Cập nhật giao thức “pecl.php.net” (updated pecl.php.net)

11:47 Sáng - 02/05/2019
0 Bình luận
313
bởi CỔ Ý Concept

Bạn sẽ nhận được cảnh báo này là do “pecl.php.net” đã cập nhật giao thức mới của nó và yêu cầu bạn cần phải cập nhật để hệ thống có thể sử dụng lệnh pecl.

WARNING: channel “pecl.php.net” has updated its protocols, use “pecl channel-update pecl.php.net” to update

Cập nhật giao thức mới cho “pecl.php.net” (updated protocols pecl.php.net)

Bạn sử dụng lệnh sau trên terminal để cập nhật

pecl channel-update pecl.php.net

Thông báo cập nhật thành công sẽ hiện như hình bên dưới.

Update Succeeded pecl channel-update pecl.php.net

 

 

Như vậy là bạn đã cập nhật thành công giao thức mới cho pecl.php.net

Các bài viết nên xem thêm nếu sử dụng hệ thống chạy Directadmin:

Cài đặt OPcache Directadmin chạy CustomBuild 2.0

Thay đổi cấu hình OPcache Directadmin(config opcache directadmin)

Bật tính năng chạy nhiều phiên bản PHP trên Server/VPS Directadmin

Directadmin Phân vùng /var/lib/mysql/ chiếm nhiều dung lượng

Kiểm tra phiên bản CustomBuild đang sử dụng (check custombuild version)

Nâng cấp phiên bản CustomBuild từ 1.x lên 2.0

Tác giả: Cổ Ý Concept

Tags:

*
*

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Scroll Top