
 • 28
 • X. Yên Giang
 • 41028
 • 29
 • X. Yên Tâm
 • 41029
 • 30
 • X. Yên Trung
 • 41030
 • 31
 • X. Yên Thọ
 • 41031
 • 32
 • X. Quý Lộc
 • 41032
 • 33
 • X. Yên Lâm
 • 41033
 • 34
 • TT. Thống Nhất
 • 41034
 • 35
 • BCP. Yên Định
 • 41050
 • 36
 • BC. Kiểu
 • 41051
 • 37
 • BC. Thống Nhất
 • 41052
 • XI.
 • HUYỆN VĨNH LỘC
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Vĩnh Lộc
 • 41100
 • 2
 • Huyện ủy
 • 41101
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 41102
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 41103
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 41104
 • 6
 • TT. Vĩnh Lộc
 • 41106
 • 7
 • X. Vĩnh Phúc
 • 41107
 • 8
 • X. Vĩnh Hưng
 • 41108
 • 9
 • X. Vĩnh Long
 • 41109
 • 10
 • X. Vĩnh Quang
 • 41110
 • 11
 • X. Vĩnh Yên
 • 41111
 • 12
 • X. Vĩnh Tiến
 • 41112
 • 13
 • X. Vĩnh Thành
 • 41113
 • 14
 • X. Vĩnh Ninh
 • 41114
 • 15
 • X. Vĩnh Khang
 • 41115
 • 16
 • X. Vĩnh Hòa
 • 41116
 • 17
 • X. Vĩnh Hùng
 • 41117
 • 18
 • X. Vĩnh Tân
 • 41118
 • 19
 • X. Vĩnh Thịnh
 • 41119
 • 20
 • X. Vĩnh Minh
 • 41120
 • 21
 • X. Vĩnh An
 • 41121
 • 23
 • BCP. Vĩnh Lộc
 • 41150
 • 22
 • BC. Bồng Trung
 • 41151
 • XII.
 • HUYỆN THẠCH THÀNH
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Thạch Thành
 • 41200
 • 2
 • Huyện ủy
 • 41201
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 41202
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 41203
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 41204
 • 6
 • TT. Kim Tân
 • 41206
 • 7
 • TT. Vân Du
 • 41207
 • 8
 • X. Thành Vân
 • 41208
 • 9
 • X. Thành Tân
 • 41209
 • 10
 • X. Thành Trực
 • 41210
 • 11
 • X. Thành Công
 • 41211
 • 12
 • X. Thành Minh
 • 41212
 • 13
 • X. Thành Vinh
 • 41213
 • 14
 • X. Thành Yên
 • 41214
 • 15
 • X. Thành Mỹ
 • 41215
 • 16
 • X. Thạch Lâm
 • 41216
 • 17
 • X. Thạch Tương
 • 41217
 • 18
 • X. Thạch Quảng
 • 41218
 • 19
 • X. Thạch Cẩm
 • 41219
 • 20
 • X. Thạch Sơn
 • 41220
 • 21
 • X. Thạch Bình
 • 41221
 • 22
 • X. Thạch Định
 • 41222
 • 23
 • X. Thạch Đồng
 • 41223
 • 24
 • X. Thạch Long
 • 41224
 • 25
 • X. Thành Hưng
 • 41225
 • 26
 • X. Thành Kim
 • 41226
 • 27
 • X. Thạch Tân
 • 41227
 • 28
 • X. Thành Tiến
 • 41228
 • 29
 • X. ThànhThọ
 • 41229
 • 30
 • X. Thành Tâm
 • 41230
 • 31
 • X. Thành An
 • 41231
 • 32
 • X. Thành Long
 • 41232
 • 33
 • X. Ngọc Trạo
 • 41233
 • 34
 • BCP. Thạch Thành
 • 41250
 • 35
 • BC. Thạch Quảng
 • 41251
 • 36
 • BC. Vân Du
 • 41252
 • XIII.
