Tag: modem chip 5G

Apple vẫn tiếp tục dùng modem 5G của Qualcomm và dòng iPhone 2021 sẽ dùng modem chip Snapdragon X60

Apple chắc chắn vẫn sẽ gắn bó với các modem 5G mới nhất của [...]

23/10/2020bởi Phương Anh

Scroll Top