Tag: Arrow Lake

Intel đang phát triển chip trên tiến trình 3nm để đánh bại Apple M1

Cho đến khi công ty có thể xuất xưởng thế hệ vi xử lý Intel tiếp theo, Apple cũng sẽ có thế hệ chip mới còn [...]

26/02/2022bởi Duy Khoa

Scroll Top