Tag: bản thử nghiệm iPhone đầu tiên

Những người tạo ra chiếc iPhone đầu tiên đang ở đâu?

Họ là những người góp phần quan trọng vào việc tạo ra chiếc iPhone đầu tiên, giúp thay đổi bộ mặt của [...]

22/07/2019bởi Phương Trần

Xuất hiện bản thử nghiệm iPhone đầu tiên

Các bản mẫu trông rất thô sơ nhưng vào thời điểm cách đây hơn 10 năm, chúng thực sự là các thiết bị công [...]

01/07/2017bởi An Bùi

Scroll Top