Tag: Bixby

Chẳng ai sử dụng Cortana, Samsung định đưa Bixby lên Windows

Bixby hiện đã được cài đặt sẵn trên Samsung Galaxy Book.

17/10/2021bởi Duy Khoa

Scroll Top