Xóa tất cả Ticket Message system trên Directadmin

11:11AM - 09/05/2018
0 Bình luận
385
bởi Nam Nguyễn

Sau 1 thời gian sử dụng, nếu không xóa liên tục thì số lượng Email, Ticket Message system DirectAdmin sẽ rất lớn, làm ảnh hưởng 1 phần đến tốc độ của DirectAdmin.

Xóa tất cả Ticket Message system trên Directadmin

Để xóa toàn bộ Message System trên DirectAdmin, bạn cần đăng nhập SSH vào VPS hoặc Server mà bạn đang quản trị và thực hiện 4 lệnh bên dưới:

#cd /usr/local/directadmin/data/tickets

#rm -rf *

#cd /usr/local/directadmin/data/admin/

#cat /dev/null > tickets.list

Xóa tất cả Ticket Message system trên Directadmin
5 (100%) 5 votes

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll Top