Tag: Black Friday

Cửa hàng điện thoại lập lờ khuyến mại ngày Black Friday

Nhiều cửa hàng tăng giá sản phẩm lên rồi khuyến mại giảm 50-70%, hoặc cắt quà tặng kèm sản phẩm để tạo [...]

01/12/2019bởi An Bùi

Scroll Top