Tag: laptop gập

Loạt laptop tạo xu hướng của thập kỷ

Những laptop ra đời trong giai đoạn 2010-2019 có thiết kế mỏng nhẹ, gập xoay, lai giữa máy tính và tablet… [...]

18/12/2019bởi Anh Tuấn

Scroll Top