Tag: cung cấp dịch vụ

Công ty mẹ Google triển khai dịch vụ internet khí cầu thương mại đầu tiên

Công nghệ này sẽ mang đến cơ hội sử dụng internet rộng rãi cho những người đang sống ở các khu vực hẻo [...]

13/07/2020bởi Đức Nguyễn

Scroll Top