 • HUYỆN CẨM THỦY
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Cẩm Thủy
 • 41300
 • 2
 • Huyện ủy
 • 41301
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 41302
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 41303
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 41304
 • 6
 • TT. Cẩm Thủy
 • 41306
 • 7
 • X. Cẩm Phong
 • 41307
 • 8
 • X. Cẩm Giang
 • 41308
 • 9
 • X. Cẩm Tú
 • 41309
 • 10
 • X. Cẩm Quý
 • 41310
 • 11
 • X. Cẩm Lương
 • 41311
 • 12
 • X. Cẩm Thành
 • 41312
 • 13
 • X. Cẩm Liên
 • 41313
 • 14
 • X. Cẩm Thạch
 • 41314
 • 15
 • X. Cẩm Bình
 • 41315
 • 16
 • X. Cẩm Châu
 • 41316
 • 17
 • X. Cẩm Sơn
 • 41317
 • 18
 • X. Cẩm Ngọc
 • 41318
 • 19
 • X. Cẩm Long
 • 41319
 • 20
 • X. Phúc Do
 • 41320
 • 21
 • X. Cẩm Yên
 • 41321
 • 22
 • X. Cẩm Tâm
 • 41322
 • 23
 • X. Cẩm Tân
 • 41323
 • 24
 • X. Cẩm Phú
 • 41324
 • 25
 • X. Cẩm Vân
 • 41325
 • 26
 • BCP. Cẩm Thủy
 • 41350
 • 27
 • BC. Phố Vạc
 • 41351
 • 28
 • BC. Phúc Do
 • 41352
 • XIV.
 • HUYỆN BÁ THƯỚC
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Bá Thước
 • 41400
 • 2
 • Huyện ủy
 • 41401
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 41402
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 41403
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 41404
 • 6
 • TT. Bá Thước
 • 41406
 • 7
 • X. Lương Ngoại
 • 41407
 • 8
 • X. Lương Nội
 • 41408
 • 9
 • X. Hạ Trung
 • 41409
 • 10
 • X. Tân Lập
 • 41410
 • 11
 • X. Ban Công
 • 41411
 • 12
 • X. Cổ Lũng
 • 41412
 • 13
 • X. Lũng Cao
 • 41413
 • 14
 • X. Thành Sơn
 • 41414
 • 15
 • X. Lũng Niêm
 • 41415
 • 16
 • X. Thành Lâm
 • 41416
 • 17
 • X. Lâm Sa
 • 41417
 • 18
 • X. Ái Thương
 • 41418
 • 19
 • X. Điền Lư
 • 41419
 • 20
 • X. Lương Trung
 • 41420
 • 21
 • X. Điền Trung
 • 41421
 • 22
 • X. Điền Hạ
 • 41422
 • 23
 • X. Điền Thương
 • 41423
 • 24
 • X. Điền Quang
 • 41424
 • 25
 • X. Thiết Ống
 • 41425
 • 26
 • X. Thiết Kế
 • 41426
 • 27
 • X. Kỳ Tân
 • 41427
 • 28
 • X. Văn Nho
 • 41428
 • 29
 • BCP. Bá Thước
 • 41450
 • 30
 • BC. Điền Lư
 • 41451
 • 31
 • BC. Đồng Tâm
 • 41452
 • XV.
