Mã bưu điện Tiền Giang – Zip/Postal Code các bưu cục Tiền Giang

10:47 Chiều - 17/06/2019
0 Bình luận
875
bởi An Bùi

Mã bưu chính ​tỉnh Tiền Giang gồm ​05 chữ số, trong đó:​

 • Hai ký tự đầu tiên xác định tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 • Ba hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương.
 • Năm ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia.

>> Xem ngay: Mã bưu chính (Zip code, Zip Postal code) 63 tỉnh thành Việt Nam

STT
Đối tượng gán mã
Mã bưu chính
 • 1
 • BC. Trung tâm tỉnh Tiền Giang
 • 84000
 • 2
 • Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy
 • 84001
 • 3
 • Ban Tổ chức tỉnh ủy
 • 84002
 • 4
 • Ban Tuyên giáo tỉnh ủy
 • 84003
 • 5
 • Ban Dân vận tỉnh ủy
 • 84004
 • 6
 • Ban Nội chính tỉnh ủy
 • 84005
 • 7
 • Đảng ủy khối cơ quan
 • 84009
 • 8
 • Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy
 • 84010
 • 9
 • Đảng ủy khối doanh nghiệp
 • 84011
 • 10
 • Báo Ấp Bắc
 • 84016
 • 11
 • Hội đồng nhân dân
 • 84021
 • 12
 • Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội
 • 84030
 • 13
 • Tòa án nhân dân tỉnh
 • 84035
 • 14
 • Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh
 • 84036
 • 15
 • Kiểm toán nhà nước tại khu vực IX
 • 84037
 • 16
 • Ủy ban nhân dân và VP UBND
 • 84040
 • 17
 • Sở Công Thương
 • 84041
 • 18
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • 84042
 • 19
 • Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
 • 84043
 • 20
 • Sở Ngoại vụ
 • 84044
 • 21
 • Sở Tài chính
 • 84045
 • 22
 • Sở Thông tin và Truyền thông
 • 84046
 • 23
 • Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
 • 84047
 • 24
 • Công an tỉnh
 • 84049
 • 25
 • Sở Nội vụ
 • 84051
 • 26
 • Sở Tư pháp
 • 84052
 • 27
 • Sở Giáo dục và Đào tạo
 • 84053
 • 28
 • Sở Giao thông vận tải
 • 84054
 • 29
 • Sở Khoa học và Công nghệ
 • 84055
 • 30
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • 84056
 • 31
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • 84057
 • 32
 • Sở Xây dựng
 • 84058
 • 33
 • Sở Y tế
 • 84060
 • 34
 • Bộ chỉ huy Quân sự
 • 84061
 • 35
 • Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh
 • 84063
 • 36
 • Thanh tra tỉnh
 • 84064
 • 37
 • Trường chính trị tỉnh
 • 84065
 • 38
 • Cơ quan đại diện của TTXVN
 • 84066
 • 39
 • Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh
 • 84067
 • 40
 • Bảo hiểm xã hội tỉnh
 • 84070
 • 41
 • Cục Thuế
 • 84078
 • 42
 • Chi cục Hải quan
 • 84079
 • 43
 • Cục Thống kê
 • 84080
 • 44
 • Kho bạc Nhà nước tỉnh
 • 84081
 • 45
 • Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật
 • 84085
 • 46
 • Liên hiệp các tổ chức hữu nghị
 • 84086
 • 47
 • Hội Văn học nghệ thuật
 • 84087
 • 48
 • Liên đoàn Lao động tỉnh
 • 84088
 • 49
 • Hội Nông dân tỉnh
 • 84089
 • 50
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh
 • 84090
 • 51
 • Tỉnh Đoàn
 • 84091
 • 52
 • Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
 • 84092
 • 53
 • Hội Cựu chiến binh tỉnh
 • 84093
 • I.
 • THÀNH PHỐ MỸ THO
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm thành phố Mỹ Tho
 • 84100
 • 2
 • Thành ủy
 • 84101
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 84102
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 84103
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 84104
