Tag: công bố

Galaxy Tab S6 ra mắt: Nỗ lực mới nhất của Samsung nhằm cạnh tranh với iPad Pro

Galaxy Tab S6 là tablet cao cấp mới nhất của Samsung, sở hữu thiết kế mới, cấu hình mạnh hơn và loạt phụ [...]

09/02/2020bởi Phương Trần

Những Công Bố Quan Trọng Trong Sự Kiện F8 Của Facebook

Tương lai của Facebook là các nền tảng. Và để khuyến khích các nhà phát triển xây dựng các ứng dụng cho hệ [...]

15/04/2016bởi Triệu Vũ

Scroll Top