 • HUYỆN TRIỆU SƠN
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Triệu Sơn
 • 41500
 • 2
 • Huyện ủy
 • 41501
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 41502
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 41503
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 41504
 • 6
 • TT. Triệu Sơn
 • 41506
 • 7
 • X. Minh Châu
 • 41507
 • 8
 • X. Dân Lý
 • 41508
 • 9
 • X. Minh Dân
 • 41509
 • 10
 • X. Dân Quyền
 • 41510
 • 11
 • X. Dân Lực
 • 41511
 • 12
 • X. Thọ Thế
 • 41512
 • 13
 • X. Thọ Phú
 • 41513
 • 14
 • X. Thọ Vực
 • 41514
 • 15
 • X. Xuân Thịnh
 • 41515
 • 16
 • X. Xuân Lộc
 • 41516
 • 17
 • X. Thọ Dân
 • 41517
 • 18
 • X. Xuân Thọ
 • 41518
 • 19
 • X. Thọ Ngọc
 • 41519
 • 20
 • X. Thọ Cường
 • 41520
 • 21
 • X. Thọ Sơn
 • 41521
 • 22
 • X. Thọ Tiến
 • 41522
 • 23
 • X. Bình Sơn
 • 41523
 • 24
 • X. Thọ Bình
 • 41524
 • 25
 • X. Hơp Lý
 • 41525
 • 26
 • X. Hơp Tiến
 • 41526
 • 27
 • X. Triệu Thành
 • 41527
 • 28
 • X. Hơp Thành
 • 41528
 • 29
 • X. Thọ Tân
 • 41529
 • 30
 • X. Hơp Thắng
 • 41530
 • 31
 • X. Minh Sơn
 • 41531
 • 32
 • X. An Nông
 • 41532
 • 33
 • X. Văn Sơn
 • 41533
 • 34
 • X. Nông Trường
 • 41534
 • 35
 • X. Tiến Nông
 • 41535
 • 36
 • X. Thái Hòa
 • 41536
 • 37
 • X. Tân Ninh
 • 41537
 • 38
 • X. Khuyến Nông
 • 41538
 • 39
 • X. Đồng Lơi
 • 41539
 • 40
 • X. Đồng Tiến
 • 41540
 • 41
 • X. Đồng Thắng
 • 41541
 • 42
 • BCP. Triệu Sơn
 • 41550
 • 43
 • BC. Chơ Đà
 • 41551
 • 44
 • BC. Chơ Nưa
 • 41552
 • 45
 • BC. Chơ Sim
 • 41553
 • XVI.
 • HUYỆN THỌ XUÂN
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Thọ Xuân
 • 41600
 • 2
 • Huyện ủy
 • 41601
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 41602
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 41603
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 41604
 • 6
 • TT. Thọ Xuân
 • 41606
 • 7
 • X. Hạnh Phúc
 • 41607
 • 8
 • X. Xuân Thành
 • 41608
 • 9
 • X. Xuân Tân
 • 41609
 • 10
 • X. Xuân Lai
 • 41610
 • 11
 • X. Xuân Yên
 • 41611
 • 12
 • X. Xuân Trường
 • 41612
 • 13
 • X. Xuân Hòa
 • 41613
 • 14
 • X. Thọ Hải
 • 41614
 • 15
 • X. Phú Yên
 • 41615
 • 16
 • X. Xuân Lập
 • 41616
 • 17
 • X. Xuân Minh
 • 41617
 • 18
 • X. Thọ Thắng
 • 41618
 • 19
 • X. Quảng Phú
 • 41619
 • 20
 • X. Xuân Tín
 • 41620
 • 21
 • X. Thọ Lập
 • 41621
 • 22
 • X. Xuân Châu
 • 41622
 • 23
 • X. Thọ Minh
 • 41623
 • 24
 • X. Xuân Thiên
 • 41624
 • 25
 • X. Xuân Lam
 • 41625
 • 26
 • X. Thọ Diên
 • 41626
 • 27
 • X. Thọ Lâm
 • 41627
 • 28
 • TT. Lam Sơn
 • 41628
 • 29
 • TT. Sao Vàng
 • 41629
 • 30
 • X. Thọ Xương
 • 41630
 • 31
 • X. Xuân Bái
 • 41631
 • 32
 • X. Xuân Phú
 • 41632
 • 33
 • X. Xuân Thắng
 • 41633
 • 34
 • X. Xuân Hưng
 • 41634
 • 35
 • X. Xuân Sơn
 • 41635
 • 36
 • X. Xuân Giang
 • 41636
 • 37
 • X. Xuân Quang
 • 41637
 • 38
 • X. Tây Hồ
 • 41638
 • 39
 • X. Nam Giang
 • 41639
 • 40
 • X. Thọ Lộc
 • 41640
 • 41
 • X. Bắc Lương
 • 41641
 • 42
 • X. Thọ Nguyên
 • 41642
 • 43
 • X. Xuân Phong
 • 41643
 • 44
 • X. Xuân Khánh
 • 41644
 • 45
 • X. Thọ Trường
 • 41645
 • 46
 • X. Xuân Vinh
 • 41646
 • 47
 • BCP. Thọ Xuân
 • 41675
 • 48
 • BC. Chơ Sánh
 • 41676
 • 49
 • BC. Mục Sơn
 • 41677
 • 50
 • BC. Sao Vàng
 • 41678
 • 51
 • BC. Tứ Trụ
 • 41679
 • 52
 • BC. Xuân Lai
 • 41680
 • XVII.
