Tag: meet

Facebook tăng số người họp qua WhatsApp, Google “nâng cấp” Meet

Vì sự bùng nổ của dịch Covid-19 mà Facebook đã quyết định bổ sung tính năng thu phí, còn Google thì “nâng [...]

29/04/2020bởi Triệu Vũ

Scroll Top