 • 6
 • P. 7
 • 84106
 • 7
 • P. 3
 • 84107
 • 8
 • P. 2
 • 84108
 • 9
 • P. 8
 • 84109
 • 10
 • P. 9
 • 84110
 • 11
 • X. Tân Mỹ Chánh
 • 84111
 • 12
 • X. Mỹ Phong
 • 84112
 • 13
 • X. Đạo Thạnh
 • 84113
 • 14
 • P. 4
 • 84114
 • 15
 • P. 5
 • 84115
 • 16
 • P. 10
 • 84116
 • 17
 • X. Phước Thạnh
 • 84117
 • 18
 • X. Trung An
 • 84118
 • 19
 • P. 6
 • 84119
 • 20
 • P. 1
 • 84120
 • 21
 • P. Tân Long
 • 84121
 • 22
 • X. Thới Sơn
 • 84122
 • 23
 • BCP. Mỹ Tho
 • 84150
 • 24
 • BC. Kinh Doanh Tiếp Thị
 • 84151
 • 25
 • BC. Mỹ Tho 2
 • 84152
 • 26
 • BC. Tân Mỹ Chánh
 • 84153
 • 27
 • BC. Yersin
 • 84154
 • 28
 • BC. Trung Lương
 • 84155
 • 29
 • BC. Bình Đức
 • 84156
 • 30
 • BC. Hệ 1 Tiền Giang
 • 84199
 • II.
 • HUYỆN TÂN PHÚ ĐÔNG
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Tân Phú Đông
 • 84200
 • 2
 • Huyện ủy
 • 84201
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 84202
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 84203
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 84204
 • 6
 • X. Phú Thạnh
 • 84206
 • 7
 • X. Phú Đông
 • 84207
 • 8
 • X. Phú Tân
 • 84208
 • 9
 • X. Tân Phú
 • 84209
 • 10
 • X. Tân Thới
 • 84210
 • 11
 • X. Tân Thạnh
 • 84211
 • 12
 • BCP. Tân Phú Đông
 • 84250
 • 13
 • BC. Phú Thạnh
 • 84251
 • 14
 • BC. Phú Đông
 • 84252
 • 15
 • BC. Tân Phú
 • 84253
 • III.
 • THỊ XÃ GÒ CÔNG
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm thị xã Gò Công
 • 84300
 • 2
 • Thị ủy
 • 84301
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 84302
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 84303
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 84304
 • 6
 • P. 2
 • 84306
 • 7
 • P. 3
 • 84307
 • 8
 • X. Long Thuận
 • 84308
 • 9
 • X. Long Hưng
 • 84309
 • 10
 • X. Tân Trung
 • 84310
 • 11
 • X. Bình Đông
 • 84311
 • 12
 • X. Bình Xuân
 • 84312
 • 13
 • X. Long Chánh
 • 84313
 • 14
 • P. 4
 • 84314
 • 15
 • P. 1
 • 84315
 • 16
 • P. 5
 • 84316
 • 17
 • X. Long Hòa
 • 84317
 • 18
 • BCP. Gò Công
 • 84325
 • IV.
 • HUYỆN GÒ CÔNG ĐÔNG
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Gò Công Đông
 • 84350
 • 2
 • Huyện ủy
 • 84351
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 84352
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 84353
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 84354
 • 6
 • TT. Tân Hòa
 • 84356
 • 7
 • X. Tăng Hoà
 • 84357
 • 8
 • X. Tân Thành
 • 84358
 • 9
 • X. Tân Điền
 • 84359
 • 10
 • TT. Vàm Láng
 • 84360
 • 11
 • X. Kiểng Phước
 • 84361
 • 12
 • X. Gia Thuận
 • 84362
 • 13
 • X. Tân Phước
 • 84363
 • 14
 • X. Tân Tây
 • 84364
 • 15
 • X. Tân Đông
 • 84365
 • 16
 • X. Bình Ân
 • 84366
 • 17
 • X. Bình Nghị
 • 84367
 • 18
 • X. Phước Trung
 • 84368
 • 19
 • BCP. Gò Công Đông
 • 84375
 • 20
 • BC. Tân Thành
 • 84376
 • 21
 • BC. Tân Tây
 • 84377
 • 22
 • BC. Vàm Láng
 • 84378
 • V.
 • HUYỆN GÒ CÔNG TÂY
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Gò Công Tây
 • 84400
 • 2
 • Huyện ủy
 • 84401
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 84402
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 84403
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 84404
 • 6
 • TT. Vĩnh Bình
 • 84406
 • 7
 • X. Thạnh Trị
 • 84407
 • 8
 • X. Yên Luông
 • 84408
 • 9