 • HUYỆN NGỌC LẶC
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Ngọc Lặc
 • 41700
 • 2
 • Huyện ủy
 • 41701
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 41702
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 41703
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 41704
 • 6
 • TT. Ngọc Lặc
 • 41706
 • 7
 • X. Cao Ngọc
 • 41718
 • 8
 • X. Cao Thịnh
 • 41710
 • 9
 • X. Đồng Thịnh
 • 41713
 • 10
 • X. Kiên Thọ
 • 41727
 • 11
 • X. Lam Sơn
 • 41721
 • 12
 • X. Lộc Thịnh
 • 41711
 • 13
 • X. Minh Sơn
 • 41720
 • 14
 • X. Minh Tiến
 • 41722
 • 15
 • X. Mỹ Tân
 • 41717
 • 16
 • X. Ngọc Khê
 • 41707
 • 17
 • X. Ngọc Liên
 • 41712
 • 18
 • X. Ngọc Sơn
 • 41708
 • 19
 • X. Ngọc Trung
 • 41709
 • 20
 • X. Nguyệt Ấn
 • 41723
 • 21
 • X. Phúc Thịnh
 • 41726
 • 22
 • X. Phùng Giáo
 • 41724
 • 23
 • X. Phùng Minh
 • 41725
 • 24
 • X. Quang Trung
 • 41714
 • 25
 • X. Thạch Lập
 • 41716
 • 26
 • X. Thúy Sơn
 • 41715
 • 27
 • X. Vân Âm
 • 41719
 • 28
 • BCP. Ngọc Lặc
 • 41750
 • 29
 • BC. Phố Xi
 • 41751
 • 30
 • BC. Minh Tiến
 • 41752
 • 31
 • BC. Phố 1
 • 41753
 • XVIII.
 • HUYỆN LANG CHÁNH
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Lang Chánh
 • 41800
 • 2
 • Huyện ủy
 • 41801
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 41802
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 41803
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 41804
 • 6
 • TT. Lang Chánh
 • 41806
 • 7
 • X. Đồng Lương
 • 41807
 • 8
 • X. Quang Hiến
 • 41808
 • 9
 • X. Tân Phúc
 • 41809
 • 10
 • X. Tam Văn
 • 41810
 • 11
 • X. Lâm Phú
 • 41811
 • 12
 • X. Yên Khương
 • 41812
 • 13
 • X. Yên Thắng
 • 41813
 • 14
 • X. Trí Nang
 • 41814
 • 15
 • X. Giao An
 • 41815
 • 16
 • X. Giao Thiện
 • 41816
 • 17
 • BCP. Lang Chánh
 • 41850
 • XIX.
 • HUYỆN QUAN HÓA
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Quan Hóa
 • 41900
 • 2
 • Huyện ủy
 • 41901
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 41902
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 41903
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 41904
 • 6
 • TT. Quan Hóa
 • 41906
 • 7
 • X. Xuân Phú
 • 41907
 • 8
 • X. Phú Nghiêm
 • 41908
 • 9
 • X. Hồi Xuân
 • 41909
 • 10
 • X. Nam Xuân
 • 41910
 • 11
 • X. Nam Động
 • 41911
 • 12
 • X. Thiên Phủ
 • 41912
 • 13
 • X. Hiền Kiệt
 • 41913
 • 14
 • X. Hiền Chung
 • 41914
 • 15
 • X. Nam Tiến
 • 41915
 • 16
 • X. Thanh Xuân
 • 41916
 • 17
 • X. Phú Xuân
 • 41917
 • 18
 • X. Phú Lệ
 • 41918
 • 19
 • X. Phú Sơn
 • 41919
 • 20
 • X. Phú Thanh
 • 41920
 • 21
 • X. Trung Thành
 • 41921
 • 22
 • X. Thành Sơn
 • 41922
 • 23
 • X. Trung Sơn
 • 41923
 • 24
 • BCP. Quan Hóa
 • 41950
 • XX.
