Tag: máy quay Sony

Làm phim dễ dàng với máy quay Sony PXW-FX9 đạt chuẩn “cận máy quay điện ảnh”

Trong những năm trở lại đây, máy quay kỹ thuật số với cảm biến lớn phát triển một cách nhanh chóng nhờ [...]

26/03/2020bởi Triệu Vũ

Scroll Top