 • X. Thành Công
 • 84409
 • 10
 • X. Bình Phú
 • 84410
 • 11
 • X. Đồng Sơn
 • 84411
 • 12
 • X. Bình Nhì
 • 84412
 • 13
 • X. Đồng Thạnh
 • 84413
 • 14
 • X. Thạnh Nhựt
 • 84414
 • 15
 • X. Vĩnh Hựu
 • 84415
 • 16
 • X. Long Vĩnh
 • 84416
 • 17
 • X. Long Bình
 • 84417
 • 18
 • X. Bình Tân
 • 84418
 • 19
 • BCP. Gò Công Tây
 • 84450
 • 20
 • BC. Đồng Sơn
 • 84451
 • 21
 • BC. Long Bình
 • 84452
 • VI.
 • HUYỆN CHỢ GẠO
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Chợ Gạo
 • 84500
 • 2
 • Huyện ủy
 • 84501
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 84502
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 84503
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 84504
 • 6
 • TT. Chợ Gạo
 • 84506
 • 7
 • X. Bình Phan
 • 84507
 • 8
 • X. Bình Phục Nhứt
 • 84508
 • 9
 • X. Quơn Long
 • 84509
 • 10
 • X. Tân Thuận Bình
 • 84510
 • 11
 • X. Long Bình Điền
 • 84511
 • 12
 • X. Xuân Đông
 • 84512
 • 13
 • X. Hòa Định
 • 84513
 • 14
 • X. An Thạnh Thủy
 • 84514
 • 15
 • X. Bình Ninh
 • 84515
 • 16
 • X. Đăng Hưng Phước
 • 84516
 • 17
 • X. Thanh Bình
 • 84517
 • 18
 • X. Tân Bình Thạnh
 • 84518
 • 19
 • X. Trung Hòa
 • 84519
 • 20
 • X. Mỹ Tịnh An
 • 84520
 • 21
 • X. Hòa Tịnh
 • 84521
 • 22
 • X. Phú Kiết
 • 84522
 • 23
 • X. Lương Hòa Lạc
 • 84523
 • 24
 • X. Song Bình
 • 84524
 • 25
 • BCP. Chợ Gạo
 • 84550
 • 26
 • BC. Bến Tranh
 • 84551
 • 27
 • BC. Thủ Khoa Huân
 • 84552
 • VII.
 • HUYỆN CHÂU THÀNH
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Châu Thành
 • 84600
 • 2
 • Huyện ủy
 • 84601
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 84602
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 84603
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 84604
 • 6
 • TT. Tân Hiệp
 • 84606
 • 7
 • X. Tân Lý Tây
 • 84607
 • 8
 • X. Tân Hương
 • 84608
 • 9
 • X. Tân Hội Đông
 • 84609
 • 10
 • X. Tân Lý Đông
 • 84610
 • 11
 • X. Long An
 • 84611
 • 12
 • X. Thân Cửu Nghĩa
 • 84612
 • 13
 • X. Tam Hiệp
 • 84613
 • 14
 • X. Long Định
 • 84614
 • 15
 • X. Nhị Bình
 • 84615
 • 16
 • X. Điềm Hy
 • 84616
 • 17
 • X. Dưỡng Điềm
 • 84617
 • 18
 • X. Hữu Đạo
 • 84618
 • 19
 • X. Bình Trưng
 • 84619
 • 20
 • X. Đông Hòa
 • 84620
 • 21
 • X. Long Hưng
 • 84621
 • 22
 • X. Thạnh Phú
 • 84622
 • 23
 • X. Bình Đức
 • 84623
 • 24
 • X. Song Thuận
 • 84624
 • 25
 • X. Vĩnh Kim
 • 84625
 • 26
 • X. Bàn Long
 • 84626
 • 27
 • X. Kim Sơn
 • 84627
 • 28
 • X. Phú Phong
 • 84628
 • 29
 • BCP. Châu Thành
 • 84650
 • 30
 • BC. Dưỡng Điềm
 • 84651
 • 31
 • BC. KCN Tân Hương
 • 84652
 • 32
 • BC. Long Định
 • 84653
 • 33
 • BC. Vĩnh Kim
 • 84654
 • VIII.
 • HUYỆN TÂN PHƯỚC
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Tân Phước
 • 84700
 • 2
 • Huyện ủy
 • 84701
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 84702
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 84703
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 84704
 • 6
 • TT. Mỹ Phước
 • 84706
 • 7
 • X. Phước Lập
 • 84707
 • 8
 • X. Tân Lập 1
 • 84708
 • 9
 • X. Tân Lập 2
 • 84709
 • 10
 • X. Tân Hòa Thành
 • 84710
 • 11
 • X. Phú Mỹ
 • 84711
 • 12
 • X. Hưng Thạnh
 • 84712
 • 13
 • X. Tân Hòa Đông
 • 84713
 • 14
 • X. Thạnh Mỹ
 • 84714
 • 15
 • X. Thạnh Tân
 • 84715
 • 16
 • X. Thạnh Hoà
 • 84716
 • 17