 • HUYỆN QUAN SƠN
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Quan Sơn
 • 42000
 • 2
 • Huyện ủy
 • 42001
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 42002
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 42003
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 42004
 • 6
 • TT. Quan Sơn
 • 42006
 • 7
 • X. Trung Thương
 • 42007
 • 8
 • X. Trung Tiến
 • 42008
 • 9
 • X. Trung Hạ
 • 42009
 • 10
 • X. Trung Xuân
 • 42010
 • 11
 • X. Sơn Lư
 • 42011
 • 12
 • X. Tam Lư
 • 42012
 • 13
 • X. Sơn Hà
 • 42013
 • 14
 • X. Tam Thanh
 • 42014
 • 15
 • X. Sơn Điện
 • 42015
 • 16
 • X. Mường Mìn
 • 42016
 • 17
 • X. Na Mèo
 • 42017
 • 18
 • X. Sơn Thủy
 • 42018
 • 19
 • BCP. Quan Sơn
 • 42050
 • 20
 • BC. Na Mèo
 • 42051
 • XXI.
 • HUYỆN MƯỜNG LÁT
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Mường Lát
 • 42100
 • 2
 • Huyện ủy
 • 42101
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 42102
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 42103
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 42104
 • 6
 • TT. Mường Lát
 • 42106
 • 7
 • X. Trung Lý
 • 42107
 • 8
 • X. Mường Lý
 • 42108
 • 9
 • X. Tam Chung
 • 42109
 • 10
 • X. Tén Tằn
 • 42110
 • 11
 • X. Nhi Sơn
 • 42111
 • 12
 • X. Pù Nhi
 • 42112
 • 13
 • X. Quang Chiểu
 • 42113
 • 14
 • X. Mường Chanh
 • 42114
 • 15
 • BCP. Mường Lát
 • 42150
 • XXII.
 • HUYỆN THƯỜNG XUÂN
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Thường Xuân
 • 42200
 • 2
 • Huyện ủy
 • 42201
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 42202
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 42203
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 42204
 • 6
 • TT. Thường Xuân
 • 42206
 • 7
 • X. Xuân Dương
 • 42207
 • 8
 • X. Ngọc Phụng
 • 42208
 • 9
 • X. Xuân Cẩm
 • 42209
 • 10
 • X. Lương Sơn
 • 42210
 • 11
 • X. Yên Nhân
 • 42211
 • 12
 • X. Bát Mọt
 • 42212
 • 13
 • X. Vạn Xuân
 • 42213
 • 14
 • X. Thọ Thanh
 • 42214
 • 15
 • X. Xuân Cao
 • 42215
 • 16
 • X. Xuân Lẹ
 • 42216
 • 17
 • X. Xuân Chinh
 • 42217
 • 18
 • X. Xuân Lộc
 • 42218
 • 19
 • X. Luận Khê
 • 42219
 • 20
 • X. Luận Thành
 • 42220
 • 21
 • X. Tân Thành
 • 42221
 • 22
 • X. Xuân Thắng
 • 42222
 • 23
 • BCP. Thường Xuân
 • 42250
 • 24
 • BC. Cưa Đặt
 • 42251
 • XXIII.
 • HUYỆN NÔNG CỐNG
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Nông Cống
 • 42300
 • 2
 • Huyện ủy
 • 42301
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 42302
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 42303
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 42304
 • 6
 • TT. Nông Cống
 • 42306
 • 7
 • X. Vạn Thiện
 • 42307
 • 8
 • X. Trường Minh
 • 42308
 • 9
 • X. Trường Trung
 • 42309
 • 10
 • X. Minh Khôi
 • 42310
 • 11
 • X. Minh Nghĩa
 • 42311
 • 12
 • X. Vạn Hòa
 • 42312
 • 13
 • X. Tế Lơi
 • 42313
 • 14
 • X. Tế Nông
 • 42314
 • 15
 • X. Tế Tân
 • 42315
 • 16
 • X. Trung Ý
 • 42316
 • 17
 • X. Hoàng Giang
 • 42317
 • 18
 • X. Hoàng Sơn
 • 42318
 • 19
 • X. Tân Phúc
 • 42319
 • 20
 • X. Tân Thọ
 • 42320
 • 21
 • X. Tân Khang
 • 42321
 • 22
 • X. Trung Thành
 • 42322
 • 23
 • X. Tế Thắng
 • 42323
 • 24
 • X. Trung Chính
 • 42324
 • 25
 • X. Vạn Thắng
 • 42325
 • 26
 • X. Thăng Long
 • 42326
 • 27
 • X. Thăng Thọ
 • 42327
 • 28
 • X. Thăng Bình
 • 42328
 • 29
 • X. Trường Sơn
 • 42329
 • 30
 • X. Trường Giang
 • 42330
 • 31
 • X. Tương Văn
 • 42331
 • 32
 • X. Tương Lĩnh
 • 42332
 • 33
 • X. Tương Sơn
 • 42333
 • 34
 • X. Công Liêm
 • 42334
 • 35
 • X. Công Chính
 • 42335
 • 36
 • X. Công Bình
 • 42336
 • 37
 • X. Yên Mỹ
 • 42337
 • 38
 • BCP. Nông Cống
 • 42350
 • 39
 • BC. Cầu Quan
 • 42351
 • 40
 • BC. Trường Sơn
 • 42352
 • 41
 • BĐVHX Lê Đình Chinh
 • 42353
 • XXIV.
