Tag: a14 bionic

Đã có điểm hiệu năng iPhone 12: Thấp hơn iPad Air 4, điểm đồ họa thua iPhone 11 Pro

Điểm hiệu năng iPhone 12: Apple có thể đã hạn chế hiệu năng của chip A14 trên iPhone 12.

19/10/2020bởi Anh Tuấn

Scroll Top