Tag: màn hình giọt nước

Vivo V20 mở đặt cọc từ 8/10, nghệ sĩ Jack làm gương mặt đại diện

Sau khi công bố Jack làm gương mặt đại diện, vivo V20 sẽ đi cùng slogan: [....]

02/10/2020bởi Phương Trần

Scroll Top