 • HUYỆN NHƯ THANH
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Như Thanh
 • 42400
 • 2
 • Huyện ủy
 • 42401
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 42402
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 42403
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 42404
 • 6
 • TT. Bến Sung
 • 42406
 • 7
 • X. Phú Nhuận
 • 42407
 • 8
 • X. Mậu Lâm
 • 42408
 • 9
 • X. Phương Nghi
 • 42409
 • 10
 • X. Xuân Du
 • 42410
 • 11
 • X. Cán Khê
 • 42411
 • 12
 • X. Xuân Thọ
 • 42412
 • 13
 • X. Xuân Khang
 • 42413
 • 14
 • X. Hải Long
 • 42414
 • 15
 • X. Hải Vân
 • 42415
 • 16
 • X. Xuân Thái
 • 42416
 • 17
 • X. Xuân Phúc
 • 42417
 • 18
 • X. Yên Thọ
 • 42418
 • 19
 • X. Yên Lạc
 • 42419
 • 20
 • X. Phúc Đường
 • 42420
 • 21
 • X. Thanh Tân
 • 42421
 • 22
 • X. Thanh Kỳ
 • 42422
 • 23
 • BCP. Như Thanh
 • 42450
 • 24
 • BĐVHX Thanh Tân 2
 • 42451
 • XXV.
 • HUYỆN NHƯ XUÂN
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Như Xuân
 • 42500
 • 2
 • Huyện ủy
 • 42501
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 42502
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 42503
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 42504
 • 6
 • TT. Yên Cát
 • 42506
 • 7
 • X. Tân Bình
 • 42507
 • 8
 • X. Yên Lễ
 • 42508
 • 9
 • X. Thương Ninh
 • 42509
 • 10
 • X. Cát Tân
 • 42510
 • 11
 • X. Hóa Quỳ
 • 42511
 • 12
 • X. Cát Vân
 • 42512
 • 13
 • X. Thanh Xuân
 • 42513
 • 14
 • X. Thanh Sơn
 • 42514
 • 15
 • X. Thanh Quân
 • 42515
 • 16
 • X. Thanh Phong
 • 42516
 • 17
 • X. Thanh Lâm
 • 42517
 • 18
 • X. Thanh Hòa
 • 42518
 • 19
 • X. Xuân Quỳ
 • 42519
 • 20
 • X. Bình Lương
 • 42520
 • 21
 • X. Xuân Hòa
 • 42521
 • 22
 • X. Xuân Bình
 • 42522
 • 23
 • X. Bãi Trành
 • 42523
 • 24
 • BCP. Như Xuân
 • 42550
 • XXVI.
