Tag: Chrome 64-bit

Cuối cùng trình duyệt Chrome cho Android cũng đã có phiên bản 64-bit

Một số người dùng tiết lộ, Google đang bí mật triển khai phiên bản Chrome 64-bit cho người dùng Android thông ...

07/07/2020bởi Thiên Quang

Scroll Top