Tag: ncovi

Ncovi bất ngờ bị xoá khỏi cửa hàng trực tuyến App Store và CH Play

Ứng dụng khai báo y tế Ncovi hiện tại đã không còn trên cửa hàng trực tuyến App Store và CH Play khiến người [...]

21/10/2021bởi Nam Nguyễn

Scroll Top