 • HUYỆN QUẢNG XƯƠNG
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Quảng Xương
 • 42600
 • 2
 • Huyện ủy
 • 42601
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 42602
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 42603
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 42604
 • 6
 • TT. Quảng Xương
 • 42606
 • 7
 • X. Quảng Đức
 • 42607
 • 8
 • X. Quảng Giao
 • 42608
 • 9
 • X. Quảng Định
 • 42609
 • 10
 • X. Quảng Tân
 • 42610
 • 11
 • X. Quảng Trạch
 • 42611
 • 12
 • X. Quảng Phong
 • 42612
 • 13
 • X. Quảng Hòa
 • 42613
 • 14
 • X. Quảng Yên
 • 42614
 • 15
 • X. Quảng Long
 • 42615
 • 16
 • X. Quảng Hơp
 • 42616
 • 17
 • X. Quảng Ninh
 • 42617
 • 18
 • X. Quảng Nhân
 • 42618
 • 19
 • X. Quảng Hải
 • 42619
 • 20
 • X. Quảng Lưu
 • 42620
 • 21
 • X. Quảng Bình
 • 42621
 • 22
 • X. Quảng Văn
 • 42622
 • 23
 • X. Quảng Ngọc
 • 42623
 • 24
 • X. Quảng Phúc
 • 42624
 • 25
 • X. Quảng Vọng
 • 42625
 • 26
 • X. Quảng Trường
 • 42626
 • 27
 • X. Quảng Lĩnh
 • 42627
 • 28
 • X. Quảng Lộc
 • 42628
 • 29
 • X. Quảng Thái
 • 42629
 • 30
 • X. Quảng Lơi
 • 42630
 • 31
 • X. Quảng Khê
 • 42631
 • 32
 • X. Quảng Thạch
 • 42632
 • 33
 • X. Quảng Chính
 • 42633
 • 34
 • X. Quảng Trung
 • 42634
 • 35
 • X. Quảng Nham
 • 42635
 • 36
 • BCP. Quảng Xương
 • 42650
 • 37
 • BC. Chơ Ghép
 • 42651
 • 38
 • BC. Vân Trinh
 • 42652
 • XXVII.
 • HUYỆN TĨNH GIA
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Tĩnh Gia
 • 42700
 • 2
 • Huyện ủy
 • 42701
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 42702
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 42703
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 42704
 • 6
 • TT. Tĩnh Gia
 • 42706
 • 7
 • X. Hải Hòa
 • 42707
 • 8
 • X. Ninh Hải
 • 42708
 • 9
 • X. Hải Nhân
 • 42709
 • 10
 • X. Định Hải
 • 42710
 • 11
 • X. Hải Lĩnh
 • 42711
 • 12
 • X. Tân Dân
 • 42712
 • 13
 • X. Hải An
 • 42713
 • 14
 • X. Triêu Dương
 • 42714
 • 15
 • X. Hải Ninh
 • 42715
 • 16
 • X. Hải Châu
 • 42716
 • 17
 • X. Thanh Thủy
 • 42717
 • 18
 • X. Thanh Sơn
 • 42718
 • 19
 • X. Ngọc Lĩnh
 • 42719
 • 20
 • X. Anh Sơn
 • 42720
 • 21
 • X. Hùng Sơn
 • 42721
 • 22
 • X. Các Sơn
 • 42722
 • 23
 • X. Phú Sơn
 • 42723
 • 24
 • X. Nguyên Bình
 • 42724
 • 25
 • X. Bình Minh
 • 42725
 • 26
 • X. Hải Thanh
 • 42726
 • 27
 • X. Hải Bình
 • 42727
 • 28
 • X. Xuân Lâm
 • 42728
 • 29
 • X. Phú Lâm
 • 42729
 • 30
 • X. Trúc Lâm
 • 42730
 • 31
 • X. Tùng Lâm
 • 42731
 • 32
 • X. Tân Trường
 • 42732
 • 33
 • X. Mai Lâm
 • 42733
 • 34
 • X. Tĩnh Hải
 • 42734
 • 35
 • X. Hải Yến
 • 42735
 • 36
 • X. Trường Lâm
 • 42736
 • 37
 • X. Hải Thương
 • 42737
 • 38
 • X. Hải Hà
 • 42738
 • 39
 • X. Nghi Sơn
 • 42739
 • 43
 • BCP. Tĩnh Gia
 • 42750
 • 40
 • BC. Chơ Kho
 • 42751
 • 41
 • BC. Mai Lâm
 • 42752
 • 42
 • BC. Nghi Sơn
 • 42753

Theo: Tham Khảo

Nguồn: Inxpress

*
*

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Scroll Top