 • X. Tân Hòa Tây
 • 84717
 • 18
 • X. Mỹ Phước
 • 84718
 • 19
 • BCP. Tân Phước
 • 84750
 • 20
 • BC. Phú Mỹ
 • 84751
 • IX.
 • HUYỆN CAI LẬY
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Cai Lậy
 • 84800
 • 2
 • Huyện ủy
 • 84801
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 84802
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 84803
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 84804
 • 6
 • X. Bình Phú
 • 84806
 • 7
 • X. Mỹ Thành Bắc
 • 84807
 • 8
 • X. Phú Cường
 • 84808
 • 9
 • X. Mỹ Thành Nam
 • 84809
 • 10
 • X. Phú Nhuận
 • 84810
 • 11
 • X. Thạnh Lộc
 • 84811
 • 12
 • X. Cẩm Sơn
 • 84812
 • 13
 • X. Phú An
 • 84813
 • 14
 • X. Mỹ Long
 • 84814
 • 15
 • X. Long Tiên
 • 84815
 • 16
 • X. Hiệp Đức
 • 84816
 • 17
 • X. Long Trung
 • 84817
 • 18
 • X. Hội Xuân
 • 84818
 • 19
 • X. Tân Phong
 • 84819
 • 20
 • X. Tam Bình
 • 84820
 • 21
 • X. Ngũ Hiệp
 • 84821
 • 22
 • BCP. Cai Lậy
 • 84830
 • 23
 • BC. Nhị Quý
 • 84831
 • 24
 • BC. Mỹ Phước Tây
 • 84832
 • 25
 • BC. Bình Phú
 • 84833
 • 26
 • BC. Ba Dừa
 • 84834
 • X.
 • THỊ XÃ CAI LẬY
 •  
 • 1
 • BC. trung tâm thị xã Cai Lậy
 • 84850
 • 2
 • Thị ủy
 • 84851
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 84852
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 84853
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 84854
 • 6
 • P. 1
 • 84856
 • 7
 • P. 4
 • 84857
 • 8
 • P. 3
 • 84858
 • 9
 • P. Nhị Mỹ
 • 84859
 • 10
 • X. Tân Hội
 • 84860
 • 11
 • X. Tân Phú
 • 84861
 • 12
 • X. Mỹ Hạnh Đông
 • 84862
 • 13
 • X. Mỹ Hạnh Trung
 • 84863
 • 14
 • X. Mỹ Phước Tây
 • 84864
 • 15
 • X. Tân Bình
 • 84865
 • 16
 • P. 2
 • 84866
 • 17
 • X. Thanh Hòa
 • 84867
 • 18
 • X. Long Khánh
 • 84868
 • 19
 • P. 5
 • 84869
 • 20
 • X. Phú Quý
 • 84870
 • 21
 • X. Nhị Quý
 • 84871
 • 22
 • BCP. Cai Lậy
 • 84880
 • 23
 • BC. Nhị Quý
 • 84881
 • 24
 • BC. Mỹ Phước Tây
 • 84882
 • 25
 • BĐVHX Tân Phú 1
 • 84883
 • XI.
 • HUYỆN CÁI BÈ
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Cái Bè
 • 84900
 • 2
 • Huyện ủy
 • 84901
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 84902
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 84903
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 84904
 • 6
 • TT. Cái Bè
 • 84906
 • 7
 • X. Đông Hòa Hiệp
 • 84907
 • 8
 • X. An Cư
 • 84908
 • 9
 • X. Hậu Thành
 • 84909
 • 10
 • X. Hậu Mỹ Phú
 • 84910
 • 11
 • X. Mỹ Hội
 • 84911
 • 12
 • X. Hậu Mỹ Trinh
 • 84912
 • 13
 • X. Hậu Mỹ Bắc A
 • 84913
 • 14
 • X. Hậu Mỹ Bắc B
 • 84914
 • 15
 • X. Mỹ Trung
 • 84915
 • 16
 • X. Mỹ Lợi B
 • 84916
 • 17
 • X. Mỹ Tân
 • 84917
 • 18
 • X. Thiện Trung
 • 84918
 • 19
 • X. Thiện Trí
 • 84919
 • 20
 • X. Mỹ Đức Đông
 • 84920
 • 21
 • X. Mỹ Đức Tây
 • 84921
 • 22
 • X. Mỹ Lợi A
 • 84922
 • 23
 • X. An Thái Đông
 • 84923
 • 24
 • X. An Thái Trung
 • 84924
 • 25
 • X. Tân Hưng
 • 84925
 • 26
 • X. Tân Thanh
 • 84926
 • 27
 • X. An Hữu
 • 84927
 • 28
 • X. Hòa Hưng
 • 84928
 • 29
 • X. Mỹ Lương
 • 84929
 • 30
 • X. Hòa Khánh
 • 84930
 • 31
 • BCP. Cái Bè
 • 84950
 • 32
 • BC. An Hữu
 • 84951
 • 33
 • BC. Hòa Khánh
 • 84952
 • 34
 • BC. Mỹ Đức Tây
 • 84953
 • 35
 • BC. Thiên Hộ
 • 84954

Theo: Tham Khảo

Nguồn: Inxpress

*
*

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Scroll Top