Tag: Lỗi WIndows Update

Lỗi Windows Update chặn một số PC tương thích khỏi việc tải xuống Windows 11

Lỗi phát sinh trong Windows Updates đang ngăn chặn một số PC tải xuống bản cập nhật Windows 11.

17/10/2021bởi Vũ Thụy

Scroll Top